ร่วมพิธีกราบพระบรมศพ…

S__7700983

ร่วมพิธีกราบพระบรมศพ…

ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยพนักงาน หมอ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ไปร่วมพิธีกราบพระบรมศพถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกับบุคลากรในหน่วยงานที่ขึ้นกับมูลนิธิฯ จำนวน 200 กว่าคน  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับเลขาสำนักพระราชวังก่อนแล้ว จึงได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เข้าไปในพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิมานเทเวศร์ ระยะการเดินทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ได้เข้าไปกราบพระบรมศพเวลา 13:30 น.ทุกคนต่างตื้นตันใจรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมาและขอพระบารมีของพระองค์ได้โปรดคุ้มครองปกป้องประเทศไทย ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและจงประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

S__7700983

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *