Author: support

Catholic News
20170125_Pope_non disperare
อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด…

ช่วงสายวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธี เป็นเหตุการณ์ที่นางยูดิธพูดขอร้องประชาชนที่กำลังสิ้นหวังว่า อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า – แบบอย่างของสตรีคนนี้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความกล้าหาญอย่างมาก เรื่องราวของนางยูดิธสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า สอนให้เราภาวนาและนบนอบต่อพระองค์ เราต้องตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยพลังของเรา เพื่อสนองตอบต่อความท้าทายที่เข้ามาหาเรา – บ่อยไหมที่ความเชื่อในพระเจ้าของเราสั่นคลอน บ่อยไหมที่เราแต่ละคนสิ้นหวังและถูกประจญล่อลวงให้สูญเสียความเชื่อ และมัวแต่คิดว่าเรื่องร้ายที่สุดต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พ่อหวังว่า ความเชื่อของนางยูดิธจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามอบตนเองไว้กับพระบิดา เรามอบด้วยความวางใจและนบนอบต่อพระองค์ – พี่น้องที่รัก ขอให้ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนเอาชนะความกลัว การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราเป็นอย่างไรและเราต้องวางใจในพระองค์ เพราะหนทางของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นมันแตกต่างกับเราสิ้นเชิง – ดังนั้น ขอให้เรามอบตัวเองไว้กับพระบิดาเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาในสวนเกธเซเมนี พระเยซูตรัสว่า ‘ขออย่าให้เป็นไปตามความต้องการของลูก แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเถิด’ หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้มาเข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเอง หนึ่งในนั้นได้แก่ “อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” นักแสดงชื่อดังและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย โอกาสนี้ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ได้ทูลพระสันตะปาปาเกี่ยวกับ “องค์กร R20” ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง หน่วยงานนี้รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกในหลายประเทศ รวมทั้งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วย

Close Up
S__76980291
ศิษย์เก่า ธมอ. พบปะ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 คณะกรรมการศิษย์เก่า ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบประสังสรรค์ประจำปี 2017 ที่หอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง มี พี่ ๆ ศิษย์เก่าและคณะซิสเตอร์จากสถาบันในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาร่วมงานประมาณ 80 คน โดยมี ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้คณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันส่งความสุขโอกาสฉลองนามชื่อนักบุญอักเนส แก่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รวมทั้งพี่ ๆ ศิษย์เก่าได้แบ่งปันสิ่งที่มาเดอร์เจเนรัลฝากไว้ เกี่ยวกับประสบการณ์แพร่ธรรม และความรักตัญญูที่มีต่อคณะซิสเตอร์ และที่สำคัญที่สุด ได้ร่วมกันประกอบ วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  read more…

FMA_News
IMG_9676
พิธีบูชาชอบพระคุณ…ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 20 มกราคม 2560 โอกาสครบวาระ 100 วันแห่งการสวรรคตของแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพรานได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกระดับ และผู้ปกครองได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและร่วมพิธีอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการทำกิจกรรมร่วมสมทบทุนในรูปแบบต่าง ๆ และที่สำคัญการเพียรทำความดีด้วยความตั้งใจในทุกโอกาส พิธีในวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนคงจะจดจำและจะบอกเล่าต่อไปด้วยความซาบซึ้งใจ ถึงความดีที่เราได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำเชื้อเชิญของรัฐบาล โอกาสวันครูแห่งชาติครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ด้วย read more…  

FMA_News
DSC02443
ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี

ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดทัศนศึกษาประจำปีให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 18  มกราคม 2560  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาทและคณะครู ได้พานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและบึงฉวาก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนต่างสนุก ตื่นเต้น และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนการขยายพันธุ์ และประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์  photo… ในวันเดียวกันนี้ ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน และครู ได้นำเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  112  คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เห็นมากยิ่งขึ้นถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรักพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  วิธีการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง photo… ความรู้ที่นักเรียนต่างได้รับจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมาก

Space_For_The_Young
IMG_8814
เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม

ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย (STAR 2017) ประจำปี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เพาะรัก…พลังแห่งเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม” โดยมีซิสเตอร์ ครู และเยาวชนสถาบันในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 135 คน โอกาสนี้ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด โดยเน้นถึงท่าทีของการปฏิบัติความรักต่อบุคคลรอบข้าง กิจกรรม STAR ในปีนี้ ได้มีการเน้นถึงศักยภาพของบรรดาผู้เข้าร่วม ซึ่งเปรียบได้กับความดีงาม คุณธรรม ความสามารถ พรสวรรค์ด้านต่างๆ ที่แต่ละคนมี อันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงาม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงตอนของชีวิต ได้มีวิทยากรมาแบ่งปันให้การอบรมเกี่ยวกับ “พระสมณสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia : ความรักในครอบครัว” โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร ด้านการใช้และบริโภคสื่อเชิงสร้างสรรค์ โดยซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ คุณศิวลักษณ์ เวชโช เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการค้นพบ […]

FMA_News
DSC02236 (Large)
ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย

ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(FMA) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน อาสาสมัคร ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกับบ้านซาเลเซียน สามพราน ได้บริจาคเสื้อผ้า ชุดที่นอน เครื่องครัว เครื่องใช้ประจำวัน และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมกับ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอรุณวิทยา วัดแม่พระฟาติมา และหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบแผนงานฝ่ายอภิบาลเยาวชน คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง โอกาสนี้พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี และบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นผู้รับมอบของ และได้นำเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ชุมชน ซอยหมู่บ้านป๋าต้อ บ้านล่าง หลังวัดห้วยทรายขาว ซอยเฉลิมชัย หมู่บ้านบึงผัดหนาม ต.ร่อนทอง และหมู่บ้านทุ่งมะพร้าว บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้จัดการโรงเรียนอรุวิทยา […]

Close Up
12484
การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก

ระหว่างวันที่ 14- 25 พฤศจิกายน 2559 ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับแขวง ได้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับโลก ที่บ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 80 คน โดยมีซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการระดับคณะ และสมาชิกในฝ่าย ดำเนินการประชุม และมีมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อยู่เคียงข้าง ร่วมแบ่งปันให้ข้อคิดและการแนะนำต่าง ๆ นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการศึกษากฎหมายขอ พระศาสนจักรว่าด้วยการบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องในการบริหารจัดการระดับแขวงได้อย่างมีประสิทธิผลในความดีงามตามพระพรพิเศษของคณะ ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น หลังจากการประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมบางกลุ่ม ได้มีโอกาสไปทำประสบการณ์แลการเยี่ยมถิ่นกำเนิดของผู้ตั้งคณะและผู้ร่วมตั้งคณะ โอกาสนี้ซิสเตอร์พรพิมล และนางสาวกาญจนา คำบุปผา ศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ได้มีโชคดี เข้าเฝ้าและรับพรจากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่วัดนักบุญมาร์ธา นับเป็นโชคดี ช่วงเวลาแห่งพระพรและความยินดีที่เต็มเปี่ยมอย่างแท้จริง read more…

Close Up
IMG_5469 (Large)
สมาพันธ์ระดับเอเชียตะวันออก(CIAO) ประชุมพบปะ

ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการประชุมของสมาชิก ธมอ. ระดับเอเชียตะวันออก (CIAO-East Asian Interprovincial Conference) จำนวน 10 ประเทศ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีอธิการิณีเจ้าคณะแขวงและผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน โอกาสนี้ได้มีการแบ่งปันภารกิจด้านการอบรม อภิบาลและการประกาศข่าวดี ในปีแห่งเมตตาธรรม และพระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเลือกประธานสมาพันธ์คนใหม่แทน Sr.Choi Joo Yong Silvia ซึ่งครบวาระ ได้แก่ Sr.Alma Castagna  see more…  

FMA_News
IMG_3203 (Large)
รวมใจถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมรวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งบรรยกาศเต็มไปด้วยความสงบ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทรงกระทำในผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมาย  see more…

FMA_News
20161022_074534(0) (Large)
ศิษย์เก่า ธ.น.ร่วมระลึกถึงซิสเตอร์ผู้ตาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ประมาณ 20 คน ได้มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงบรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับ ที่เคยทำงานอยู่ในโรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนต่างร่วมใจกันภาวนาอุทิศแด่บรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับด้วยความศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับร้องเพลงต่าง ๆ ในพิธีด้วยเสียงอันดัง หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว คณะซิสเตอร์และศิษย์เก่าได้ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก และใช้โอกาสนี้ในการพบปะกันพูดคุย และแบ่งปัน ในบรรยกาศแบบครอบครัว see more…