Sr.Maria Assunta Inoue Sumiko

ซิสเตอร์มาเรีย อาซุนตา อีโนเอ ซูมิโกะ
คณะที่ปรึกษา – มาเดอร์ผู้เยี่ยม

13_assunta

ornament (1)

ซิสเตอร์มาเรีย อาซุนตา เกิดที่นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 1965 ในสภาพครอบครัวที่ดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นและบรรยากาศแบบซาเลเซียน ท่านมีพี่สาวคนหนึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมงานซาเลเซียน และมีพี่ชายที่พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย ตั้งแต่เด็ก ซิสเตอร์มาเรีย อาซุนตาเรียนอยู่ในโรงเรียนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ซึ่งเป็นจุดก่อเกิดกระแสเรียกของท่านที่จะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพือพระเจ้า เพื่อเยาวชน ท่านปฏิญาณตนครั้งแรกที่ซูฟู ในปี 1989

ท่านจบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ในปี 1998 ท่านได้มาศึกษาต่อด้านชีวิตจิตซาเลเซียนที่โรม ท่านได้ประกอบภารกิจของคณะด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเยาวชนด้านการให้คำแนะนำ การปรึกษา เป็นผู้ปลุกเร้าศูนย์เยาวชน สอนสังคมและศาสนาในโรงเรียนทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในปี 2003ได้รับมอบหมายให้เป็นนวกจาริณี ปี 2004-2009 เป็นคณะที่ปรึกษาแขวงด้านการอบรมและเป็นผู้ประสานงานแขวง ในปี 2013 ท่านได้รับเลือกให้เป็นอธิการิณีเจ้าคณะแขวงญี่ปุ่น “Alma Mater”

ในสมัชชาสามัญของคณะท่านได้รับเลือกให้เป็นคณะที่ปรึกษา – มาเดอร์ผู้เยี่ยม ซึ่งท่านน้อมรับด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า ในพระนางมารีย์อุปถัมภ์

ornament (1)