Author: support

Close Up
12
ร่วมฉลองแห่งความยินดี…50 ปี แห่งชีวิตนักบวช

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืนและคุณครูศิริจิตต์ ทองอร่าม ตัวแทนสมาชิกจากประเทศไทย ร่วมฉลอง โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน 50 ปี ของซิสเตอร์เทเรซา ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมฑูตชาวไทย ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางกรุงพนมเปญ แขวงกัมพูชา-พม่า พร้อมกับสมาชิกชาวกัมพูชาที่รื้อฟื้นศีลบน 3 คน และสมาชิกของแขวงที่กำลังทำการเข้าเงียบประจำปี กว่า 30 คน นับเป็นโอกาสแห่งความยินดีที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำภารกิจใด เราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือด ธมอ. ….more photos… Give Thanks to the Lord, for His Great is without end On 5th August 2019 As a family […]

Close Up
27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
5 สิงหาคม – เฉลิมฉลอง ธมอ.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี โอกาสครบปีที่ 147 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียน Don Àngel Fernández Artime เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการฉลองของคณะ และโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของ Sr.Odile Degbe Kanlé โดยมี Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ัรับศีลบนและอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และความหวังแห่งการก้าวเดินต่อไปในการมุ่งสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ

FMA_News
171374
ฉลอง 5 สิงหาคม 2019

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 สมาชิกหมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โดยมีบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ช้ยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง นำเทียนที่ลุกสว่างอยู่ ซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความสว่าง ไปถวายพร้อมสัญลักษณ์การเตรียมฉลอง 150 ปี วางที่หน้าพระแท่น พร้อมกับสมาชิกในหมุ่คณะ เพื่อรื้อฟื้นความรัก ความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นว่าพระมารดามารีย์ทรงเดินไปกับทุกคน ทั้งทรงค้ำจุน อยู่เคียงข้าง ปกป้องและโอบกอดเราไว้ และเพื่อให้การเตรียมฉลอง 150 ปีของคณะนี้ สัมผัสและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราแต่ละคน ด้วยความรู้คุณต่อพระเจ้าและพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเราปรารถนาจะฟื้นฟูความงดงามแห่งพระพรพิเศษ อาศัยความร่วมมือของหมู่คณะผู้อบรมและครอบครัวซาเลเซียน พวกเราตั้งใจที่จะเฉลิมฉลองความรักมั่นคงที่พระเจ้าทรงมีต่อคุณพ่อบอสโก และความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ที่ได้ทำให้คณะของเราขึ้น เกิดพระมารดามารีย์ทรงอยู่เคียงข้างคณะของเราตลอดระยะเวลาอันยาวนานด้วยความรักเอาใจใส่ ด้วยเหตุนี้พร้อมกับหมู่คณะผู้อบรม เยาวชนและฆราวาสชายหญิงที่ร่วมภารกิจการอบรมของเรา เราจะทำให้พระพรพิเศษอันเป็นของขวัญจากพระจิตเจ้านี้เจิดจรัสและเป็นที่ประจักษ์เพื่อความรอดพ้นของบรรดาเยาวชนในพระศาสนจักรและในโลก…more photos…  

FMA_News_1
IMG_4240 (Large)
เฉลิมฉลองวันแห่งการครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นครปฐม ร่วมกันเฉลิมฉลองวันแห่งการครบรอบการปฏิญาณตน ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักรู้คุณต่อความรักเมตตาของพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือกแต่ละคนให้มาติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดในชีวิตของการเป็น ธมอ. และเป็นพิเศษในปีนี้ ปีที่คณะกำลังเตรียมการเฉลิมฉลองครบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ เป็นดังโอกาสที่เรียกทุกคนให้เปลี่ยนการเฉลิมฉลองให้กลับเป็นโอกาสของการฟื้นฟูในองค์พระจิตเจ้า ที่จะทำให้หมู่คณะกลับเป็นหมู่คณะที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วยการนำสัญลักษณ์ของการเตรียมสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ พร้อมกับการที่สมาชิกแต่ละคนนำเทียนซึ่งลุกจุดอยู่ไปวางที่หน้าพระแท่น รอบล้อมสัญลักษณ์ของการเตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปี ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ เป็นตัวแทนสมาชิกนำช่อดอกไม้ไปถวายแด่พระรูปของพระมารดามารีย์อุปถัมภ์ เครื่องหมายของความเปี่ยมสุขยินดีที่ แท้จริง เพราะ…ชีวิตจิต อันเรียบง่าย…อุดมด้วยปฏิสัมพันธ์ รักร้อนรนต่อพระคริสตเจ้า และกล้าหาญเยี่ยงธรรมทูตอย่างมีชีวิตชีวาของสมาชิกรุ่นแรก ๆ ที่มอร์เนเซ จะกลับมาเติมเต็มในชีวิตของสมาชิกยิ่งวันยิ่งมากขึ้น ทั้งด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมถึงคำพูดของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “พระมารดามารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดามารีย์ทรงปกป้องและเคียงข้างชีวิตของเราเสมอ โอกาสนี้ หลังการรับศีลมหาสนิทสมาชิกได้รื้อฟื้นการปฏิญาณตนในการเป็นนักบวชธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์อีกครั้งหนึ่ง ต่อหน้าพระแท่นอันศักดิ์สิทธิ์… more photos…

FMA_News
IMG_8177 (Large)
วันภาษาไทยแห่งชาติ…

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้ ประเภทคัดลายมือ ได้แก่ 1.เด็กหญิง ภีรดา ทองสาหร่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 2.เด็กหญิง มุทิตา ชินสมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังข์กลิ่นหอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 4.เด็กหญิง รุจิยา เขียวสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 5.เด็กหญิง ณัฐณิชา แสนบูรณ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 6.เด็กหญิงปุณรดา อินทรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 7.เด็กหญิงสรัลรัชช์ ภัทรสิริวรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8.เด็กหญิงสุพัชชา แจ่มในเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

FMA_News_1
IMG_7879 (Large)
มารีย์อุปถัมภ์….ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร นางสาวบุษบา มั่งประสิทธิ์ ตัวแทนครูกล่าวอาเศียรวาทสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ทุกคนร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา ชมการแสดงชุดรำเทิดพระเกียรติจากตัวแทนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 การแสดงระบำดอกบัวจากระดับชั้นอนุบาล ทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องเหมาะสม…more photos…

Close Up
IMGL8246 (Large)
ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองชีวิตแห่งการปฏิญาณตน…

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โอกาสหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อากาทา ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์โรซา วิรินทิพย์ อินทรแย้ม โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ จำนวน 27 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกของคณะ รวมทั้งคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดจากคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนและแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณ… สำหรับความรักอันสัตย์ซื่อมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงค้ำจุนก้าวเดิน…ของบรรดาซิสเตอร์ที่ครบรอบการปฏิญาณตนโอกาสต่าง ๆ […]

Close Up
IMG_3819 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบประจำปี 2019 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการเข้าเงียบประจำปี 2019 แก่สมาชิก เป็นรุนที่ 2 จำนวน 32 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ“350 ปี มิสซังสยาม… ธมอ.มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย คณะซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ภายใต้ความคิดและเนื้อหาขอพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในบรรยากาศของการรับฟัง การเปิดใจ และการภาวนา ของบรรดาผู้เข้าเงียบทุกคน นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกผู้เข้าเงียบของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งแห่งพระพรที่เต็มเปี่ยม ที่สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และแบ่งปันก้าวเดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นการส่วนตัว ในบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเป็นครอบครัว …more photos…  

Close Up
12 (Large)
…นวกภาพครั้งที่สอง….

ระหว่างวันที่ 6-27 กรกฏาคม 2019 ซิสเตอร์ผู้เยาว์คณะธิดามแม่พระองค์อุปถัมภ์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ได้เข้ารับการอบรม Secondo noviziato Primo mese ที่ Genzano, Roma ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะจากทุกทวีปทั่วโลก ทั้งหมด 27 คน ในช่วงวันเหล่านี้เราได้รับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ คือ ความเป็นหนึ่งของกระแสเรียก การเจริญชีวิตฉันท์พี่น้องในหมู่คณะ มิติแม่พระในชีวิตธมอ การลงลึกในศีลบนพรหมจรรย์ ความยากจนและความนบนอบ การวินิจฉัยกระแสเรียกและการเป็นเพื่อนร่วมทาง ระบบป้องกันในมิติ Sinodo sul giovani และพิธีกรรมเบื้องต้นเพื่อการเตรียมปฎิญาณตนตลอดชีพ โดยมีผู้ให้การอบรมจากคุณพ่อซาเลเซียนและซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เช่น Fr.Pascual Chavaz, คุณพ่ออัคราธิการเกียรติคุณ Fr.Carlo Beorchia, Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบแผนงานด้านการอบรมระดับคณะ Sr.Linda Poche และผู้ให้การอบรมอีกหลายท่าน โดยมีช่วงเวลาในการรำพึง ไตร่ตรอง และแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงระยะเวลาการเป็นซิสเตอร์ผู้เยาว์ในภารกิจและการอบรม ตลอดระยะเวลาการอยู่ร่วมกัน มีช่วงเวลาในการหย่อนใจร่วมกัน […]

FMA_News_1
20190726_VS (9)
ว.ส. ร่วมใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมภาวนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมใจจิตอาสา น้อมถวายจอมราชา ด้วยการทำความสะอาด ทั่วบริเวณโรงเรียน ทำจิตอาสา ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง เยี่ยมหมู่บ้าน และมีตัวแทนนักเรียนไปร่วมปลูกป่าที่ศูนย์ผู้พิการ ฟาร์มดูฮาร์ด โอกาสนี้ยังเป็นโอกาสของการปฏิบัติตามอุดมการณ์ประจำปี “ร่วมใจ สร้าง ความสุขแท้ แก่สังคม”…more photos…