Author: support

FMA_News
IMG_4630 (Large)
วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา…

วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา… โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนตระหนักว่าการศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้กิจกรรมนี้ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ sees more…

FMA_News
Capture (Large)
หอพักหญิงเอาซีลีอุม…พบปะพี่ศิษย์เก่า

เมื่อเย็นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนพี่ศิษย์เก่า ได้มาจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่หอพักเอาซีลีอุม โดยเพื่อให้น้อง ๆ ในหอพักได้รู้จักประวัติคณะซิสเตอร์และความเป็นมาของศิษย์เก่า โดยใช้กิจกรรมบิงโกเป็นตัวเชื่อม รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในหอพัก และสุดท้ายได้เชิญชวนน้อง ๆ ให้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่สังคม เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นพระหรรษทานทั้งสิ้น โอกาสนี้ ขอบคุณพี่ศิษย์เก่าสำหรับรางวัลบิงโกที่มากมาย ขนมปังที่แสนอร่อย และนมกล่อง ที่พี่ ๆ บริการแจกให้อย่างไม่อั้น ขอแม่พระอวยพรพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุกคนเสมอและตลอดไป sees more…