Category: FMA_News

FMA_News
0T0A2449
เจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน…

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี้ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ทางโรงเรียนยังรับเป็นสนามการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา และการแข่งขันแอโรบิค ด้วย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ และได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป …more photos…

FMA_News
IMG_6370 (Large)
“เรา…รักพระสันตะปาปาฟรังซิส”

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เตรียมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามที่สำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจและกิจกรรมภายนอก มีการเขียนข้อตั้งใจที่จะทำดี ตลอดระยะเวลาของการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่าน ซึ่งทุกวันจะมีนักบุญยอห์น บอสโก ที่เชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรักและศรัทธาในพระสันตะปาปา ผู้เป็นตัวแทนขององค์พระคริสตเจ้าในโลกนี้……..more photos….  

FMA_News
st.Mary_gratitude (39) (Large)
Thanks….melodies of Love

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดกิจกรรมวันกตัญญู Thanks….melodies of Love เส้นเสียงสำเนียงแห่งรักร้อยเรียงประสานกตัญญู แด่คณะซิสเตอร์ บุพการี คุณครู และผู้มีพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นขนบประเพณีดีงามแสดงออกถึงจิตใจที่รักและกตัญญู สืบทอดต่อเนื่องในโรงเรียนและสถาบันในเครือซาเลเซียนทั่วโลกมากว่า 200 ปี แต่ละกลุ่ม ได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณสู่งานวันนี้ด้วยความอบอุ่นในบรรยากาศครอบครัว… more photos….

FMA_News
s1 (5) (Large)
ทัศนศึกษา

ซิสเตอร์อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครู 1 ท่าน จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมเป็นดังนี้ ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพสังคม และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ทำประสบการณ์จริง ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะชีวิต การสังเกต การมีไหวพริบ การตรงต่อเวลา และความมีวินัยในตนเอง ทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน…more photos…

FMA_News
20 (Large)
ค่าย …“350 ปี มิสซังสยาม”

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง ร่วมกับสภาอภิบาล จังหวัดอุดรธานี เขต 2 ได้จัดค่ายสำหรับนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม” โดยมีคุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เป็นประธานค่าย และมีสังฆานุกรวุฒิชัย จันทรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายพร้อมกับคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ครูคำสอน และคณะพี่เลี้ยง ซึ่งมีนักเรียนมาร่วมค่าย กว่า 250 คน จากโรงเรียน และวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยเริ่มค่าย ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคม มีกิจกรรมหลากหลายที่มอบทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี และความรู้มากมาย อีกทั้งมีการเดินขบวนแห่รอบหมู่บ้าน โอกาสเปิดเดือนแม่พระสายประคำพร้อมกับชุมชนด้วย กิจกรรมค่ายดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 6 ตุลาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย โดยมีพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัยเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์หลายท่าน เป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้ให้กับบรรดาเด็ก ๆ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย….more […]

FMA_News
DSC00698 (Large)
สรรเสริญพระมารดามารีย์แห่งสายประคำ…

1 ตุลาคม 2019 โอกาสเริ่มต้นเดือนตุลาคม…เดือนแห่งการสวดสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปภัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน คณะซิสเตอร์ เยาวชนธิดารักษ์ นักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และบรรดาพนักงาน ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ด้วยการสวดสายประคำตามคำเชิญชวนและตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า “สายประคำเป็นยารักษาจิตวิญญาณ” และทั้งนี้เพื่อสันติภาพและความสงบสุขจะได้เกิดแก่สังคมไทยอย่างแท้จริง โดยแต่ละคนจะร่วมสวดพร้อม ๆ กันตลอดเดือนตุลาคมนี้…more photos…

FMA_News
20190924_072629 (Large)
พระพรแห่งการเยี่ยมเยียน

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยหมู่คณะได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งที่ผู้แทนของพระเป็นเจ้าและพระมารดามาเยี่ยมเยียนหมู่คณะ ท่านได้ทบทวน รื้อฟื้นจิตตารมณ์ ปลุกเร้าและให้กำลังใจแก่สมาชิกในการดำเนินชีวิตนักบวช ธมอ. ท่ามกลางเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน ที่ต้องเป็นดังถุงหนังใหม่เพื่อสามารถรับเหล้าองุ่นใหม่ ก่อนปิดการเยี่ยมบ้าน สมาชิก คุณครูผู้ดูแล เปรอัสปีรันต์และเยาวชนธิดารักษ์ได้แสดงออกถึงความรู้คุณต่อท่านด้วยคำภาวนา ความตั้งใจดีที่จะพัฒนาตนและของขวัญที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่มาจากความรักอันยิ่งใหญ่มอบแด่ท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อความดีของแขวงตลอดมา…more photos…

FMA_News
IMG_2066 (Large)
“เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชน ในหัวข้อ “เธอคือ…ผู้ที่พ่อรัก” ณ หอประชุมเลารา โดยมีกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ให้ความรู้และดูวีดิทัศน์การทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่าน และนำน้อง ๆ เต้นประกอบเพลง จากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุกคน พร้อมทั้งมอบเข็มให้แก่สมาชิกของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. …more photos…

FMA_News
IMG_1833 (Large)
วันสันติภาพสากล

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล ปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โดยมีครูวิศรุต แก้วน้อย อ่านสาส์นเลขาธิการสหประชาชาติ และครูสถานันท์ เนาวรัตน์ อ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพขึ้นกับสังคม ประเทศชาติและโลก พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง “1 คน 1 พลัง”….more photos…

FMA_News
IMG_4903 (Large)
Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2019 นักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จัดโดยฝ่ายงานอภิบาล แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีจุดเน้นที่พระวรสารนักบุญยอห์น กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ จากนั้นเป็นการร่วมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระวรสารนักบุญยอห์น จำนวน 9 ฐาน โดยมีพระสงฆ์และนักบวชคณะต่าง ๆ รับผิดชอบ ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ ฐานที่ 2 แผนกเยาวชน กรุงเทพ ฐานที่ 3 ฝ่ายงานธรรมทูต ในงานยุวธรรมทูต ฐานที่ 4 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(ซาเลเซียน) ฐานที่ 5 ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ฐานที่ […]