Category: FMA_News_1

FMA_News_1
20190513_SD_MM (1) (Large)
“Torniamo alle sorgenti”

หมู่คณะศาลาแดง เอาซีลีอุม ได้เฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้อัญเชิญรูปปั้นนักบุญมัสซาแรลโล ไปตั้งที่วัดน้อยของเรา สมาชิกทุกคนได้ร่วมพิธี ขับร้องบทเพลงพร้อมกับพนักงานด้วยความรักความศรัทธา หลังพิธีได้ มีการเคารพพระธาตุและขอพรจากท่านนักบุญ นอกจากนี้หมู่คณะได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “Torniamo alle sorgenti” …more phots…

FMA_News_1
2019_SD_buona pasqua (5)
ส่งพรความสุขปาสกา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2019 โอกาสวันปาสกาอันเปี่ยมด้วยพระพรแห่งความยินดี หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมใจกันอวยพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่กันและกันในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดีและความเป็นครอบครัว ….more photos….

FMA_News_1
IMG_2444 (Large)
ร่วมแสดงความยินดี…พระคุณแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์

เมื่อคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 20 เมษายน 2019 นางสาวญาดา ศิษย์เก่าโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน กลับเป็นลูกของพระผ่านทางศีลล้างบาปและได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้าผ่านทางศีลกำลัง โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรเป็นผู้โปรดศีล พร้อมกับผู้ใหญ่อีก 16 คน นอกจากนี้ในคืนวันเดียวกันนี้เอง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับมารีอา อ้วน กลั่นความดี ผู้พิการทางสายตาที่ปรารถนาจะเป็นลูกของพระเจ้าและได้เรียนคำสอน 3 ปีแล้วโดย ซิสเตอร์ศิริภัทร์ ระดมกิจ เป็นผู้สอนและวันนี้ได้รับศีลล้างบาปศีลมหาสนิทและศีลกำลังจากคุณพ่อชัชวาลย์ ศุภลักษณ์ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จสวรรค์พร้อมกับผู้ร่วมรับศีลล้างบาปผู้ใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 5 คน มีคุณดวงใจ เรืองสมบูรณ์เป็นแม่ทูนหัว มีพระสงฆ์ในบริเวณใกล้เคียงและสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ในโอกาสนี้ด้วย โอกาสนี้หมู่คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับ มารีอา อ้วน ญาดา และสมาชิกในครอบครัวของญาดา ทั้งนี้เชิญร่วมกันภาวนาสำหรับพวกเขาต่อไปให้สามารถยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อ และเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขา…more photos…

FMA_News_1
VS (18)
มัคคุเทศก์น้อยนานาชาติ …

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง อุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนานาชาติ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี ในโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทาง อุดรโมเดล UD New Generation ปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 โดยมี คุณครูน้ำฝน นันทะวงศ์ และตัวแทนนักเรียน 3 คน คือ เด็กหญิงณัฐณิชา ราชจำปี เด็กหญิงวิรินอร วิเศษไธสง และเด็กชายโชติพงษ์ นาคนิรันดร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทาง อุดรโมเดล UD New Generation เป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะและการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับนักเรียน ในปีนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 30 โรงเรียน คณะกรรมการและผู้จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญ ทำให้เด็กเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะด้านภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดในการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพในโรงเรียนของเราอีกด้วย ในการชุมนุมครั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนของเรายังได้คว้ารางวัลการประกวดอันดับ 1 เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และอีกหลายรางวัล ขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ได้มอบกิจกรรมดี ๆ ให้กับเยาวชนมา ณ […]

FMA_News_1
IMG_3764 (Large)
ซึ้งใจด้วยรัก….อำลานักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงแรกนักเรียนร่วมใจกันร้องเพลง “ช่วงเวลาดีๆ “ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พูดความรู้สึก มอบให้แด่พี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 และพี่ ๆ ก็ได้มอบเพลงแทนใจพร้อมทั้งตัวแทนได้กล่าวความรู้สึกแด่ซิสเตอร์คณะครู และน้อง ๆ หลังจากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ช่วงต่อมาเป็นการต้อนรับน้องเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่า และการบูมกลางสนามจากน้องมัธยมให้พี่ ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยที่มีให้กัน…more photos…

FMA_News_1
DSC07721 (Large)
วันที่งดงาม…

ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์และคุณครูผู้ดูแล คุณครูอิสริยา จันธนะตระกูลและคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล เดินทางไปพักผ่อนประจำปี ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการพักผ่อนร่วมกันครั้งนี้ เราได้แวะเยี่ยมชมพระราชวังมฤคทายวัน ซึ่งเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเรือนไม้ 16 หลัง ที่เชื่อมติดกันด้วยระเบียง สร้างห่างจากฝั่งทะเล 60 เมตร เพื่อรับลมบกและลมทะเล ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 7 เดือนเท่านั้นในปี พ.ศ.2467 เป็นศิลปะผสมผสานของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย และวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งพระองค์ท่านไปรับการศึกษามา เราได้รับความรู้ผ่านวิทยากรที่ชำนาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์ และด้านภูมิประเทศ ทำงานอยู่ที่นี่ถึง 10 ปีแล้ว คุณนุกูล ผุดผ่อง ในวันเหล่านี้คุณครูได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการ Walk Rally พระวาจา ซ่อนพระวาจาโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ เด็ก ๆ ได้ใช้วิทยายุทธและความสามารถที่มีในการค้นหาพระวาจาแต่ละจุด […]

FMA_News_1
0T0A1229 (Large)
อนุบาลสนุกสนาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Funny with Thai culture games and local wisdom 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีความรู้และสนุกสนามกับการละเล่น เพลง และความหมายของการละเล่นแต่ละชนิด เด็กๆ แต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม…more photos…

FMA_News_1
IMG_1512 (Large)
เฉลิมฉลอง “ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2019 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นวจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต และนักเรียนจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงสุดท้าย ประธานในพิธีได้ให้โอวาทพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ช่วงสาย มีเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและปิดท้ายด้วยการแสดงละครพ่อบอสโก ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ […]

FMA_News_1
DSC_0745 (Large)
ชโย…แด่ “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน”

ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนกลุ่มต่าง ๆ และสมาชิกบ้านนักบวชในละแวกใกล้เคียงร่วมเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม และคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ของท่านทั้งสอง โอกาสนี้คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์ ซึ่งเน้นถึงการเป็นบุตรที่มีใจซื่อ ๆ รู้จักเชื่อฟังบิดามารดา เหมือนเช่นคุณพ่อบอสโกที่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเชื่อฟังมารดา และบรรดาผู้ใหญ่เสมอ ในพิธีสมโภชของคุณพ่อบอสโกนี้กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกได้รับเชิญให้เป็นนักขับร้องในพิธีร่วมกับเยาวชนผู้พิการทางสายตาของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการจูบพระธาตุของคุณพ่อบอสโก และรับประทานอาหารเย็นที่กลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนได้ให้การสนับสนุนตามธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติมาหลายปี…more photos…

FMA_News_1
IMG_9653 (Large)
ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านบุญราศี และจินตลีลาประกอบเพลง ของตัวแทนนักเรียน โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและด้วยความสนใจ… more photos…