Category: FMA_News

FMA_News
66916 (Large)
“เอาซีลีอุม” เตรียมจิตใจสู่การฉลองวันแพร่ธรรมสากล

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีการภาวนาเตรียมจิตใจฉลองวันแพร่ธรรมสากล ในช่วงเวลาทำวัตรเย็น ได้ทบทวนสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากล คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) เป็นการสร้างความตระหนักว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน มีหน้าที่พายเรือไปด้วยกัน เราจึงไม่สามารถคิดถึงแต่ตนเองได้ แต่ต้องกระทำทุกสิ่งร่วมกัน   หมู่คณะได้รับผลจากการประชุม VDO conference กับ Sr.Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ที่ได้เน้นถึงการที่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งถูกเรียกให้เป็นธรรมทูตต้อง “ก้าวออกไป” ด้วยสายตาที่เพ่งมองไปยังอนาคต แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้เราปล่อยให้ความหวังจูงมือเราไป ความหวังเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจและสร้างสรรค์ ในวันสุดท้ายของการเตรียมจิตใจ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นธรรมทูตให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ว่าคณะถือกำเนิดจากจิตตารมณ์ธรรมทูต และถูกเรียกให้กระทำหน้าที่ด้วยความนบนอบในการติดตามพระคริสตเจ้าและร้อนรนในการประกาศพระวรสารด้วยชีวิต …more photos…

FMA_News
a1 (2) (Large)
ขอบคุณ “แสงสว่าง” …สู่บ้าน “เอาซีลีอุม”

5-7 ตุลาคม 2020   Happy Welcome ! มาเดอร์นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาสเยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง     ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ  อธิการิณี กล่าวต้อนรับ  คณะซิสเตอร์และพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับท่าน   การอยู่ของท่านท่ามกลางเราในความเรียบง่าย  นำความสุขยินดีมาสู่เราทุกคน      มาเดอร์ได้พบปะกับสมาชิก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา    กลุ่มพนักงาน  การพบปะและการให้โอวาทแต่ละกลุ่ม   เป็นดังคำแนะนำ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นดัง “เกลือที่บริสุทธิ์  รักษากันเน่า  ให้รสชาติ และเป็นดังแสงสว่าง”    การมาเยี่ยมของมาเดอร์ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “แม่พระเดินอยู่ในบ้านนี้…ท่ามกลางเรา”     บรรยากาศแห่งการมาเยี่ยมของท่าน เป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคน      Grazie Mille  ขอบพระคุณ  …more photos…

FMA_News
02 (Large)
หมู่คณะผึ้งน้อย ร้อยรักหนึ่งเดียว…กตัญญู

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน ในบรรยากาศแห่งความสดชื่นของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว สัญลักษณ์ของการฉลองวันขอบคุณคือ “รวงผึ้ง” ซึ่งหมายถึงบ้านที่รวบรวมสมาชิกทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตการภาวนา การทำงานในหน้าที่ประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเกิดผลผลิตเป็นน้ำผึ้งที่ให้ประโยชน์และความหวานแก่ทุกคนรอบข้าง หมู่คณะเชิญชวนให้มีการเตรียมใจตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยบทภาวนาประจำวัน และมีกิจกรรมที่บรรดาซิสเตอร์ออกเยี่ยมเยียนพบปะคุณครูและนักเรียนในทุกห้องเรียน เพื่อรับคำขอบคุณจากใจกตัญญู พร้อมรับมอบสิ่งของเล็กน้อยที่นักเรียนทุกห้องนำมามอบให้ด้วยใจกว้าง เพื่อส่งต่อความรักในโอกาสกตัญญูของเด็กๆ นำไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากจน และผู้ที่อยู่ในความต้องการต่อไป คืนวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะทุกกลุ่มเตรียมการแสดงบนเวทีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นมอบของขวัญวันกตัญญูแด่ ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ รวมทั้งมอบเป็นของขวัญซึ่งกันและกันอีกด้วย ทุกคนต่างสัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสมาชิกทุกกลุ่มภายในบ้าน คือการได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว ตามความหมายของหัวข้อการฉลองในปีนี้ คือ “# BETTER TOGETHER” (Insieme è più bello)  และในวันที่ 3 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตในบ้านที่พระเจ้าประทานให้เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ในพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน […]

FMA_News
01 (Large)
Grateful for your kindness

วันที่ 15-22 กันยายน 2020  หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ได้ต้อนรับมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสเยี่ยมประจำปี ซึ่งเป็นเวลาแห่งพระพรจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์ และ   คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านอย่างอบอุ่น  มีการแสดงบนเวทีที่สวยงาม   โอกาสนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับ “ธนาคารชีวิต”  เพื่อเตือนใจให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคน   จากนั้นท่านได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มต่างๆของบ้าน มอบรอยยิ้ม การทักทาย และเป็นกำลังใจสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน  ทุกคนต่างได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นเยี่ยงมารดาจากการเยี่ยมของท่านในครั้งนี้  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
กิจกรรมอาสา …วันเยาวชน “ธิดานุเคราะห์”

วันที่ 21 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีตัวแทนอ่านสาส์นวันเยาวชน และชมคลิปวีดีโอกิจกรรมของ SSYV ตลอดปีที่ผ่านมา   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบเข็มสมาชิกให้กับอาสาสมัคร SSYV  พร้อมทั้งฝากข้อคิดในโอกาสวันเยาวชน  จบกิจกรรมด้วยการเต้นประกอบเพลง “อาสารับใช้ด้วยใจยินดี”  และ  “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” ในโอกาสนี้ นักเรียน SSYV มีการออกร้านขายขนม เพื่อหาทุนไปสนับสนุนการออกค่าย “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่กระทำเป็นประจำทุกปี  …more photos…

FMA_News
20200920_141009 (Large)
“ธิดารักษ์” รวมพลังในวันเยาวชน

วันที่ 20 กันยายน 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และบรรดาซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติให้กับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี “เยาวชนรวมพลัง สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม”  มีการอ่านสารวันเยาวชนแห่งชาติจาก บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน และร่วมกิจกรรมที่ฝึกฝนการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมและบุคคลรอบข้าง จากนั้นมีการไตร่ตรองสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า”( Laudato Si ) พร้อมกับพระวาจาพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวก และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด และร่วมกันภาวนาเทเซ่ เพื่อให้เยาวชนได้ขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรของพระเจ้าที่ตนเองได้รับ  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
มาเดอร์นำพระพรสู่…บ้านมารีย์นิรมล

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน  2020 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมบ้านประจำปีของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งการมาของท่านเป็นการนำพระพรแห่งความยินดีของพระเจ้ามาสู่หมู่คณะเป็นอย่างมาก  ท่านใช้เวลาเยี่ยมเยียนหมู่คณะเล็กๆ นี้อย่างเต็มที่ ได้พบปะครอบครัวพนักงานเพื่อให้กำลังใจ และพบปะนักเรียนกลุ่มธิดารักษ์เพื่อให้ข้อคิดในการเจริญชีวิต และทำหน้าที่ของการเป็นศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ตามคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน  และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมาเยี่ยมของผู้ใหญ่  เด็กๆ ได้เตรียมการแสดงและบทเพลงจากใจ  เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านแทนคำขอบคุณจากใจของสมาชิกในบ้านทุกคน …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ด้วยรักและอาลัย ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2020  ที่วัดน้อยบ้านเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง  กลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกาและชาวอิตาเลียน ร่วมถวายคำภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักและอาลัยถึง ซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์ธรรมทูตผู้ล่วงลับ  เนื่องด้วยความผูกพันที่บรรดาสัตบุรุษชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีกรรมวันอาทิตย์มีต่อซิสเตอร์เอสเตรีนา ซึ่งท่านอยู่ร่วมมิสซาพร้อมกับพวกเขาเสมอ  ทุกคนสัมผัสได้ถึงการเอาใจใส่ติดตาม ห่วงใยและให้กำลังใจในคำภาวนา   ชีวิตของท่านเป็นพยานถึงชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล พระสงฆ์คณะเยสุอิต เป็นผู้ถวายมิสซาสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาสเปน  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้ถวายมิสซาในวันอาทิตย์สำหรับสัตบุรุษชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆ   ทุกคนร่วมใจสวดภาวนาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เอสเตรีนาด้วยความรักอาลัย  วอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ได้พักผ่อนในบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ และขอท่านภาวนาจากสวรรค์เพื่อเราทุกคนต่อไป  …more photos…

FMA_News
02 (Large)
สมัชชาคุณธรรม “ฮักมั่นอุดรธานี …”

วันที่ 18 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี  และตัวแทนคุณครู นักเรียนของโรงเรียนเซนต์เมรี่  เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและยกระดับอุดรธานีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี   โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนกว่า 90 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้ร่วมการจัดแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”   ณ ศูนย์ประชุมมลฑลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี  …more photos…

FMA_News
04
บ้านธิดารักษ์ ทำจิตอาสา…เพื่อแม่

วันที่ 12 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น นำเด็กและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง ทำกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันแม่   โดยทำความสะอาดและถางหญ้าบริเวณรั้วด้านนอก จนถึงเขตชุมชนปากซอย ซึ่งมีชาวบ้านน้ำใจดีมาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันตัดกิ่งไม้ด้วย  บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนรวมพลังทำความดีเพื่อสังคมด้วยความขยันขันแข็งด้วยจิตสำนึกแห่งการใส่ใจดูแล “บ้านส่วนรวมที่อาศัยร่วมกัน” ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระดำรัสไว้ในพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si) ในช่วงบ่าย ซิสเตอร์วิไลพร พร้อมตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ร่วมฟังธรรม เทศนาเรื่อง “พระคุณแม่”   ณ วัดห้วยตองสัก ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งศาสนสัมพันธ์  และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม  …more photos…