ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน

sr.kun2

ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน

เมื่อวันที่ 14-20 กันยายน 2559  ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้ประสานงาน ในหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ร่วมกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จากกัมพูชา ฟิลิปปินส์  อินเดีย  ไอแลนด์ โปรตุเกส  รวมทั้งบรรดาอาสาสมัคร ( VEDES ) จากสเปน  อิตาลี เอกกวาดอร์ อเมริกา  เป็นการจัดการประชุมของ Human Right Office International Institute Maria Ausiliatrice – IIMA  โดยมี Sr.Maria Grazia Caputo ผู้อำนวยการของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของคณะ เป็นผู้ดำเนินการ  การประชุมได้จัดทั้งภาคบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการลงสู่ภาคปฎิบัติจริง โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในห้องประชุมของสหประชาชาติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลเยาวชน เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุม การสำนึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรนานาชาติเพื่อปกป้องสิทธิที่ถูกต้องของมนุษยชาติ อีกทั้งการมองสู่อนาคตด้วยความหวัง… «“I am very grateful that I have had the opportunity to come here, for the huge amount of work that it takes to prepare and run such a course, for the very welcoming atmosphere and community and to have the experience of working with this international group.
….  While our daily work and mission on the ground with poor youth is very important, what is of value for the future is how we address the underlying causes of poverty and social exclusion; the Human Rights Office gives us a way to do that.  VIDES is our young lay movement that will bring the Salesian ethos into the future…».

See more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *