Category: FMA_News

FMA_News
IMG_7646 (Large)
ช่วงเวลาแห่งพระพร…

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้รับการอวยพรและการส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริต์มาสและปีใหม่ จากหมู่คณะนักบวชในบริเวณใกล้เคียง เขตสามพราน และจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสของการรับและการมอบความสุขซึ่งกันและกัน ในจิตตารมณ์ของความรักและการแบ่งปัน ทั้งด้วยบทอวยพร บทเพลงไพเราะและการมอบของขวัญ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรภาพและชื่นชมยินดี ทำให้คำกล่าวของ เดล อีเวนส์ (Dale Evans) นักเขียน นักร้องและนักแสดง สะท้อนในใจเราอีกครั้งหนึ่ง “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส” …more photos…

FMA_News
IMG_7388 (Large)
มาเดอร์เยี่ยมบ้านประจำปี

ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถีงการพบปะการให้การอบรมพร้อม ๆ กัน และการพบปะกับคณะครู นักเรียน อาสาสมัคร SSYV ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนศูนย์ตาบอดหญิงสามพราน และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับมาเดอร์นิภา หมู่คณะยังได้มีโอกาสร่วมกันจาริกแสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง โอกาสเตรียมจิตใจฉลอง 350 ปี มิสซังไทย และร่วมกัน พักผ่อนที่The Blooms Orchid Park บางแพ ราชบุรี ด้วยเหตุนี้ ดวงใจเราจึงเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ โดยร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ วอนขอพระพรต่าง ๆ สำหรับมาเดอร์ และแสดงออกด้วยการแสดงต่าง ๆ จากใจของทุกคน …more photos…

FMA_News
IMG_7166 (Large)
เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าสตรีใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากคุณครูลัดดา เจริญแสง มอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน ในวันเดียวกันทางแผนกอนุบาล น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาวิงวอนเพื่อความสุขและความยินดีของทุก ๆ คนในโลก และเทิดเกียรติแด่พระมารดาด้วยบทเพลง “ถวายช่อดอกไม้” จากตัวแทนน้องอนุบาล 3 ขอพระมารดาผู้นิรมลโปรดช่วยเราแต่ละคนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบุตรของพระแม่ และเลียนแบบคุณธรรมความบริสุทธิ์ของพระแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยเทอญ …more photos…

FMA_News
IMG_7158 (Large)
มารีย์อุปถัมภ์ …ยินดีต้อนรับท่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2018 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู นักเรียน พนักงาน และนักเรียนจากศูนย์คนตาบอดหญิง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

FMA_News
15 (1) (Large)
พบปะกับนักเรียนคาทอลิก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะกับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตคริสตชน ชีวิตที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องพยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดกับเยาวชน ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเป็นห่วงและก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน …more photos…

FMA_News
0T0A6957 (Large)
ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี อุดรธานี ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล อุดรธานี ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน ผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้เยาวชน ในชีวิตที่เรียบง่าย พร้อมน้อมรำลึกถึงแบบฉบับของ บุญราศีซิสเตอร์มักดาเลนา โมราโน ผู้มีหัวใจพร้อมอุทิศตน เป็นผู้นำในการพัฒนาด้านการศึกษา การอบรม การพัฒนาชีวิตจิต ชีวิตคริสตชน และชีวิตครอบครัว ท่านทำให้ทุกคนพบความยินดีอันเกิดจากการสำนึกว่า “พระเจ้าเป็นบิดาที่รักทุกคนเสมอ” ชีวิตของท่านเป็นดังประกาศกแห่งความรัก และปรีชาญาณ ท่านมอบรูปแบบของการประกาศพระวรสารที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานและการอุทิศตนโดยมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อพระและพี่น้องโดยปราศจากเงื่อนไข ช่วงเที่ยงซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบกับเยาวชนอาสาสมัคร ssyv เพื่อพบปะ พูดคุยและให้กำลังใจทั้ง คณะครู และเด็กที่เป็นอาสาสมัคร โอกาสนี้ได้มอบเข็มสัญลักษณ์ของอาสาสมัคร SSYV เพื่อแสดงตนถึงการเป็นอาสาสมัคร ตามอุดมการณ์ คือ “อาสารับใช้ ด้วยใจยินดี” …more photos…

FMA_News
DSC03691 (Large)
จาริกแสวงบุญ…

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เดินทางไปแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เราสวดภาวนาขอพรพระ และเยี่ยมชมพระรูปแม่พระอัญมณีที่ประดับเพชรพลอยอันมีค่า ซึ่งเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและการทำบุญของชาวบ้านคาทอลิกในละแวกนั้น สาเหตุที่มีการประดับประดาฉลองพระองค์ด้วยเพชรนิลจินดานี้เพราะที่นี่คือแหล่งอัญมณีที่สัตบุรุษของอาสนวิหารอยากรักษามรดกความงามไว้และบรรจุลงในฉลองพระองค์ของพระมารดา ปัจจุบันพระรูปพระมารดานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติเพราะกรมศิลปากรได้บรรจุเป็นสมบัติของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีการฟังประวัติความเป็นมาของพระรูปแม่พระและอาสนวิหาร เยี่ยมชมละแวกหมู่บ้าน เยี่ยมชมสุสานและอุทิศคำภาวนาสำหรับบิดาของซิสเตอร์เนาวรัตน์ที่หลุมศพของท่านด้วย …more photos…

FMA_News
DSC03148 (Large)
ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…ราชินีแห่งสายประคำ

ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซึ่งเป็นวันระลึกแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดภาวนาสายประคำระดับเขตวัด โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อไชโย กิจกสุล อธิการบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ บ้านเณรซาเลเซียนสามพราน บ้านมารีย์นิรมล สามพราน บ้านธิดารักษ์ บ้านหลุยส์ โชเวย์ และสัตบุรษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมภาวนาสายประคำ ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา สำรวม โดยภาวนาพร้อมกับ Power point สลับกับบทเพลงสรรเสริญพระมารดา หลังภาวนา คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. นำสวดบทขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์และอวยพรด้วยการพรมน้ำเสกแก่ผู้ร่วมการสวดสายประคำ ต่อด้วยการรับพรจากการปกมือของพระสงฆ์ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน …more photos…

FMA_News
34301
ร่วมชุมนุมครูคำสอน…

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิกระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานเปิดงาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของมิชชันนารี 350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า และพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย เรื่องหนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับคณะสงฆ์ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี….more photos…

FMA_News
IMG_6961
Sr.Nieves พบปะกับหมู่คณะ…

หลังจากการประชุมถ่ายทอดเอกสารเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ให้กับสมาชิกในสมาพันธ์แขวง CIAO แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ ได้พบปะกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ด้วยการให้ข้อคิด กำลังใจและคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจการการอบรมดูแลเยาวชนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่บรรดาสมาชิกของศูนย์เป็นอย่างยิ่ง….more photos…