Author: support

Catholic News
Pope_2017_1
แค่เริ่มคุยกับปีศาจ เราก็แพ้มันแล้ว…

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาเจอการประจญ อย่าคุยกับปีศาจ แต่จงภาวนาขอพระเจ้า เพราะถ้าเราเริ่มคุยกับปีศาจ เราก็แพ้แล้ว ตัวอย่างชัดเจนคือเอวา  ทรงชี้ การโกงเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ อาทิ พวกขายของแล้วโกงตราชั่ง  ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล เป็นเหตุการณ์ที่งูล่อลวงอาดัมและเอวา พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า – ปีศาจปรากฏมาในรูปของงู มันมีเสน่ห์และน่าดึงดูดมาก อาศัยความเจ้าเล่ห์ของมัน ปีศาจจ้องจะหลอกลวงมนุษย์ เรื่องแบบนี้ปีศาจคือผู้เชี่ยวชาญ มันคือบิดาของการโกหก นี่คือสิ่งที่ปีศาจทำกับเอวา มันทำให้เอวารู้สึกดี จากนั้น มันเริ่มพูดคุยกับเอวา คุยทีละนิด คุยไปเรื่อยๆ ที่สุดแล้วซาตานหลอกเอวาไปตามที่มันต้องการ – แต่กับพระเยซูแล้ว มันแตกต่างกันสิ้นเชิง ทุกอย่างจบลงกับปีศาจแบบแย่มาก มันพยายามจะพูดคุยกับพระเยซู แต่พระองค์ไม่ยอมคุยกับมัน

Catholic News
Pope_2017_2
คริสตชนต้องปฏิเสธการโกง …

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การที่คริสตชนจะเป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเกลือดองแผ่นดิน เราต้องเป็นอิสระจากการโกง  การหลีกหนีจากการโกง ต้องทำต่อเนื่องทุกวัน เพราะการโกงไม่มีวันจบสิ้น  นอกจากนี้ เรายังต้องปฏิเสธเมล็ดพันธุ์สกปรกที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทาเพราะสิ่งนี้ทำลายสังคมของเรา  ตอนท้าย สัตบุรุษร่วมเปล่งเสียง “วีว่า ปาปา” เพื่อให้กำลังใจพระสันตะปาปา หลังมีผู้ไม่ประสงค์ดีติดโปสเตอร์โจมตีพระองค์หลายแห่งทั่วกรุงโรม ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก” พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า – คริสตชนได้รับกระแสเรียกให้มอบรสชาติที่ดีให้กับชีวิตของตน และในเวลาเดียวกัน เรายังต้องหลีกหนีจากเมล็ดพันธุ์สกปรกอันเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว ความอิจฉา และการนินทา เมล็ดพันธุ์สกปรกเหล่านี้ทำลายโครงสร้างสังคมของเรา ทั้งที่สังคมนี้ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งต้อนรับทุกคน ร่วมแบ่งปันความเป็นหนึ่งเดียวกัน และทำให้เกิดการคืนดีกัน – การจะเติมเต็มพันธกิจนี้

FMA_News
untitled-241 (Large)
นิทรรศการและผลงานของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 …มารีย์อุปถัมภ์

พร้อมกับการเฉลิมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ในวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดงานนิทรรศการและผลงานของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น มีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีเปิดนั้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้นำการแสดง Science Show ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับรางวัลอันดับเหรียญทองระดับเขตจากการเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 มาเป็นรายการเปิดงานนิทรรศการ เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยความรู้และความสามารถของนักเรียน เป็นดังโอกาสที่เชิญชวนให้ทุกคน ได้ศึกษาหาความรู้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยความพากเพียรและใส่ใจ  read more…

FMA_News
untitled-278 (Large)
พ่อบอสโก…บิดาและอาจารย์ของเยาวชน

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดี-ประพฤติดี-พระธรรมคำสอนและดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้มอบรางวัลการสอนนานแก่คุณครูที่ครบ 25 ปี ได้แก่คุณครูสายสมร ธีรศรีศุภร คุณครูพิมพา ศรีษะน้อย คุณครูวันดี ม่วงคลองใหม่ และแก่คุณครูที่ครบ 20 ปี ได้แก่คุณครูอรทัย ปุ๋ยรักษา โดยมีบาทหลวงนพดล ยอแซฟ สงฆ์ซาเลเซียน เป็นประธานในวจนพิธีกรรมและกล่าวให้ข้อคิด และซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ วันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ที่เรามั่นใจว่า คุณพ่อบอสโกคงอวยพรเราจากสวรรค์  read more…

FMA_News
DSC02698 (Large)
ม.อ. ร่วม “ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017”

นักเรียนมารีย์อุปถัมภ์ต่างระดับชั้น ประมาณ 40 คน เข้าร่วม “ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2017” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 ณ หอประชุมยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวของนักเรียนคาทอลิก เฉลิมฉลอง การประกาศข่าวดีของเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องและมีความหมาย โดยมีพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มยุวธรรมทูต พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรักพระคัมภีร์ “หนังสือปรีชาญาณ” ซึ่งโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช ทั้งได้รับการส่งเสริมกระแสเรียกผ่านกิจกรรมฐานจากคณะนักบวชต่าง ๆ ประมาณ 15 คณะ โอกาสนี้ซิสเตอร์และอัสปีรันต์ได้เข้าร่วมจัดฐานการส่งเสริมกระแสเรียกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมกับคณะซาเลเซียน นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลแขวง  see photo…

FMA_News
IMG_9120 (Large)
นักเรียน ม.อ.ศึกษาแหล่งเรียนรู้…

วันที่ 22 มกราคม 2560 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี  photo… และในวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แหลมผักเบี้ย และโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี photo… ในวันเดียวกันนี้ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก นครปฐม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนน้อยรักษา มะม่วงขาวนิยม เขตบางบอน กรุงเทพฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อุทยานอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธพัณฑ์วิทยาศาสตร์ […]

FMA_News
CM_001 (10) (Large)
ธิดารักษ์ จอมทอง..ตามรอยเท้าพ่อ…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2517 เยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้วยห้องไคร้ อ.ดอยสะเกต จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…” ซึ่งเป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริฝืนฟู่และพัฒนาพื้นที่ที่ดินจากที่เสื่อมโสมแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและปัจจุบันได้มีการเปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยในช่วงเช้าได้ไปยังแหล่งเรียนรู้คือการพัฒนาและฝืนฟู่ป่าจากการทำสัมปทานป่าไม้ของนายทุนซึ่งเป็นผลทำให้ป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากพื้นดินแห้งแล้งจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายมาเป็นพื้นดินที่มีต้นไม้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นป่าที่เขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณพืชพรรณ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่ศูนย์แห่งนี้ได้จัดการอบรมสำหรับเกษตรที่สนใจไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนรู้สึกตื่นตันใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกของพระองค์ทุกคนบนแผ่นดินไทย read more…  

Catholic News
20170125_Pope_chiusura della settimana per l'unita'
พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์

ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง พระสันตะปาปาตรัสว่า – นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา – เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่คืนดีกัน การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลต่อเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนมีและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น เราตระหนักและเรียนรู้ด้วยความสุภาพและเชื่อฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมาเรียนรู้จากเราก่อน – โอกาสครบรอบ 500 ปีที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ปฏิรูปศาสนาคริสต์ คริสตชนต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดในอดีตและต้องอย่าให้ตนเองจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านั้น คริสตชนต้องให้พระเจ้าบันดาลให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น จงเปิดตัวเองให้กับความหวังแล้วเราจะไม่ผิดหวัง – คริสตชนทุกนิกายควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสที่พระญาณสอดส่องของพระเจ้านำเรามาพบกัน ในการสวดภาวนาและประกาศความรักของพระเจ้าร่วมกัน รับใช้ร่วมกัน เฉพาะอย่างยิ่ง รับใช้ผู้ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง – ในความเป็นจริงแล้ว ความรักคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนงานคริสตศาสนสัมพันธ์ รักแท้ไม่ลบล้างความชอบธรรมที่แตกต่างของพระศาสนจักรต่างๆ แต่จะนำเราคืนดีกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

Catholic News
20170125_Pope_non disperare
อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด…

ช่วงสายวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน บทอ่านช่วงเริ่มพิธี เป็นเหตุการณ์ที่นางยูดิธพูดขอร้องประชาชนที่กำลังสิ้นหวังว่า อย่าหมดหวังในพระญาณสอดส่องของพระเจ้าเด็ดขาด พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า – แบบอย่างของสตรีคนนี้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความกล้าหาญอย่างมาก เรื่องราวของนางยูดิธสอนเราให้วางใจในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า สอนให้เราภาวนาและนบนอบต่อพระองค์ เราต้องตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยพลังของเรา เพื่อสนองตอบต่อความท้าทายที่เข้ามาหาเรา – บ่อยไหมที่ความเชื่อในพระเจ้าของเราสั่นคลอน บ่อยไหมที่เราแต่ละคนสิ้นหวังและถูกประจญล่อลวงให้สูญเสียความเชื่อ และมัวแต่คิดว่าเรื่องร้ายที่สุดต้องเกิดขึ้นแน่ๆ พ่อหวังว่า ความเชื่อของนางยูดิธจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามอบตนเองไว้กับพระบิดา เรามอบด้วยความวางใจและนบนอบต่อพระองค์ – พี่น้องที่รัก ขอให้ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนเอาชนะความกลัว การวางใจในพระเจ้าหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าทรงทราบดีว่าเราเป็นอย่างไรและเราต้องวางใจในพระองค์ เพราะหนทางของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นมันแตกต่างกับเราสิ้นเชิง – ดังนั้น ขอให้เรามอบตัวเองไว้กับพระบิดาเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงนบนอบเชื่อฟังพระบิดาในสวนเกธเซเมนี พระเยซูตรัสว่า ‘ขออย่าให้เป็นไปตามความต้องการของลูก แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเถิด’ หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายผู้มาเข้าเฝ้าอย่างเป็นกันเอง หนึ่งในนั้นได้แก่ “อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” นักแสดงชื่อดังและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย โอกาสนี้ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ได้ทูลพระสันตะปาปาเกี่ยวกับ “องค์กร R20” ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง หน่วยงานนี้รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจกในหลายประเทศ รวมทั้งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วย

Close Up
S__76980291
ศิษย์เก่า ธมอ. พบปะ…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 คณะกรรมการศิษย์เก่า ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบประสังสรรค์ประจำปี 2017 ที่หอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง มี พี่ ๆ ศิษย์เก่าและคณะซิสเตอร์จากสถาบันในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาร่วมงานประมาณ 80 คน โดยมี ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้คณะศิษย์เก่าได้ร่วมกันส่งความสุขโอกาสฉลองนามชื่อนักบุญอักเนส แก่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ และซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รวมทั้งพี่ ๆ ศิษย์เก่าได้แบ่งปันสิ่งที่มาเดอร์เจเนรัลฝากไว้ เกี่ยวกับประสบการณ์แพร่ธรรม และความรักตัญญูที่มีต่อคณะซิสเตอร์ และที่สำคัญที่สุด ได้ร่วมกันประกอบ วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  read more…