Category: FMA_News_1

FMA_News_1
IMG_3764 (Large)
ซึ้งใจด้วยรัก….อำลานักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงแรกนักเรียนร่วมใจกันร้องเพลง “ช่วงเวลาดีๆ “ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พูดความรู้สึก มอบให้แด่พี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 และพี่ ๆ ก็ได้มอบเพลงแทนใจพร้อมทั้งตัวแทนได้กล่าวความรู้สึกแด่ซิสเตอร์คณะครู และน้อง ๆ หลังจากนั้นซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ได้มอบโอวาทให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ช่วงต่อมาเป็นการต้อนรับน้องเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่า และการบูมกลางสนามจากน้องมัธยมให้พี่ ๆ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยที่มีให้กัน…more photos…

FMA_News_1
DSC07721 (Large)
วันที่งดงาม…

ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์และคุณครูผู้ดูแล คุณครูอิสริยา จันธนะตระกูลและคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล เดินทางไปพักผ่อนประจำปี ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการพักผ่อนร่วมกันครั้งนี้ เราได้แวะเยี่ยมชมพระราชวังมฤคทายวัน ซึ่งเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเรือนไม้ 16 หลัง ที่เชื่อมติดกันด้วยระเบียง สร้างห่างจากฝั่งทะเล 60 เมตร เพื่อรับลมบกและลมทะเล ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 7 เดือนเท่านั้นในปี พ.ศ.2467 เป็นศิลปะผสมผสานของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย และวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งพระองค์ท่านไปรับการศึกษามา เราได้รับความรู้ผ่านวิทยากรที่ชำนาญด้านเนื้อหาประวัติศาสตร์ และด้านภูมิประเทศ ทำงานอยู่ที่นี่ถึง 10 ปีแล้ว คุณนุกูล ผุดผ่อง ในวันเหล่านี้คุณครูได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการ Walk Rally พระวาจา ซ่อนพระวาจาโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ เด็ก ๆ ได้ใช้วิทยายุทธและความสามารถที่มีในการค้นหาพระวาจาแต่ละจุด […]

FMA_News_1
0T0A1229 (Large)
อนุบาลสนุกสนาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Funny with Thai culture games and local wisdom 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีความรู้และสนุกสนามกับการละเล่น เพลง และความหมายของการละเล่นแต่ละชนิด เด็กๆ แต่งกายชุดไทยอย่างสวยงาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม…more photos…

FMA_News_1
IMG_1512 (Large)
เฉลิมฉลอง “ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน”

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลองดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน เมื่อวันพฤหัสบดี วันที่ 31 มกราคม 2019 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นวจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา นักเรียนดีเด่นด้านความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต และนักเรียนจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยในช่วงสุดท้าย ประธานในพิธีได้ให้โอวาทพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ช่วงสาย มีเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและปิดท้ายด้วยการแสดงละครพ่อบอสโก ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละช่วงชั้นเข้าฐานตามกลุ่มของตัวเอง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ […]

FMA_News_1
DSC_0745 (Large)
ชโย…แด่ “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน”

ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนกลุ่มต่าง ๆ และสมาชิกบ้านนักบวชในละแวกใกล้เคียงร่วมเฉลิมฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก “บิดาและอาจารย์ของเยาวชน” ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม และคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสฉลองครบ 25 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ของท่านทั้งสอง โอกาสนี้คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ ได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์ ซึ่งเน้นถึงการเป็นบุตรที่มีใจซื่อ ๆ รู้จักเชื่อฟังบิดามารดา เหมือนเช่นคุณพ่อบอสโกที่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านเชื่อฟังมารดา และบรรดาผู้ใหญ่เสมอ ในพิธีสมโภชของคุณพ่อบอสโกนี้กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกได้รับเชิญให้เป็นนักขับร้องในพิธีร่วมกับเยาวชนผู้พิการทางสายตาของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการจูบพระธาตุของคุณพ่อบอสโก และรับประทานอาหารเย็นที่กลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียนได้ให้การสนับสนุนตามธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติมาหลายปี…more photos…

FMA_News_1
IMG_9653 (Large)
ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้นเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านบุญราศี และจินตลีลาประกอบเพลง ของตัวแทนนักเรียน โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและด้วยความสนใจ… more photos…

FMA_News_1
IMG_7904 (Large)
สุขสันต์วันคริสต์มาส…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในบรรยากาศของความรัก ความชื่นชมยินดี ความสงบสันติ และความกตัญญูรู้คุณ โดยมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นดังช่วงเวลาของการรวบรวมคำขอบพระคุณ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าและการวิงวอนขอพระพรจากพระองค์ โอกาสการสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งแต่ละคนได้ตระเตรียมใจมาตลอด ด้วยการทำนพวารรำพึงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ย้อนรำลึก ตำนาน “รัก” 350ปี มิสซังสยาม… หลังพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีการนมัสการพระกุมารและรับข้อความที่ระลึกจากพระองค์ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาอาหารเที่ยง ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน ตัวแทนหมู่คณะได้กล่าวยคำอวยพรแด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และทุกคนต่างร่วมใจกันส่งพรความสุขผ่านทางบทเพลงแด่ท่าน…ในวันอันเปี่ยมด้วยความหมายและสดใสยิ่งนี้ …more photos…

FMA_News_1
IMG_8496 (Large)
ธิดาฯ…กับการฉลองคริสต์มาส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์สุพีเรีย ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน งานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง …more photos…

FMA_News_1
IMG_6316 (Large)
นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งในแต่ละวันนักเรียนและคณะครู ได้ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่จะทรงมาบังเกิดอีกครั้งหนึ่ง โดยมีบรรดาซิสเตอร์สับเปลี่ยนกันให้โอวาทแก่นักเรียน นอกจากนี้ หลังวจนพิธีกรรมมีการร้องเพลงประกอบ ท่าเต้นของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อส่งความสุขให้แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู และเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการส่งมอบความสุขนี้ เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของการแสดงออกถึงความยินดี ความปรารถนาดี และการอวยพรความสุขซึ่งกันและกันได้อย่างงดงาม …more photos…

FMA_News_1
DSC04383 (Large)
ฉลอง “มารีย์นิรมล” …องค์อุปถัมภ์ของบ้าน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา หมู่คณะ “มารีย์นิรมล” จัดฉลองพิเศษโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล เพราะเป็นนามชื่อบ้านของเรา “มารีย์นิรมล” โดยมีการร่วมจัดทำวจนพิธีกรรมสั้น ๆ เพื่อระลึกถึงวันเริ่มต้นกิจการของคณะซาเลเซียนด้วยบทวันทามารีย์บทแรกของคุณพ่อบอสโกพร้อมกับบาร์โทโลมิว การเร็ลลี เด็กคนแรกที่คุณพ่อบอสโกพบ และกิจการของคุณพ่อก็ได้แผ่ขยายเรื่อยมา จนถึงบ้านของเรา มีการอ่านประวัติแรกเริ่มของบ้านเล็กน้อย (1996) จนถึงสภาพปัจจุบันซึ่งกลับเป็นบ้าน pre – aspirant และมีบ้านธิดารักษ์เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของบ้าน และขอพระมารดาทรงอวยพรสมาชิกทุกคนในบ้านและภารกิจของบ้านของเราต่อไป …more photos…