Category: FMA_News

FMA_News
DSCF6028 (Large)
ธิดารักษ์…เกมส์ 2019

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริ่ง และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสี่สี กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้บรรดาเยาวชนมีความรักและความสมัคคีต่อกัน ผ่านทางการแบ่งปันพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมี จึงเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ ทั้งสามารถพัฒนาศักภาพตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…more photos….

FMA_News
IMG_5910 (Large)
กีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ แผนกนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนประจำ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสนี้ได้มีการเต้นเปิดสนามในบทเพลง “nothing impossible” และการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ขับรถ เดิน 10 ขา วิ่งกระสอบ เรือบก ปิดตาตีปี๊บ อุ้มแตงโม ชัคคะเยอ แตะฟุตบอลพ่อ-ลูก และกินวิบาก ….บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ ความสนุกสนาน และความอบอุ่น ที่มีให้กันและกัน…more photos…

FMA_News
IMG_4872 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยรักกตัญญู

ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของการอยู่ของท่านท่ามกลางบรรดาสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในเขตสามพราน และพนักงาน ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามา จนถึงวันนี้ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่า ท่านคือผู้แทนของพระมารดา มารีย์ … “ที่ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ท่านเป็นดังมารดา เป็นดังพี่ เป็นดังเพื่อน ร่วมทางที่อบอุ่น และนำทุกคนให้ก้าวเดินในหนทางที่ดีกว่าเสมอ โอกาสนี้ท่านได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย มอบข้อคิดและของที่ระลึกต่าง ๆ กับกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน เป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่หมู่คณะ ในวันที่ 7 กันยายน สมาชิกและนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิง ได้ร่วมกันขอพระพรสำหรับซิสเตอร์นิภา โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ นอกจากนี้สมาชิกทุกกลุ่มยังได้แสดงความรัก-รู้คุณต่อท่านด้วยการแสดงเล็ก ๆ น้อย แต่สุดความสามารถ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านสำหรับความรัก หวังดีที่จริงใจ ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของชีวิตของเรา ทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำ การเชิญชวน การแบ่งปัน […]

FMA_News
00
“HOUSE OF LOVE” ….กตัญญู 2019

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “HOUSE OF LOVE” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และทุกคนในหมู่คณะได้ร่วมใจกันปฏิบัติคุณธรรม ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา บรรดาผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และต่อกันและกัน โอกาสนี้นักเรียน นักศึกษาของหอพักฯ พนักงาน และคณะซิสเตอร์ได้แสดงออกซึ่งความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ด้วยการร้องเพลงซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเล่นกีต้าร์ ประกอบการร้องเพลง การรำอวยพรจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์สองภาษา มอบพวงมาลัย และมอบของขวัญ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับม.4-ม.6 กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงาน กลุ่มซิสเตอร์ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรัก และความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณทุกคน จบท้ายการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหารด้วยกัน เราได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลผู้ใจดีที่ช่วยให้งานนี้ได้สำเร็จไป และในเช้าวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม หมู่คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน มีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โดยบทนำก่อนเริ่มพิธีมีใจความว่า “….พระเจ้าข้า […]

FMA_News
DSCF0923 (Large)
Sprit of Thida… Run for life…

เช้าตรู่ของวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า จัดงาน Sprit of Thida… Run for life …วิ่งเพื่อให้ชีวิต… กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. โดยลำดับแรกเป็นการเปิดตัวพิธีกร ต่อด้วยการนำวอร์ม จาก Fitness First จากนั้น นักวิ่งเริ่มไปยังจุด start เพื่อทำพิธีเปิดในเวลา 05.30 น. โดยทุกคนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชธิดาฯ และเริ่มพิธีการ โดยเชิญคุณรัตนา วงศ์วิวัฒน์ไชย ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ กล่าวรายงานต่อประธาน ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนทุกท่าน เมื่อถึงเวลา 06.00 น. ทำการปล่อยตัวนักวิ่ง สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรก ชายและหญิง จะได้รับเหรียญและโล่ห์รางวัล จากซิสเตอร์นิภา และนักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล กิจกรรม Sprit of […]

FMA_News
IMG_4382 (Large)
“ให้เราโมทนาคุณพระเจ้า….”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2019 สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยพนักงานของบ้าน เยาวชนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพราน และเยาวชนธิดารักษ์ ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในบรรยากาศของความศรัทธาและใจที่รู้คุณ โอกาสวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เป็นพิเศษแด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ขอบคุณบรรดาผู้มีพระคุณทุกท่านและขอบคุณซึ่งกันและกันสำหรับพระคุณและความดีมากมายที่แต่ละคนได้รับตลอดมา ซึ่งแนวทางของการจัดเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เป็นการตอบรับคำเชื้อเชิญของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โอกาสปีแรกแห่งการเตรียมสู่ปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะ ที่ว่า “…ขอบพระคุณ…-ให้เราโมนาคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระคุณมากมายแก่เรา” (จดหมาย 37, 10) โอกาสนี้หมู่คณะและผู้ร่วมงานได้เตรียมใจ ด้วยการภาวนา การระลึกถึงผู้มีพระคุณในทุกระดับด้วยการบันทึกการขอบคุณ เขียนชื่อพวกเขา และภาวนาสำหรับสมาชิกแต่ละคนเป็นพิเศษ ในบรรยกาศที่รักรู้คุณและความตั้งใจจริงที่จะทำให้การฉลองวันแห่งการขอบคุณนี้ เป็นวันที่มีความหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในเย็นวันที่ 24 สิงหาคม คณะซิสเตอร์ เยาวชนจากศูนย์ตาบอดหญิง และบรรดาพนักงานพร้อมด้วยครอบครัว ได้แสดงออกถึงความรักและความรู้คุณ ด้วยการแสดงที่หลากหลาย สวยงาม สร้างสรรค์และมีความหมาย ทั้ง ร้อง […]

FMA_News
IMG_0716 (Large)
“ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข”

ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” แก่นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 20 สิงหาคม นักเรียนได้ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรจากพระ และร่วมกิจกรรมการเดินแบบนำเสนอแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ในโลกโซเชียลมีเดีย โอกาสนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการเลือกใช้สื่ออย่างเท่าทัน เฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีความแพร่กระจายเป็นอย่างมาก โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คุณครูวิรมณ บัวแดง และครูทีมสื่อของโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร ….more photos….

FMA_News
IMG_9430 (Large)
กิจกรรมสัปดาห์วิทย์ฯ ม.อ….

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเป็นมา ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน และฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทการแข่งขัน มี 2 กิจกรรมคือ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และการแข่งขัน Young Designer Recycle 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทฐานความรู้ มี 2 ฐานที่ให้ความรู้ด้าน Science Show ของนักเรียนชั้น ม.3 […]

FMA_News
sd_60th_srMargarita (3) (Large)
Congratulations!…แด่…ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี สมาชิกหมู่คณะศาลาแดง ร่วมแสดงความยินดี โอกาสที่ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ปฎิญาณตนเป็นนักบวชครบ 60 ปี ขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นประธานในพิธี อีกทั้งโอกาสระลึกถึงวันเกิดของคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ก่อตั้งคณะของเรา เพื่อเป็นพรสูงสุดสำหรับบรรดาเยาวชน สำหรับคณะ และสำหรับพระศาสนจักรของพระองค์ พร้อมกับพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าสำหรบพระพรแห่งชีวิตของซิสเตอร์มาร์การีตา สำหรับความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเป็นเจ้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักพระและต่อเยาวชน ขอท่านได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์…more photos…

FMA_News
IMG_6772 (Large)
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

วันที่ 16 สิงหาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าร่วม โดยในวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ คือ การเต้นประกอบเพลงชุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง และ อย. ตัวน้อย ชมคลิปวีดีโอ และเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการลองทำสิ่งใหม่ ๆ ของนักเรียนพร้อมทั้งได้รับความรู้อีกด้วย  …more photos…