Author: support

FMA_News_1
012 (Large)
นพวารคริสต์มาสและพิธีแห่ดาว

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2020   คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์  ได้ทำนพวารคริสต์มาสเตรียมจิตใจเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของพระกุมารเยซู แต่ละวันมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายและข้อตั้งใจในการนำไปปฏิบัติ  นักเรียนแต่ละห้องนำของถวายร่วมกันสมทบเพื่อรวบรวมนำไปเยี่ยมและส่งความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยในหมู่บ้าน ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงส่งความสุขในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ สถานีตำรวจ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีพระคุณ วันที่ 22 ธันวาคม 2020  คณะซิสเตอร์ และตัวแทนคณะครู นักเรียนได้ร่วมพิธีแห่ดาวซึ่งจัดโดยสภาอภิบาล เขต 2 อุดรธานี มีวจนพิธีกรรม โดยคุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และเสกดาวที่มาจากหมู่บ้านต่าง ๆ   ขบวนแห่ดาวเริ่มจากทุ่งศรีเมือง อ. บ้านดุง นำขบวนด้วยวงดุริยางค์จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง นักเรียนยุวธรรมทูต คณะสงฆ์ คณะซิสเตอร์ สัตบุรุษ ตามด้วยรถแห่ดาว สิ้นสุดที่วัดนักบุญยูดา บ้านดุง จากนั้น มีการแสดงบริเวณหน้าวัดโดยนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  และปิดพิธีโดยคุณพ่อพงพันธ์ ม่วงมีรส […]

FMA_News_1
DSC00212 (Large)

วันที่ 20 ธันวาคม 2020  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  ทำฉลองคริสต์มาส อวยพรผู้ใหญ่ และส่งความสุขซึ่งกันและกัน   ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ และคุณครูผู้ดูแล  ร่วมร้องเพลงคริสต์มาส และชมการแสดงละครเรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้า จากนักเรียนกลุ่มธิดารักษ์   หลังจากการแสดงมีการส่งความสุขด้วยพระพรจากพระกุมารผู้ทรงบังเกิดมานำความยินดีสู่โลก   คณะซิสเตอร์ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนและคุณครู เป็นดังการส่งต่อพระพรแห่งความสุขยินดีซึ่งกันและกัน …more photos…

FMA_News
Natale LatinA (20) (Large)
ฉลองคริสต์มาสกลุ่มคริสตชนละตินอเมริกา ศาลาแดง

วันที่ 19 ธันวาคม 2020   คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ ให้กับกลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกา ที่วัดน้อยซิสเตอร์ซาเลเซียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ   โอกาสนี้ บรรดาเด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทสมมุติฉากการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่น่ารัก สลับกับการร้องเพลงประกอบและผู้อ่านบทละคร สัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก พวกเขาได้นำอาหารมาแบ่งปันกันรับประทานด้วยกันในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  หลังพิธี คุณพ่อวิลเกอร์ เรย์ มาลโดนาโด โรดริเกซ เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประเทศไทย ได้มาพบปะกับกลุ่มคริสตชนเหล่านี้ด้วยในความสุข สดชื่นยินดี โอกาสการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้ต้อนรับและส่งความสุขคริสต์มาสให้แด่พี่น้องทุกคน  …more photos…

FMA_News_1
010 (Large)
อวยพรคริสต์มาสฉบับครอบครัวซาเลเซียน

ค่ำวันที่ 17 ธันวาคม 2020   สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน กลุ่มสามพราน พบปะกันอีกครั้งในโอกาสพิเศษที่บ้านธารพระพร สามพราน ซึ่งมีซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่การพบปะเพื่อส่งความสุขโอกาสวันคริสต์มาส    โดย คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพระกุมาร และให้ข้อคิดสำหรับทุกกลุ่มที่มาอยู่พร้อมหน้ากันเพื่อเติมเต็มบรรยากาศของครอบครัวซาเลเซียนอย่างอบอุ่น  โอกาสนี้ คุณพ่อมานะชัย ธาราชัย อธิการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ  นำศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามาร่วมร้องเพลงส่งความสุขด้วย  ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามและช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งความสุขยินดีให้มีมากขึ้น  หลังจากที่สมาชิกทุกกลุ่มส่งความสุขด้วยบทเพลงและมอบของขวัญคริสต์มาสซึ่งกันและกันแล้ว จึงเป็นช่วงเวลาการรับประทานอาหารแบบครอบครัวในบริเวณหน้าบ้านธารพระพร  …more photos…

FMA_News
022 (Large)
รักกตัญญู 60 ปีเอาซีลีอุม พร้อมเทิดเกียรติแม่พระ

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดงานวันกตัญญูประจำปี “รักกตัญญู”   ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักเอาซีลีอุม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้แทนศิษย์เก่าหอพักที่ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะนักเรียน นักศึกษาและพี่ ๆ ในบ้าน บรรยากาศการฉลองยังระลึกถึง 60 ปีของหอพักเอาซีลีอุม คณะซิสเตอร์และพี่ ๆ ในบ้านฝึกซ้อมการแสดงอย่างสุดฝีมือ เราขับบทเพลง GIVE THANKS เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้าแม่พระ คณะผู้ใหญ่ ผู้ปกครองพร้อมกัน   ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้แทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแด่ซิสเตอร์สุพีเรีย ส่วนผู้แทนศิษย์เก่าได้นำข้าวสารมะลิมามอบให้ 3 ถุง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Singora Katia ที่มาร่วมงานกตัญญูนี้ด้วย มีรายการแสดงที่น่าสนใจจากนักเรียนตามความถนัดในสิ่งที่ตนเป็นและชอบ บางคนแต่งกลอน เล่าเรื่องที่เขียน เต้น ร้องเพลง เล่นไวโอลิน อูคูเลเล่ ทำขนมเค้ก แต่งหน้าเค้ก ทุกคนรับประทานอาหารด้วยกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน  โอกาสนี้ทางหอพักได้จัดทำเกียรติบัตรมอบรางวัลเรียนดี ประพฤติดีให้แก่นักเรียน   ซิสเตอร์มาร์การีตา มีความสุขใจที่เห็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาอยู่ร่วมกัน […]

FMA_News_1
06 (Large)
สมโภชพระมารดามารีย์นิรมลทิน

เย็นวันที่ 8 ธันวาคม 2020   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนธิดารักษ์ และบุคลากรผู้ร่วมงานได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยบาดหลวง ยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส พระสงฆ์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม เป็นผู้ถวายมิสซา พร้อมกันนี้บรรดาเยาวชนได้ขอพรสำหรับการเริ่มภาคเรียนที่สอง ด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ในความรักศรัทธาต่อพระมารดา และโมทนาคุณในพระพรมากมายที่ได้รับผ่านทางพระมารดา  …more photos…

FMA_News
08 (Large)
เอาซีลีอุม ขับร้องเทิดเกียรติพระมารดาผู้นิรมลทิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดงานฉลองเทิดเกียรติพระมารดามารีย์นิรมลทินด้วยการขับร้องบทเพลงเป็นภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย และการบรรเลงดนตรีอูคูเลเล่ จากนักศึกษาหอพัก พร้อมกับอ่านประวัติของพระแม่ และภาวนาวอนขอพระพรและมอบฝากตัวไว้ในความอารักขาคุ้มครองของพระแม่มารีย์  โอกาสนี้ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแม่พระ เกี่ยวกับการประทับอยู่ของแม่พระทุกวันนี้ พระนางยังเดินอยู่ในบ้านของเรา และท่านได้มอบรูปแม่พระเป็นที่ระลึกให้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน …more photos…

FMA_News
04 (Large)
ธมอ ร่วมฉลอง 100 ปี มรณกรรม สองธรรมทูตผู้บุกเบิก

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2020   ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้รับผิดชอบงานคำสอนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับตัวแทนคุณครูอีก 2 คน ได้เข้าร่วมงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7  พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก อีกด้วย   ในวันที่ 8 ธันวาคม นับเป็นตรีวารวันที่ 2 สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม ในช่วงบ่าย มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 222 คน  และในวันที่ 9 ธันวาคม ครูคำสอนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูคำสอนไทย โดยมีบิชอป […]

FMA_News
A5 (Large)
นารีวุฒิ เทิดเกียรติพระมารดานิรมลทิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทินด้วยขบวนแห่แม่พระอย่างสง่างาม  คณะซิสเตอร์  คุณครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่ด้วยความสำรวมเพื่อแสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดา โอกาสนี้ บาดหลวง นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีขอพรจากแม่พระ ก่อนจบพิธีมีการมอบดอกไม้ถวายเกียรติที่หน้าพระรูปแม่พระ  ทุกคนต่างได้รับพระพรและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความชื่นชมยินดี  ในโอกาสการฉลองพิเศษที่เต็มด้วยความหมาย  …more photos…

FMA_News_1
1 (Large)
กีฬาสีภายใน…ปลอดจากภัยโควิค-19

วันที่ 9 ธันวาคม 2020  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีให้กับนักเรียนทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น ความมีวินัย การมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน ความสามัคคี มีจิตสาธารณะ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะในการเจริญชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด (เนื่องจากปีนี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงไม่มีการจัดขบวนพาเหรด)  การแข่งขันกีฬาของนักเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ราบรื่น แม้ว่าจะจัดเพียงวันเดียว และมีการแข่งขันเฉพาะชิงชนะเลิศเท่านั้น แต่นักเรียนทุกคนได้ร่วมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา และผู้เชียร์ในแต่ละสี  ในพิธีปิด มีการประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจ จบด้วยเพลงสามัคคีชุมนุมและสรรเสริญพระบารมี  …more photos…