พิธีบูชาชอบพระคุณ…ถวายเป็นพระราชกุศล

IMG_9676

วันที่ 20 มกราคม 2560 โอกาสครบวาระ 100 วันแห่งการสวรรคตของแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพรานได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกระดับ และผู้ปกครองได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและร่วมพิธีอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการทำกิจกรรมร่วมสมทบทุนในรูปแบบต่าง ๆ และที่สำคัญการเพียรทำความดีด้วยความตั้งใจในทุกโอกาส พิธีในวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนคงจะจดจำและจะบอกเล่าต่อไปด้วยความซาบซึ้งใจ ถึงความดีที่เราได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำเชื้อเชิญของรัฐบาล โอกาสวันครูแห่งชาติครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ด้วย read more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *