Category: FMA_News

FMA_News
20200525_MUMI_MA FEAST (31) (Large)
“โอ้พระนางมหามารีย์….”

ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมร่วมใจกันเตรียมใจสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดาของคุณพ่อบอสโก และพระมารดาของทุกคน ด้วยการทำนพวารด้วยความรักและศรัทธา โดยเชิญชวนพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตรั้วของโรงเรียน ร่วมกันสวดนพวาร สวดสายประคำตลอดตรีวาร และในเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีพิธีแห่พระรูปแม่พระไปบริเวณรอบบ้านในเขตรั้ว รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี มีการเผาจดหมายถึงแม่พระ และสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลง นอกจากนี้การร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม ในวันฉลองอันสำคัญยิ่งต่อสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกคน คณะซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักรู้คุณต่อพระคุณมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศของความชื่นชมยิน ความศรัทธาภักดี และความรักร้อนรน โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เนื่องจากวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวันฉลองของโรงเรียน ที่มีชื่อ “มารีย์อุปถัมภ์” เป็นองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยจัดการอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้น จำนวน 5 คน เข้าร่วมและมีบาดหลวงบุญเลิศ เป็นประธานในการอวยพร …แม้นจะมีการขาดหายของสัญญาณเสียงบ้าง หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธี แต่ทุกคนต่างมั่นใจถึงการอวยพรของพระมารดา…ขอพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ […]

FMA_News
20200524_SD_Feast MA (1)
ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 โอกาสสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์จันทรา กอหะสุวรรณ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นตัวแทนหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา มีบิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี โดยสัตบุรุษทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องการระบาดของโรคไวรัส-19 อย่างเคร่งครัด แม้นจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่… “เราทำได้…” เพราะเรารักแม่พระ… ประสบการณ์แห่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในยุคโควิด 19 ทำให้ผู้คนมากมายได้ค้นพบสิ่งดีดีในชีวิตมากมาย ทุกคนมาเพราะรัก และปรารถนาที่จะเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ที่รักยิ่ง คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสัตบุรุษทุก ๆ คน หลังพิธีรับอาหารว่างกล่องแยกย้ายกลับบ้าน ขอพระมารดามารีย์ทรงอวยพรทุกท่านเสมอไป…more photos…

FMA_News
TN_20200131 (5)
ชโยแด่….คุณพ่ออบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน

เมื่อวันศุกร์ วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดเฉลิมฉลอง ดอนบอสโก บิดาและอาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ชีวิตเยาวชน กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นรจนพิธี การมอบเกียรติบัตรให้แก่ “นักเรียนดีเด่นตามลักษณ์ นักเรียนซาเลเซียน” ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนดีเด่นด้านพระธรรมคำสอน นักเรียนดีเด่นด้านประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านเรียนดี นักเรียนดี เด่นด้านผู้นำเยาวชนและคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนดีเด่นจิตอาสา (กลุ่ม SSYV) นักเรียนดีเด่นด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา และนักเรียนดีเด่นด้านวง โยธวาทิต นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้มอบรางวัลสำหรับครูที่สอนนานในโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เป็นเวลา 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร ปิดท้ายช่วงเช้าด้วยการ แสดงละครเทิดเกียรติคุณพ่อบอสโก ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Rally วิชาการ โดยซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี […]

FMA_News
IMG_9919 (Large)
ฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลา ราวีกุญญา ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้น และจินตลีลาประกอบเพลง ของตัวแทนนักเรียน โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…more photos…

FMA_News
SD_20200107(37) (Large)
มาเดอร์เยี่ยมหมู่คณะ….

ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2020 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้เยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง อย่างเป็นทางการ หมู่ คณะรอคอยด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเยี่ยมของท่าน โอกาสนี้ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้มอบพวงมาลัยต้อนรับท่าน พร้อมกับการสวดภาวนาทำวัตรเช้าและเปิดการเยี่ยมนี้ด้วยการเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ประธานในพิธีฯ ได้ให้ข้อคิดว่าการมาเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะเป็นดังพระพรของพระมาสู่เราแต่ละคน และหมู่คณะ เป็นดังดวงดาวที่นำแสงแห่งความดีมาสู่เรา โอกาสนี้ตัวแทนซิสเตอร์ได้ทำเซอร์ไพร์ส เป็นพญาสามองค์เดินตามดวงตาวและนำของมาถวายแด่ท่านสร้างบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี หมู่คณะได้นมัสการศีลมหาสนิทพร้อมกับท่านตามตารางเวลาของหมู่คณะ ซิสเตอร์นิภา ได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิกทุกคน กลุ่มพนักงาน นักเรียน นักศึกษาหอพัก ท่านได้ให้ข้อคิดกับกลุ่มต่าง ๆ การให้โอวาทเปิด และปิด ด้วยความรัก ความห่วงใย และด้วยความเสียสละของท่าน หมู่คณะขับร้องเพลงขอบคุณท่าน ภาวนาและเป็นกำลังใจให้ท่านสำหรับภาระหน้าที่ที่พระเป็นเจ้าได้มอบฝากผ่านทางท่าน เราสมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม ขอขอบพระคุณสำหรับการมาเยี่ยมของท่าน…more photos… https://flic.kr/s/aHsmLdpJzG

FMA_News
IMG_7882 (Medium)
พระพรแห่งปีใหม่….

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พนักงาน และเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า และขอพระพรจากพระองค์ โอกาสฉลองสมโภชพระมารดามารีย์ พระชนนีพระเจ้าและวันปีใหม่ ในบรรยากาศของความรักรู้คุณ ที่เปี่ยมด้วยความหวัง และการมั่นใจในการอวยพรของพระองค์ มีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศรัย ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยตั้งแต่เช้าสมาชิกแต่ละคนได้ถวายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตนและก้าวเดินในปีใหม่นี้อย่างจริงจัง ในช่วงเที่ยงสมาชิกได้ร่วมกันอวยพรด้วยบทเพลง “พรปีใหม่” แด่ซิสเตอร์สายสวาท อธิการิณีมารีย์อุปถัมภ์ และแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล สามพราน ในบรรยากาศที่ร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน…พร้อมกับเที่ยวบินแห่งความสุข…2563…ที่ทุกคนตั้งใจจะร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นจริง.…more photos…

FMA_News
1 (22) (Medium)
เซนต์เมรี่…กับการฉลองคริสต์มาส

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีเนื่องในวันคริสต์มาส เป็นวันที่ทุกคนรอคอย โดยมีซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน วันคริสตมาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพ แบ่งปันความสุขยินดี อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริง และโอกาสนี้ ทางศิษย์เก่าได้มอบความสุขและสนุกสนาน โดยเชิญ คุณมาสุ จรรยางค์ดีกุล คุณเข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล และคุณซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคุณชนกสุดา อาจหาญ นอกจากนี้ นอกจากนี้กิจกรรมของวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุก ๆ ปี กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข โอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง…more photos…

FMA_News
IMG_7697 (Medium)
350 ปี และ 150 ปี แห่งการขอบพระคุณ…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 โอกาสการฉลองสมโภชพระคริสตสมภพ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้โปรดประทานพระคุณแห่งความรอดพ้น ให้แก่ทุกคน ตลอด 350 ปี แห่งมิสซังสยาม 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดีและเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณ มีบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการแห่สัญลักษณ์ของดวงดาวและกระดิ่ง อันหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าซึ่งองค์แห่งความสว่าง นำทางชีวิตของเรา และกระดิ่งคือความชื่นชมยินดีที่จะนำพาชีวิตให้ก้าวเดินเรื่อยไปอย่างไม่ท้อถอย หลังพิธีได้มีการรับข้อคิด ซึ่งเป็นดังจดหมายจากองค์พระกุมารเจ้า … นอกจากนี้ สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ยังได้ร่วมกันส่งพรความสุขด้วยการขับร้องบทเพลง “Emmanuel…พระเจ้าสถิตกับเรา” และมอบของขวัญเล็ก ๆน้อย ๆ แด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี…more photos…

FMA_News
IMG_6352 (Medium)
สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมการส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2020 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี เป็นประธาน ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร 3 ภาษา ตัวแทนครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง มอบกระเช้าส่งพรความสุขแด่คณะซิสเตอร์ นักเรียนทุกคนร่วมกันขับร้องเพลงส่งความสุขแด่คณะซิสเตอร์ คณะครู ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนานและชื่นชมยินดี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นม.6 จัดกิจกรรมส่งความสุขด้วยความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์…more photos…

FMA_News
IMG_7294 (Medium)
คำอวยพรในเทศกาลแห่งความสุข…

ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน ร่วมกันเตรียมจิตใจเตรียมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารด้วยใจที่กระตือรือร้น โดยพยายามเลียนแบบท่าทีของสมาชิกในหมู่คณะแรกที่บ้านมอร์เนเซ ในการเตรียมตัวเพื่อการฉลองคริสต์มาสที่แท้จริง ในบรรยากาศของการส่งพรความสุขและรับพรความรัก ความปรารถนาดีจากคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะพระมหาไถ่ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะศิษย์เก่า สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มนักศึกษาจากซีซี สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในละแวกบ้านสามพราน และบุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสนุกสนานร่าเริง…more photos…