เพลงคณะ

1. สื่อรัก

2. จิตวิญญาณข้าฯ สรรเสริญ
3. บอสโกนักบุญสุนทร