Sr.Vilma Tallone

07_vilmaT

ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการ

ornament (1)
ซิสเตอร์วิลมา  เกิดที่ คาวัลเลร์มัจโจเร-คูเนโอ ประเทศอิตาลี ในปี 1948 ท่านจบการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์ และเป็นครูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขณะนั้นท่านก็รับหน้าที่ในการเป็นผู้ปลุกเร้าที่ศูนย์เยาวชน ท่านได้สมัครเป็นธรรมทูตในอัฟริกาเป็นเวลา 25 ปี แรกเริ่มที่ปอร์ท-เจนติล ที่กาบอลในปี 1982 ระหว่างการทำประสบการณ์ในการเป็นธรรมทูต ท่านได้ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อโครงการเพื่อการอบรมแก่เยาวชน และที่นั่นเองท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นอธิการิณีของโรงเรียนสอนฝึกอาชีพขนาดใหญ่

ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2004 ท่านได้รับเลือกให้เป็นอธิการิณีเจ้าคณแขวงในอัฟริกาตะวันออก (AFO) ต่อจากมาเดอร์อีวอน ระหว่างปีเหล่านี้ท่านได้ก่อตั้ง 9 องค์กรในแขวงของท่านซึ่งรวม 8 ประเทศ ก่อนหน้านี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ฟื้นฟูจิตใจและการอภิบาลของสังฆมณฑล ที่บาเฟีย คาเมรูน

“น้อมรับด้วยความเชื่อ” เป็นประโยคแรกที่ซิสเตอร์วิลมา ตัลโลเน กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจ เมื่อท่านได้รับเลือกเป็นคณะที่ปรึกษากลาง ฝ่ายการบริหารจัดการครั้งที่ 1 และในสมัชชาสามัญของคณะครั้งที่ 23 ท่านได้รับเลือกในหน้าที่ดังกล่าวเป็นวาระที่ 2 ซึ่งท่านน้อมรับด้วยความเชื่อและอ่อนน้อม

ornament (1)