Category: Close Up

Close Up
IMG_4112 (Large)
ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ […]

Close Up
20170813_opening_mission (9)
ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Close Up
DPP_73 (Large)
พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…

Close Up
IMG_3217 (Large)
“ชีวิตของโมเสส”

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “LECTIO DIVINA ชีวิตของโมเสส” โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ เป็นผู้เทศน์เตือนใจ มีสมาชิกจำนวน 35 คน เข้าร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้ และมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันชีวิต ให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความเป็นครอบครัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในหนทางของการเป็นผู้ที่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา มัสซาแรลโล https://flic.kr/s/aHsm5N3pCf

Close Up
23614 (Large)
อบรมพนักงาน ธมอ. โรงเรียนในเครือ

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายการบริหารจัดการ ได้จัดการอบรมพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. และจำนวน 130 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี โดยมี วิทยากร คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้การอบรม คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่งานโครงการ เป็นฝ่ายสันทนาการ และวิทยากร ตามพระสมณสาร“ความชื่นชมยินดีในความรัก” โดยในเย็นวันที่ 8 สิงหาคม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอธิการิณีเจ้าคณะแขวงให้ข้อคิดเปิดการอบรมตอนหนึ่งที่ว่า เพื่อชีวิตจะมีความสุขได้ “ให้คิดดี พูดดี ให้กำลังใจกัน” หลังจากนั้นได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้เทศน์แบ่งปัน ให้เราทุกคนที่สำนึกว่าตนเป็นผู้น้อยต่ำต้อย และยากจน แสดงว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ทำให้ทุกสิ่งที่กลับเป็นบุญกุศลสำหรับสวรรค์ https://flic.kr/s/aHsm22scgV

Close Up
S__27721736 (Large)
พัฒนาศักยภาพ ธมอ.

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริหารจัดการ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โดยซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพ ธมอ. ด้านการเงิน การบัญชีและเศรษฐศาสตร์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ให้แก่เหรัญญิก ผู้จัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ จำนวน 22 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานการประชุม และทีมวิทยากรนำโดยคุณมนัส มาให้การอบรมเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หุ้น ภาวะเศาษฐกิจโลก/ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีรายได้ส่วนบุคคล  see more…

Close Up
DSC03243 (Large)
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

นักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมจำนวน 145 คน จากทุกโรงเรียนในเครือซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมฟื้นฟูจิตใจ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายม 2560 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อการดำเนินชีวิต คริสตชนในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ที่รู้จักและรักพระเจ้า มีความเข้าใจการเจริญชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของศิษย์พระคริสต์ การเจริญชีวิตร่วมกับพี่น้องต่างความเชื่อ โดยมีคณะซิสเตอร์ คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์และทีม เป็นวิทยากรให้การอบรม จากนั้น นักเรียนทุกคนเลือกข้อตั้งใจร่วมกันเพื่อการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มองเห็นได้ ที่นำกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันในโรงเรียนและกับเพื่อน ๆ ต่อไป.. more…

Close Up
IMG_2520 (Large)
พบปะผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ จำนวน 16 คน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปว่า ในฐานะของการเป็นผู้อบรมในยุคสมัย Thailand 4.0 สื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก และยิ่งกว่านั้นสื่อที่สำคัญสุดและขาดเสียมิได้ นั่นคือ “สื่อ” ที่เป็นบุคคล กล่าวคือผู้อบรมเองจะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งในคำพูดและการกระทำ อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางเยาวชนและบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา คุณครูจุตติ จันทนะ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “สื่อ…กับเยาวชนยุค Thailand 4.0” บรรยากาศของการประชุมพบปะเป็นไปอย่างจริงจังในการร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เนื้อหา วิธีการของการดำเนินโครงการและกิจกรรมของฝ่าย ทั้งเป็นไปในบรรยากาศของความเป็นกันเองและมิตรภาพ read more…    

Close Up
DSC_0450 (Large)
ประชุมฝ่ายอภิบาลระดับเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2017 คณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลาง โรม อิตาลี นำโดยซิสเตอร์ รูนิตา บอร์จา และทีมฝ่ายอภิบาลของคณะระดับโลก ได้จัดการประชุมฝ่ายอภิบาลระดับภาคพื้นเอเชีย และออสเตรเลียขึ้น ที่เมืองยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ที่บ้านของคณะ โดยมีสมาชิกผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับแขวงจากทั่วเอเชีย และออสเตรเลียมาร่วมประชุม 41 คน จากประเทศไทยมีตัวแทนไป 4 คน ได้แก่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้รับผิดชอบงานอภิบาล read more… ได้เดินทางไปร่วมประชุม โดยมีซิสเตอร์รูนิตา ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับโลกให้การอบรม และฟื้นฟูจิตตารมณ์แห่งการอภิบาลผ่านทางเอกสารต่าง ๆ ของพระศาสนจักร ของคณะ และสภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย กาปูโต ผู้รับผิดชอบอภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน และซิสเตอร์โลเลีย ผู้ร่วมทีมอภิบาล ตลอดการประชุมดำเนินไปด้วยกระบวนการใหม่ในการร่วมทำงาน การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับกลุ่มต่างแขวง และระดับแขวงซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมได้ตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญ และบทบาทที่ชัดของภารกิจแห่งการอบรมอภิบาลที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความกล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับความต้องการและความจำเป็นแห่งยุค […]

Close Up
IMG_1570 (Large)
วันแห่งการขอบคุณ…

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ได้จัดให้มีวันกตัญญูระดับแขวง ณ บ้านธารพระพร สามพราน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2017 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้ใหญ่และขอบคุณซึ่งกันและกัน โอกาสนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันขอบคุณแด่ซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะ เป็นพิเศษ ซึ่งครบวาระของการดำรงตำแหน่งอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ขอบคุณสำหรับชีวิตและภารกิจตลอด 6 ปีที่ ท่านได้ทุ่มเทเพื่อแขวงไทย และโอกาสเดียวกันนี้สมาชิก ธมอ. ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ครู นักเรียน เยาวชนอาสาสมัครและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคนใหม่ ที่จะมาสานงานในแขวงต่อไป ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับท่าน ในวันแห่งการขอบคุณนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมกันแสดงความรักรู้คุณด้วยการมอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และการแสดงอันงดงาม  read more…