Category: FMA_News_1

FMA_News_1
IMG_7793 (Medium)
วันแห่งการขอบพระคุณ…

คณะซิสเตอร์ – พนักงาน จำนวนประมาณ 40 คน ของหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสวันสิ้นปี และร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ด้วยการภาวนา การพบปะสังสรรค์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการละเล่น การจับฉลาก การส่งมอบความสุขด้วยของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความสุข ความชื่นชมยินดี โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน …ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรอันประเสริฐมากมายที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราแต่ละคน ผ่านทางบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดปี 2019 นี้ …ขอบคุณพระองค์…more photos…

FMA_News_1
2019_sd_Christmas (7) (Medium)
รักและสันติ คือพระพรจากพระเจ้ามอบให้ซึ่งกันและกัน

ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพและเทศกาลพระคริสตสมภพ หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี มอบกระเช้าและส่งความสุข แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสวันคริสต์มาส หมู่คณะส่งความสุขและมอบของขวัญแด่ซิสเตอร์สุพีเรีย นอกจากนี้หมู่คณะศาลาแดง ได้ส่งความสุขแด่คุณพ่ออธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และสมาชิก คุณพ่อชาร์ล บรรดาศิษย์เก่า และสัตบุรุษทุกท่าน และพี่น้องทุกคน ขอพระพรจากองค์พระกุมารเจ้า นำความรัก และสันติมาสู่ทุกท่าน ให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรจากพระเจ้า รักและสันตินำพระพรจากพระเจ้ามาสู่ท่านทุกคน ….more photos….

FMA_News_1
01_xmas_italian (7) (Medium)
Buon Natale

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 กลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน สัตบุรุษวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพ ตัวแทนเด็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง และผู้ปกครองเด็ก ได้เตรียมตัวในการซ้อมละครคริสต์มาสอย่างตั้งใจ โดยมีซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน เป็นผู้กำกับการแสดง บรรดาเด็ก ๆ แสดงได้สมบทบาทของแต่ละคน ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ บรรดาสัตบุรุษ มาร่วม พิธีสมโภชพระคริสตสมภพ เป็นจำนวนมากโอกาสนี้ คุณพ่อ ชาร์ล เจ้าอาวาสวัดน้อย ได้กล่าวอวยพรส่งความสุขให้กับ พี่น้องชาวอิตาเลียนและมอบรูปพระกุมารเป็นที่ระลึกให้กับทุกคน พร้อมทั้งข้อคิดจากองค์พระกุมารเยซู…ฺBuon Natale a tutti… more photos…

FMA_News_1
01_sd_xmas (7) (Medium)
24 ธันวาคม 2019 …Merry Christmas

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดงได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีพอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันเกิดและวันคริสต์มาส ในช่วงเย็น ได้มีการแสดงฉากคริสต์มาส โดยตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา และพนักงาน ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวส่งความสุขวันคริสต์มาสนี้ให้กับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงก่อนฉลอง และในวันฉลองที่ 24 ตัวแทนได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา และคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งขับร้องบทเพลง We wish you a Merry Christmas และมอบกระเช้าแห่งความสุข ความยินดี ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้กล่าวขอบใจทุกคน และขอพระพรจากพระเจ้านำความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขมาสู่ทุกคนและครอบครัว กิจกรรมนี้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาทุกปี โอกาสนี้ ซิสเตอร์ได้มอบขนมอร่อย ๆ ให้กับนักเรียน และเลี้ยงไอสครีมหลังพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี บรรดาพี่ศิษย์เก่าหอพักเอาฯ ได้มาร่วมพิธีวันคริสต์มาสด้วย ต่างนำความรัก ความสุขความยินดี และสันติสุขจากพระเจ้าที่จะมอบให้แก่ทุกคน ….more photos…

FMA_News_1
DSCF7594 (Medium)
คริสต์มาส…สุขสันต์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ธมอ. และเยาวชนธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและความยินดีให้แก่กันและกัน โอกาสนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้ร่วมใจกันแสดงรายการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยด้วยการเต้นประกอบเพลง และละครฉากคริสต์มาส ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้ เป็นการฉลองที่มีความหมายที่แท้จริงของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า…more photos…

FMA_News_1
IMG_4169 (Medium)
MU : Christmas enjoy…

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีเป็นประธานในการเปิดงาน ด้วยการเปิดถ้ำพระกุมารและมีการแสดงฉากคริสต์มาสของนักเรียน อันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายของการฉลองคริสต์มาส จุดประสงค์ของการจัดงานคริสต์มาสในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระกุมาร และการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการให้ รับใช้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้ว ยังเป็นการนำรายได้สมทบทุนเพื่อการสร้างสระว่ายน้ำของโรงเรียน การปรับปรุงห้องสมุด และห้องคหกรรมโรงเรียน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การจัดซุ้มเกม การสอยดาว ฉลากพาเพลิน บ้านลมแสนสนุก การออกร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม และ Christmas Got talent เวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงถึงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี…more photos…

FMA_News_1
IMG_7029
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดย ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสงบนิ่ง 89 วินาที ตามด้วยวจนะพิธีกรรมเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทินและภาวนาพิเศษเพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักเรียนชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งระบายสีภาพ “วันพ่อ” , แต่งคำขวัญและแต่งกลอนแปด ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” พร้อมทั้งมอบโอวาทดีๆ ให้แก่นักเรียนทุกคน ปิดท้ายด้วยการร่วมขับร่วมเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”…more photos…

FMA_News_1
DSCF7031 (Large)
ท่านคือ…พระพรของพระเจ้า…

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมารดามารีย์ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรและความรัก ที่ท่านได้นำมาสู่หมู่คณะของเรา โอกาสนี้ท่านพร้อมด้วยสมาชิกของหมู่คณะไปเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนธิดารักษ์ที่อยู่บ้านใกล้ ๆ และพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นโอกาสแห่งการสร้างกำลังใจแก่แต่ละคนที่จะสามารถช่วยให้ก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างหมู่คณะให้มีความรัก สันติ และมีใจรู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ…more photos…

FMA_News_1
3 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะฯ …เยี่ยมเยียนวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ท่านได้พบปะกับทุกกลุ่ม ได้เยี่ยมชมสถานที่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเป็นผู้ที่สร้างสังคมแห่งความสุขยินดี การมาเยี่ยมของผู้ใหญ่เป็นดังพระพรแก่เราทุกคน พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ขอเป็นกำลังใจในภารกิจต่าง ๆ ของท่านเช่นกันค่ะ.…more photos….

FMA_News_1
DSCF6795 (Large)
BIBLE GAME

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2019 เยาวชนธิดารักษ์ บ้านจอมทอง เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม BIBLE GAME โดยมีบาดหลวงสิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นประธานในงาน ณ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเพิ่นพูนความรู้และเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบคำถามพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 8 Bible Game จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานกับเด็ก ๆ ทุกคน….more photos…