อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด…

20170125_Pope_non disperare

ช่วงสายวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธี เป็นเหตุการณ์ที่นางยูดิธพูดขอร้องประชาชนที่กำลังสิ้นหวังว่า อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด

พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า
– แบบอย่างของสตรีคนนี้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความกล้าหาญอย่างมาก เรื่องราวของนางยูดิธสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า สอนให้เราภาวนาและนบนอบต่อพระองค์ เราต้องตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยพลังของเรา เพื่อสนองตอบต่อความท้าทายที่เข้ามาหาเรา
– บ่อยไหมที่ความเชื่อในพระเจ้าของเราสั่นคลอน บ่อยไหมที่เราแต่ละคนสิ้นหวังและถูกประจญล่อลวงให้สูญเสียความเชื่อ และมัวแต่คิดว่าเรื่องร้ายที่สุดต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พ่อหวังว่า ความเชื่อของนางยูดิธจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามอบตนเองไว้กับพระบิดา เรามอบด้วยความวางใจและนบนอบต่อพระองค์
– พี่น้องที่รัก ขอให้ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนเอาชนะความกลัว การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราเป็นอย่างไรและเราต้องวางใจในพระองค์ เพราะหนทางของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นมันแตกต่างกับเราสิ้นเชิง
– ดังนั้น ขอให้เรามอบตัวเองไว้กับพระบิดาเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาในสวนเกธเซเมนี พระเยซูตรัสว่า ‘ขออย่าให้เป็นไปตามความต้องการของลูก แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเถิด’

หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้มาเข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเอง หนึ่งในนั้นได้แก่ “อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” นักแสดงชื่อดังและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย โอกาสนี้ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ได้ทูลพระสันตะปาปาเกี่ยวกับ “องค์กร R20” ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง หน่วยงานนี้รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกในหลายประเทศ รวมทั้งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *