Author: support

FMA_News
SD_20200107(37) (Large)
มาเดอร์เยี่ยมหมู่คณะ….

ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2020 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง อย่างเป็นทางการ หมู่ คณะรอคอยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเยี่ยมของท่าน โอกาสนี้ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้มอบพวงมาลัยต้อนรับท่าน พร้อมกับการสวดภาวนาทำวัตรเช้าและเปิดการเยี่ยมนี้ด้วยการเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประธานในพิธีฯ ได้ให้ข้อคิดว่าการมาเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะเป็นดังพระพรของพระมาสู่เราแต่ละคน และหมู่คณะ เป็นดังดวงดาวที่นำแสงแห่งความดีมาสู่เรา โอกาสนี้ตัวแทนซิสเตอร์ได้ทำเซอร์ไพร์ส เป็นพญาสามองค์เดินตามดวงตาวและนำของมาถวายแด่ท่านสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี หมู่คณะได้นมัสการศีลมหาสนิทพร้อมกับท่านตามตารางเวลาของหมู่คณะ ซิสเตอร์นิภา ได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิกทุกคน กลุ่มพนักงาน นักเรียน นักศึกษาหอพัก ท่านได้ให้ข้อคิดกับกลุ่มต่าง ๆ การให้โอวาทเปิด และปิด ด้วยความรัก ความห่วงใย และด้วยความเสียสละของท่าน หมู่คณะขับร้องเพลงขอบคุณท่าน ภาวนาและเป็นกำลังใจให้ท่านสำหรับภาระหน้าที่ที่พระเป็นเจ้าได้มอบฝากผ่านทางท่าน เราสมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม ขอขอบพระคุณสำหรับการมาเยี่ยมของท่าน…more photos… https://flic.kr/s/aHsmLdpJzG

FMA_News
IMG_7882 (Medium)
พระพรแห่งปีใหม่….

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พนักงาน และเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า และขอพระพรจากพระองค์ โอกาสฉลองสมโภชพระมารดามารีย์ พระชนนีพระเจ้าและวันปีใหม่ ในบรรยากาศของความรักรู้คุณ ที่เปี่ยมด้วยความหวัง และการมั่นใจในการอวยพรของพระองค์ มีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศรัย ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยตั้งแต่เช้าสมาชิกแต่ละคนได้ถวายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตนและก้าวเดินในปีใหม่นี้อย่างจริงจัง ในช่วงเที่ยงสมาชิกได้ร่วมกันอวยพรด้วยบทเพลง “พรปีใหม่” แด่ซิสเตอร์สายสวาท อธิการิณีมารีย์อุปถัมภ์ และแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล สามพราน ในบรรยากาศที่ร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน…พร้อมกับเที่ยวบินแห่งความสุข…2563…ที่ทุกคนตั้งใจจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นจริง.…more photos…

FMA_News_1
IMG_7793 (Medium)
วันแห่งการขอบพระคุณ…

คณะซิสเตอร์ – พนักงาน จำนวนประมาณ 40 คน ของหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสวันสิ้นปี และร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ด้วยการภาวนา การพบปะสังสรรค์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการละเล่น การจับฉลาก การส่งมอบความสุขด้วยของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความสุข ความชื่นชมยินดี โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน …ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรอันประเสริฐมากมายที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราแต่ละคน ผ่านทางบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดปี 2019 นี้ …ขอบคุณพระองค์…more photos…

FMA_News
1 (22) (Medium)
เซนต์เมรี่…กับการฉลองคริสต์มาส

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีเนื่องในวันคริสต์มาส เป็นวันที่ทุกคนรอคอย โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน วันคริสตมาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพ แบ่งปันความสุขยินดี อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริง และโอกาสนี้ ทางศิษย์เก่าได้มอบความสุขและสนุกสนาน โดยเชิญ คุณมาสุ จรรยางค์ดีกุล คุณเข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และคุณซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคุณชนกสุดา อาจหาญ นอกจากนี้ นอกจากนี้กิจกรรมของวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุก ๆ ปี กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง…more photos…

FMA_News_1
2019_sd_Christmas (7) (Medium)
รักและสันติ คือพระพรจากพระเจ้ามอบให้ซึ่งกันและกัน

ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพและเทศกาลพระคริสตสมภพ หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี มอบกระเช้าและส่งความสุข แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสวันคริสต์มาส หมู่คณะส่งความสุขและมอบของขวัญแด่ซิสเตอร์สุพีเรีย นอกจากนี้หมู่คณะศาลาแดง ได้ส่งความสุขแด่คุณพ่ออธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และสมาชิก คุณพ่อชาร์ล บรรดาศิษย์เก่า และสัตบุรุษทุกท่าน และพี่น้องทุกคน ขอพระพรจากองค์พระกุมารเจ้า นำความรัก และสันติมาสู่ทุกท่าน ให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรจากพระเจ้า รักและสันตินำพระพรจากพระเจ้ามาสู่ท่านทุกคน ….more photos….

FMA_News
IMG_7697 (Medium)
350 ปี และ 150 ปี แห่งการขอบพระคุณ…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 โอกาสการฉลองสมโภชพระคริสตสมภพ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้โปรดประทานพระคุณแห่งความรอดพ้น ให้แก่ทุกคน ตลอด 350 ปี แห่งมิสซังสยาม 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดีและเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณ มีบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการแห่สัญลักษณ์ของดวงดาวและกระดิ่ง อันหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าซึ่งองค์แห่งความสว่าง นำทางชีวิตของเรา และกระดิ่งคือความชื่นชมยินดีที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวเดินเรื่อยไปอย่างไม่ท้อถอย หลังพิธีได้มีการรับข้อคิด ซึ่งเป็นดังจดหมายจากองค์พระกุมารเจ้า … นอกจากนี้ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ยังได้ร่วมกันส่งพรความสุขด้วยการขับร้องบทเพลง “Emmanuel…พระเจ้าสถิตกับเรา” และมอบของขวัญเล็ก ๆน้อย ๆ แด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี…more photos…

FMA_News_1
01_xmas_italian (7) (Medium)
Buon Natale

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 กลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน สัตบุรุษวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพ ตัวแทนเด็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง และผู้ปกครองเด็ก ได้เตรียมตัวในการซ้อมละครคริสต์มาสอย่างตั้งใจ โดยมีซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน เป็นผู้กำกับการแสดง บรรดาเด็ก ๆ แสดงได้สมบทบาทของแต่ละคน ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ บรรดาสัตบุรุษ มาร่วม พิธีสมโภชพระคริสตสมภพ เป็นจำนวนมากโอกาสนี้ คุณพ่อ ชาร์ล เจ้าอาวาสวัดน้อย ได้กล่าวอวยพรส่งความสุขให้กับ พี่น้องชาวอิตาเลียนและมอบรูปพระกุมารเป็นที่ระลึกให้กับทุกคน พร้อมทั้งข้อคิดจากองค์พระกุมารเยซู…ฺBuon Natale a tutti… more photos…

FMA_News
IMG_6352 (Medium)
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมการส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร 3 ภาษา ตัวแทนครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง มอบกระเช้าส่งพรความสุขแด่คณะซิสเตอร์ นักเรียนทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงส่งความสุขแด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนานและชื่นชมยินดี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 จัดกิจกรรมส่งความสุขด้วยความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์…more photos…

FMA_News_1
01_sd_xmas (7) (Medium)
24 ธันวาคม 2019 …Merry Christmas

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดงได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีพอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันเกิดและวันคริสต์มาส ในช่วงเย็น ได้มีการแสดงฉากคริสต์มาส โดยตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา และพนักงาน ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวส่งความสุขวันคริสต์มาสนี้ให้กับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงก่อนฉลอง และในวันฉลองที่ 24 ตัวแทนได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา และคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งขับร้องบทเพลง We wish you a Merry Christmas และมอบกระเช้าแห่งความสุข ความยินดี ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้กล่าวขอบใจทุกคน และขอพระพรจากพระเจ้านำความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขมาสู่ทุกคนและครอบครัว กิจกรรมนี้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาทุกปี โอกาสนี้ ซิสเตอร์ได้มอบขนมอร่อย ๆ ให้กับนักเรียน และเลี้ยงไอสครีมหลังพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี บรรดาพี่ศิษย์เก่าหอพักเอาฯ ได้มาร่วมพิธีวันคริสต์มาสด้วย ต่างนำความรัก ความสุขความยินดี และสันติสุขจากพระเจ้าที่จะมอบให้แก่ทุกคน ….more photos…

FMA_News
IMG_7294 (Medium)
คำอวยพรในเทศกาลแห่งความสุข…

ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน ร่วมกันเตรียมจิตใจเตรียมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารด้วยใจที่กระตือรือร้น โดยพยายามเลียนแบบท่าทีของสมาชิกในหมู่คณะแรกที่บ้านมอร์เนเซ ในการเตรียมตัวเพื่อการฉลองคริสต์มาสที่แท้จริง ในบรรยากาศของการส่งพรความสุขและรับพรความรัก ความปรารถนาดีจากคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะพระมหาไถ่ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะศิษย์เก่า สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มนักศึกษาจากซีซี สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในละแวกบ้านสามพราน และบุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสนุกสนานร่าเริง…more photos…