รวมใจถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”

IMG_3203 (Large)

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมรวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งบรรยกาศเต็มไปด้วยความสงบ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทรงกระทำในผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมาย  see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *