Category: FMA_News

FMA_News
DSCF5951 (Large)
ศักดิ์ศรีสตรี สร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว

วันที่ 6 มีนาคม 2021 เยาวชนบ้านธิดารักษ์และเยาวชนหญิง “บ้านมารีย์นิรมล” ของคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (ซิสเตอร์แม่ปอน) เข้าร่วมอบรมโอกาสวันสตรีสากลในหัวข้อ “คุณค่า ศักดิ์ศรี และการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว พระศาสนจักร และสังคม”   ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี เปิดการอบรมโดยการอ่านสาส์นวันสตรีสากลประจำปี 2564 จากพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ปีนี้องค์การสหประชาชาติได้ให้คำขวัญว่า “ภาวะผู้นำของผู้หญิง เพื่อบรรลุอนาคตแห่งความเท่าเทียมในโลกยุคโดวิด” เป็นการยกย่องบรรดาสตรีทั่วโลกที่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ฐานะบุคลากรสาธารณสุข และในการแสดงภาวะผู้นำในการแก้ปัญหาวิกฤติการระบาดของโควิด-19   จากนั้นได้เชิญคุณพ่อศราวุธ แฮทู พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรจุดประกายความรู้ด้านจริยศาสตร์ และมโนธรรมเรื่องกฎหมายไทย ข้อ 301 และ 305 เกี่ยวกับการอนุญาตทำแท้ง พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องตามคำสอนของกฎหมายพระศาสนจักรและศีลธรรม เพื่อดำรงตนในศักดิ์ศรีของสตรีอย่างเต็มเปี่ยม บรรยากาศการอบรมมีความเอาจริงเอาจังและสนุกสนานร่าเริงแบบเยาวชนซาเลเซียน  ซึ่งนำโดยซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และเยาวชนธิดามารีย์ โดยเน้นอุดมการณ์ประจำปี “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” และคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   จบกิจกรรมด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ  …more photos… 

FMA_News
IMG_4084 (Large)
พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน

วันที่ 16 มีนาคม 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมเลารา โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูหงส์ลดา ขุนสีแก้ว ได้กล่าวรายงาน และมีการรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านตลอดปีการศึกษา 2563 ตามแนวอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยแบ่งหัวข้อการปฏิบัติออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1) เดือนกรกฎาคม – “THIDA : รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” 2) เดือนสิงหาคม – “Harmony Family” 3) เดือนกันยายน – “Infinity of love” 4) เดือนตุลาคม – “DEK – DEE” 5) เดือนธันวาคม – “Amazing Gift เพราะชีวิตคือของขวัญ” 6) […]

FMA_News
01 (Large)
You will be in our hearts

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี จัดพิธีอำลาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 18) ที่จบการศึกษาจำนวน 104 คน  เริ่มด้วยพิธีลอดซุ้มธงโรงเรียนพร้อมกับเพลงมาร์ชเซนต์เมรี่ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวอำลาและขับร้องเพลง จากนั้น นางสาวพิชญาภรณ์ นุ้ยห้วยแก้ว ประธานนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่น 18  กล่าวสุนทรพจน์ ขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู สำหรับสิ่งดี ๆ มากมายที่ได้รับจากสถานศึกษา   คุณครูประภา ศรีอนันต์ เป็นตัวแทนคณะครู กล่าวให้พรนักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จ ให้กำลังใจแม้ว่าชีวิตเบื้องหน้าจะประสบอุปสรรคก็มากมาย  จากนั้น ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาท โดยกล่าวถึงความผูกพันในสายใยครอบครัวของคณะซิสเตอร์ คณะครู ซึ่งจะมีนักเรียนอยู่ในใจเสมอ และอวยพรให้วันที่เริ่มก้าวเดินออกจากรั้วของโรงเรียน เป็นวันที่นักเรียนมั่นใจในการบ่มเพาะขัดเกลาที่โรงเรียนได้สร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ และก้าวต่อไปด้วยพระพรของพระมารดามารีย์ เป็นศิษย์ซาเลเซียนอย่างสมความภาคภูมิ จากนั้น นักเรียนได้อำลาแม่พระองค์อุปถัมภ์พร้อมกันในวัดน้อย ภาวนาฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของพระนาง เสร็จพิธี มีการสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับคณะซิสเตอร์และคุณครู …more photos…

FMA_News
01 (Large)
We move on with hope, together with Mary our mother

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021   ฉลองกตัญญูหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  นักเรียนธิดารักษ์ คุณครูผู้ดูแลและพนักงานในบ้าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันกตัญญูบ้าน โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี หัวข้อในปีนี้คือ “We move on with hope, together with Mary our mother” ซึ่งเป็นการนำการเตรียมฉลอง 150 ปีการก่อตั้งคณะ และนำคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน ปี 2021 มาเป็นหัวข้อฉลองปีในนี้ สมาชิกทุกคนในบ้านต่างมีความสุขยินดีอย่างเต็มเปี่ยม และถ่ายทอดด้วยการแสดงหลากหลายรายการ มีฉากละครแสนอบอุ่นที่ให้ข้อคิดและบทสรุปแห่งความหวัง การเต้นประกอบเพลง และการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนธิดารักษ์ เพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจทุกดวงในบ้านหลังนี้ มอบแด่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีรพัชระรังษี อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ด้วยรัก… และผูกพัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   ในภาคเช้า นักเรียนได้ทำพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งตัวแทนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้แด่คณะซิสเตอร์และครูอาวุโสแทนคำขอบคุณ  จากนัั้น นักเรียนรุ่นน้องขับร้องเพลงมอบให้กับพี่ ม.6   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกและร้องเพลงแทนใจจากนั้น   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้มอบข้อคิดปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และมีการต้อนรับเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรัก ความคิดถึง และความห่วงใย  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มธิดามารีย์ และทำจิตอาสาร่วมกับชุมชน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021   ซิสเตอร์ วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเยาวชนกลุ่มธิดามารีย์ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง จำนวน 20 คน ไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่ศูนย์แม่ปอน โดย คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส เป็นผู้เทศน์อบรม ในหัวข้อ “กระแสเรียกคือพระพร”   จากนั้นซิสเตอร์และเด็ก ๆ มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ รวมทั้งศิษย์เก่าด้วย และในวันเดียวกัน  ซิสเตอร์ วันเพ็ญ จุ้ยเย็น  นำเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยการนำของนางบุญเรือง ใจเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาและชาวบ้าน หมู่ที่ 15 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อทำแนวกันไฟป่า บริเวณเขตป่าชุมชนด้านข้างของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า  …more photos…

FMA_News
76031 (Large)
ฉลองพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

วันที่ 31 มกราคม 2021   คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และสมาชิกบ้านธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ที่บริเวณใต้อาคารมูลนิธิธิดารักษ์ โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ SDB เป็นประธานในพิธี ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณพ่อบอสโกผู้เป็นนักอบรมที่มีหัวใจนายชุมพาบาลดังเช่นพระคริสตเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี และได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม จากนั้นคุณพ่อได้มอบเสื้อพ่อบอสโกเป็นของขวัญให้กับนักเรียนธิดารักษ์  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งคุณครูและนักเรียนธิดารักษ์ได้เข้าครัวเตรียมอาหารวันฉลองอย่างสุดฝีมือ   …more photos…

FMA_News
01
ฉลองบิดา…ผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 31 มกราคม 2021    หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน  ร่วมสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะ ด้วยความชื่นชมยินดีและมีใจรักรู้คุณในพระพรมากมายที่คุณพ่อได้มอบไว้ให้กับพวกเราในจิตตารมณ์ซาเลเซียน   หมู่คณะได้เตรียมการฉลองอย่างเข้มข้นตลอดช่วงตรีวาร  ซึ่งเป็นโอกาสได้ทบทวนชีวประวัติและพระพรพิเศษในชีวิตการเป็นนักอบรมของคุณพ่อบอสโก   บรรดาซิสเตอร์ร่วมสวดภาวนาวอนขอความซื่อสัตย์และความร้อนรนในจิตตารมณ์ซาเลเซียน โดยมีสัญลักษณ์ของต้นไม้ที่แต่ละพยายามคนดูแล รดน้ำ ให้เติบโตตลอดระยะเวลา 1 เดือน  และร่วมกันเสริมสร้างชีวิตการฉลองแบบซาเลเซียนด้วยการละเล่นในบรรยากาศครอบครัวพร้อมกับบรรดาเยาวชนที่อยู่ในบ้าน  ในโอกาสนี้  คุณพ่อ นพดล ยอแซฟ SDB  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และเทศน์เตือนใจเพื่อให้เกิดความร้อนรนในการทำงานด้วยหัวใจอภิบาลตามยุคสมัยและสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโก บิดาผู้มีหัวใจอภิบาลที่ยิ่งใหญ่  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ฉลองคุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน

วันที่ 29 มกราคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่ จัดฉลองคุณพ่อบอสโกบิดาและอาจารย์ของเยาวชน คุณพ่อบอสโกนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ได้มอบมรดกแห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียนไว้ให้กับพวกเราเยาวชน จิตตารมณ์ของท่านได้ถูกปลูกฝังให้แก่บรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนซาเลเซียนทั่วโลกให้เป็นคน ขยัน ศรัทธา และร่าเริง จนเกิดเป็นลักษณะที่เด่น เป็นบุคลิกที่สง่างาม เกิดทักษะที่ดีแก่ตนเองทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร การเรียนดี ความประพฤติดี และรางวัลพระธรรมคำสอนแก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ และได้มอบรางวัลแก่คุณครูที่สอนนานในโรงเรียนถึง 35 ปี คือ ครูละเอียด เจริญไชย  ครบ 25 ปี คือ ครูพัชรินทร์ ลันซาง ครูอนุมาศ เพียเทพ และสุภัทรา เอื้อพิริยะกุล ครบ 20 ปี คือ ครูรัตนา นาคนิศร ครูยุคลธร หัศกรรจ์ และครูจันทร์จิรา สาริศรี    นอกจากนั้นบรรดาพี่ศิษย์เก่าจะมาร่วมฉลองคุณพ่อบอสโกและคิดถึงโรงเรียนด้วยความรักและรู้คุณ โอกาสนี้ตัวแทนคณะกรรมการศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาไว้ให้กับโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  …more […]

FMA_News
S__31645749 (Large)
เยี่ยมครอบครัวบุคลากรครู

วันที่ 30 มกราคม 2021    ซิสเตอร์ มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะมาเรีย มัสซาแรลโล บึงกาฬ  ใช้เวลาในวันหยุดเพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวคุณครูของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ   เป็นการนำพระพรและการคุ้มครองของพระไปสู่ครอบครัว   โดยบรรดาซิสเตอร์ร่วมสวดบทภาวนาแม่พระองค์อุปถัมภ์พร้อมกับสมาชิกแต่ละบ้าน  และฝากแต่ละครอบครัวในความคุ้มครองของแม่พระ และยังเป็นโอกาสที่หมู่คณะซิสเตอร์ได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และพอเพียงของชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย  …more photos…