Author: support

FMA_News
5W7A7098 (Large) (Large)
วันแม่ – 1 ห้องเรียน 1ความรู้

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม และคิดถึงแม่ของเราทุกคนที่รักเราไม่มีวันจืดจาง หลังจากกิจกรรมวันแม่แล้ว เป็นโครงการ 1ห้องเรียน 1 ความรู้ ซึ่งคุณแม่ ผู้ปกครองได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการให้ความร่วมมือที่ดียิ่ง  read more…

FMA_News
_MG_5397 (Large)
นารีวุฒิร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่งร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน read more…

Close Up
IMG_4302 (Large)
ซดบ. – ธมอ. กับการฟังพระวาจาของพระเจ้า…

วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการประชุมสัมนาหัวข้อ “Initial Proclamation and the Salesian Mission” ของคณะซาเลเซียน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสแถบเอเชีย ได้เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมี Fr. Alfred Maravilla เป็นประธาน โอกาสพิเศษของการสมโภชแม่พระนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนา ได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการประกาศข่าวดีแรกเริ่ม โดย Arch. Thomas Menamparampil พระอัครสังฆราชประจำโกวาฮาติ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในช่วง Sr.Maria Ko ได้แบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ที่กล่าวถึงชีวิตของพระนางมารีย์ที่หลังจากได้รับการแจ้งสารแล้ว รีบออกเดินทางไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อช่วยเหลือนางเอลีซาแบธ ญาติพี่น้องผู้ต้องการความช่วยเหลือ การแบ่งปันพระวาจาในครั้งนี้เป็นการนำเข้าสู่บรรยากาศของการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ใช้เวลาในการสนทนาและอยู่กับพระวาจาของพระเจ้า อันเป็นลักษณะหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกาศข่าวดี  read more…

Close Up
IMG_4112 (Large)
ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ […]

Close Up
20170813_opening_mission (9)
ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Close Up
DPP_73 (Large)
พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…

Close Up
IMG_3217 (Large)
“ชีวิตของโมเสส”

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “LECTIO DIVINA ชีวิตของโมเสส” โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ เป็นผู้เทศน์เตือนใจ มีสมาชิกจำนวน 35 คน เข้าร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้ และมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันชีวิต ให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความเป็นครอบครัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในหนทางของการเป็นผู้ที่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา มัสซาแรลโล https://flic.kr/s/aHsm5N3pCf

Close Up
23614 (Large)
อบรมพนักงาน ธมอ. โรงเรียนในเครือ

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายการบริหารจัดการ ได้จัดการอบรมพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. และจำนวน 130 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี โดยมี วิทยากร คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้การอบรม คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่งานโครงการ เป็นฝ่ายสันทนาการ และวิทยากร ตามพระสมณสาร“ความชื่นชมยินดีในความรัก” โดยในเย็นวันที่ 8 สิงหาคม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอธิการิณีเจ้าคณะแขวงให้ข้อคิดเปิดการอบรมตอนหนึ่งที่ว่า เพื่อชีวิตจะมีความสุขได้ “ให้คิดดี พูดดี ให้กำลังใจกัน” หลังจากนั้นได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้เทศน์แบ่งปัน ให้เราทุกคนที่สำนึกว่าตนเป็นผู้น้อยต่ำต้อย และยากจน แสดงว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ทำให้ทุกสิ่งที่กลับเป็นบุญกุศลสำหรับสวรรค์ https://flic.kr/s/aHsm22scgV

FMA_News
8 (Large)
น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…

FMA_News
000
ม.อ.เปิดหมู่บ้านคุณธรรม…

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางสัญลักษณ์ต่างของการเพาะเมล็ด…และการเติบโต นั่นคือการ “เพาะรัก…” ให้เติบโตในครอบครัวและสังคมของเรา นอกจากนี้ในพิธียังได้มีการแต่งตั้งสภานักเรียน การมอบธงประจำโรงเรียนแก่ประธานนักเรียน ผ้าแถบสีแก่สมาชิกสภานักเรียน ภาพนักบุญองค์อุปถัมภ์แก่ครูแม่สี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ความร่าเริงยินดี และความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนกลับเป็นครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างในแต่ละวัน … “เราช่วยกัน เอาต้นรักที่เพาะได้ ส่งไปตามบ้านที่ต้องการ อยากจะได้หรืออยากจะเติม เราไม่คิดเงิน เพราะตีค่าไม่ได้ บ้านทุกบ้านที่ฉันส่งไป …อิ่มเอมใจส่งยิ้มให้กัน ใจเขาใจฉันโอบรักไว้ด้วยความยินดี” read more…