ค่ายคณิตศาสตร์

ค่่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 120 คน ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี