พ่อบอสโก…บิดาและอาจารย์ของเยาวชน

untitled-278 (Large)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดี-ประพฤติดี-พระธรรมคำสอนและดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้มอบรางวัลการสอนนานแก่คุณครูที่ครบ 25 ปี ได้แก่คุณครูสายสมร ธีรศรีศุภร คุณครูพิมพา ศรีษะน้อย คุณครูวันดี ม่วงคลองใหม่ และแก่คุณครูที่ครบ 20 ปี ได้แก่คุณครูอรทัย ปุ๋ยรักษา โดยมีบาทหลวงนพดล ยอแซฟ สงฆ์ซาเลเซียน เป็นประธานในวจนพิธีกรรมและกล่าวให้ข้อคิด และซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
วันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ที่เรามั่นใจว่า คุณพ่อบอสโกคงอวยพรเราจากสวรรค์  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *