ม.อ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

_MG_6907

ม.อ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชสมัญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการถวาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวถวายความอาลัย จากนั้นได้มีการขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณโรงเรียน และผู้ที่เข้าร่วมพิธี ได้ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และได้ก้มลงสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกระดับ และผู้ปกครอง ร่วมในวจนพิธีกรรมเพื่อถวายคำภาวนาเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และในช่วงสุดท้ายร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม และพระราชาในนิทาน”

Read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *