Category: FMA_News

FMA_News
DSC06299 (Large)
25 ปี แห่งชีวิตสมรส…

เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสมรส ระหว่างนายสำราญ เมืองอินทร์และนางลอน แก้วประกอบ พนักงานประจำ ซึ่งทำงานในหมู่คณะนานถึง 16 ปี โอกาสนี้หมู่คณะได้จัดฉลองเป็นพิเศษให้ทั้งสองคน ด้วยการขอพรพระร่วมกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน ที่วัดน้อยมารีย์นิรมล หลังบทเทศน์ทั้งสองได้จับมือกันและกัน ทั้งได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาที่จะถือซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้มีการมอบของขวัญแก่ผู้ฉลอง และเชิญทั้งสองคนเปิดพื้นที่การฉลองด้วยการเต้นลีลาศเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีร่วมกันก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น และจะได้ยาวนานอยู่ในความทรงจำตลอดไป…more photos…  

FMA_News
DSC_0109 (Large)
ร่วมฉลองคริสต์มาส…

หมู่คณะศาลาแดงและหมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ณ หอพักหญิงนิรมล หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศครอบครัวที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยพระพรขององค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและช่วงเวลาแห่งความรัก ดังบทเพลงตอนหนึ่งที่ว่า “คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก”…more photos…  

FMA_News
mu_001 (38) (Large)
ความสุขวันคริสต์มาส…

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาส แบ่งปันความรักแด่ผู้มีพระคุณ โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร ตัวแทนคุณครู สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถ ได้มอบกระเช้าสุขภาพแด่อธิการิณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบบทเพลงแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน ทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงอวยพรอย่างมีความสุข และในวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง เกมการละเล่น การสอยดาว และการออกร้านอาหาร ในบรรยากาศของความสนุกสนาน และการลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ …ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ชื่นชม ได้รับสมประสงค์ตลอดไปเทอญ…more photos…

FMA_News
IMG_7646 (Large)
ช่วงเวลาแห่งพระพร…

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้รับการอวยพรและการส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริต์มาสและปีใหม่ จากหมู่คณะนักบวชในบริเวณใกล้เคียง เขตสามพราน และจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสของการรับและการมอบความสุขซึ่งกันและกัน ในจิตตารมณ์ของความรักและการแบ่งปัน ทั้งด้วยบทอวยพร บทเพลงไพเราะและการมอบของขวัญ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรภาพและชื่นชมยินดี ทำให้คำกล่าวของ เดล อีเวนส์ (Dale Evans) นักเขียน นักร้องและนักแสดง สะท้อนในใจเราอีกครั้งหนึ่ง “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส” …more photos…

FMA_News
IMG_7388 (Large)
มาเดอร์เยี่ยมบ้านประจำปี

ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถีงการพบปะการให้การอบรมพร้อม ๆ กัน และการพบปะกับคณะครู นักเรียน อาสาสมัคร SSYV ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนศูนย์ตาบอดหญิงสามพราน และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับมาเดอร์นิภา หมู่คณะยังได้มีโอกาสร่วมกันจาริกแสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง โอกาสเตรียมจิตใจฉลอง 350 ปี มิสซังไทย และร่วมกัน พักผ่อนที่The Blooms Orchid Park บางแพ ราชบุรี ด้วยเหตุนี้ ดวงใจเราจึงเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ โดยร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ วอนขอพระพรต่าง ๆ สำหรับมาเดอร์ และแสดงออกด้วยการแสดงต่าง ๆ จากใจของทุกคน …more photos…

FMA_News
IMG_7166 (Large)
เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าสตรีใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากคุณครูลัดดา เจริญแสง มอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน ในวันเดียวกันทางแผนกอนุบาล น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาวิงวอนเพื่อความสุขและความยินดีของทุก ๆ คนในโลก และเทิดเกียรติแด่พระมารดาด้วยบทเพลง “ถวายช่อดอกไม้” จากตัวแทนน้องอนุบาล 3 ขอพระมารดาผู้นิรมลโปรดช่วยเราแต่ละคนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบุตรของพระแม่ และเลียนแบบคุณธรรมความบริสุทธิ์ของพระแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยเทอญ …more photos…

FMA_News
IMG_7158 (Large)
มารีย์อุปถัมภ์ …ยินดีต้อนรับท่าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2018 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู นักเรียน พนักงาน และนักเรียนจากศูนย์คนตาบอดหญิง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

FMA_News
15 (1) (Large)
พบปะกับนักเรียนคาทอลิก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะกับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตคริสตชน ชีวิตที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องพยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดกับเยาวชน ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเป็นห่วงและก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน …more photos…

FMA_News
0T0A6957 (Large)
ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี อุดรธานี ฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล อุดรธานี ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือซิสเตอร์ซาเลเซียน ผู้อุทิศตนเพื่อรับใช้เยาวชน ในชีวิตที่เรียบง่าย พร้อมน้อมรำลึกถึงแบบฉบับของ บุญราศีซิสเตอร์มักดาเลนา โมราโน ผู้มีหัวใจพร้อมอุทิศตน เป็นผู้นำในการพัฒนาด้านการศึกษา การอบรม การพัฒนาชีวิตจิต ชีวิตคริสตชน และชีวิตครอบครัว ท่านทำให้ทุกคนพบความยินดีอันเกิดจากการสำนึกว่า “พระเจ้าเป็นบิดาที่รักทุกคนเสมอ” ชีวิตของท่านเป็นดังประกาศกแห่งความรัก และปรีชาญาณ ท่านมอบรูปแบบของการประกาศพระวรสารที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานและการอุทิศตนโดยมิรู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อพระและพี่น้องโดยปราศจากเงื่อนไข ช่วงเที่ยงซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบกับเยาวชนอาสาสมัคร ssyv เพื่อพบปะ พูดคุยและให้กำลังใจทั้ง คณะครู และเด็กที่เป็นอาสาสมัคร โอกาสนี้ได้มอบเข็มสัญลักษณ์ของอาสาสมัคร SSYV เพื่อแสดงตนถึงการเป็นอาสาสมัคร ตามอุดมการณ์ คือ “อาสารับใช้ ด้วยใจยินดี” …more photos…

FMA_News
DSC03691 (Large)
จาริกแสวงบุญ…

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูล พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก เดินทางไปแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี เราสวดภาวนาขอพรพระ และเยี่ยมชมพระรูปแม่พระอัญมณีที่ประดับเพชรพลอยอันมีค่า ซึ่งเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและการทำบุญของชาวบ้านคาทอลิกในละแวกนั้น สาเหตุที่มีการประดับประดาฉลองพระองค์ด้วยเพชรนิลจินดานี้เพราะที่นี่คือแหล่งอัญมณีที่สัตบุรุษของอาสนวิหารอยากรักษามรดกความงามไว้และบรรจุลงในฉลองพระองค์ของพระมารดา ปัจจุบันพระรูปพระมารดานี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติเพราะกรมศิลปากรได้บรรจุเป็นสมบัติของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีการฟังประวัติความเป็นมาของพระรูปแม่พระและอาสนวิหาร เยี่ยมชมละแวกหมู่บ้าน เยี่ยมชมสุสานและอุทิศคำภาวนาสำหรับบิดาของซิสเตอร์เนาวรัตน์ที่หลุมศพของท่านด้วย …more photos…