ม.อ. สรรเสริญพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล

15385452_1242297815845369_8980131365358821861_o

ม.อ. สรรเสริญพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งการเริ่มกิจการซาเลเซียน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน ได้เป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรม ถวายพวงมาลัยแด่พระรูปพระมารดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล กล่าวให้โอวาทและเผาจดหมาย โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยความสงบและอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งร่วมกันวอนขอพระพรมากมายจากพระนาง

See more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *