Category: FMA_News

FMA_News
2019_MM Feast day (14)
กลับบ้าน…กลับมอร์เนเซ…

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 17.30 น. หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียนิรมล เยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเขตสามพราน จำนวนมากกว่า 50 คน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ในบรรยากาศของความศรัทธาและการรู้คุณต่อพระคุณของพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นแบบอย่างในคุณธรรมนานาประการ และเป็นพิเศษที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จะได้รับการก่อตั้งครบ 150 ปี ในปี 2020 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีแรก เราร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยใจรู้คุณ… หลังพิธีได้มีการเคารพพระธาตุของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล และรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว นอกจากนี้ ในบรรยากาศของการเตรียมสู่สมัชชาใหญ่ของคณะ มาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้เชิญชวนให้สมาชิกได้… “กลับบ้าน…” อันหมายถึงการกลับไปยังมอร์เนเซ ซึ่งเป็นบ้านแรกของคณะ ด้วยเหตุนี้ ตลอดตรีวาร หมู่คณะเตรียมใจด้วยการระลึกถึงเหตุการณ์และคำสอนต่าง ๆ ของมาเดอร์มัสซาแรลโล ที่ได้จารึกไว้ในประวัติของท่าน […]

FMA_News
DSC03446 (Large)
เฉลิมฉลองปาสกาสุขสันต์…

ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผูู้รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสวันปาสกา ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ หอพักเอาซีลีอุมศาลาแดง ให้กับชาวอิตาเลียนที่มาร่วมพิธีสมโภชปาสกา โดยมีกลุ่มเด็ก ๆ ร้องเพลงอวยพรในบรรยากาศที่น่ารัก โอกาสนี้ได้พบกับหลานชายที่พาคุณย่า Nonna Isabella อายุ 104 ปี มาร่วมพิธีด้วย นับเป็นพระพรแห่งชีวิตที่ยืนยาวทีเดียว…more photos…

FMA_News
DSC_0085 (Large)
อัลเลลูยา …ปัสกา 2019

ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลยา…ด้วยความชื่นชมยินดีที่วันนี้หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมสัตบุรุษที่วัดน้อยของบ้านในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี แม้จะเป็นชุมชนคริสตชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่ความรักความศรัทธาไม่แพ้กลุ่มใด ๆ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ เป็นตัวแทนกล่าวส่งความสุขและอวยพรปาสกาแด่คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล และสัตบุรุษ จากนั้นหมู่คณะได้ร่วมกันส่งความสุขซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี และวันนี้หมู่คณะยังเปี่ยมด้วยความยินดียิ่ง ที่เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่คณะ และส่งความสุขปาสกา พร้อมกับคณะกรรมการวัดกลุ่มคริสตชนเกาหลี โอกาสนี้หมู่คณะจึงได้ส่งความสุขแด่ท่านเช่นกัน…more photos…  

FMA_News
20190412_VS_Songran (15) (Large)
พรแห่งสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและความรักรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ โอกาสนี้คณะครูและนักเรียนรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ อันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีใจรู้คุณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกหลายรายการ ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองในความชื่นชมยินดีและสนุกสนาน…more photos…

FMA_News
DSC08145 (Large)
ม.อ….ทัศนศึกษาประจำปี…

ระหว่างวันที่ 8- 11 มีนาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดทัศนศึกษาประจำปีที่ประเทศเวียดนาม โดยมีคณะซิสเตอร์และคณะครูรวมจำนวนมากกว่า 50 คน เข้าร่วม โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้เกียรติร่วมการทัศนศึกษานี้ ในบรรยากาศของความสนุกสนาน ร่าเริงยินดี ความเป็นครอบครัวและการเรียนรู้ ซึ่ง โปรแกรมในการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นการไปชมสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามใต้ เมืองโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบพรรคคอมมิวนิสต์ หมู่บ้านกู่จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันและยังได้ทำประสบการณ์ในการลอดอุโมงค์ที่ขุดใหม่ โดยขยายให้กว้างกว่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วย ฟังประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชนชาวเวียดนามที่ต้องอดทน ต่อสู้ แม้จะตัวจะเล็กแต่มีใจเด็ดขาด กล้าหาญจากไก๊ชาวเวียดนามแต่พูดไทยได้คล่องติดตลกทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ของชาวเวียดนามนั้นน่าสนใจ ชมโบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO- ROMAN ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว สัมผัสลำธารนางฟ้า (Faily Stream)ลำธารสายน้ำอุ่นเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านโตรกผาไปยังทะเล […]

FMA_News
0T0A1324 (Large)
ร่วมแสดงความยินดี..

เช้าวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธาน มีจำนวนผู้รับศีลทั้ง 40 คน ทุกคนต่างชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อไป ในความซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่คริสตชนที่ดี…more photos…

FMA_News
0T0A1214 (Large)
ขอบพระคุณพระเจ้า…

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 หมู่คณะเซนต์เมรี่ ได้เชิญคุณพ่อ เปโตร สดใส จันทร์โลมา สงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งบวชในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ท่านได้มาทำมิสซาแรก เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และขอบคุณหมู่คณะเซนต์เมรี่ ที่คอยช่วยเหลือและภาวนาให้กับท่าน โอกาสนี้หมู่คณะพร้อมกับกลุ่มเลาราได้แสดงความยินดีกับท่าน และภาวนาต่อไปเพื่อท่านจะได้เป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระคริสตเจ้า…more photos…

FMA_News
IMG_2846 (Medium)
พิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีปิดกิจกรรมหมู่บ้าน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเลารา โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธาน คุณครูเสาวคนธ์ ถาวรจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนักเรียนรับชมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน ตลอดปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ซิสเตอร์ทองอยู่ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันเต้นประกอบเพลง…more photos…

FMA_News
religious day (47) (Large)
วันนักบวช กับ …“350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมงานชุมนุมวันนักบวชสากล โดยปีนี้คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อที่ว่า จาริกตามรอย มิสชันนารี “350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม” การจัดงานเป็นการจาริกแสวงบุญโดยทางเรือซึ่งมี 2 ลำ เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ของบรรดามิสชันนารีที่เดินทางมาเผยแผ่ข่าวดีทางเรือ ซึ่งเริ่มการจาริกแสวงบุญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ตามด้วยวัดกาลหว่าร์ วัดซางตา ครู้ส หรือวัดกุฎีจีน ในการจาริกแสวงบุญของแต่ละวัดจะมีการนำภาวนาพร้อมกันในวัด ฟังการบรรยายประวัติของวัดนั้น ๆ จากอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ฟังคำกล่าวต้อนรับหรือข้อคิดสั้น ๆ จากคุณพ่อเจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ เยี่ยมชมภายในวัด และที่สุดคือการถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นภาพประวัติศาสตร์ การจาริกแสวงบุญครั้งนี้มีนักบวชคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน เป็นนักบวชหญิง 399 คน และนักบวชชาย 101 คน จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ สังฆมณฑลจันทบุรี […]

FMA_News
0T0A0233 (Large)
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ…

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านการเป็นอาสาสมัคร (SSYV) มีจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 25 ปี และ 20 ปี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร โอกาสนี้ชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แข่งขันชนะเลิศได้มอบทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียนด้วย…more photos…