Author: support

FMA_News
17204509_1446341582074515_2138315899_n
ม.อ…เยาวชนอาสารับใช้ ด้วยใจยินดี …

ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน ได้นำเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV) โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเยาวชนอาสารับใช้ ด้วยใจยินดี เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นอาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) ในอนาคต ที่พร้อมให้และมองเห็นถึงความต้องการของทุกคนด้วยใจเสียสละยินดี โดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เป็นผู้ให้การอบรม  read more…

FMA_News
IMG_9461 (Large)
ธ.น. กับค่ายยุวธรรมทูต…

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวธรรมทูตตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ในหัวข้อ “รักเมตตาดั่งพระบิดา” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 หัวข้อ รักเมตตาดั่งพระเยซู รักเมตตาแบบพระสันตะปาปาฟรังซิส รักเมตตาแบบมาเดอร์มัสซาแรลโล รักเมตตาแบบพ่อบอสโก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่ได้เข้าร่วม และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ถึงการตระหนักในการเป็นยุวธรรมทูต ที่ต้องออกจากตนเองและไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น read more…

FMA_News
IMG_7716 (Large)
พบปะสังสรรค์ผู้ปกครอง…

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ แผนกนักเรียนประจำ ได้มีการจัดการพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักเรียนประจำ ณ อาคาร 60 ปี โอกาสนี้ได้มีการแสดงและการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ครอบครัวอบอุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งปันชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ และการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนประจำดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในหัวข้อ “สู่วันนี้ที่ภาคเพียร สู่วันนี้ที่ภาคภูมิ” read more…

FMA_News
5643890194578(1) (Large)
ร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ โดยมีพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังแก่นักเรียนจำนวน 9 คน ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 คน บรรยากาศของการพิธีแลองในวันนี้เป็นไปอย่างสง่า อบอุ่นและเป็นกันเอง มีพี่น้องสัตบุรุษของวัดและต่างวัดมาร่วมจำนวนมาก ในโอกาสตรีวารเตรียมฉลองวัด คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ ซดบ. ได้เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ read more…

Close Up
Photo_21  (Large)
FMA…แสวงบุญเวียดนาม…

ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2017 สมาชิก ธมอ. ไทย กลุ่มผู้ประสานงานแขวง พร้อมด้วยสมาชิกผู้สนใจ จำนวน 21 ท่าน ได้จาริกแสวงบุญไปยังวัดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศเวียดนาม โดยการนำของคุณพ่อพล เนตรธรรม สงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการจาริกแสวงบุญในครั้งนี้  read more…

FMA_News
11 (Large)
NV…The Blooms Orchid Park

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 นักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้ไปศึกษานอกสถานที่ ณ The Blooms Orchid Park อุทยานกล้วยไม้ ราชบุรี ภายในร่มรื่นด้วยสวนป่าและอุทยานกล้วยไม้ มีพันธุ์ไม้หายาก และมีกล้วยไม้เกาะติดบนต้นไม้ใหญ่แบบธรรมชาติ กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ โอกาสนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และได้ชื่นชมความสวยงามของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้สัมผัสกับสัตว์น่ารักนานาชนิด พร้อมทั้งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่งดงาม read more…

FMA_News
IMG_6752 (Large)
เทิดเกียรติคุณพ่อบอสโก

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โอกาสฉลองท่านนักบุญ ซึ่งเป็นการแสดงละครเพลงแบบน่ารัก ๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณพ่อบอสโก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและสามารถเลียนแบบท่านในคุณธรรมความดี  read more…

FMA_News
IMG_1920 (Large)
ธ.น…แรลลี่วิชาการแด่พ่อหลวง…

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมแรลลี่วิชาการแด่พ่อหลวง โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น กษัตริย์นักเกษตร กษัตริย์นักพัฒนา อักษรศิลปินการกีฬาและโครงการต่าง ๆ อีกมากมายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ตระหนักถึงพระคุณคำสอนของพ่อหลวง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตตาม คำสอนของพ่อที่มอบให้แก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการทำอาหารขายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศของความร่วมมือของทุกฝ่าย  read more…

FMA_News
HT_01 (8)
ร่วมสนับสนุน บรรเทาทุกข์…

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครองโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมสนับสนุน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ทุกท่านต่างมาร่วมกันจัดสิ่งของ และตัวแทนได้นำสิ่งของมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน และขอพระอำนวยพระพรมาแด่ทุกท่านที่มีน้ำใจดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้  read more…

FMA_News
IMG_1083 (Large)
ธ.น.จัดกิจกรรมวันเด็ก…

วันที่ 8 มกราคม 2560 คณะซิสเตอร์ ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียนประจำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ โดยมีกิจกรรมเกมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งพี่ ม.ปลายและ ม.3 ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ และหลังจากกิจกรรม ก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับแบบพี่แบบน้องในบรรยากาศที่อบอุ่น read more…