Category: Close Up

Close Up
02 (Large)
ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

Close Up
a3
ธมอ น้อมรำลึกพระมหากรุณาทิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 1 ธันวาคม 2020 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2020 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของผู้แทนจากศาสนาคริสต์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชน ร่วมชมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2020  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน ณ พระลานพระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร  […]

Close Up
011 (Large)
เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more […]

Close Up
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
อบรมซิสเตอร์ ธมอ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2020  ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านกระแสเรียกภายในวงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยให้สามารถค้นพบพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและสร้างเอกภาพแห่งกระแสเรียกตามโครงการของพระเจ้า  ในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกในช่วง “วัยผู้ใหญ่ตอนต้น” จำนวน 19 คน  ที่บ้าน สเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   ซึ่งตามแผนการอบรมของคณะ “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” ได้ระบุถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นว่ามีอายุระหว่าง 30-45 ปี โดยประมาณ   คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ (SDB) เป็นผู้ให้การอบรมและนำการแบ่งปันในหัวข้อ “ฉันจึงมาเพื่อหาความหมาย” โดยใช้กระบวนการ GPA Approach (Guideline for Personal Analysis Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้เวลาเพื่อไตร่ตรอง 2) คำถามเพื่อการไตร่ตรอง 3) การค้นหาคุณค่าและความหมาย 4) การแบ่งปัน และ 5) การภาวนา มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ และซิสเตอร์สายสวาท […]

Close Up
014 (Large)
ประชุมคณะกรรมการฯ นิตยสารดอนบอสโก

วันที่ 31 ตุลาคม 2020 แผนกสื่อมวลชนซาเลเซียนประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก ณ สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง เป็นตัวแทนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คือ คณะซาเลเซียน คณะผู้รับใช้ฯ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ADMA และศิษย์เก่า โดยมี บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ) ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ในวาระการประชุมได้มีการประเมินผลภาพรวมของนิตยสารดอนบอสโกที่ผ่านมา และวางแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนานิตยสารดอนบอสโกในปี 2021 ให้มีความก้าวหน้า และเป็นหนึ่งในสื่อของครอบครัวซาเลเซียนที่เกิดประโยชน์ต่องานอบรมเยาวชนยิ่งทียิ่งมากขึ้น …more photos…

Close Up
01
ประชุมคณะกรรมการฯ แผนกเยาวชน

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา พร้อมกับซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค เป็นตัวแทนองค์กรนักบวชหญิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ปี ค.ศ. 2020/ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม GOLDEN SEA HUAHIN  โดยมีพระคุณเจ้า สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานกรรมการอำนวยการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกเยาวชนจำนวน 40 คน จากทุกสังฆมณฑลและองค์กร  ร่วมใจภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้า และรับฟังรายงานการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอภิบาลในสถานการณ์ที่เผชิญกับโรคระบาดโควิด-19   จากนั้น คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันในหัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ.คู่ชีวิต กับการอภิบาลเยาวชน”   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองนโยบายและแผนการดำเนินงานประจำปี พิจารณารับรองฐานะการเงินและงบดุลประจำปี พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมโครงการปีเยาวชน ค.ศ. 2021  ซึ่งรวมพิธีเปิดปีเยาวชนเข้าในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ณ […]

Close Up
05
“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ …โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

วันที่ 18 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูต และนางสาวชฎารัตน์ ทวีชัยรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วย ซิสเตอร์อันนา กราสซี และคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 6 คน ได้ร่วมงาน “วันแพร่ธรรมสากล 2020” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี “ โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ “ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง […]

Close Up
120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)
ธมอ ร่วมงานวันศาสนสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2020  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี และ ระลึกถึงบาทหลวง ไพศาล อานามวัฒน์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านศาสนสัมพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน   ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ (วิทยากรอารมณ์ดี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป และเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์เซนต์โธมัส โดย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาฝึกศักยภาพการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีส่งเสริมกันและกัน ให้ความเคารพเชื่อมั่นในผู้นำที่เราเลือกและในขณะเดียวกันนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะพาไปในเส้นทางที่ถถูกต้องเคารพเชื่อใจในกันและกัน  …more photos…

Close Up
01 (Large)
ประชุมผู้ประสานงานฝายงานธรรมทูต ธมอ

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2020   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายธรรมทูตแขวง ธมอ ประเทศไทย ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์เอลดา บารัตตีโน ได้ร่วมประชุม VDO Conferenze ร่วมกับผู้ประสานงานจากแขวงต่าง ๆ ธมอ จำนวน 26 คน และฆราวาส 2 คน จาก 26 แขวง 5 ทวีป    Sr.Maike Loes ผู้ประสานงานกลางฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้นำการประชุมVDO conferenze   Sr. Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประสานงานทุกคน และนำสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดการประชุม   ซิสเตอร์ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้แบ่งปันคำตอบจากคำถามงานธรรมทูตจากศูนย์กลาง บรรยากาศในการแบ่งปันเต็มด้วยชีวิตชีวา  Sr.Maike ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกเจริญชีวิตและสานต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นมีการนัดแนะงานธรรมทูตในเดือนตุลาคม เดือนแพร่ธรรมสากล และวันฉลองการภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในวันที่ 4 ตุลาคม โอกาสครบรอบ […]

Close Up
01 (Large)
ฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำฉลองให้กับสมาชิกผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพจำนวน 3 คน คือ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม สัตบุรุษวัด น.โรซา แห่งลีมา บ้านคำสีดา จ.อุดรธานี  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ สัตบุรุษวัด น.อักเนส ห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ  เนื่องด้วยซิสเตอร์ทั้งสามได้เข้ารับการอบรมและทำการปฏิญาณตนตลอดชีพที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการฉลองเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในบรรยากาศแบบครอบครัว   พิธีบูชาขอบพระคุณได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทั้งสามเป็นสัตบุรุษในเขตศาสนปกครอง โดย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ในเขตศาสนปกครองอุดรธานีจำนวน 20 องค์ ร่วมถวายมิสซาและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณตน  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง […]