Category: FMA_News_1

FMA_News_1
00 (Large)
ศิษย์เก่าธิดาฯ นำน้อง ๆ มา… “รักษ์โลก”

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2022  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงนิเวศน์ “ธิดารักษ์โลก”   ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งสร้างในโลก ซึ่งเป็นบ้านส่วนรวมของเราให้น่าอยู่  เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา ตามอุดมการณ์ที่ว่า “รัก รับใช้ด้วยใจยินดี” และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงสืบต่อกิจกรรมศิษย์เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นำมาบูรณาการใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน คณะซิสเตอร์ และคุณครู 7คน คณะกรรมการศิษย์เก่าและสมาชิกจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านพลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ที่ได้จัดกำลังทหารจิตอาสามาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  มีการปล่อยปลานิลจิตรดาจำนวน 5,000 ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคใต้ตอนล่าง  การปลูกต้นไม้และพรรณไม้กว่า 150 ต้น การเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กในสมเด็จพระพันปีหลวง(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งในหลวง ร.9) ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังบรรยายจากเหล่าเสนาธิการทหาร […]

FMA_News_1
00
ร้อยรัก…กตัญญู

วันที่ 11 กันยายน 2022  บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ  “ร้อยรัก…กตัญญู”  เป็นวันกตัญญูที่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ได้ร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล  อธิการิณี  เริ่มกิจกรรมตอนเช้าด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยมีบาดหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นมีการแสดงของเยาวชน  คณะซิสเตอร์  เยาวชนบ้านธิดารักษ์  ผู้ร่วมงาน  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนผู้ปกครอง มีการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของขวัญอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อปลูกฝังความรักรู้คุณและสายสัมพันธ์ที่ดี ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี  และมีตัวแทนผู้ปกครองมาเลี้ยงอาหาร  ไอศกรีม  เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณกันและกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวแบบซาเลเซียนที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกผันต่อกันเสมอ  …more photos…

FMA_News_1
01
วิสุทธิวงศ์ ฉลองวันกตัญญู…คู่ 150 ปี ธมอ

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022   โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ “เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอด้วยใจ สานสายใยกตัญญู”   ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน ในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นได้มอบพวงมาลัยให้กับคณะซิสเตอร์ทุกท่านพร้อมรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ วันที่ 6 กันยายน 2022 นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีตัวแทนคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้กล่าวขอบคุณ วันที่ 7 กันยายน 2022 นักเรียนขอบคุณพนักงาน คุณพ่อบ้านแม่บ้าน และในวันที่ 8 กันยายน 2022 ได้จัดการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์เป็นประธาน พร้อมกับคุณพ่อจันทวง อานิสง มีการเสกอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นดังอนุสรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักกตัญญูที่มีต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์และคณะซิสเตอร์ที่ทำงานท่ามกลางชุมชนที่นี่เป็นเวลา 38 ปี จากนั้นมีการแสดงละครโอกาส 150 ปีอีกด้วย […]

FMA_News_1
IMG_6335 (Large)
ธิดารักษ์ จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี ธมอ

24 สิงหาคม 2022   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ บ้านธิดารักษ์จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยบิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ของเชียงใหม่ 22 องค์ คณะนักบวชหญิงที่ทำงานในเขตใกล้เคียง และพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ผู้ปกครองของเด็ก ๆ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง รวม 26 คน  พิธีดำเนินไปด้วยความสง่างาม สงบและชวนศรัทธา จบพิธี ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของเด็ก ๆ  และจากพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์  นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของบ้านธิดารักษ์ ที่วันนี้เราได้ทำฉลองครบ 150 ปีอย่างสมเกียรติ ในบรรยากาศครอบครัวจริง ๆ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้  มาด้วยความผูกพันฉันพี่น้อง มาส่งความสุข ร่วมยินดีกับคณะซิสเตอร์  และที่สำคัญคือ  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง […]

FMA_News_1
0T0A2468 (Large)
อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2022  โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี  ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน และพนักงานในโรงเรียนเรื่อง “เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน”  โดย นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นิติกรปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานบังคับคดี  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์   กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นวิทยากรให้การอบรม   โดยมี ซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ผู้รับผิดชอบกลุ่มพนักงาน และซิสเตอร์เนย์ด้า คณะดอมินิกัน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมด้วยพนักงานจำนวน 30 คน  นักเรียนกลุ่มเลาราจำนวน 25 คน  นักเรียนจากบ้านขามจำนวน 22 คน ณ ห้องจริยธรรม  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเซนต์เมรี่   ผู้ฟังทุกคนให้ความสนใจ ร่วมตอบคำถามน่ารู้ และรับรางวัลจากวิทยากร ซึ่งเป็นความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐาน บางคนได้นำคำถาม ปัญหาของตนเองที่ยังต้องการคำตอบมาซักถาม ซึ่งได้รับคำตอบที่เข้าใจ และชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีและพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ตามสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน   …more photos…

FMA_News_1
1 (Large)
“การอยู่” ของท่าน…คือความรักของพระเจ้า

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2022   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงด้วยความยินดี ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปีซึ่งหัวข้อ คือ  “La tua presenza è l’amore del Signore”   สมาชิกได้ต้อนรับท่านด้วยบทเพลงและมอบมาลัยกร ที่แสดงถึงความยินดีในการมาอยู่ท่ามกลางเราของท่าน และในช่วงวันเหล่านี้ท่านได้พบปะกับกลุ่มต่างๆในหมู่คณะ เริ่มด้วยกลุ่มเปรอัสปีรันต์ คณะซิสเตอร์ คุณครูผู้แล นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดี มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลำบากในแต่ละวัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำภารกิจอบรมเยาวชนท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2022  หมู่คณะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนนอกสถานที่กับมาเดอร์ที่ ดูบัว คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ล้อมรอบด้วยบึงบัวกว้างใหญ่ มีฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ในเวลาเย็นวันเดียวกัน  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธาน เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในการที่มาเดอร์ได้นำพระพรของพระเจ้ามาสู่พวกเราทุกคน  หลังจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ เป็นสีสันของคำขอบคุณจากใจของนักเรียนทุกคน มีการมอบของขวัญ […]

FMA_News_1
04
สมโภชดวงหทัยเปี่ยมรัก

วันที่ 24 มิถุนายน  2022  หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จัดพิธีสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  โดยบิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ร่วมกับคณะสงฆ์ซาเลเซียน และคณะคามิลเลียน  พร้อมด้วย ซิสเตอร์อักแนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  บรรดาซิสเตอร์จากหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  รวมทั้งสัตบุรุษของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ที่มาร่วมฉลองและวอนขอพระพรแห่งพระเมตตาจากดวงพระทัยพระเยซุเจ้า  พิธีกรรมจัดขึ้นบริเวณใต้อาคารโมราโน  ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ บิชอปได้มอบมาลัยกรแด่พระรูปพระหฤทัย เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ บรรยากาศเต็มด้วยความรัก ศรัทธาและความเป็นพี่น้องกัน  …more photos…

FMA_News_1
289975426_5220917771335181_9011646416688864065_n
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธี มีการแต่งตั้งประธานนักเรียน และประธานสี อย่างเป็นทางการ พร้อมกับสภานักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละห้อง จำนวน 24 คน ซึ่งในปีนี้ ได้มีการนำโลโก้ 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาเป็นสัญลักษณ์ ให้ความหมายถึงการปกป้องคุ้มครองของพระมารดาในบ้านของพระนาง สัญลักษณ์ เรือ หมายถึง การระลึกถึงด้วยความรักกตัญญูต่อซิสเตอร์ธรรมทูตที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทย มือที่ประสานกัน เป็นสัญลักษณ์เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกัน และความพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันของทุกกลุ่ม เพื่อปฏิบัติอุดมการประจำปีนี้ที่ว่า   “ทำทุกอย่างด้วยความรัก”– “DO ALL THINGS WITH LOVE”  นักเรียนทุกคนยังได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยการร่วมร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงเติมรักใหม่ และเพลงพ่อบอสโกบิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชน พร้อมกันนี้ ประธานในพิธียังได้ให้ข้อคิดเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกคนและนักเรียนทุกคนที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งความรัก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สุดท้ายได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นอันเสร็จสิ้น  พิธีการดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งเป็นดังการเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของนักเรียนทุกคนตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน  …more photos…

FMA_News_1
0
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมอุดรธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2022  ซิสเตอร์ อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง พร้อมผู้แทนครู  ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี  “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”  ที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงาน และนายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงาน   …more photos…

FMA_News_1
289540926_5212232275537064_5856885685958935383_n
ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์

ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2022   หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์ตัดเย็บมาอิน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยในการเยี่ยมประจำปี  พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ซาบซึ้งใจในการดูแลเอาใจใส่เยี่ยงมารดาของท่านตลอดระยะเวลา 6 ปี ในวาระแห่งการเป็นผู้ใหญ่ของท่าน การพบปะที่เรียบง่าย จริงใจ และเป็นกันเองในครั้งนี้ เป็นดังพระพรจากพระเจ้ามายังเราแต่ละคน โอกาสนี้กลุ่มต่าง ๆ ได้ขอพบปะรับฟังข้อคิด กำลังใจ และรับพรจากมาเดอร์ด้วยความยินดียิ่ง ในหัวข้อ “ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์” แปลเป็นภาษาไทยว่า เรามารวมกันเพื่อแสดงความรักอย่างสุดซึ้งต่อมาเดอร์ โดยมีพิธีต้อนรับและขอบคุณด้วยการแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน มีการแห่หมอลำ กันตรึม และการฟ้อนรำ พร้อมกับตัวแทนครูและนักเรียน จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเพลงหมอลำกลอน กลุ่มต่าง ๆ มอบที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความรักรู้คุณต่อท่าน พร้อมกับบทเพลงจากใจนักเรียนทุกคน จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินไปในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เต็มด้วยความรักความอบอุ่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ในช่วงเย็นคณะครูได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับมาเดอร์ตามประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะกับท่านเป็นรายบุคคล เต็มอิ่มด้วยพระพรแห่งความรักกตัญญู ขอพระพรจากพระเจ้าได้นำท่านต่อไปให้มีพลังที่เข็มแข็ง สุขภาพแข็งแรง เปี่ยมด้วยปรีชาญาณในการนำคณะให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  …more […]