Category: FMA_News

FMA_News
IMG_6352 (Medium)
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมการส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร 3 ภาษา ตัวแทนครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง มอบกระเช้าส่งพรความสุขแด่คณะซิสเตอร์ นักเรียนทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงส่งความสุขแด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนานและชื่นชมยินดี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 จัดกิจกรรมส่งความสุขด้วยความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์…more photos…

FMA_News
IMG_7294 (Medium)
คำอวยพรในเทศกาลแห่งความสุข…

ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน ร่วมกันเตรียมจิตใจเตรียมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารด้วยใจที่กระตือรือร้น โดยพยายามเลียนแบบท่าทีของสมาชิกในหมู่คณะแรกที่บ้านมอร์เนเซ ในการเตรียมตัวเพื่อการฉลองคริสต์มาสที่แท้จริง ในบรรยากาศของการส่งพรความสุขและรับพรความรัก ความปรารถนาดีจากคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะพระมหาไถ่ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะศิษย์เก่า สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มนักศึกษาจากซีซี สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในละแวกบ้านสามพราน และบุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสนุกสนานร่าเริง…more photos…

FMA_News
IMG_8146 (Medium)
ธ.น. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง ….more photos…

FMA_News
IMG_3427 (Medium)
ม.อ. เตรียมฉลองคริสต์มาส 2019

ระหว่างวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมวจนพิธีกรรมนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ โดยในแต่ละวันมีตัวแทนครูจุดเทียนคริสต์มาส ตัวแทนซิสเตอร์กล่าวให้ข้อคิด ตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรักและร่วมสร้างความหวังแก่ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบกระเช้าแห่งความสุข และตัวแทนห้องในทุกระดับชั้นมอบเสียงเพลงส่งความสุขคริสต์มาสแก่ทุกคน ในบรรยากาศของความสุข ความชื่นชมยินดี และความปรารถนาดีต่อกันและกัน…more photos…

FMA_News
IMG_7154
ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน

ในระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมนพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมสวดภาวนา ขับร้องบทเพลงต่าง ๆ และรับฟังโอวาท จากคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งจับฉลากเลือกห้องที่ได้รับพระพรเป็นพิเศษ จากนั้นหัวหน้าห้องเชิญแม่พระไปประทับยังห้องของตนเอง และวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2019 ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าหญิงใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงจินตลีลาจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบโอวาทให้กับนักเรียนทุกคน …more photos…

FMA_News
0T0A2449
เจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน…

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี้ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ทางโรงเรียนยังรับเป็นสนามการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา และการแข่งขันแอโรบิค ด้วย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ และได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป …more photos…

FMA_News
IMG_6370 (Large)
“เรา…รักพระสันตะปาปาฟรังซิส”

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เตรียมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามที่สำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจและกิจกรรมภายนอก มีการเขียนข้อตั้งใจที่จะทำดี ตลอดระยะเวลาของการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่าน ซึ่งทุกวันจะมีนักบุญยอห์น บอสโก ที่เชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรักและศรัทธาในพระสันตะปาปา ผู้เป็นตัวแทนขององค์พระคริสตเจ้าในโลกนี้……..more photos….  

FMA_News
st.Mary_gratitude (39) (Large)
Thanks….melodies of Love

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดกิจกรรมวันกตัญญู Thanks….melodies of Love เส้นเสียงสำเนียงแห่งรักร้อยเรียงประสานกตัญญู แด่คณะซิสเตอร์ บุพการี คุณครู และผู้มีพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2562 เป็นขนบประเพณีดีงามแสดงออกถึงจิตใจที่รักและกตัญญู สืบทอดต่อเนื่องในโรงเรียนและสถาบันในเครือซาเลเซียนทั่วโลกมากว่า 200 ปี แต่ละกลุ่ม ได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรม และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณสู่งานวันนี้ด้วยความอบอุ่นในบรรยากาศครอบครัว… more photos….

FMA_News
s1 (5) (Large)
ทัศนศึกษา

ซิสเตอร์อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครู 1 ท่าน จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจำนวน 33 คน ไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมเป็นดังนี้ ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพสังคม และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ทำประสบการณ์จริง ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ เพิ่มพูนทักษะชีวิต การสังเกต การมีไหวพริบ การตรงต่อเวลา และความมีวินัยในตนเอง ทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน…more photos…

FMA_News
20 (Large)
ค่าย …“350 ปี มิสซังสยาม”

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง ร่วมกับสภาอภิบาล จังหวัดอุดรธานี เขต 2 ได้จัดค่ายสำหรับนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม” โดยมีคุณพ่อประวัติ ญวนเหนือ เป็นประธานค่าย และมีสังฆานุกรวุฒิชัย จันทรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายพร้อมกับคณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ครูคำสอน และคณะพี่เลี้ยง ซึ่งมีนักเรียนมาร่วมค่าย กว่า 250 คน จากโรงเรียน และวัดใกล้เคียง การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยเริ่มค่าย ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคม มีกิจกรรมหลากหลายที่มอบทั้งความสนุกสนาน ความสามัคคี และความรู้มากมาย อีกทั้งมีการเดินขบวนแห่รอบหมู่บ้าน โอกาสเปิดเดือนแม่พระสายประคำพร้อมกับชุมชนด้วย กิจกรรมค่ายดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 6 ตุลาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่าย โดยมีพระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัยเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์หลายท่าน เป็นโอกาสแห่งการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้ให้กับบรรดาเด็ก ๆ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย….more […]