Category: FMA_News_1

FMA_News_1
289975426_5220917771335181_9011646416688864065_n
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธี มีการแต่งตั้งประธานนักเรียน และประธานสี อย่างเป็นทางการ พร้อมกับสภานักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละห้อง จำนวน 24 คน ซึ่งในปีนี้ ได้มีการนำโลโก้ 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาเป็นสัญลักษณ์ ให้ความหมายถึงการปกป้องคุ้มครองของพระมารดาในบ้านของพระนาง สัญลักษณ์ เรือ หมายถึง การระลึกถึงด้วยความรักกตัญญูต่อซิสเตอร์ธรรมทูตที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทย มือที่ประสานกัน เป็นสัญลักษณ์เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกัน และความพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันของทุกกลุ่ม เพื่อปฏิบัติอุดมการประจำปีนี้ที่ว่า   “ทำทุกอย่างด้วยความรัก”– “DO ALL THINGS WITH LOVE”  นักเรียนทุกคนยังได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยการร่วมร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงเติมรักใหม่ และเพลงพ่อบอสโกบิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชน พร้อมกันนี้ ประธานในพิธียังได้ให้ข้อคิดเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกคนและนักเรียนทุกคนที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งความรัก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สุดท้ายได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นอันเสร็จสิ้น  พิธีการดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งเป็นดังการเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของนักเรียนทุกคนตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน  …more photos…

FMA_News_1
0
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมอุดรธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2022  ซิสเตอร์ อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมผู้แทนครู  ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี  “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”  ที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงาน และนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงาน   …more photos…

FMA_News_1
289540926_5212232275537064_5856885685958935383_n
ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์

ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2022   หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์ตัดเย็บมาอิน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยในการเยี่ยมประจำปี  พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ซาบซึ้งใจในการดูแลเอาใจใส่เยี่ยงมารดาของท่านตลอดระยะเวลา 6 ปี ในวาระแห่งการเป็นผู้ใหญ่ของท่าน การพบปะที่เรียบง่าย จริงใจ และเป็นกันเองในครั้งนี้ เป็นดังพระพรจากพระเจ้ามายังเราแต่ละคน โอกาสนี้กลุ่มต่าง ๆ ได้ขอพบปะรับฟังข้อคิด กำลังใจ และรับพรจากมาเดอร์ด้วยความยินดียิ่ง ในหัวข้อ “ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์” แปลเป็นภาษาไทยว่า เรามารวมกันเพื่อแสดงความรักอย่างสุดซึ้งต่อมาเดอร์ โดยมีพิธีต้อนรับและขอบคุณด้วยการแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน มีการแห่หมอลำ กันตรึม และการฟ้อนรำ พร้อมกับตัวแทนครูและนักเรียน จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเพลงหมอลำกลอน กลุ่มต่าง ๆ มอบที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความรักรู้คุณต่อท่าน พร้อมกับบทเพลงจากใจนักเรียนทุกคน จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินไปในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เต็มด้วยความรักความอบอุ่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ในช่วงเย็นคณะครูได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับมาเดอร์ตามประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะกับท่านเป็นรายบุคคล เต็มอิ่มด้วยพระพรแห่งความรักกตัญญู ขอพระพรจากพระเจ้าได้นำท่านต่อไปให้มีพลังที่เข็มแข็ง สุขภาพแข็งแรง เปี่ยมด้วยปรีชาญาณในการนำคณะให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  …more […]

FMA_News_1
288256240_5195159753910983_7254973988978184216_n
พระพรจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2022   หมู่คณะวิสุทธิวงศ์มีความยินดีต้อนรับ คุณพ่อโทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นครั้งแรกให้กับคณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์  พร้อมด้วย คุณพ่อ รณชัย มัทวพันธุ์ (ซดบ)   พระสงฆ์ใหม่ได้ให้ข้อคิดในการเจริญชีวิตอย่างชาญฉลาด และความไว้วางใจในพระเจ้าเสมอในชีวิตประจำวัน และตามธรรมเนียมปฏิบัติ นักเรียนได้นำของถวายมาเพื่อแสดงความรักความศรัทธาและร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันด้วยความยินดีในทุกโอกาส สุดท้าย ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี ได้มอบพวงมาลัย และของที่ระลึกแด่คุณพ่อพร้อมกับร่วมบันทึกภาพพร้อมกับตัวแทนคณะครูนักเรียนในบรรยากาศแห่งครอบครัวซาเลเซียนแบบวิสุทธิวงศ์ที่เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรักความอบอุ่น  …more photos…

FMA_News_1
287159827_5181531335273825_7935313289816392351_n (Large)
วิสุทธิวงศ์ระลึกคุณ…ครูอาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2022  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงการมอบตนเป็นศิษย์ด้วยความเคารพรัก ปราวรณาตนรับการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้  โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า และวอนขอพระพรสำหรับผู้อบรมทุกท่าน ทั้งในปัจจุบันและในอดีต จากนั้นเป็นพิธีการไหว้ครู มีตัวแทนนักเรียนกล่าวบทไหว้ครู โอกาสนี้ ในการมอบพานไหว้ครูในแต่ละระดับชั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูรู้คุณนั้น ได้มีกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 ร่วมกันมอบลำโพง 2 เครื่องเป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียน และมีกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ที่ได้กลับมาแสดงความรักกตัญญูแด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ในบรรยกาศแห่งครอบครัววิสุทธิวงศ์ที่เต็มด้วยความอบอุ่น ความรักให้กับทุกคนเสมอ  …more photos…

FMA_News_1
00
ฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพนักงานโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2022   หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้จัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพนักงานในโรงเรียนเซนต์เมรี่ จำนวน 30 คน  ในหัวข้อ “ทำทุกอย่างด้วยความรัก”  โดยมีซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  และซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มพนักงาน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม  โดยตัวแทนพนักงานได้ถือสัญลักษณ์ หัวใจ เทียน  ดอกไม้ แทนคำภาวนาและความตั้งใจดีของทุกคน    จากนั้นซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติร่วมกันสำหรับปีการศึกษานี้  พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีความสุข สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรัก  …more photos…

FMA_News_1
02
ภาวนาเพื่อสันติภาพ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2022  หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน  อุดรธานี   นำโดย ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณี บรรดาซิสเตอร์ กลุ่มนักเรียนเลารา  นักเรียนประจำ และครูผู้ดูแล ร่วมใจกันภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศยูเครนและเพื่อการยุติสงครามทั่วโลก  ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส   ในโอกาสปิดเดือนของแม่พระ และเพื่อสร้างความหวังให้กับโลกของเราสำหรับผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งในประเทศยูเครน รอยแผลที่ถูกกรีดลึกจากความรุ่นแรง และการทำสงครามอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของโลก   เราร่วมใจกันสวดสายประคำธรรมทูต โดยมีผู้แทนนำสัญลักษณ์ลูกโลกและสัญลักษณ์เทียน 5 เล่ม ที่ส่องสว่างถวายต่อหน้ารูปพระมารดามารีย์เพื่อวอนขอพระเมตตา และเป็นต้นสันติภาพในประเทศยูเครน   จากนั้น ซิสเตอร์ยุพดี  ได้ให้โอวาทข้อคิดแก่ทุกคน  …more photos…

FMA_News_1
IMG_4237 (Large)
เฉลิมฉลองพร้อมกับแม่พระแห่งงานเลี้ยงที่คานา

ค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม 2022   สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน กลุ่มสามพราน  ร่วมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างพร้อมหน้า ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยคุณพ่อ ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย  คุณพ่อ ฟรังซิส ไกส์   และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของครอบครัวซาเลเซียน ได้แสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ ด้วยการเฉลิมฉลองร่วมกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของงานเลี้ยงที่เมืองคานา  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของแม่พระที่เด่นชัดในการเป็น “องค์อุปถัมภ์” ลูก ๆ ของพระนาง จากนั้น ประธานในพิธีได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างสง่าสำหรับทุกคนที่มาร่วมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์  ในโอกาสนี้  ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบคุณพ่อบอสโกอย่างน่าชื่นชม และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของซาเลเซียนผู้ร่วมงานแห่งประเทศไทย   ก่อนจบพิธี มีการแสดงสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงที่คานา  โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อดื่มไวน์แห่งงานเลี้ยง  เป็นการแบ่งปันความสุขยินดีซึ่งกันและกัน หลังพิธี ทุกคนรับประทานอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารบ้านธารพระพร    …more photos…

FMA_News_1
00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 พฤษภาคม  2022  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ กลุ่มเปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแลและนักเรียนธิดารักษ์ เข้าร่วมรับการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อ เสพสื่ออย่างมีสติ รู้เท่าทัน ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันปัญหาการหย่าร้าง”  ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิอโณทัย จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิอโณทัย  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 35 คน โดยมีคุณพ่อทศพร นารินรักษ์ ประธานมูลนิธิอโณทัย  อัยการวุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว  เซอร์มารีชาร์ลส นารี พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติเรื่องเพศ การสร้างจิตสำนึกตระหนักรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการป้องกันการหย่าร้าง  เพื่อให้เยาวชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจในการเลือกสิ่งที่ดีและถูกต้องเหมาะสมในการเจริญชีวิตประจำวัน  …more photos…

FMA_News_1
IMG_1752 (Large)
ผู้แทนพ่อบอสโกเยือน “ธิดาฯ” ดุจบิดาผู้ใจดี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2022   วันแห่งพระพรที่เปี่ยมด้วยความสุขใจยินดี  โอกาสที่อัคราธิการคณะซาเลเซียน คุณพ่อ Ángel Fernández ARTIME  อัคราธิการคณะซาเลเซียนคนที่ 10 ได้มาเยี่ยมคณะซิสเตอร์ คณะครู คณะนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนกว่า 3,000 คน ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ด้วยความชื่นชมยินดี  ท่านได้ให้ข้อคิดว่า “พ่อมีโอกาสพบกับเยาวชนทั่วโลก ทุกผิวพรรณ สิ่งที่สวยงามที่สุดในตัวเยาวชนคือหัวใจของพวกเธอซึ่งมีหัวใจเป็นขุมทรัพย์ประเสริฐสุด ขอให้พวกเธอเป็นสตรีที่ใช้ศักยภาพของตนที่เป็นพลัง เป็นมารดาที่ดีเพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นสตรีนำความหวังในอนาคต   ประเทศไทยจะงดงามก็เพราะมีพวกเธอเยาวชน คุณพ่อบอสโกกล่าวว่า ‘พ่อเชื่อในตัวเยาวชน’  และพวกเราผู้ใหญ่ที่นี่ก็เชื่อเช่นเดียวกัน” จากนั้นท่านได้พบปะกับคณะซิสเตอร์ในหมู่คณะ ได้ให้ข้อคิดที่ว่า “พ่อหลงรักและชื่นชมชีวิตของมาอิน ที่เป็นคนเรียบง่าย  ชื่อๆ แต่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ และมีชีวิตที่ลึกซึ้งกับพระคริสตเจ้า   พวกเธอที่เป็นลูกของท่านควรที่จะเลียบแบบท่านนักบุญในชีวิตและลึกซึ้งกับพระเจ้า เพื่อสมกับเป็นอนุสาวรีย์แห่งการขอบพระคุณพระเจ้าตามที่คุณพ่อบอสโกปรารถนาและรวมถึงต้องศึกษาลงลึกซีวิตของคุณพ่อบอสโกอีกด้วย”  และท่านได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น  …more photos…