Category: FMA_News_1

FMA_News_1
05 (Large)
ธิดานุเคราะห์ …ร้อยดวงใจ รักกตัญญู

เมื่อวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี ความรัก และการตอบแทนผู้มีพระคุณในชีวิต ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ละเอียดอ่อนของจิตใจที่ควรปลูกฝังให้คงอยู่ตลอดไปในจิตใจของบรรดาเด็กๆ และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนกอนุบาลจัดงานกตัญญูในวันที่ 16 กันยายน 2020  แสดงความขอบคุณแด่ ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ คุณครูทุกท่าน  ด้วยสุนทรพจน์  บทเพลง มอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และมีการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม โอกาสนี้ผู้ปกครองหลายท่านมาร่วมงาน และชื่นชมในการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจจากการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้ก้าวหน้าในความรู้และคุณธรรมความดี   ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกิจกรรมกตัญญูอย่างสง่า ในวันที่ 18 กันยายน 2020 ในบรรยากาศแห่งคำขอบคุณที่สวยงาม ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น  ที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
มาเดอร์อยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2020  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ต้อนรับการมาเยี่ยมของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะด้วยความยินดี  การอยู่ของท่านท่ามกลางสมาชิก เรียบง่าย และนำความอบอุ่นใจมาสู่ทุกมุมบ้าน ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “พระมารดาเดินไปมาในบ้านหลังนี้ ที่นี่…ท่ามกลางพวกเธอ”   บรรยากาศการมาเยี่ยมของมาเดอร์เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริงถึงการที่ “แม่พระอยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์”   ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะสมาชิกทุกคนด้วยรอยยิ้มและการแบ่งปัน  พบปะกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน คณะครู นักเรียน พนักงานในบ้าน และเยี่ยมเยียนศูนย์ฝึกอาชีพตาบอดหญิง  ของขวัญฝ่ายจิตที่มาเดอร์ได้มอบให้กับหมู่คณะในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ คือ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นประดุจ “เกลือและแสงสว่างของโลก” (มธ 5:13-16) เพราะเกลือถือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติป้องกันการเน่าและสามารถเพิ่มรสชาติ เราจึงต้องยึดมั่นในมาตรฐานของ “เกลือดองแผ่นดิน”   อีกทั้ง การเป็นแสงสว่างที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องให้ผู้อื่นเห็น เพื่อนำทางและเตือนภัย เป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ที่สิ้นหวังได้  …more photos…

FMA_News_1
IMG_2197 (Large)
ยามแสงสว่าง “นิภา” …เยือนบ้านธิดานุเคราะห์

ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2020  มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เดินทางสู่รั้วบ้านธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี  หมู่คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020  ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับท่านด้วยความยินดี ทุกคนร่วมเสียงขับร้องบทเพลง “จังหวะจะรัก” และชมการแสดงฟ้อนรำบนเวทีที่งดงามประทับใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หลังจากการแสดง มาเดอร์ได้ให้ข้อคิดที่ดี เปรียบดังพระพรของพระเจ้าให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYV นักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน และศิษย์เก่า ต่างมีโอกาสได้พบปะและพูดคุย รับฟังสิ่งที่ดีๆ จากท่านมากมาย  และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ปีนี้ครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของท่าน นับเป็น “50 ปี แห่งพระพร” ที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี  ชาวธิดานุเคราะห์ทุกคนจึงพร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี ของมาเดอร์นิภา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020  […]

FMA_News_1
08 (Large)
“รักแม่” …มอบแด่ท่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2020  หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพัชรสมโภชแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ครบ 60 ปี ของซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน และจัดกิจกรรม “รักแม่”  ในโอกาสวันแม่พร้อมกันด้วย   โดยมี บาทหลวง ประจวบโชค  ตรีโสภา จิตตาภิบาลของหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า  ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูและวอนขอพระพรสำหรับคุณแม่เป็นพิเศษ   โอกาสนี้ เยาวชนในบ้านเตรียมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ซิสเตอร์ อาเดไลเด บรรดาซิสเตอร์ และคุณแม่ทุกท่าน  จบพิธีด้วยการกราบแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และขับร้องบทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” และในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020  บาดหลวง  จีรภัทร รักสีขาว คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์อาเดไลเด เป็นพิเศษในโอกาสพัชรสมโภช และตัวแทนสัตบุรุษกล่าวขอบคุณท่านด้วยความซาบซึ้งใจที่ซิสเตอร์ได้อุทิศชีวิตเพื่องานธรรมทูตในประเทศไทย  …more photos…

FMA_News_1
29 (Large)
พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เข้ารับหน้าที่ โดย นายเวชวิทย์ เทพเมืองไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้เป็นตัวแทนในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ คณะครู ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน ตามอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม ” นักเรียนได้ร่วมกันแสดงพลังเยาวชน และมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเพื่อเป็นพลังที่ดีในสังคมต่อไป  …more photos…

FMA_News_1
066
สุวรรณสมโภช …แด่มาเดอร์นิภา มารดาที่น่ารัก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์ นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะ    ในพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม เป็นประธานและร่วมความชื่นชมยินดีกับบรรดาซิสเตอร์ในการฉลองและรื้อฟื้นความรัก ความซื่อสัตย์ต่อพระมารดามารีย์ผู้ทรงค้ำจุน อยู่เคียงข้าง และปกป้องเราทุกคน    และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  สมาชิกทุกคนในบ้านมีมาเดอร์เป็นผู้แทนพระมารดามารีย์ และเป็น “แม่” ที่รักของทุกคน  ในบรรยากาศแห่งความสุขที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากัน  ทั้งกลุ่มพนักงานในบ้าน  ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา  สมาชิก ธมอ จากทั้ง 2 หมู่คณะ  ร่วมกันร้องเพลงส่งความสุขแด่มาเดอร์ และขอพรจากบรรดาซิสเตอร์ผู้อาวุโสทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนมารดาฝ่ายจิตในจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนของเรา  …more photos…

FMA_News_1
01
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2020 ณ หอประชุมเลารา  เพื่อเทิดเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุรวม 88 พรรษา และเทิดทูนพระคุณแม่ คณะซิสเตอร์  คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณแม่ พรพิมล มะปะโม  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และคุณแม่ ธิดา  ช่วยแก้ว  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดูและอบรมลูก พร้อมทั้งฝากข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติสำหรับลูกๆ ทุกคน …more photos…

FMA_News_1
03
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020   พิธีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดย ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซิสเตอร์ นุจรินทร์ บุดดา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของแผนกอนุบาล   คณะครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน   ประธานประกอบพิธีถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพร อ่านบทอาเศียรวาท และประกอบวจนพิธีกรรมอธิษฐานภาวนาแด่พระองค์ท่าน  ทุกคนร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันจบพิธี  …more photos…

FMA_News_1
16
มารีย์อุปถัมภ์ น้อมจิต…ศิษย์บูชาครู

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต ศิษย์บูชาครู” เพื่อวอนขอพระพรสำหรับการเล่าเรียน ในการแสวงหาวิชาความรู้ควบคู่คุณธรรมในจิตใจ พิธีไหว้ครูจัดเป็นเวลา 2 วันให้กับนักเรียนทุกระดับที่สลับวันเรียนตามตาราง จะได้มีโอกาสแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างทั่วถึง ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ในบ้านจำนวน 13 คน มาร่วมในพิธีไหว้ครูของนักเรียนอย่างพร้อมหน้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และในโอกาสนี้ นักเรียนทุกคนแสดงความยินดีต้อนรับซิสเตอร์ และคุณครูใหม่ในโรงเรียน คือ ซิสเตอร์ นิพา กู้ทรัพย์ และซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา และคุณครูใหม่อีก 3 ท่าน ซึ่งย้ายมาประจำอยู่ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ในปีนี้ และทุกคนมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปภายใต้ความคุ้มครองอารักขาของพระนางมารีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์สถานศึกษาแห่งนี้ …more photos…

FMA_News_1
01
อนุบาล “ธิดาฯ” …ดุจพานทอง…บูชาครู

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความรักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้วิชาความรู้ตั้งแต่วัยเยาว์   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและให้ข้อคิดกับนักเรียน โดยอธิบายความหมายของ “พานทอง” ซึ่งเปรียบเหมือนกับชีวิตน้อยๆ ของเด็กแต่ละคนที่ถูกวางบนพาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในทุกๆ ด้านจากครูผู้ทะนุถนอม จัดวางให้สวยงาม ตกแต่งชีวิตให้เติบโต และส่องแสงแห่งความดีงามที่น่าภาคภูมิใจ เสมือนพานทองที่นักเรียนนำมาไหว้ครูในโอกาสนี้ …more photos…