Category: FMA_News_1

FMA_News_1
03 (Large)
ssyv สร้างสรรค์สังคมด้วยพลังจิตอาสา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2020   คุณพ่อ รณชัย มัทวพันธ์ (SDB) ได้รับเชิญให้การอบรมนักเรียนจิตอาสากลุ่ม ssyv ของโรงเรียนนารีวุฒิ  ในหัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมด้วยพลังจิตอาสา” การอบรมนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่ม ssyv ได้เห็นคุณค่าของการทำความดีเพื่อผู้อื่น ผ่านทางแบบอย่างชีวิตของบุคคลตัวอย่างหลายท่าน เช่น คุณพ่อบอสโก มาเดอร์มัสซาแรลโล คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา เป็นต้น  และผ่านทางกิจกรรมที่ช่วยให้ ssyv ได้มั่นใจ ในคุณค่าของการเป็นอาสาสมัครมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้คุณพ่อยังได้แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ ที่ช่วยสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
ต้อนรับสมาชิกใหม่ในพระศาสนจักร

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของ มารีอา สายฝน โหจันทร์ คุณครูในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ซึ่งได้แสดงเจตจำนงและความตั้งใจดีในการศึกษาพระธรรมคำสอนทางศาสนาคริสต์มาเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี โดยได้รับการสอนและการติดตามด้วยความเอาใจใส่จากซิสเตอร์ศิริภัทร์ ระดมกิจ มาโดยตลอด  และในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีของการรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นเป็นคริสตชน หมู่คณะซิสเตอร์และเพื่อนครูได้มาร่วมยินดีในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา  โดยคุณพ่ออารอน อี. อัลโกเซบา อธิการบ้านเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้โปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลังตามพิธีกรรมพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก พร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ร่วมประกอบพิธี  โดยมีคุณ ลูซีอา ดรุณี ศรีสวัสดิ์ รับเป็นแม่ทูนหัว  หลังจากพิธีกรรม ซิสเตอร์สายสวาท มอบรูปปั้นแม่พระองค์อุปถัมภ์แก่คุณครูสายฝน เพื่อแสดงความยินดี และเป็นการมอบฝากคริสตชนใหม่ไว้ในความคุ้มครองของพระนาง ซึ่งคุณครูสายฝนมีความยินดีที่ได้เลือกชื่อของแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ในวันสำคัญนี้ด้วย  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
SOS Earth 2020

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “SOS Earth 2020” เพื่อให้นักเรียนสามารถประมวลผลความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ฝึกการขยายแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติ เพราะเรียนใช่แค่รู้หรือเพื่อผ่านการทดสอบ แต่เรียนให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่จะพบต่อไปในชีวิตได้  โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการของนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การประกวดโครงงาน STEM ศึกษา การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน และการประกวด ชุด Recycle จากวัสดุเหลือใช้ บรรยากาศสนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้ มีกิจกรรม บันจี้จัมป์ (bungee jump) ท้าทายความสามารถในการวัดแรงโน้มถ่วง โดยได้รับการบริการรถดับเพลิง และสนับสนุนอุปกรณ์เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการกู้ชีพจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี  …more photos…

FMA_News_1
012 (Large)
ลูกแม่มารีย์พร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ

โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เชิญชวนสมาชิกทุกกลุ่มในบ้านร่วมกันเทิดเกียรติแม่พระอย่างสง่า ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2020  ซึ่งตรงกับวันระลึกถึงพระมารดาองค์อุปถัมภ์ ด้วยการสวดสายประคำพร้อมกัน   จัดขบวนแห่โคมนำบุษบกแม่พระแห่งสายประคำผ่านไปรอบบริเวณบ้าน เริ่มตั้งแต่บ้านพักพนักงาน บ้านธิดารักษ์ บ้านมารีย์นิรมล บ้านธารพระพร และรอบบริเวณโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เพื่อให้แม่พระได้ประทานพระพรและคุ้มครองทุกคนที่อาศัยในบ้านของพระนางให้ปลอดพ้นจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง   บรรดาซิสเตอร์และเด็กๆ จากหมู่คณะมารีย์นิรมล และกลุ่มธิดารักษ์ มาร่วมสวดภาวนา พร้อมด้วยพนักงานในบ้าน และสมาชิกจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ร่วมขบวนแห่ในบรรยากาศที่สงบ ชวนศรัทธา สวดภาวนาอย่างพร้อมเพรียงและขับร้องบทเพลงแม่พระอย่างไพเราะ ก่อนจบพิธี ขณะที่พระรูปของแม่พระอยู่ต่อหน้าทุกคน ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดเตือนใจให้มีความรักศรัทธาต่อแม่พระ พร้อมทั้งมอบเหรียญแม่พระเป็นที่ระลึกสำหรับทุกคนที่มาสวดขอพรจากพระมารดาในโอกาสนี้ …more photos…

FMA_News_1
18 (Large)
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2020  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ  โดยมีมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน หัวข้อ “THE BEST OF Visutthivong” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าที่จะใช้ทักษะ พรสวรรค์ และความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนรอบด้าน   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการตามซุ้มวิชาการต่างๆ เพื่อรับชมผลงานและเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น  …more photos…

FMA_News_1
010 (Large)
แสงสว่าง “นิภา” เยี่ยมบ้าน “ธิดาฯ” อีกคราหนึ่ง

วันที่ 28 กันยายน 2020 บรรดาซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มีความยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมของมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น และการแสดงบนเวทีเล็กน้อย  มาเดอร์เดินพบปะกับคุณครูและนักเรียนตามห้องเรียนอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการนักเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้นำ STAR และพบปะให้กำลังใจกับกลุ่มบุคลากรสนับสนุนในโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู และโอกาสเริ่มต้นเดือนแห่งการสวดสายประคำ  ภายในบ้านมีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสขอบคุณสำหรับการเยี่ยมของมาเดอร์ โดยมีตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านร่วมพิธีกรรมและถวายคำภาวนา  เพื่อขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งความสุขยินดีที่พระเจ้าทรงประทานแก่หมู่คณะผ่านทางการเยี่ยมของผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง …more photos…

FMA_News_1
05 (Large)
ธิดานุเคราะห์ …ร้อยดวงใจ รักกตัญญู

เมื่อวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี ความรัก และการตอบแทนผู้มีพระคุณในชีวิต ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ละเอียดอ่อนของจิตใจที่ควรปลูกฝังให้คงอยู่ตลอดไปในจิตใจของบรรดาเด็กๆ และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนกอนุบาลจัดงานกตัญญูในวันที่ 16 กันยายน 2020  แสดงความขอบคุณแด่ ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ คุณครูทุกท่าน  ด้วยสุนทรพจน์  บทเพลง มอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และมีการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม โอกาสนี้ผู้ปกครองหลายท่านมาร่วมงาน และชื่นชมในการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจจากการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้ก้าวหน้าในความรู้และคุณธรรมความดี   ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกิจกรรมกตัญญูอย่างสง่า ในวันที่ 18 กันยายน 2020 ในบรรยากาศแห่งคำขอบคุณที่สวยงาม ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น  ที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
มาเดอร์อยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2020  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ต้อนรับการมาเยี่ยมของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะด้วยความยินดี  การอยู่ของท่านท่ามกลางสมาชิก เรียบง่าย และนำความอบอุ่นใจมาสู่ทุกมุมบ้าน ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “พระมารดาเดินไปมาในบ้านหลังนี้ ที่นี่…ท่ามกลางพวกเธอ”   บรรยากาศการมาเยี่ยมของมาเดอร์เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริงถึงการที่ “แม่พระอยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์”   ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะสมาชิกทุกคนด้วยรอยยิ้มและการแบ่งปัน  พบปะกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน คณะครู นักเรียน พนักงานในบ้าน และเยี่ยมเยียนศูนย์ฝึกอาชีพตาบอดหญิง  ของขวัญฝ่ายจิตที่มาเดอร์ได้มอบให้กับหมู่คณะในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ คือ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นประดุจ “เกลือและแสงสว่างของโลก” (มธ 5:13-16) เพราะเกลือถือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติป้องกันการเน่าและสามารถเพิ่มรสชาติ เราจึงต้องยึดมั่นในมาตรฐานของ “เกลือดองแผ่นดิน”   อีกทั้ง การเป็นแสงสว่างที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องให้ผู้อื่นเห็น เพื่อนำทางและเตือนภัย เป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ที่สิ้นหวังได้  …more photos…

FMA_News_1
IMG_2197 (Large)
ยามแสงสว่าง “นิภา” …เยือนบ้านธิดานุเคราะห์

ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2020  มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เดินทางสู่รั้วบ้านธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี  หมู่คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020  ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับท่านด้วยความยินดี ทุกคนร่วมเสียงขับร้องบทเพลง “จังหวะจะรัก” และชมการแสดงฟ้อนรำบนเวทีที่งดงามประทับใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หลังจากการแสดง มาเดอร์ได้ให้ข้อคิดที่ดี เปรียบดังพระพรของพระเจ้าให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYV นักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน และศิษย์เก่า ต่างมีโอกาสได้พบปะและพูดคุย รับฟังสิ่งที่ดีๆ จากท่านมากมาย  และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ปีนี้ครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของท่าน นับเป็น “50 ปี แห่งพระพร” ที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี  ชาวธิดานุเคราะห์ทุกคนจึงพร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี ของมาเดอร์นิภา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020  […]

FMA_News_1
08 (Large)
“รักแม่” …มอบแด่ท่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2020  หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพัชรสมโภชแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ครบ 60 ปี ของซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน และจัดกิจกรรม “รักแม่”  ในโอกาสวันแม่พร้อมกันด้วย   โดยมี บาทหลวง ประจวบโชค  ตรีโสภา จิตตาภิบาลของหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า  ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูและวอนขอพระพรสำหรับคุณแม่เป็นพิเศษ   โอกาสนี้ เยาวชนในบ้านเตรียมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ซิสเตอร์ อาเดไลเด บรรดาซิสเตอร์ และคุณแม่ทุกท่าน  จบพิธีด้วยการกราบแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และขับร้องบทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” และในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020  บาดหลวง  จีรภัทร รักสีขาว คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์อาเดไลเด เป็นพิเศษในโอกาสพัชรสมโภช และตัวแทนสัตบุรุษกล่าวขอบคุณท่านด้วยความซาบซึ้งใจที่ซิสเตอร์ได้อุทิศชีวิตเพื่องานธรรมทูตในประเทศไทย  …more photos…