Author: support

FMA_News_1
IMG_0911 (Large)
“พระพรของพระเจ้า…”

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2021    หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีความยินดีที่ได้ต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและรักรู้คุณต่อพระเจ้า สำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่หมู่คณะ ผ่านการพบปะพูดคุยส่วนตัวกับสมาชิกแต่ละคน การแบ่งปันที่เอื้อต่อการก้าวหน้าทั้งในด้านชีวิตจิต ด้านชีวิตหมู่คณะ และด้านชีวิตการอภิบาล รวมทั้งการให้กำลังใจแก่สมาชิกและบรรดาพนักงานที่จะ “ฮึกเหิม” พัฒนาตนให้ถึงที่สุด อันจะทำให้พระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ แต่ละคนนั้น จะเกิดผล 30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง และ 100 เท่าบ้าง  “…พวกเราชาวเอาซีลีอุม ขอขอบพระคุณ พระเจ้าและซิสเตอร์นิภา ผู้แทนของพระองค์ ท่ามกลางเรา…ด้วยใจรู้คุณ”  …more photos…

FMA_News
timeline_20210815_130101 (Large)
ร่วมบรรเทาทุกข์โควิด-19

วันที่ 15 สิงหาคม 2021  ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ร่วมกับคุณพ่อสมนึก สุทธิ  เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ และกลุ่ม Caritas ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เป็นต้น  ครอบครัวที่ยากจน หรือมีผู้อาวุโส  และพนักงานในโรงเรียน   บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะได้ออกเยี่ยมหมู่บ้านเป็นระยะ  พร้อมทั้งสำรวจความต้องการและแบ่งปันปัจจัยที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน ได้แก่  ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมใจภาวนาเพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  …more photos…

FMA_News_1
00 Mother day_210812_15 (Large)
บอกรักแม่ ด้วยใจกตัญญู

วันที่ 12 สิงหาคม 2021  นักเรียนหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก ได้จัดกิจกรรมวันแม่ภายในบ้าน เพื่อแสดงความรักกตัญญูต่อ ซิสเตอร์ มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี ซึ่งเปรียบเสมือนคุณแม่สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน ที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปกราบเท้าแสดงความรักต่อแม่บังเกิดเกล้า และรวมทั้งคุณแม่หลายท่านที่อยู่บนสวรรค์แล้ว   นักเรียนได้เตรียมบทเพลง พวงมาลัย และของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ  มีบรรยากาศแห่งความรักศรัทธาและภาวนาต่อแม่พระ ซึ่งเป็นแม่ฝ่ายจิตใจที่รักและดูแลลูกทุกคนในบ้านของพระนางด้วย  ในโอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์และนักเรียนหอพักได้ส่งความสุขอวยพรวันแม่แด่ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผ่านทางระบบออนไลน์  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
Spirit of Thida #3 ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด

ซิสเตอร์ในหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดโครงการ  “Spirit of Thida #3 ปันน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด”  มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวธิดา  (ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า)  องค์กรบ้านใกล้เรือนเคียง จนถึงชุมชนขาดแคลนในเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้   โดยมีคุณอัญชลี ตันพาณิชย์รัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ นำทีมคณะกรรมการศิษย์เก่า  ให้การประสานและร่วมมือกับหมู่คณะซิสเตอร์ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง ดังนี้ วันที่  4  สิงหาคม 2021  ซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณะซิสเตอร์ คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ส่งมอบชุด PPE มาตรฐาน 3 M จำนวน 141 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง ให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ ได้นำไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งมอบถุงยังชีพ  ให้แก่ครอบครัวธิดา […]

Close Up
00 (Large)
ธมอ ในวันแห่งการฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

วันที่ 5 สิงหาคม 2021  วัน แห่งความชื่นชมยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองการปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกใหม่  ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน และวันครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 70 ปี ของ ซิสเตอร์ โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข ครบ 50 ปี ของธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์มารีอันนา แมร์โล ครบ 50 ปีของซิสเตอร์ เทเรซา น้ำสมบูรณ์ และซิสเตอร์ ซูซานนา สุพิศ กิจสงวน ครบ 25 ปี ของซิสเตอร์ คาเทรีนา สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์ อันนา พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน    ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองมีข้อจำกัดของสถานที่ในพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ยังคงร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกทั้งแขวง คือการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในวันแห่งพระพรสำหรับกระแสเรียกการเป็น ธมอ และร่วมยินดีกับสมาชิกใหม่คือ ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา […]

Close Up
01
ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ด้วยระบบออนไลน์ โดยรับฟังการแบ่งปันบทเทศน์จากพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล SDB  ซึ่งได้นำการไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญเปาโล จากหนังสือ “พระวรสารโดยนักบุญเปาโล”  ซึ่งบรรจุบทรำพึงของพระคาร์ดินัล คาร์โล มารีย์ มาร์ตินี  ซึ่งเป็นบทเทศน์เข้าเงียบแก่บรรดาพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลมิลาน โดยมีเนื้อหาที่ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักบุญเปาโล ผู้เผยพระวาจาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในพระศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น  ก่อนจบการเข้าเงียบ  ผู้เทศน์ได้มอบฝากข้อคิดในโอกาสการเข้าเงียบประจำปี 2021 ให้กับบรรดาซิสเตอร์ นำมาจากข้อความตอนหนึ่งของจดหมายนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี ดังนี้ “นับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่า คือการรู้จักพระคริสตเยซู ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง…เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป 3:8)     โอกาสนี้  ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คำแนะในการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงการปฏิบัติธรรมนูญ และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนในรูปแบบมอร์เนเซ  […]

Close Up
01_Education Meeting Nation2 (Large)
ธมอ เข้าร่วมประชุม …Global Compact on Education

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2021   ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยสมาชิก และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา    มีผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภาการศึกษาคาทอลิก ตัวแทนฝ่ายการศึกษาของทุกสังฆมณฑล ตัวแทนนักบวช และฆราวาสที่ทำภารกิจด้านการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  1,011 คน   โดยมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    โอกาสนี้ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาทก่อนการประชุม   พระสังฆราชวีระเดช ใจเสรี ผู้รับผิดชอบสภาการศึกษาคาทอลิก ได้กล่าวเปิดการประชุม     คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์  เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกได้รายงานการประชุมของสภาการศึกษาคาทอลิกที่ผ่านมา   อาจารย์ชัยณรงค์  มณเทียรวิเชียรฉาย ได้แบ่งปันเอกสาร Global Compact on Education  […]

FMA_News
01 (Large)
ส่งกำลังและปัจจัยเพื่อสู้โควิดไปด้วยกัน

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2021   บรรดาซิสเตอร์ บุคลากร และศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่  ได้ร่วมพลังในการส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19  โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่ม และอาหารแห้งไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และนำผลิตผลจากสวนที่เป็นพืชผักปลอดสารพิษ ไปแบ่งปันให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุดรธานี   ในขณะที่  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้ไปทำกิจกรรมปันรัก ณ โรงพยาบาลสนาม สามพร้าว อุดรธานี   และหมู่คณะซิสเตอร์ยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพนักงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้วยน้ำใจและบรรเทาทุกข์ในการสู้กับโควิดไปพรอ้มกัน  …more photos…

FMA_News_1
201274 (Large)
ขอบคุณท่านด้วยดวงใจ

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2021  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์ ตัวแทนนักเรียนธิดารักษ์และพนักงานในบ้าน ร่วมต้อนรับซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี ด้วยการมอบช่อดอกไม้และร้องเพลงต้อนรับ  เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มาอยู่ท่ามกลางเรา  ซึ่งตลอดวันเหล่านี้ท่านได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์และพนักงานในบ้านของเรา   และในวันสุดท้ายของการเยี่ยม ได้มีการแสดงขอบคุณ  อ่านสุนทรพจน์และมอบบทเพลงขอบคุณ   นอกจากนั้นท่านยังได้พบปะกับนักเรียนธิดารักษ์แบบออนไลน์  ท่านได้ให้ข้อคิดกับพวกเขาด้วยการเจริญชีวิตเป็นเด็กดีที่ช่วยเหลืองานพ่อแม่  การทำหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือ รู้จักจัดสรรและใช้เวลาอย่างดี หลังจากนั้นเราได้เล่นเกมส์ร่วมกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขใจยินดีตามจิตตารมรณ์ซาเลเซียน  …more photos…

Close Up
01 (Large)
ธมอ ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2021  ฝ่ายงานธรรมทูตและฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดการอบรมระบบออนไลน์ให้กับสมาชิกที่ทำหน้าที่สอนคำสอน และครูคาทอลิกของโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 138 คน   โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงานจากสังฆมณฑลราชบุรี  เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”  มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติของนักบุญโยเซฟ จากสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” (Patris Corde)     ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานเปิดการอบรม  กล่าวทักทาย และให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าอบรมทุกคน  โดยได้เน้นถึงหัวใจของชีวิตแห่งการเผยแผ่ข่าวดีของเรา ธมอ และคริสตชนทุกคน  ที่มีหน้าที่ในการประกาศพระคริสตเจ้าตามรูปแบบของงานอภิบาล เป็นต้น การสอนคำสอน    จากนั้น วิทยากรได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับงานอภิบาลด้านธรรมทูตกับเด็ก ตามคำสอนของพระศาสนจักรและคำแนะนำของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และได้ให้ตัวอย่างการทำงานอภิบาลธรรมทูตกับเด็ก ๆ  อีกทั้งได้แนะนำกิจกรรมการสร้างศิษย์ธรรมทูตให้กับเด็ก ๆ ในปีนักบุญโยเซฟ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเพื่อการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนต่อไป  …more photos…