Category: FMA_News

FMA_News
IMG_7882 (Medium)
พระพรแห่งปีใหม่….

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พนักงาน และเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า และขอพระพรจากพระองค์ โอกาสฉลองสมโภชพระมารดามารีย์ พระชนนีพระเจ้าและวันปีใหม่ ในบรรยากาศของความรักรู้คุณ ที่เปี่ยมด้วยความหวัง และการมั่นใจในการอวยพรของพระองค์ มีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศรัย ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยตั้งแต่เช้าสมาชิกแต่ละคนได้ถวายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตนและก้าวเดินในปีใหม่นี้อย่างจริงจัง ในช่วงเที่ยงสมาชิกได้ร่วมกันอวยพรด้วยบทเพลง “พรปีใหม่” แด่ซิสเตอร์สายสวาท อธิการิณีมารีย์อุปถัมภ์ และแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล สามพราน ในบรรยากาศที่ร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน…พร้อมกับเที่ยวบินแห่งความสุข…2563…ที่ทุกคนตั้งใจจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นจริง.…more photos…

FMA_News
1 (22) (Medium)
เซนต์เมรี่…กับการฉลองคริสต์มาส

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีเนื่องในวันคริสต์มาส เป็นวันที่ทุกคนรอคอย โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน วันคริสตมาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพ แบ่งปันความสุขยินดี อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริง และโอกาสนี้ ทางศิษย์เก่าได้มอบความสุขและสนุกสนาน โดยเชิญ คุณมาสุ จรรยางค์ดีกุล คุณเข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และคุณซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคุณชนกสุดา อาจหาญ นอกจากนี้ นอกจากนี้กิจกรรมของวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุก ๆ ปี กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง…more photos…

FMA_News
IMG_7697 (Medium)
350 ปี และ 150 ปี แห่งการขอบพระคุณ…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 โอกาสการฉลองสมโภชพระคริสตสมภพ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้โปรดประทานพระคุณแห่งความรอดพ้น ให้แก่ทุกคน ตลอด 350 ปี แห่งมิสซังสยาม 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดีและเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณ มีบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการแห่สัญลักษณ์ของดวงดาวและกระดิ่ง อันหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าซึ่งองค์แห่งความสว่าง นำทางชีวิตของเรา และกระดิ่งคือความชื่นชมยินดีที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวเดินเรื่อยไปอย่างไม่ท้อถอย หลังพิธีได้มีการรับข้อคิด ซึ่งเป็นดังจดหมายจากองค์พระกุมารเจ้า … นอกจากนี้ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ยังได้ร่วมกันส่งพรความสุขด้วยการขับร้องบทเพลง “Emmanuel…พระเจ้าสถิตกับเรา” และมอบของขวัญเล็ก ๆน้อย ๆ แด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี…more photos…

FMA_News
IMG_6352 (Medium)
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมการส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร 3 ภาษา ตัวแทนครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง มอบกระเช้าส่งพรความสุขแด่คณะซิสเตอร์ นักเรียนทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงส่งความสุขแด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนานและชื่นชมยินดี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 จัดกิจกรรมส่งความสุขด้วยความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์…more photos…

FMA_News
IMG_7294 (Medium)
คำอวยพรในเทศกาลแห่งความสุข…

ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน ร่วมกันเตรียมจิตใจเตรียมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารด้วยใจที่กระตือรือร้น โดยพยายามเลียนแบบท่าทีของสมาชิกในหมู่คณะแรกที่บ้านมอร์เนเซ ในการเตรียมตัวเพื่อการฉลองคริสต์มาสที่แท้จริง ในบรรยากาศของการส่งพรความสุขและรับพรความรัก ความปรารถนาดีจากคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะพระมหาไถ่ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะศิษย์เก่า สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มนักศึกษาจากซีซี สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในละแวกบ้านสามพราน และบุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสนุกสนานร่าเริง…more photos…

FMA_News
IMG_8146 (Medium)
ธ.น. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส…

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง ….more photos…

FMA_News
IMG_3427 (Medium)
ม.อ. เตรียมฉลองคริสต์มาส 2019

ระหว่างวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมวจนพิธีกรรมนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ โดยในแต่ละวันมีตัวแทนครูจุดเทียนคริสต์มาส ตัวแทนซิสเตอร์กล่าวให้ข้อคิด ตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรักและร่วมสร้างความหวังแก่ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบกระเช้าแห่งความสุข และตัวแทนห้องในทุกระดับชั้นมอบเสียงเพลงส่งความสุขคริสต์มาสแก่ทุกคน ในบรรยากาศของความสุข ความชื่นชมยินดี และความปรารถนาดีต่อกันและกัน…more photos…

FMA_News
IMG_7154
ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน

ในระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมทำกิจกรรมนพวารเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทิน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะร่วมสวดภาวนา ขับร้องบทเพลงต่าง ๆ และรับฟังโอวาท จากคณะซิสเตอร์ พร้อมทั้งจับฉลากเลือกห้องที่ได้รับพระพรเป็นพิเศษ จากนั้นหัวหน้าห้องเชิญแม่พระไปประทับยังห้องของตนเอง และวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2019 ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทิน พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าหญิงใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา เพื่อว่าเราแต่ละคนจะได้กระทำตนให้สมกับเป็นลูกของพระนาง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงจินตลีลาจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบโอวาทให้กับนักเรียนทุกคน …more photos…

FMA_News
0T0A2449
เจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน…

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี้ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ทางโรงเรียนยังรับเป็นสนามการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา และการแข่งขันแอโรบิค ด้วย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ และได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป …more photos…

FMA_News
IMG_6370 (Large)
“เรา…รักพระสันตะปาปาฟรังซิส”

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เตรียมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามที่สำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจและกิจกรรมภายนอก มีการเขียนข้อตั้งใจที่จะทำดี ตลอดระยะเวลาของการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่าน ซึ่งทุกวันจะมีนักบุญยอห์น บอสโก ที่เชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรักและศรัทธาในพระสันตะปาปา ผู้เป็นตัวแทนขององค์พระคริสตเจ้าในโลกนี้……..more photos….