Category: FMA_News

FMA_News
IMG_8127
ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล โรงเรียนธิดานุเคราะห์  หาดใหญ่ ได้จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกับการเปิดสัปดาห์ห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแสดงละครฉากเล็ก และโอกาสเริ่มปีที่ 140 ของการส่งธรรมทูตไปประเทศอเมริกา และ 85 ปีในการเข้ามาในประเทศไทย สมาชิกได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรำลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตรุ่นแรก ๆ ผ่านทางชีวประวัติของท่าน ด้วยความรู้คุณ Read more…

FMA_News
_MG_6907
ม.อ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.อ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชสมัญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการถวาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวถวายความอาลัย จากนั้นได้มีการขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณโรงเรียน และผู้ที่เข้าร่วมพิธี ได้ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และได้ก้มลงสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกระดับ และผู้ปกครอง ร่วมในวจนพิธีกรรมเพื่อถวายคำภาวนาเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และในช่วงสุดท้ายร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม และพระราชาในนิทาน” Read more…

FMA_News
IMG_2324
“เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน”

“เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน” ซิสเตอร์สิริกานต์   ศรีเผลา ได้นำนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.4 และม.5 จำนวน 25  คน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ร่วมกับนักเรียนคาทอลิกเขต 5  จำนวน 152 คน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านเณร ยอแซฟ   สามพราน  โดยเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิด และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวีรยุทธ   เกียรติสกุลชัย  เป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้คุณพ่อกรณ์  อดิเรกวุฒิกุล ได้ให้การอบรม ในหัวข้อ “เยาวชนกับสังคมและสื่อในปัจจุบัน” การแบ่งปันมีความเรียบง่ายและเป็นกันเอง ทำให้เยาวชนเข้าใจและมีวิจารณญาณในการใช้สื่อ การรับและส่งข่าวสารด้วยความรับผิดชอบ ในช่วงที่ 2 เน้นถึงการติดต่อสื่อสารกับพระในชีวิตประจำวัน และสรุปเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกม ที่ทำให้ทุกคุณต้องมีส่วนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความเสียสละและมีความเมตตากรุณาให้มากในสังคมปัจจุบัน Read more…

FMA_News
DSC01193 (1)
ม.อ. จัดสัปดาห์พระคัมภีร์

ม.อ. จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ ระหว่างวันที่ 7-11   พฤศจิกายน  2016  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ ซึ่งเป็นโครงการประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จักพระวาจาของพระเจ้า    โอกาสนี้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทำใบงานตามคาบศีลธรรม  และการตอบคำถาม  ของแต่ละระดับชั้น  ซึ่งได้อยู่ในบรรยากาศแห่งความรักเมตตาของพระเจ้า  ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความตระหนักมากขึ้นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง  และด้วยการเป็นพยานอาศัยแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมต่อการมีใจเมตตาอีกด้วย Read more…

FMA_News
DSCF2420
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดการฟื้นฟูจิตใจเข้าค่ายคำสอน ในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  1-6  ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม 45 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรื้อฟื้นปีแห่งพระเมตตา บรรดาเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ตามฐานต่าง ๆ ทั้งฐานประตูศักดิ์สิทธิ์ กิจเมตตา คำอุปมา ที่เกี่ยวกับพระเมตตา เป็นต้น โอกาสนี้ ยังได้มีการภาวนาแบบเทเซ่ การรับศีลอภัยบาป และการเข้าร่วมรับพระคุณการุณ ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ การเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการทำหน้าที่ของการเป็นคริสตชนของตน ทั้งยังมีนักเรียนบางคนสมัครเข้าค่ายกระแสเรียกในช่วงเดือนธันวาคม อีกด้วย Read more…

FMA_News
aaa
สวดสายประคำเดือนแม่พระ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559  หมู่คณะบึงกาฬ ได้จัดสวดสายประคำในเดือนตุลาคม โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยมีพี่น้องสัตบุรุษ  ครู และนักเรียนมาร่วมสวดเป็นจำนวนมาก  หลังการสวดภาวนาแล้ว คุณพ่อปรีชา  ศิลาโครต เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานในการอวยพรสัตบุรุษ   จากนั้นได้มีการทานอาหารร่วมกัน  ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง See more…

FMA_News
IMG_3203 (Large)
รวมใจถวายความอาลัยแด่ “พ่อหลวง”

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมรวมใจถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งบรรยกาศเต็มไปด้วยความสงบ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ได้ทรงกระทำในผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมาย  see more…

FMA_News
20161022_074534(0) (Large)
ศิษย์เก่า ธ.น.ร่วมระลึกถึงซิสเตอร์ผู้ตาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ประมาณ 20 คน ได้มาร่วมกันเพื่อระลึกถึงบรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับ ที่เคยทำงานอยู่ในโรงเรียนธิดานุเคราะห์แห่งนี้ ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนต่างร่วมใจกันภาวนาอุทิศแด่บรรดาซิสเตอร์ผู้ล่วงลับด้วยความศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับร้องเพลงต่าง ๆ ในพิธีด้วยเสียงอันดัง หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว คณะซิสเตอร์และศิษย์เก่าได้ร่วมกันถ่ายภาพที่ระลึก และใช้โอกาสนี้ในการพบปะกันพูดคุย และแบ่งปัน ในบรรยกาศแบบครอบครัว see more…

FMA_News
DSC06836 (Large)
ร่วมชุมนุมยุวธรรมทูตเขตภาคใต้

กลุ่มนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 9 คน พร้อมด้วยซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวรและซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง จิตตาภิบาล ได้เข้าร่วมชุมนุม ค่ายยุวธรรมทูต ในหัวข้อ “รักเมตตาดังพระบิดาเจ้า”ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนนิรมล ชุมพร ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนทางเขตภาดใต้ ได้เข้าร่วมทั้งหมด 202 คน รวมทั้งพระสงฆ์ และคณะนักบวชชายหญิง คณะต่าง ๆ รวม 292 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก ๆ ให้มีความศรัทธา มีทัศนคติที่กว้างไกล ทั้งตระหนักถึงการเป็นธรรมทูตในการช่วยเหลือคนยากจน ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักร และส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียกพระสงฆ์นักบวชในพระศาสนจักรให้มีมากขึ้น  see more…

FMA_News
5W7A6356 (Large)
Welcome Mother dear…

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2016 มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย เพื่อเป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิดโอกาสการเข้าเงียบประจำปีของอธิการิณีเจ้าคณะแขวงในภาคพื้นเอเชียและโอเชียอาโน โดยมีตัวแทนสมาชิก ธมอ. ผู้ฝึกหัด เยาวชน และครู จากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน รอให้การตัอนรับอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความยินดี ที่มาเดอร์ได้มาอยู่ท่ามกลางเราชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพร โอกาสนี้ได้มีตัวแทนกล่าวต้อนรับ ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงไทย ได้มอบช่อดอกไม้สวยงามแด่ท่าน และทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้อนรับ “We well come…we welcome you today… God bless you all the way” ในบรรยากาศแห่งความสุขและความยินดี  read more…