Category: FMA_News

FMA_News
01 (Large)
เยี่ยมชาวบ้านแบ่งปันสุข

วันที่ 10 มกราคม 2021   ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น พร้อมด้วย คุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จังหวัดบึงกาฬ  ปฏิบัติกิจเมตตาในการออกเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านโนนสวาง จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อแบ่งปันความสุขและส่งต่อความรักของพระคริสตเจ้า ผ่านทางการมอบปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับชาวบ้าน เช่น อาหารเสริม ผ้าห่มกันหนาว นอกจากนั้น การพบปะพูดคุย การเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส และคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน ได้นำความบรรเทาใจมาสู่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  ทุกครัวเรือนให้การต้อนรับด้วยความรู้คุณ และกลุ่มผู้ออกเยี่ยมเยียนต่างรู้สึกเปี่ยมสุขจากการปฏิบัติเมตตาจิต และถือเป็นการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เป็นพยานแห่งความรักของพระคริสตเจ้าท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่ออีกด้วย …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

วันที่ 31 ธันวาคม 2020  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม และสมาชิกหมู่คณะ ได้ต้อนรับนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา   ซึ่งเดินทางมาส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับบรรดาซิสเตอร์  เป็นต้น  สำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตชาวอิตาเลียน 2 ท่านในหมู่คณะ  คือ ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์ อันนา มาเรีย โมเซเล   ท่านได้ให้ความเป็นกันเอง พบปะพูดคุยด้วยความสนุกสนาน   หมู่คณะถือโอกาสส่งความสุขด้วยการขับร้องบทเพลงสวัสดีวันปีใหม่  และซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ มอบกระเช้าส่งความสุขให้ท่านทูตและภริยา   นายโลเรนโซ กาลันตี ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา  …more photos…

FMA_News
A4 (Large)
เทศกาลแห่งความสุขซึ่งกันและกัน

วันที่ 22 ธันวาคม 2020 ในเทศกาลแห่งการส่งมอบความสุขคริสต์มาส หมู่คณะซิสเตอร์จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้ไปส่งความสุขในสถานที่ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน บ้านนักบวชคณะต่าง ๆ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ท่านศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งครอบครัวของบรรดาสมาชิกที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย และในโอกาสแห่งความสุขยินดีนี้ กลุ่มนักเรียนประจำในบ้านได้ส่งความสุขวันคริสต์มาสให้กับซิสเตอร์ รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ และคุณครู เป็นการแสดงออกที่น่ารักที่มีให้กับผู้ใหญ่ด้วยความจริงใจ ซึ่งเป็นผลจากความสุขที่ทุกคนได้รับจากการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า และในวันที่ 24  ธันวาคม 2020  ในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสพร้อมกับคณะครูและนักเรียนทุกคน  มีรายการแสดงละครฉากการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และรายการแสดงของเด็กนักเรียนที่เต็มด้วยความน่ารักและมีสีสันแห่งวันฉลอง เมื่อจบการแสดงมีกิจกรรมเกมที่สร้างความสนุกสนานทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่มีความหมายและนำความสุข ความชื่นชมยินดีให้กับเด็กนักเรียนทุกๆคน  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
สันติสุขในคืนคริสต์มาส

คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2020  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดอีกครั้ง  ทำให้มีการประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้งดการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีสัตบุรุษมาร่วมจำนวนมาก และให้จัดการร่วมพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเอง  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ในบ้าน ร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณภายในวัดน้อยของบ้านอย่างอบอุ่น  โดยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ยินดีมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราได้รับพระพรแห่งการบังเกิดขององค์พระวจนาตถ์ ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่บังเกิดมาเพื่อให้ทุกดวงใจที่เปิดรับองค์พระผู้ไถ่ได้รับสันติสุข ดังถ้อยคำในการประกาศสมโภชพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และถวายคำภาวนาเป็นพิเศษเพื่อพระเยซูคริสตเจ้าโปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคระบาดที่กำลังคุกคามชีวิตในขณะนี้  หลังจากจบพิธี ทุกคนร่วมรับประทานอาหารว่าง และส่งความสุขคริสต์มาสซึ่งกันและกัน  …more photos…

FMA_News
07 (Large)
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ฉลองคริสต์มาส

วันที่ 24 ธันวาคม  2020  คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกับผู้ปกครองที่มาร่วมในช่วงเช้า  เริ่มกิจกรรมด้วยการสวดภาวนาพร้อมกัน จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้ส่งความสุขแก่คณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ มอบของขวัญ และการแสดงละครคริสต์มาส การแสดงแต่ละระดับชั้น 7 รายการ  จากนั้น ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ประธานในพิธี ได้เปิดโรงทานที่นักเรียนแต่ละห้องได้จัดเตรียมเพื่อมาร่วมฉลองพร้อมกันเป็นการส่งความสุขให้กันและกัน ส่งเสริมความรัก และการแบ่งปันซึ่งเป็นความหมายสำคัญที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาส ในตอนเย็น นักเรียนได้ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับสัตบุรุษในหมู่บ้าน ด้วยการแสดงละครคริสต์มาสที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  ก่อนเริ่มพิธีบูชาของพระคุณวันสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจในการร่วมพิธีกรรมและสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันในคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส  …more photos…

FMA_News
Natale LatinA (20) (Large)
ฉลองคริสต์มาสกลุ่มคริสตชนละตินอเมริกา ศาลาแดง

วันที่ 19 ธันวาคม 2020   คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ ให้กับกลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกา ที่วัดน้อยซิสเตอร์ซาเลเซียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ   โอกาสนี้ บรรดาเด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทสมมุติฉากการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่น่ารัก สลับกับการร้องเพลงประกอบและผู้อ่านบทละคร สัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก พวกเขาได้นำอาหารมาแบ่งปันกันรับประทานด้วยกันในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  หลังพิธี คุณพ่อวิลเกอร์ เรย์ มาลโดนาโด โรดริเกซ เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประเทศไทย ได้มาพบปะกับกลุ่มคริสตชนเหล่านี้ด้วยในความสุข สดชื่นยินดี โอกาสการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้ต้อนรับและส่งความสุขคริสต์มาสให้แด่พี่น้องทุกคน  …more photos…

FMA_News
022 (Large)
รักกตัญญู 60 ปีเอาซีลีอุม พร้อมเทิดเกียรติแม่พระ

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดงานวันกตัญญูประจำปี “รักกตัญญู”   ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักเอาซีลีอุม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้แทนศิษย์เก่าหอพักที่ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะนักเรียน นักศึกษาและพี่ ๆ ในบ้าน บรรยากาศการฉลองยังระลึกถึง 60 ปีของหอพักเอาซีลีอุม คณะซิสเตอร์และพี่ ๆ ในบ้านฝึกซ้อมการแสดงอย่างสุดฝีมือ เราขับบทเพลง GIVE THANKS เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้าแม่พระ คณะผู้ใหญ่ ผู้ปกครองพร้อมกัน   ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจน์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผู้แทนนักเรียนมอบของที่ระลึกแด่ซิสเตอร์สุพีเรีย ส่วนผู้แทนศิษย์เก่าได้นำข้าวสารมะลิมามอบให้ 3 ถุง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Singora Katia ที่มาร่วมงานกตัญญูนี้ด้วย มีรายการแสดงที่น่าสนใจจากนักเรียนตามความถนัดในสิ่งที่ตนเป็นและชอบ บางคนแต่งกลอน เล่าเรื่องที่เขียน เต้น ร้องเพลง เล่นไวโอลิน อูคูเลเล่ ทำขนมเค้ก แต่งหน้าเค้ก ทุกคนรับประทานอาหารด้วยกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน  โอกาสนี้ทางหอพักได้จัดทำเกียรติบัตรมอบรางวัลเรียนดี ประพฤติดีให้แก่นักเรียน   ซิสเตอร์มาร์การีตา มีความสุขใจที่เห็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมาอยู่ร่วมกัน […]

FMA_News
08 (Large)
เอาซีลีอุม ขับร้องเทิดเกียรติพระมารดาผู้นิรมลทิน

วันที่ 7 ธันวาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดงานฉลองเทิดเกียรติพระมารดามารีย์นิรมลทินด้วยการขับร้องบทเพลงเป็นภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาไทย และการบรรเลงดนตรีอูคูเลเล่ จากนักศึกษาหอพัก พร้อมกับอ่านประวัติของพระแม่ และภาวนาวอนขอพระพรและมอบฝากตัวไว้ในความอารักขาคุ้มครองของพระแม่มารีย์  โอกาสนี้ ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแม่พระ เกี่ยวกับการประทับอยู่ของแม่พระทุกวันนี้ พระนางยังเดินอยู่ในบ้านของเรา และท่านได้มอบรูปแม่พระเป็นที่ระลึกให้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน …more photos…

FMA_News
04 (Large)
ธมอ ร่วมฉลอง 100 ปี มรณกรรม สองธรรมทูตผู้บุกเบิก

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2020   ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้รับผิดชอบงานคำสอนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ พร้อมกับตัวแทนคุณครูอีก 2 คน ได้เข้าร่วมงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7  พร้อมกันนี้ยังเป็นโอกาสฉลอง 100 ปี มรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิก พระสังฆราชกองส์ตัง ยอห์น บัปติสต์ โปรดม คุณพ่อฟรังซัวส์ มารีย์ ซาเวียร์ เกโก อีกด้วย   ในวันที่ 8 ธันวาคม นับเป็นตรีวารวันที่ 2 สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ โดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม ในช่วงบ่าย มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดงานชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสี่อีสานครั้งที่ 7 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 222 คน  และในวันที่ 9 ธันวาคม ครูคำสอนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูคำสอนไทย โดยมีบิชอป […]

FMA_News
A5 (Large)
นารีวุฒิ เทิดเกียรติพระมารดานิรมลทิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทินด้วยขบวนแห่แม่พระอย่างสง่างาม  คณะซิสเตอร์  คุณครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่ด้วยความสำรวมเพื่อแสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดา โอกาสนี้ บาดหลวง นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีขอพรจากแม่พระ ก่อนจบพิธีมีการมอบดอกไม้ถวายเกียรติที่หน้าพระรูปแม่พระ  ทุกคนต่างได้รับพระพรและเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความชื่นชมยินดี  ในโอกาสการฉลองพิเศษที่เต็มด้วยความหมาย  …more photos…