Author: support

FMA_News
IMG_8146 (Medium)
ธ.น. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง ….more photos…

FMA_News_1
IMG_4169 (Medium)
MU : Christmas enjoy…

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีเป็นประธานในการเปิดงาน ด้วยการเปิดถ้ำพระกุมารและมีการแสดงฉากคริสต์มาสของนักเรียน อันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายของการฉลองคริสต์มาส จุดประสงค์ของการจัดงานคริสต์มาสในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมาร และการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการให้ รับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้ว ยังเป็นการนำรายได้สมทบทุนเพื่อการสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน การปรับปรุงห้องสมุด และห้องคหกรรมโรงเรียน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การจัดซุ้มเกม การสอยดาว ฉลากพาเพลิน บ้านลมแสนสนุก การออกร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม และ Christmas Got talent เวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี…more photos…

FMA_News
IMG_3427 (Medium)
ม.อ. เตรียมฉลองคริสต์มาส 2019

ระหว่างวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมวจนพิธีกรรมนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ โดยในแต่ละวันมีตัวแทนครูจุดเทียนคริสต์มาส ตัวแทนซิสเตอร์กล่าวให้ข้อคิด ตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรักและร่วมสร้างความหวังแก่ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบกระเช้าแห่งความสุข และตัวแทนห้องในทุกระดับชั้นมอบเสียงเพลงส่งความสุขคริสต์มาสแก่ทุกคน ในบรรยากาศของความสุข ความชื่นชมยินดี และความปรารถนาดีต่อกันและกัน…more photos…

Close Up
S__5513251
ค่ายมิตรมารีย์… “Come and See”

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายอภิบาลเยาวชน ได้จัดค่ายมิตรมารีย์ “Come and See” ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์เป็นของเธอด้วย” ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมฐานที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของคณะ ประวัติผู้ก่อตั้งคณะ ประวัติของผู้ศักดิ์สิทธิ์ของคณะ และจิตตารมณ์ด้านต่าง ๆ ของคณะ มีเด็ก ๆ และเยาวชนจากโรงเรียนในเครือ ธมอ. และเขตวัดต่าง ๆ รวมประมาณ 80 คน เข้าร่วมค่าย โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานค่าย และ สมาชิก ธมอ. จำนวน 15 คน อยู่ท่ามกลางเด็กและเยาวชน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริงยินดี มีสาระ แบบเยาวชนซาเลเซียน…more photos…

FMA_News
IMG_7154
ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน

ในระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมนพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมสวดภาวนา ขับร้องบทเพลงต่าง ๆ และรับฟังโอวาท จากคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งจับฉลากเลือกห้องที่ได้รับพระพรเป็นพิเศษ จากนั้นหัวหน้าห้องเชิญแม่พระไปประทับยังห้องของตนเอง และวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2019 ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าหญิงใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงจินตลีลาจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบโอวาทให้กับนักเรียนทุกคน …more photos…

FMA_News_1
IMG_7029
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดย ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสงบนิ่ง 89 วินาที ตามด้วยวจนะพิธีกรรมเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทินและภาวนาพิเศษเพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักเรียนชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งระบายสีภาพ “วันพ่อ” , แต่งคำขวัญและแต่งกลอนแปด ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” พร้อมทั้งมอบโอวาทดีๆ ให้แก่นักเรียนทุกคน ปิดท้ายด้วยการร่วมขับร่วมเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”…more photos…

FMA_News
0T0A2449
เจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน…

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี้ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ทางโรงเรียนยังรับเป็นสนามการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา และการแข่งขันแอโรบิค ด้วย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ และได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป …more photos…

Close Up
001_pelligrinaggio (27)
ตักตวงพลังตามรอยเท้าผู้ก่อตั้งคณะ

ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ และ ซิสเตอร์พรพิรุณ พร้อมซิสเตอร์จากแขวงต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 11 คน ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญทีมอร์เนเซ –นิสซา และตุริน ซึ่งเป็นสถานที่นักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ได้เจิรญชีวิตในสถานที่เหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านชีวิตจิตในการพบปะกับนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ทั้งตักตวงพลังจากต้นกำเนิดแห่งพระพรพิเศษของคณะ ซึมซับจิตตารมณ์ในการเป็นศิษย์และเป็นธรรมทูตแห่งการประกาศข่าวดี ตามบทบาทหน้าที่การรับใช้ในหมู่คณะ ตามจิตตารมณ์ที่ว่า “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด” โอกาสนี้ Sr.Ivana Milesi อธิการิณีของหมู่คณะคอลเลโจ มอร์เนเซ เป็นวิทยากรให้การอบรมและเป็นผู้นำในการจาริกแสวงบุญไปตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ และ Sr. Rosalba เลขานุการ เป็นผู้นำที่นิสซา มอนแฟราโต สถานที่ทุกแห่งผู้จาริกแสวงบุญได้รับการต้อนรับจากบรรดาสมาชิกอย่างอบอุ่นมาก โอกาสนี้ผู้จาริกแสวงบุญร่วมกันขอบคุณมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณี ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการของคณะ ที่ได้จัดคอร์สและเตรียมการสำหรับการจากริกแสวงบุญ และขอบคุณคณะผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาสในการทำประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านี้…more photos…

Close Up
001_economa (19)
Corso Neo Econome Ispettoriali e Corso Piattaforma Collaborativa FMA

ระหว่างวันที่ 4 -23 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์กรรณาภรณ์ โสทน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้เข้ารับการอบรมคอร์ส เหรัญญิกใหม่ “Corso Neo Econome Ispettoriali” และหลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ (Corso Piattaforma Colaaborativa FMA) ที่บ้านศูนย์กลางของคณะ โรม อิตาลี จัดโดยทีมฝ่ายบริหารจัดการของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ส่วนกลาง ระดับโลก จำนวนผู้เข้ารับการอบรมช่วงแรก จำนวน 32 คน และช่วงสอง การอบรม หลักสูตรแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของ ธมอ. อีก 24 คน รวมเป็น 54 คน การอบรมครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและทรัพย์สินในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากคำกล่าวของอัคราธิการิณี ว่า “จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของเราอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพันธกิจ อาศัยการวางโครงงานอย่างมีแบบแผน จะทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งระดับประเทศและระดับโลกอย่างบังเกิดผล การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดยังเกี่ยวข้องกับการกลับใจของแต่ละคนและแต่ละหมู่คณะด้วย ดังที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวรับรองอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ว่า “พ่อขอรับรองว่าคณะของลูกจะมีอนาคตรุ่งเรือง ถ้าลูกดำรงตนเป็นผู้เรียบง่ายยากจนและมัธยัสถ์. (จากบันทึกเหตุการณ์ เล่ม 1 […]

Close Up
Pope Francis visit to Thailand (1)
ธมอ. ปลื้มปิติ…ร่วมต้อนรับพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อเที่ยงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 วันแห่งประวัติศาสตร์ไทยอันน่าชื่่นชม วันแห่งการเสด็จมาถึงประเทศไทยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พร้อมกับความตื่นเต้นยินดีของบรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายศาสนา และของพี่น้องชาวไทย ที่รอคอยการเสด็จมาถึงของพระองค์ โอกาสนี้ซิสเตอร์ อานาโรซา ซิโวรี ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ร่วมต้อนรับพระองค์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และซิสเตอร์มะลิวัลย์ ตันสิงค์ สมาชิกของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้มีโอกาสร่วมเข้าต้อนรับและเข้าเฝ้าพระองค์ที่สถานทูตวาติกัน พร้อมกับบรรดาโนวิสและนักบวชคณะอื่น ๆ ในบรรยากาศที่ตื่นเต้นยินดีและภาคภูมิใจที่ต่างได้เป็นผู้แทนของคณะ…Viva il Papa…(ขอขอบคุณภาพจากโซเชียลมีเดีย…)…more photos…