Category: FMA_News

FMA_News
DSC08145 (Large)
ม.อ….ทัศนศึกษาประจำปี…

ระหว่างวันที่ 8- 11 มีนาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดทัศนศึกษาประจำปีที่ประเทศเวียดนาม โดยมีคณะซิสเตอร์และคณะครูรวมจำนวนมากกว่า 50 คน เข้าร่วม โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้เกียรติร่วมการทัศนศึกษานี้ ในบรรยากาศของความสนุกสนาน ร่าเริงยินดี ความเป็นครอบครัวและการเรียนรู้ ซึ่ง โปรแกรมในการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นการไปชมสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามใต้ เมืองโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบพรรคคอมมิวนิสต์ หมู่บ้านกู่จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันและยังได้ทำประสบการณ์ในการลอดอุโมงค์ที่ขุดใหม่ โดยขยายให้กว้างกว่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วย ฟังประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชนชาวเวียดนามที่ต้องอดทน ต่อสู้ แม้จะตัวจะเล็กแต่มีใจเด็ดขาด กล้าหาญจากไก๊ชาวเวียดนามแต่พูดไทยได้คล่องติดตลกทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ของชาวเวียดนามนั้นน่าสนใจ ชมโบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO- ROMAN ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว สัมผัสลำธารนางฟ้า (Faily Stream)ลำธารสายน้ำอุ่นเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านโตรกผาไปยังทะเล […]

FMA_News
0T0A1324 (Large)
ร่วมแสดงความยินดี..

เช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธาน มีจำนวนผู้รับศีลทั้ง 40 คน ทุกคนต่างชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อไป ในความซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่คริสตชนที่ดี…more photos…

FMA_News
0T0A1214 (Large)
ขอบพระคุณพระเจ้า…

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ได้เชิญคุณพ่อ เปโตร สดใส จันทร์โลมา สงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งบวชในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ท่านได้มาทำมิสซาแรก เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และขอบคุณหมู่คณะเซนต์เมรี่ ที่คอยช่วยเหลือและภาวนาให้กับท่าน โอกาสนี้หมู่คณะพร้อมกับกลุ่มเลาราได้แสดงความยินดีกับท่าน และภาวนาต่อไปเพื่อท่านจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระคริสตเจ้า…more photos…

FMA_News
IMG_2846 (Medium)
พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธาน คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนักเรียนรับชมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน ตลอดปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง…more photos…

FMA_News
religious day (47) (Large)
วันนักบวช กับ …“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมงานชุมนุมวันนักบวชสากล โดยปีนี้คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อที่ว่า จาริกตามรอย มิสชันนารี “350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” การจัดงานเป็นการจาริกแสวงบุญโดยทางเรือซึ่งมี 2 ลำ เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของบรรดามิสชันนารีที่เดินทางมาเผยแผ่ข่าวดีทางเรือ ซึ่งเริ่มการจาริกแสวงบุญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ตามด้วยวัดกาลหว่าร์ วัดซางตา ครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ในการจาริกแสวงบุญของแต่ละวัดจะมีการนำภาวนาพร้อมกันในวัด ฟังการบรรยายประวัติของวัดนั้น ๆ จากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ฟังคำกล่าวต้อนรับหรือข้อคิดสั้น ๆ จากคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ เยี่ยมชมภายในวัด และที่สุดคือการถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ การจาริกแสวงบุญครั้งนี้มีนักบวชคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน เป็นนักบวชหญิง 399 คน และนักบวชชาย 101 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี […]

FMA_News
0T0A0233 (Large)
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 25 ปี และ 20 ปี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร โอกาสนี้ชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แข่งขันชนะเลิศได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนด้วย…more photos…  

FMA_News
DSC07074 (Large)
“Million of Thanks”

วันที่ 25 มกราคม 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้เฉลิมฉลองวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “Million of Thanks” โดยในปีนี้หมู่คณะได้เชิญศิษย์เก่าธิดารักษ์ที่ยังสามารถติดต่อได้มาร่วมงานด้วยมีจำนวน 6 คน ซึ่งถือว่าเป็นปีแรก เพื่อเป็นการขอบคุณซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ก่อนพิธีมีการเชิญเทียนซึ่งลุกจุดสว่าง เป็นสัญลักษณ์หมายถึงซิสเตอร์เนาวรัตน์ ซึ่งเป็นดังแสงสว่างของบ้าน ที่คอยขจัดความมืด ความไม่เข้าใจในหมู่คณะให้หมดไป พร้อมด้วยสัญลักษณ์ของรูปหัวใจที่มีคำขอบคุณและข้อตั้งใจของเด็กธิดารักษ์ติดอยู่ บ่งบอกถึงก้าวเดินที่ผ่านมาและก้าวเดินที่จะเดินต่อไป หลังพิธีมีการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน กลุ่มละหนึ่งรายการ ประกอบด้วย การรำอวยพรโดยเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก ละครฉากใหญ่ของเยาวชนธิดารักษ์ ซึ่งฝึกซ้อมโดยครูอิสริยา จันธนะตระกูล เต้นเฮฮาบันเทิงของตัวแทนซิสเตอร์ คุณครูผู้ดูแล ตัวแทนศิษย์เก่าธิดารักษ์และครอบครัวน้าราญ สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และสีสันในงาน จากนั้นได้ร่วมกันรับประทานอาหาร ซึ่งครอบครัวน้าสำราญได้ตระเตรียมอาหารอย่างเต็มที่ สุดฝีมือเพื่อเป็นการขอบคุณ และสมาชิกในหมู่คณะได้ตกลงกันว่าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมกราคม ก่อนฉลองคุณพ่อบอสโก เราจะจัดให้เป็นวันกตัญญูบ้านเพื่อศิษย์เก่าธิดารักษ์จะได้กลับมาพบปะ […]

FMA_News
DSC06299 (Large)
25 ปี แห่งชีวิตสมรส…

เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสมรส ระหว่างนายสำราญ เมืองอินทร์และนางลอน แก้วประกอบ พนักงานประจำ ซึ่งทำงานในหมู่คณะนานถึง 16 ปี โอกาสนี้หมู่คณะได้จัดฉลองเป็นพิเศษให้ทั้งสองคน ด้วยการขอพรพระร่วมกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน ที่วัดน้อยมารีย์นิรมล หลังบทเทศน์ทั้งสองได้จับมือกันและกัน ทั้งได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาที่จะถือซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้มีการมอบของขวัญแก่ผู้ฉลอง และเชิญทั้งสองคนเปิดพื้นที่การฉลองด้วยการเต้นลีลาศเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีร่วมกันก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น และจะได้ยาวนานอยู่ในความทรงจำตลอดไป…more photos…  

FMA_News
DSC_0109 (Large)
ร่วมฉลองคริสต์มาส…

หมู่คณะศาลาแดงและหมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ณ หอพักหญิงนิรมล หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศครอบครัวที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยพระพรขององค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและช่วงเวลาแห่งความรัก ดังบทเพลงตอนหนึ่งที่ว่า “คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก”…more photos…  

FMA_News
mu_001 (38) (Large)
ความสุขวันคริสต์มาส…

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาส แบ่งปันความรักแด่ผู้มีพระคุณ โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร ตัวแทนคุณครู สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถ ได้มอบกระเช้าสุขภาพแด่อธิการิณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบบทเพลงแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน ทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงอวยพรอย่างมีความสุข และในวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง เกมการละเล่น การสอยดาว และการออกร้านอาหาร ในบรรยากาศของความสนุกสนาน และการลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ …ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ชื่นชม ได้รับสมประสงค์ตลอดไปเทอญ…more photos…