Category: FMA_News

FMA_News
DSC03148 (Large)
ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…ราชินีแห่งสายประคำ

ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซึ่งเป็นวันระลึกแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดภาวนาสายประคำระดับเขตวัด โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อไชโย กิจกสุล อธิการบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ บ้านเณรซาเลเซียนสามพราน บ้านมารีย์นิรมล สามพราน บ้านธิดารักษ์ บ้านหลุยส์ โชเวย์ และสัตบุรษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมภาวนาสายประคำ ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา สำรวม โดยภาวนาพร้อมกับ Power point สลับกับบทเพลงสรรเสริญพระมารดา หลังภาวนา คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. นำสวดบทขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์และอวยพรด้วยการพรมน้ำเสกแก่ผู้ร่วมการสวดสายประคำ ต่อด้วยการรับพรจากการปกมือของพระสงฆ์ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน …more photos…

FMA_News
34301
ร่วมชุมนุมครูคำสอน…

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิกระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานเปิดงาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของมิชชันนารี 350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า และพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย เรื่องหนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับคณะสงฆ์ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี….more photos…

FMA_News
IMG_6961
Sr.Nieves พบปะกับหมู่คณะ…

หลังจากการประชุมถ่ายทอดเอกสารเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ให้กับสมาชิกในสมาพันธ์แขวง CIAO แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ ได้พบปะกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ด้วยการให้ข้อคิด กำลังใจและคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจการการอบรมดูแลเยาวชนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่บรรดาสมาชิกของศูนย์เป็นอย่างยิ่ง….more photos…

FMA_News
DSC02278 (Large)
ร่วมสรรเสริญพระมารดา…เปิดเดือนสายประคำ

หมู่คณะมารีย์นิรมล และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมใจกันมาภาวนาสายประคำที่วัดน้อยของบ้านมารีย์นิรมล โอกาสเปิดเดือนแม่พระแม่พระแห่งสายประคำ เมื่อค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2018 ทุกคนร่วมใจภาวนาเสียงดัง มีการตระเตรียมข้อรำพึงและใส่จุดประสงค์สำหรับบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในความต้องการ และเน้นเป็นพิเศษสำหรับพระศาสนจักรและคริสตชนในประเทศจีนที่ไม่มีอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจ ขอพระมารดาคุ้มครองและดูแลพวกเขาให้มั่นคงในความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระเจ้าต่อไป จากนั้นซิสเตอร์เนาวรัตน์ได้ให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับแม่พระ และเชิญชวนให้ภาวนาสายประคำทุกวันเมื่อเด็ก ๆ กลับไปที่บ้านของตน…more photos…  

FMA_News
DSC01901 (Large)
พระมารดากลับมาประทับอยู่ในบ้าน ท่ามกลางเรา

ในเย็นวันที่ 24 กันยายน พระรูปพระมารดามารีย์ ที่ประดิษฐานหน้าอาคารบ้านธิดารักษ์ได้ถูกอัญเชิญกลับมาที่บ้านธิดารักษ์ ในฉลองพระองค์ที่มีสีสันสดสวยงดงาม พระพักตร์อ่อนช้อย สงบ และดูสง่างามกว่าเดิม โดย นายเลิศศิลป์ เพิกจินดา เป็นผู้รับผิดชอบและได้อัญเชิญแม่พระไปดำเนินการที่บ้านของตน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จ โดยมีการลอกสี สีขาวรอบพระรูป และลงสีชมพู-ฟ้าที่พระภูษา ลงลายชายพระภูษา มงกุฎ และคทาของแม่พระด้วยสีทอง และเคลือบมันวาว ในการทาสีครั้งนี้ ช่างสีได้กล่าวว่า แม่พระรูปนี้ เป็นพระรูปที่ทุกคนให้ความเคารพจึงเป็นพระรูปที่สำคัญ ดังนั้นช่างสีจึงได้ขอร่วมทำบุญสนับสนุนด้วย และในวันนี้เราทุกคนดีใจที่พระมารดากลับมาประทับอยู่ในบ้าน ท่ามกลางเรา เยาวชนธิดารักษ์กล่าวว่า “เวลาฝนตก เห็นรูปปั้นของแม่พระอยู่ รู้สึกอุ่นใจ เพราะแม่พระจะคุ้มครอง” และในค่ำวันเดียวกัน เราทุกคนร่วมสวดภาวนาสายประคำพร้อมกัน โอกาสวันที่ 24 ระลึกถึงพระมารดาและขอพรพระเป็นพิเศษสำหรับการสอบของเด็กธิดารักษ์ที่จะมีในวันรุ่งขึ้น …more photos…

FMA_News
DSC01736 (Large)
จาริกแสวงบุญโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม

เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก กลุ่มเด็กธิดารักษ์ พร้อมกับครูผู้ดูแลคุณครูอิสริยา จันธนะตระกูลและคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล นายสำราญ เมื่องอินทร์ และนางลอน เมืองอินทร์ พนังงานในบ้าน ร่วมจาริกแสวงบุญโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน นครปฐม โดยมีคุณครูทัศนีย์ วีระสมวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ท่านถ่ายทอดประวัติพระศาสนจักรในเมืองไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การเผยแผ่พระศาสนาของบรรดามิสชันนารีจนถึงยุคปัจจุบันด้วยความยินดีและร้อนรนที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ชนรุ่นใหม่รับทราบ อีกทั้งชมวีดีทัศน์ชีวประวัติของบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เดินชมห้องประวัติศาสตร์ และขอพรพระธาตุของคุณพ่อในสักการสถาน เด็ก ธิดารักษ์ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระตือรือร้นและได้รับการจุดประกายความเชื่อ รับรู้ประวัติศาตร์พระศาสนจักรไทย และก่อนกลับเราได้ทำการขอบคุณวิทยากร และมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง …more photos..

FMA_News
NV_Scout (6)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมกับครูนารีวุฒิ อีก 7 คน ไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ที่โรงเรียนยอเชฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคำนับพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสมาคมลูกเสือและท่านเคยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ เวลาประมาณ 09.30 น.มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก มีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนทีมีผลการปฎิบัติงานด้านลูกเสือที่เป็นเลิศ ซึ่งโรงเรียนนารีวุฒิได้รับโล่รางวัล เช่นกัน มีการเครื่องหมายมอบวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อนแก่ครูผู้กำกับลูกเสือ มีครูนารีวุฒิเข้ารับผ้าพันคอและเครื่องหมาย จำนวน 6 คน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา แผนการจัดกิจกรรมในอนาคต รวมถึงสถานะการเงินของสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตลูกเสือไทย กับ พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่” โดย ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ กรรมการลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก …more photos…

FMA_News
IMG_0124 (Large)
ยินดีรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู การต้อนรับเป็นไปในบรรยากาศความรัก และความชื่นชมยินดี…โดยท่านจะมีการพบปะกับทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่าง ๆ …more photos…

FMA_News
Yuwathammatooth (4)
ชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยาม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2018 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทนและนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ ป.3-ม.6 รวมนักเรียนทั้งหมด จากโรงเรียนในเขต 5 ประมาณ 400 คน ได้ร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350ปี มิสซังสยาม ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูตอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมิชชันนารีที่ได้นำข่าวดีมาเผยแผ่ในมิสซังสยาม คุณพ่อมิชชันนารีท่านแรกที่มาประกาศข่าวดีที่วัดนักบุญเปโตร มีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีก มากมาย ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมิชชันนารีที่ได้มาเผยแผ่ข่าวดีในมิสซังสยาม ฐานเกี่ยวกับกระแสเรียก ฐานเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ฐาน ตามรอยเท้ามิชชันนารี วัดนักบุญเปโตร ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งดีดีมากมาย โอกาสขอขอบคุณ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร คุณพ่ออนุสรณ์ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ […]

FMA_News
DSC01597 (Large)
แสวงบุญวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก…

เมื่อบ่ายวันที่ 8 กันยายน 2561 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์อันนา มาเรีย ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และเยาวชนกลุ่มผู้สนใจกระแสเรียกทั้ง 4 คน ได้เดินทางไปแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันฉลองแม่พระบังเกิด อีกทั้งเพื่อเป็นการย้อนรอยธรรมทูตของเรา ในโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม ทำให้เราระลึกถึงบรรดามิสชันนารี 6 ท่านแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยขึ้นฝั่งที่ท่าเรือวัดบางนกแขวก ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่คณะของเราได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1931 มีการอ่านประวัติเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างย่อ ๆ ภาวนาขอบคุณพระมารดาพร้อมกัน ในโอกาสนี้เราได้พบปะพูดคุยกับคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก ท่านได้เชิญชวนคณะของเราให้มาจัด 100 ปีของคณะในประเทศไทยที่วัดแห่งนี้ด้วย จากนั้นเราได้แวะเยี่ยมมารดาของซิสเตอร์วิภา ปิ่นนพเกล้าซึ่งนอนป่วยอยู่ที่บ้าน และเดินทางไปร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของอันนา วิมลพรรณ อิ่มรุ่งเรือง พี่สาวของซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ณ วัดพระคริสตหฤทัยหรือวัดเพลง เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากญาติ […]