“ร้อยเรียงดวงใจ รัก กตัญญู”

IMG_9486 (Large)

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้จัดงานวันกตัญญูแสดงความรู้คุณต่อผู้ใหญ่ นั่นคือซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีของบ้าน โดยมีการแสดงความกตัญญูจากกลุ่มต่าง ๆ เริ่มวันแรกด้วยนักเรียนระดับอนุบาล มีการร้องเพลง การแสดงบนเวทีแบบน่ารัก ๆ รวมทั้งการแสดงละครเวทีของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่สร้างสีสันและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ วันที่สอง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของวันกตัญญูผ่านทางคลิปวีดีโอ การร้องเพลงอวยพร การแสดงต่าง ๆ บนเวทีแบบเรียบง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของครอบครัวและเป็นกันเอง ในตอนเย็นของวันนั้นเป็นการแสดงของคณะครูบนเวที พร้อมกับมีการเลี้ยงอาหารค่ำ คุณครูหลายคนได้นำความประหลาดใจแด่ซิสเตอร์นิภา เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงบนเวทีพร้อมกับเพื่อนครูด้วยกัน และท้ายสุดการแสดงความกตัญญูของนักเรียนประจำและพนักงานที่ทำงานในโรงเรียนของเรา โดยรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ทุกคนรับประทานอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข ตัวแทนของนักเรียนประจำและพนักงานได้กล่าวขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ด้วย แม้อาหารจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยแต่ความรู้สึกที่ได้รับนั้นมีค่าและกลับเป็นความทรงจำที่ดี ส่วนในตอนเย็นมีการแสดงของพวกเขาบนเวทีทั้งการอ่านสุนทรพจน์ การร้องเพลง การรำ การเต้นและการละครที่สอดแทรกคุณธรรมของความรักและความสามัคคีโดยมีผู้ปกครองนักเรียนประจำมาร่วมชมการแสดงของนักเรียนด้วย ทุกคนชื่นชมและประทับใจในการแสดงออกของนักเรียนและพนักงาน เหล่านี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน จึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุข...read more….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *