ค่ายเนตรนารี…สร้างเสริมชีวิต

IMG_4814 (Large)

ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน พร้อมด้วย ตัวแทนครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 213 คน เข้าค่ายเนตรนารี ณ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ราชบุรี โอกาสนี้เนตรนารีได้มีโอกาสฝึกระเบียบแถว ชีวิตของการอยู่ร่วมกันแบบกลุ่ม การผูกเงื่อน การผจญภัยฐานมากกว่า 20 ฐาน กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเดินทางไกลที่ท้าทายความเข้มแข็งของเนตรนารีถึง แม้หนทางจะลำบากไปด้วยโคลนละอองฝนและแสงแดด แต่พวกเขาทุกคนสามารถก้าวสู่ที่หมายและบรรลุถึงความสำเร็จ read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *