“รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”…SSYV-VIDES Thai

120

ฝ่ายอภิบาลเยาวชนระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการอบรมประจำปีของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร SSYV ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2016 ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งมีสมาชิกจาก 4 สถาบันจาก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ธิดานุเคราะห์ มารีย์อุปถัมภ์ และนารีวุฒิ พร้อมกับคณะครู ตัวแทนกลุ่ม VIDES พยาบาลอาสา และคณะซิสเตอร์ รวม 72 คน ในวันแรกได้รับการอบรมในหัวข้อ “จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง” นำทีมวิทยากรโดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค พร้อมกับตัวแทนกลุ่มVIDES และการอบรมจากบทเทศน์พระสันตะปาปาฟรังซิสในงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปแลนด์ โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ และยังได้รับการอบรมด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการจากคุณครูวิชชุดา แจ่มจันทร์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เดินทางไปทำประสบการณ์ธรรมทูตด้วยการสัมผัสชีวิตชาวบ้าน ที่วัดนักบุญเปาโล หมู่บ้านห้วยตอง และที่วัดนักบุญเปโตร หมู่บ้านป่ากล้วย เยาวชนอาสาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง และบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวใหญ่ ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี โดยมีคุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ หลังจากการพักในหมู่บ้านเป็นเวลา 2 คืน จึงได้เดินทางไปยังยอดดอยอินทนนท์ และร่วมทำกิจกรรม “กลับสู่ธรรมชาติ บ้านส่วนรวมของเรา” ณ ทางเดินธรรมชาติกิ่วแม่ปาน แม้ทางจะยากลำบากแค่ไหนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ การรับการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการไตร่ตรอง และการปฏิบัติไปพร้อม ๆ กันทำให้ได้เรียนรู้จักชีวิตการเป็นธรรมทูตซึ่งเป็นดัง “Spirit” ของเยาวชนอาสาสมัคร ด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจน “รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี”  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *