ศิษย์เก่า ธ.น.ร่วมระลึกถึงซิสเตอร์ผู้ตาย

20161022_074534(0) (Large)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ประมาณ 20 คน ได้มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงบรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับ ที่เคยทำงานอยู่ในโรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนต่างร่วมใจกันภาวนาอุทิศแด่บรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับด้วยความศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับร้องเพลงต่าง ๆ ในพิธีด้วยเสียงอันดัง หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว คณะซิสเตอร์และศิษย์เก่าได้ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก และใช้โอกาสนี้ในการพบปะกันพูดคุย และแบ่งปัน ในบรรยกาศแบบครอบครัว see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *