Category: FMA_News_1

FMA_News_1
SD_CRESIMA (15) (Large)
ศีลกำลัง… ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 18.15 น พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเด็กและเยาวชนชาวอิตาเลียนจำนวน 5 คน Claudia, Matteo, Leonardo, Michelangelo และ Marco ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง กรุงเทพฯ ซึ่งพวกเขาได้รับการเตรียมตัวรับศีลกำลังจากครู Cristina Di Luigi ชาวอิตาเลียน ที่ได้เสียสละเวลาของตน ในการช่วยสอนคำสอน แม้ช่วงที่ไม่สามารถมาที่วัดได้ ในช่วง Covid 19 แต่ก็ยังสม่ำเสมอในการเรียนคำสอนทางออนไลน์ คุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด ซดบ. ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ได้อบรมพบปะผู้ปกครองและเตรียมตัวพวกเขาในการรับศีลอภัยบาป ครอบครัวของเด็กทั้ง 5 คนนี้ มีความสุข และแสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกของตนได้รับศีลกำลังในวันนี้ ขอขอบคุณ คณะซิสเตอร์ เป็นต้นซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ขอพระพรจากองค์พระจิตเจ้า […]

FMA_News_1
20200524_60th_Saladeang (10)
60 ปี แห่งพระพร บ้านเอาซีลีอุม ศาลาแดง

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2020 ตลอดนพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ได้เตรียมจิตใจทำนพวารอย่างศรัทธาร้อนรน ด้วยการสวดภาวนา ทำช่อบุปผา และแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเรื่องราวอัศจรรย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่พระ โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความรักความกตัญญู และรำลึกเหตุการณ์ในอดีตวันที่ 24 พฤษภาคม 1960 /2503 ที่มาเดอร์เทเรซา แมร์โล อธิการิณีเจ้าคณะ ได้เปิดหอพักหญิง “เอาซีลีอุม” อย่างเป็นทางการ โดยมีพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรงเป็นผู้ทำพิธีเสกอาคาร หมู่คณะแรกมีซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์นาเดียร์ แฟร์โร ซิสเตอร์มาร์การีตา เมโรนี่ และซิสเตอร์กราเชียลลา เลขานุการแขวง จุดประสงค์ของการสร้างหอพัก เพื่อให้ที่พักแก่นักเรียนคาทอลิกเป็นต้น ผู้ที่ไม่มีบ้านอาศัยในกรุงเทพฯ พวกเขาจะได้มีที่พักที่ปลอดภัย และดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต และหอพักนี้ก็ได้เปิดสำหรับนักเรียนที่นับถือต่างศาสนาด้วย หมู่คณะไม่มีคำพูดใดที่แสดงความชื่นชมและขอบพระคุณสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ที่กระทำโดยพระเจ้า และความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 60 ปี ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งของหมู่คณะนี้ และในการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ขอโมทนาคุณพระเจ้า พระมารดามารีย์ ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ผู้ได้บุกเบิกการสร้างหอพักหมู่คณะแรก และวันนี้ท่านยังเป็นพยานด้วยชีวิตของท่าน […]

FMA_News_1
Don (4) (Large)
เซนต์เมรี่ …ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก….

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 ณ อาคารยอห์น บอสโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เป็นกำลังใจ เสริมแรงให้คณะครูและนักเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา มีเอกลักษณ์ของเยาวชนซาเลเซียนที่มีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง ภายในพิธียังมีการรับ มอบทุนการศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ และ สมาชิกผู้ร่วมงานซาเลเซียนบ้านเซนต์เมรี่เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการให้การศึกษาอบรมในบ้านเซนต์เมรี่ต่อไป ขณะเดียวกันแผนกอนุบาลได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เช่นเดียวกัน โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นผู้มอบ หลังพิธี คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดี ในบรรยากาศครอบครัว ด้วยความชื่นชมยินดี…more photos…

FMA_News_1
IMG_7965 (Large)
พระคุณแห่งปีพระวาจา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมบรรดาเยาวชนธิดารักษ์และสัตบุรุษ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันพระุคัมภีร์ ตามคำเชื้อเชิญขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020 เป็นวันพระคัมภีร์ (ครั้งแรก) เนื่องจาก ปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา”ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) เพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้ นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” การครบรอบทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ได้ทำให้คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกปรารถนาให้สมาชิกของสหพันธ์ฯ จัด ค.ศ.2020 เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019) จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 […]

FMA_News_1
SD_2020011 (5)
สุขสันต์วันเด็ก ๆ 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ได้มีการเปิดใช้สนามเด็กเล่นสำหรับบรรดาเด็ก ๆ ที่มาร่วมพิธีโอกาสต่าง ๆ โอกาสนี้ผู้ปกครองของนักเรียนหอพัก นางสางเปมิกา ทองพิชัย ได้นำไอศกรีมกะทิสด มาเลี้ยงเด็ก ๆ และทุกคนใน โอกาสวันเด็กด้วย นับว่าเด็ก ๆ เหล่านี้เป็นผู้โชคดี ดังที่คุณพ่อบอสโก กล่าวว่า “เพียงรู้ว่าพวกเธอเป็นเด็ก ๆ พ่อก็รักแล้ว” เมื่อเราเห็นเด็ก ๆ มีความสุข เราก็สุขใจ ในวันนี้ยังมีกลุ่มชาวอิตาเลียนเดินทางมาพักผ่อนที่เมืองไทย และก่อนเดินทางกลับได้นำกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นให้กับเด็ก ๆ ในวันนี้ด้วย พวกเราขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ช่วยเหลือให้เกิดกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในวันนี้ ขอพระอวยพรทุกท่าน…more photos…

FMA_News_1
IMG_7793 (Medium)
วันแห่งการขอบพระคุณ…

คณะซิสเตอร์ – พนักงาน จำนวนประมาณ 40 คน ของหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสวันสิ้นปี และร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ด้วยการภาวนา การพบปะสังสรรค์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการละเล่น การจับฉลาก การส่งมอบความสุขด้วยของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความสุข ความชื่นชมยินดี โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน …ขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรอันประเสริฐมากมายที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราแต่ละคน ผ่านทางบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดปี 2019 นี้ …ขอบคุณพระองค์…more photos…

FMA_News_1
2019_sd_Christmas (7) (Medium)
รักและสันติ คือพระพรจากพระเจ้ามอบให้ซึ่งกันและกัน

ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพและเทศกาลพระคริสตสมภพ หมู่คณะศาลาแดง กรุงเทพฯ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี มอบกระเช้าและส่งความสุข แด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงโอกาสวันคริสต์มาส หมู่คณะส่งความสุขและมอบของขวัญแด่ซิสเตอร์สุพีเรีย นอกจากนี้หมู่คณะศาลาแดง ได้ส่งความสุขแด่คุณพ่ออธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และสมาชิก คุณพ่อชาร์ล บรรดาศิษย์เก่า และสัตบุรุษทุกท่าน และพี่น้องทุกคน ขอพระพรจากองค์พระกุมารเจ้า นำความรัก และสันติมาสู่ทุกท่าน ให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระพรจากพระเจ้า รักและสันตินำพระพรจากพระเจ้ามาสู่ท่านทุกคน ….more photos….

FMA_News_1
01_xmas_italian (7) (Medium)
Buon Natale

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 กลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน สัตบุรุษวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดน้อยของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพ ตัวแทนเด็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง และผู้ปกครองเด็ก ได้เตรียมตัวในการซ้อมละครคริสต์มาสอย่างตั้งใจ โดยมีซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน เป็นผู้กำกับการแสดง บรรดาเด็ก ๆ แสดงได้สมบทบาทของแต่ละคน ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ บรรดาสัตบุรุษ มาร่วม พิธีสมโภชพระคริสตสมภพ เป็นจำนวนมากโอกาสนี้ คุณพ่อ ชาร์ล เจ้าอาวาสวัดน้อย ได้กล่าวอวยพรส่งความสุขให้กับ พี่น้องชาวอิตาเลียนและมอบรูปพระกุมารเป็นที่ระลึกให้กับทุกคน พร้อมทั้งข้อคิดจากองค์พระกุมารเยซู…ฺBuon Natale a tutti… more photos…

FMA_News_1
01_sd_xmas (7) (Medium)
24 ธันวาคม 2019 …Merry Christmas

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดงได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีพอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันเกิดและวันคริสต์มาส ในช่วงเย็น ได้มีการแสดงฉากคริสต์มาส โดยตัวแทนของนักเรียน นักศึกษา และพนักงาน ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวส่งความสุขวันคริสต์มาสนี้ให้กับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงก่อนฉลอง และในวันฉลองที่ 24 ตัวแทนได้ส่งความสุขแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา และคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งขับร้องบทเพลง We wish you a Merry Christmas และมอบกระเช้าแห่งความสุข ความยินดี ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้กล่าวขอบใจทุกคน และขอพระพรจากพระเจ้านำความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขมาสู่ทุกคนและครอบครัว กิจกรรมนี้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาทุกปี โอกาสนี้ ซิสเตอร์ได้มอบขนมอร่อย ๆ ให้กับนักเรียน และเลี้ยงไอสครีมหลังพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี บรรดาพี่ศิษย์เก่าหอพักเอาฯ ได้มาร่วมพิธีวันคริสต์มาสด้วย ต่างนำความรัก ความสุขความยินดี และสันติสุขจากพระเจ้าที่จะมอบให้แก่ทุกคน ….more photos…

FMA_News_1
DSCF7594 (Medium)
คริสต์มาส…สุขสันต์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ธมอ. และเยาวชนธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและความยินดีให้แก่กันและกัน โอกาสนี้ เยาวชนธิดารักษ์ได้ร่วมใจกันแสดงรายการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยด้วยการเต้นประกอบเพลง และละครฉากคริสต์มาส ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้ เป็นการฉลองที่มีความหมายที่แท้จริงของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า…more photos…