Author: support

FMA_News
DSC00722 (Large)
จอมทอง…ต้อนรับมาเดอร์นิภา…

ระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ได้มีความยินดีต้อนรับมาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธาริณีเจ้าคณะแขวง โอกาสมาเยี่ยมเยียนหมู่คณะอย่างไม่เป็นทางการ โดยท่านได้มาร่วมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโลซึ่งได้เลื่อนจากวันที่ 13 พฤษภาคม มาฉลองในวันที่ 15 พฤษภาคม การมาเยี่ยมของท่านอย่างไม่เป็นทางการนี้ ท่านได้มีโอกาสไปดูภารกิจของสังฆมณฑลนครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง เป็นผู้รับผิดชอบ สังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นพื้นที่แพร่ธรรมที่น่าสนใจมาก มีเด็ก เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมากกำลังรอคอยผู้อบรมดูแลพวกเขา มีหลายศูนย์ที่ต้องปิดร้างไปเพราะขาดบุคลากรดูแล ถึงแม้ว่าการมาเยี่ยมในครั้งนี้จะไม่เป็นทางการแต่ทุกคนได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางท่าน read more…

FMA_News
IMG_1888 (Large)
ครอบครัวซาเลเซียนร่วมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล

เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ได้ร่วมฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะ พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนละแวกนั้น ในบรรยากาศแบบครอบครัวเป็นกันเอง โดยมีคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยสมาชิกหมู่คณะแสงทอง read more…

FMA_News
18449424_1306210959474254_1799365315695662631_o (Large)
ตัวแทน ธมอ. ไทย ร่วมแสดงความยินดี…

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 เช้าวันนี้นอกจากเริ่มต้นด้วยพระพรแห่งสายพิรุณในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล นักบุญผู้ร่วมตั้งคณะแล้ว วันนี้สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แขวงไทย ยังมีความยินดีต้อนรับซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ รับตำแหน่งเจ้าคณะแขวงฯ แห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่ง โอกาสนี้สมาชิกหมู่คณะศาลาแดงและหัวหมากเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคนในแขวง ร่วมแสดงความยินดีกับท่านในบรรยากาศเป็นกันเอง เรียบง่าย โดยพร้อมใจกันร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีวาอุดมพระสงฆ์ซาเลเซียนมาเป็นประธานในพิธี มีช่วงเวลาแห่งการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับท่าน และภารกิจที่พระเจ้าได้มอบฝากไว้ในแขวงไทย หลังจากนั้นได้ร่วมแสดงความยินดี มอบมาลัยกร และร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน ขอมาเดอร์มัสซาแรลโล คุณพ่อบอสโก และพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ได้อยู่เคียงข้างท่านในทุกย่างก้าว และเปี่ยมไปด้วยพระพรอันอุดมแห่งพระจิตเจ้า เป็นต้นพระคุณที่ท่านและแขวงไทยต้องการ เพื่อความดี และความรอดพ้นของวิญญาณอีกมากมาย read more…

FMA_News
IMG_0700 (Large)
เพาะรัก… เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว…

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการอบรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีแก่คณะครู ที่รีสอร์ท หาดทอง พัทลุง ในหัวข้อ “เพาะรัก… เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัวและอัตลักษณ์ครูซาเลซียน” นอกจากนี้ยังได้เป็นโอกาสที่คณะซิสเตอร์และคณะครูได้พักผ่อนร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศแบบครอบครัวที่เป็นกันเอง และปลุกจิตสำนึกถึงความเป็นครูซาเลเซียนที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  read more…

FMA_News
DSC00651 (Large)
พระพรยิ่งใหญ่…

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2017 หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเมตตาของ พระเจ้า โดยสมาชิกและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จะมีโอกาสร่วมบูชาขอบพระคุณทุกวันในบ้าน โดยโอกาสนี้พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แนะนำคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา ให้แก่หมู่คณะ ซึ่งท่านได้แต่งตั้งให้เป็นจิตตาภิบาลประจำบ้านธิดารักษ์ จอมทอง   read more…

Close Up
DSC_0450 (Large)
ประชุมฝ่ายอภิบาลระดับเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 คณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลาง โรม อิตาลี นำโดยซิสเตอร์ รูนิตา บอร์จา และทีมฝ่ายอภิบาลของคณะระดับโลก ได้จัดการประชุมฝ่ายอภิบาลระดับภาคพื้นเอเชีย และออสเตรเลียขึ้น ที่เมืองยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่บ้านของคณะ โดยมีสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวงจากทั่วเอเชีย และออสเตรเลียมาร่วมประชุม 41 คน จากประเทศไทยมีตัวแทนไป 4 คน ได้แก่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้รับผิดชอบงานอภิบาล read more… ได้เดินทางไปร่วมประชุม โดยมีซิสเตอร์รูนิตา ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับโลกให้การอบรม และฟื้นฟูจิตตารมณ์แห่งการอภิบาลผ่านทางเอกสารต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ของคณะ และสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย กาปูโต ผู้รับผิดชอบอภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน และซิสเตอร์โลเลีย ผู้ร่วมทีมอภิบาล ตลอดการประชุมดำเนินไปด้วยกระบวนการใหม่ในการร่วมทำงาน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับกลุ่มต่างแขวง และระดับแขวงซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมได้ตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญ และบทบาทที่ชัดของภารกิจแห่งการอบรมอภิบาลที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับความต้องการและความจำเป็นแห่งยุค […]

Close Up
IMG_1570 (Large)
วันแห่งการขอบคุณ…

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ได้จัดให้มีวันกตัญญูระดับแขวง ณ บ้านธารพระพร สามพราน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้ใหญ่และขอบคุณซึ่งกันและกัน โอกาสนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันขอบคุณแด่ซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นพิเศษ ซึ่งครบวาระของการดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ขอบคุณสำหรับชีวิตและภารกิจตลอด 6 ปีที่ ท่านได้ทุ่มเทเพื่อแขวงไทย และโอกาสเดียวกันนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่ ที่จะมาสานงานในแขวงต่อไป ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับท่าน ในวันแห่งการขอบคุณนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความรักรู้คุณด้วยการมอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และการแสดงอันงดงาม  read more…

Close Up
IMG_1234 (Large)
ธมอ.ประเมินผลและวางแผนประจำปี

ระหว่างวันที่ 20- 22 เมษายน 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประเมินผลและวางแผนโครงการประจำปี 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการดำเนินงาน มีสมาชิก 50 คน ในการประเมินผลปีนี้ทางคณะได้มีการประเมินผลในภาพรวม 3 ปี (2014-2016) ของแต่ละฝ่ายทั้งการดำเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ อุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมารวบรวมเพื่อนำไปใช้ในการประเมิน 3 ปีระดับ CIAO นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนงานประจำปีในระดับแขวงด้วย  read more…

Close Up
IMG_1198 (Large)
ซิสเตอร์วิลลมาพบปะ ธมอ. ไทย

ซิสเตอร์วิลลา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้พบปะแบ่งปันข้อคิดด้านการบริหารจัดการและการถือศีลบนความยากจนแก่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย จำนวน 48 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2017   read more..

Close Up
IMG_1134 (Large)
Incontro Uffici Sviluppo…

ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2017 ตัวแทนซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO)จำนวน 16 คน จาก 8 แขวง เข้าร่วมการประชุมการอบรมการพบปะเพื่อการพัฒนา (Incontro Uffici Sviluppo) ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเนี มาเดอร์ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับคณะ จากศูนย์กลาง เป็นประธานในการประชุมอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยซิสเตอร์คริสตีนา คาเมีย และคุณกวีโด บาร์เบรา  read more…