Author: support

Close Up
01 (Large)
พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิต ธมอ

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021    มีการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 35 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้หัวข้อการไตร่ตรองฝ่ายจิตตามแนวทางของเอกสาร “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคง ความสุขยินดีในความมานะพากเพียร” (Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza)  โดยมี คุณพ่อ ออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา (SDB) เป็นผู้เทศน์และได้นำเสนอวิสัยทัศน์กว้างไกลเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิตผู้รับเจิมปัจจุบัน และข้อแนะนำเชิงอบรมในมุมมองของอัตลักษณ์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ตามพระพรพิเศษของคณะอย่างชัดเจน เพื่อสามารถเผชิญกับความสงสัย ความยากลำบากและความท้าทายใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่ความสัตย์ซื่อมั่นคงของชีวิตผู้รับเจิมถูกทดสอบ     ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและความสงบร่มเย็น   ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง อยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกที่เข้าเงียบด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี แนะนำการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงธรรมนูญแห่งชีวิต และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “พลังสร้างสรรค์จากหัวใจของคุณพ่อบอสโก” การเข้าเงียบดำเนินไปท่ามกลางพิธีกรรมแห่งชีวิตด้วยคำภาวนาที่ร้อนรนตามวัตถุประสงค์ต่าง […]

FMA_News
01 (Large)
We move on with hope, together with Mary our mother

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021   ฉลองกตัญญูหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  นักเรียนธิดารักษ์ คุณครูผู้ดูแลและพนักงานในบ้าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันกตัญญูบ้าน โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี หัวข้อในปีนี้คือ “We move on with hope, together with Mary our mother” ซึ่งเป็นการนำการเตรียมฉลอง 150 ปีการก่อตั้งคณะ และนำคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน ปี 2021 มาเป็นหัวข้อฉลองปีในนี้ สมาชิกทุกคนในบ้านต่างมีความสุขยินดีอย่างเต็มเปี่ยม และถ่ายทอดด้วยการแสดงหลากหลายรายการ มีฉากละครแสนอบอุ่นที่ให้ข้อคิดและบทสรุปแห่งความหวัง การเต้นประกอบเพลง และการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนธิดารักษ์ เพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจทุกดวงในบ้านหลังนี้ มอบแด่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีรพัชระรังษี อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน  …more photos…

FMA_News_1
01
แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก…กตัญญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021    หมู่คณะนักบุญ ยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับครู ผู้ร่วมงาน และเยาวชนธิดารักษ์ร่วมกันเฉลิมฉลองวันกตัญญู ในหัวข้อ “แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก ด้วยใจกตัญญู” พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลอง โดยคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมพิธีด้วยดวงใจที่รู้คุณ พร้อมด้วยการมอบหัวใจที่แต่ละคนได้เขียนคำขอบคุณให้แก่กันและกัน ศูนย์รวมใจของการฉลอง คือ ซิสเตอร์ มาลัย วิสิทธิศิลป์  อธิการิณีของบ้าน ซึ่งเปรียบดังตัวแทนของพระมารดามารีย์ ผู้รับมอบคำขอบคุณจากหัวใจของทุกคน และร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงดูแล ค้ำจุ้น ช่วยเหลือ สมาชิกทุกคนในบ้านให้ปลอดภัย โอกาสนี้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้มาร่วมฉลองทำให้บรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นมากขึ้น จบพิธีมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมมารดาและทีมธิดา สร้างความสนุกสนานในแบบครอบครัวมากยิ่งขึ้น  …more  photos…

FMA_News
01 (Large)
ด้วยรัก… และผูกพัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   ในภาคเช้า นักเรียนได้ทำพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งตัวแทนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้แด่คณะซิสเตอร์และครูอาวุโสแทนคำขอบคุณ  จากนัั้น นักเรียนรุ่นน้องขับร้องเพลงมอบให้กับพี่ ม.6   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกและร้องเพลงแทนใจจากนั้น   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้มอบข้อคิดปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และมีการต้อนรับเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรัก ความคิดถึง และความห่วงใย  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021  คณะซิสเตอร์ คณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน โอกาสรับศีลกำลัง  ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์ ในบรรยากาศของความศรัทธา และชื่นชมยินดี   โอกาสนี้ฝ่ายอภิบาลอุดรธานี เขต 2 ยังได้จัดให้เป็นวันเปิดปีนักบุญโยเซฟ ระดับเขต การทำบุญกองข้าวประจำปี 2564  โรงทาน รวมถึงรวบรวมการฉลองต่าง ๆ ไว้ด้วย ดังนี้ ฉลอง 11 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราชของพระคุณเจ้า ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย    ฉลอง 30 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี และคุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์   ฉลอง […]

FMA_News
01 (Large)
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มธิดามารีย์ และทำจิตอาสาร่วมกับชุมชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021   ซิสเตอร์ วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเยาวชนกลุ่มธิดามารีย์ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง จำนวน 20 คน ไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่ศูนย์แม่ปอน โดย คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส เป็นผู้เทศน์อบรม ในหัวข้อ “กระแสเรียกคือพระพร”   จากนั้นซิสเตอร์และเด็ก ๆ มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ รวมทั้งศิษย์เก่าด้วย และในวันเดียวกัน  ซิสเตอร์ วันเพ็ญ จุ้ยเย็น  นำเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยการนำของนางบุญเรือง ใจเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาและชาวบ้าน หมู่ที่ 15 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อทำแนวกันไฟป่า บริเวณเขตป่าชุมชนด้านข้างของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า  …more photos…

FMA_News_1
1111
เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021    ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดย ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้จัดการเข้าเงียบเตรียมจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ในโอกาสเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  คุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ เป็นผู้อบรมจิตใจนักเรียน พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 3 ท่าน ที่มาโปรดศีลอภัยบาปให้กับนักเรียนคาทอลิก ในภาคบ่าย มีการซ้อมพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โอกาสนี้ บรรดาผู้ปกครองให้ความร่วมมือส่งนักเรียนมาร่วมการเตรียมจิตใจกันอย่างพร้อมเพรียง  …more photos…

FMA_News
76031 (Large)
ฉลองพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

วันที่ 31 มกราคม 2021   คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และสมาชิกบ้านธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ที่บริเวณใต้อาคารมูลนิธิธิดารักษ์ โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ SDB เป็นประธานในพิธี ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณพ่อบอสโกผู้เป็นนักอบรมที่มีหัวใจนายชุมพาบาลดังเช่นพระคริสตเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี และได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม จากนั้นคุณพ่อได้มอบเสื้อพ่อบอสโกเป็นของขวัญให้กับนักเรียนธิดารักษ์  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งคุณครูและนักเรียนธิดารักษ์ได้เข้าครัวเตรียมอาหารวันฉลองอย่างสุดฝีมือ   …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
สมโภชคุณพ่อบอสโก บิดานักอบรมของเราเยาวชน

วันที่ 30 มกราคม 2021    หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ พนักงานทุกคน  พร้อมด้วยตัวแทนคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ และซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) บรรดาเยาวชนจากศูนย์พันธกิจและบรรดาสัตบุรุษจากวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน โดยมีคุณพ่อเปโตร จีรภัทร รักสีขาว (SCJ ) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา   ในพิธีมิสซาบรรดาเยาวชนได้มอบสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียน : ขยัน ศรัทธา ร่าเริง  ซึ่งเป็นผลของการอบรมของคุณพ่อบอสโก  ในบรรยากาศแห่งความศรัทธาและชื่นชมยินดีนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้เตรียมการแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก   เมื่อจบพิธี ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี กล่าวแสดงความขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ที่มาร่วมพิธีและช่วยให้การฉลองมีความสง่างามมากขึ้น จากนั้นได้แจกเหรียญนักบุญยอห์น บอสโก เป็นที่ระลึกให้กับทุกคนในโอกาสนี้ด้วย  …more photos…

FMA_News
01
ฉลองบิดา…ผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 31 มกราคม 2021    หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน  ร่วมสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะ ด้วยความชื่นชมยินดีและมีใจรักรู้คุณในพระพรมากมายที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้กับพวกเราในจิตตารมณ์ซาเลเซียน   หมู่คณะได้เตรียมการฉลองอย่างเข้มข้นตลอดช่วงตรีวาร  ซึ่งเป็นโอกาสได้ทบทวนชีวประวัติและพระพรพิเศษในชีวิตการเป็นนักอบรมของคุณพ่อบอสโก   บรรดาซิสเตอร์ร่วมสวดภาวนาวอนขอความซื่อสัตย์และความร้อนรนในจิตตารมณ์ซาเลเซียน โดยมีสัญลักษณ์ของต้นไม้ที่แต่ละพยายามคนดูแล รดน้ำ ให้เติบโตตลอดระยะเวลา 1 เดือน  และร่วมกันเสริมสร้างชีวิตการฉลองแบบซาเลเซียนด้วยการละเล่นในบรรยากาศครอบครัวพร้อมกับบรรดาเยาวชนที่อยู่ในบ้าน  ในโอกาสนี้  คุณพ่อ นพดล ยอแซฟ SDB  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และเทศน์เตือนใจเพื่อให้เกิดความร้อนรนในการทำงานด้วยหัวใจอภิบาลตามยุคสมัยและสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก บิดาผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่  …more photos…