“จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา ….

IMG_4930 (Large)

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระดับเอเชีย-โอเชอาเนีย จำนวน 10 ประเทศ 17 แขวง ได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2016 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัครธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้เทศน์และแบ่งปันข้อคิด ในหัวข้อ “จงเป็นเพื่อนร่วมทางเปี่ยมความเมตตา เพื่อจะได้เป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” ซึ่งพิธีกรรมในวันแรกของการเข้าเงียบ ได้เชื้อเชิญให้ทุกคนตอกย้ำถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ได้ไขแสดงยังมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดใจรับองค์พระจิตเจ้า ดังแท่งเทียนที่จุดลุกสว่างอยู่  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *