Category: FMA_News

FMA_News
IMG_4205
“ม.อ. …ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ม.อ(มารีย์อุปถัมภ์)….ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม” ภายใต้แนวคิดของอุดมการณ์ประจำปี “Save the world with a merciful heart” ซึ่งได้รับแนวทางจากพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสที่ว่าด้วยเรื่องสื่อมวลชน “เทคโนโลยี เป็นทั้งการสร้างสรรค์และอำนาจที่ควบคุมมนุษย์และโลก” (ข้อ 104) พระสันตะปาปาทรงเห็นว่าโลกของเราต้องการจริยธรรมที่มีพลัง ชีวิตฝ่ายจิตที่แท้จริงและการควบคุมตนเอง เป็นต้น ในการใช้เทคโนโลยี (ข้อ 105) โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับบคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในพิธีเปิด ยังได้มีนักเรียนชมรมสื่อศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมแสดงฉ่อย ลิเก และการเต้นประกอบเพลง เชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้ใช้สื่อย่างมีวิจารณญาณ ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีสื่อมากมายหลายประเภท โครงการสื่อศึกษายังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงสื่อต่าง ๆ […]

FMA_News
14141549_1193523547356321_670667453821362483_n
SSYV…MU กับ ความสุขที่ให้…

ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ได้นำตัวแทนเยาวชนอาสาสมัคร SSYV และ Vides Thai ของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ไปเยี่ยมกลุ่มผู้อพยพชาวปากีสถาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากนั้นได้จัดกิจกรรมระบายสี เรียนรู้เรื่องของสีต่าง ๆ โดยบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความเป็นกันเอง อันเนื่องมาจาก “การให้บันดาลความสุขมากกว่าการ  read more…

FMA_News
IMG_4315
MU กับ… Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน และครูลัดดาวัลย์ วงศ์อู่ทอง ได้นำตัวแทนนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขัน Bangkok Bible contest ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบ้านผู้หว่าน สามพราน มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 144 ทีม แยกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา โดยการศึกษาพระวรสารนักบุญลูกา การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 นอกนั้นผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ การแข่งขันในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่แสดงถึงพลังของเยาวชนในความสามารถที่จะรักและอ่านพระคัมภีร์อย่างแท้จริง  read more…

FMA_News
IMG_2790 (Large)
“Save the World with love on sport’s Day”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 “Save the World with love on sport’s Day” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าของการละเล่นของไทย กีฬาและนันทนาการ โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะซิสเตอร์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี  read more…

FMA_News
DSC05833 (Large)
ม.อ.-เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5

ม.อ.-เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ซิสเตอร์ลูเชีย มาลัย วงศ์นีรนาท ได้นำนักเรียนคาทอลิกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 จำนวน 23 คน เข้ารับการอบรมฟื้นฟูจิตใจ เขต 5 ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 174 คน โอกาสนี้คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ได้นำนักเรียนเข้าประตูศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเข้าฐานเรียนรู้เกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มีชีวิตชีวาของนักเรียน ซึ่งได้รับความรู้มากมายจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ จบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี  sees more…

FMA_News
IMG_4630 (Large)
วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา…

วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา… โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนตระหนักว่าการศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้กิจกรรมนี้ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ sees more…

FMA_News
Capture (Large)
หอพักหญิงเอาซีลีอุม…พบปะพี่ศิษย์เก่า

เมื่อเย็นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนพี่ศิษย์เก่า ได้มาจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ที่หอพักเอาซีลีอุม โดยเพื่อให้น้อง ๆ ในหอพักได้รู้จักประวัติคณะซิสเตอร์และความเป็นมาของศิษย์เก่า โดยใช้กิจกรรมบิงโกเป็นตัวเชื่อม รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในหอพัก และสุดท้ายได้เชิญชวนน้อง ๆ ให้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ดีแก่สังคม เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นพระหรรษทานทั้งสิ้น โอกาสนี้ ขอบคุณพี่ศิษย์เก่าสำหรับรางวัลบิงโกที่มากมาย ขนมปังที่แสนอร่อย และนมกล่อง ที่พี่ ๆ บริการแจกให้อย่างไม่อั้น ขอแม่พระอวยพรพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุกคนเสมอและตลอดไป sees more…

FMA_News
06
ธิดา จัดกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมกันนี้ มีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขับร้องบทเพลงหนึ่งเดียคือแม่ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจนธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้องเพลงภาษาจีน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ โอกาสนี้ คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก […]

FMA_News
00
ม.อ.ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน

ระหว่างวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2559 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน นำนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าค่ายผู้นำเยาวชนซาเลเซียน 2559 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในหัวข้อ “เยาวชนผู้นำ มีจิตอาสา มีความเมตตา รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสารับใช้ผู้อื่น มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่รอบข้างมีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในพระสมณสาส์น “สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si’) และตามจิตตารม์การดำเนินชีวิตโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม พวกเขาต่างได้สัมผัสกับธรรมชาติ (ดินน้ำลมไฟ) และได้สัมผัสกับบรรยากาศของเยาวชนในครอบครัวซาเลเซียน Read More >>>

FMA_News
IMG_0934 (Large)-e932b146ec
ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดพบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ณ บ้านธารพระพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อ “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (ลก 6:36) เพื่อให้สอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้บรรดาคริสตชนเรียนรู้และเลียนแบบองค์พระบิดาเจ้าผู้ทรงมีใจเมตตาอยู่เสมอ โอกาสนี้ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้แบ่งปันข้อคิดที่กล่าวถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีใจเมตตา ติดตามดูแลบุตรหลานด้วยความรัก เอาใจใส่เป็นต้นในการร่วมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอกสารของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสในรูปแบบกิจกรรม “กิจกรรมแห่งความรัก” โดยมีกางเขนอันเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก เมตตา ความภาคภูมิใจ และเครื่องหมายแห่งความรอด รวมทั้งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความกลมกลืนและความเป็นหนึ่ง และในช่วงสุดท้ายของการพบปะได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช เป็นประธานในพิธี เพื่อขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันก่อนกลับบ้าน สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับ Read More >>>