Category: Close Up

Close Up
IMG_3243 (Large)
ประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน – CIAO

ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 ที่แขวง “”Maria Ausiliatrice” ประเทศฮ่องก่อง โดยมี Sr. Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ และ Sr. Sarah Garcia ผู้ช่วย เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีอธิการิณีเจ้าคณะ ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา ของสมาพันธ์แขวงฯ จำนวน 30 คน จาก 10 ประเทศ การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของแขวงต่าง ๆ ตามข้อตกลง เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว CIAO-SPR ที่ยามานากะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้ฝ่ายการศึกษาของแต่ละแขวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานร่วมกันตามจิตตารมณ์ของคณะ มีการจัดทำข้อกำหนดของฝ่ายการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฝ่ายอภิบาลของคณะ มุ่งมั่นที่จะให้งานด้านการศึกษาและศูนย์ฝึกวิชาชีพของคณะ เป็นสถานที่แห่งการหล่อหลอมเยาวชนให้นำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อส่วนรวม ตามข้อเสนอของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พูดถึง “บ้านแห่งความเป็นหนึ่ง” การไตร่ตรองพระวรสารที่กล่าวถึง ปัง 5 […]

Close Up
2019_CS metting (9)
ประชุมพบปะประจำปี “ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชน….”

ฝ่ายสื่อสารมวลชน ระดับแขวงได้จัดประชุมพบปะ “ผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนในเครือ เข้าร่วมจำนวน 30 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยกรแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 53 หัวข้อ “ เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน (อฟ.4, 25) จากชุมนุมเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์ ” พร้อมด้วย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม แบ่งปันในหัวข้อ “วัฒนธรรมการสื่อสารตามวิถีจิตซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล” ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการมองชีวิตของท่านทั้งสองในการเป็นผู้สื่อสารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแห่งการอบรม นอกจกานั้น ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต โดยการตั้งคำถาม “เรามีชีวิตเพื่ออะไร […]

Close Up
2019_Progetto Gerusalem (10) (Large)
เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2019 ซิสเตอร์บานเย็น ดวงมาลา และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี เปรู เม็กซิโก เคนยา ฟิลิปปินส์ ซีเรีย และประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาแลมและเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กับการรำพึงพระวาจา ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิต สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ได้เห็น ได้สัมผัสกับประจักษ์พยานแห่งความรักที่ไร้ขอบเขตและเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าจนยอมสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้ได้รับความรอดพ้น นับเป็นประสบการณ์อันมั่งคั่ง ลึกซึ้งและยากที่จะลืมเลือนได้ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายขนบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติแต่ก็มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน และรำลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดอันยาวนานนับหมื่นปี โอกาสนี้จึงขอกราบโมทนาคุณพระเจ้า ขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะผู้ใหญ่และสมาชิกทุกท่าน สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดีๆที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ให้ได้มารู้จักและรักพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น …more photo…

Close Up
01
การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR

การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2019 Sr. Maria Helena Moreira, FMA สมาชิกคณะที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และ Sr. Gabriella Imperatore FMA ผู้ช่วย ได้จัดการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการวางแผนงานตามนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดประสงค์ ต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงอบรมของคณะ ในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ การไตร่ตรองและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ฝึกหัดของคณะ และรับชมการแสดงของพวกเขาตามจิตตารมณ์ของคณะ โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบคุณ Sr. Maria Helena Moreira, FMA และ Sr. Gabriella […]

Close Up
IMG_2388 (Large)
ประชุมสามัญประจำปี ของมูลนิธิ ฯ …

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 59 (1/2562) ของมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม  ร่วมด้วยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย พรัอมกับคณะกรรมการและสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์เ จำนวน 35 คน เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ บัญชีรับจ่าย งบดุล กิจกรรมด้านการสงเคราะห์ ฯ  และเแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในเรื่องต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนา กิจการของมูลนิธิฯ ต่อไป โดยโอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงเรื่องการโยกย้ายสมาชิกซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของโรงเรียนในเครือของมูลนิธิ ภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย การประชุมต่าง ๆ ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภารกิจของโรงเรียนในปัจจุบัน นอกจากนั้นตัวแทนสมาชิกจากหมู่คณะรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปี ซิสเตอร์พรพิมล อ่อนไถล เป็นตัวแทนของเหรัญญิกแขวง ซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน รายงานการเงิน : รายรับ-รายจ่ายและงบดุล โอกาสนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างชีวิตของสมาชิก ธมอ. ให้เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้นในการประกอบภารกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างมีชีวิตชีวาและร่วมรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น…more photos…

Close Up
IMG_2113 (Large)
Give Love and Happiness..

วันแห่งความชื่นชมยินดีทั่วทั้งแขวงของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสการเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2019 ในหัวข้อ “Give Love and Happiness” ณ บ้านธารพระพร สามพราน เพื่อให้สมาชิก ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน คณะครู ศิษย์เก่า กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร (SSYV) ผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ใกล้ชิด ได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์นิภาระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ด้วยการร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในบทเทศน์ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรารักศัตรู ให้เราลองคิดถึงคนที่เราไม่ชอบ ไม่ต้องถึงขนาดการเป็นศัตรู ลองสวดภาวนาให้เขา ขอพระเจ้าทรงอวยพรเขา ปกป้องเขา อาศัยผลแห่งคำภาวนาเราจะสามารถอยู่ได้ดีกับเขา ยอมรับเขาได้มากขึ้น” หลังพิธีผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูผ่านทางการกล่าวสุนทรพจน์ มอบช่อดอกไม้ บทเพลง การเต้นรำ การแสดงจากกลุ่มต่าง ๆ ด้วยใบหน้าอันสดใส เต็มด้วยรอยยิ้ม และรายการแสดงที่จะไม่มีวันลบเลือนหายจากความทรงจำของเราก็คือ การแสดงชุด The Mask FMA เป็นการแสดงลีลาและร้องเพลงของตัวแทนบรรดาซิสเตอร์ โดยใส่หน้ากากและชุดแสดงร้องเพลง และเมื่อร้องเพลงจบ ซิสเตอร์นิภา สามารถทายชื่อสมาชิกของท่านได้ถูกต้องทุกตัวแสดง นี่ย่อมบ่งบอกว่าท่านรู้จักสมาชิกของท่านแต่ละคนเป็นอย่างดีจริง […]

Close Up
IMG_1853 (Large)
“…จงชื่นชมยินดีเถิด…”

ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศทย โดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุมประเมินผลวางแผนระดับแขวงขึ้น ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน มีสมาชิกจาก 10 หมู่คณะ จำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อมองดูก้าวเดินชีวิตฝ่ายจิตของสมาชิกและโครงการต่าง ๆ ของฝ่าย ทั้งติดตามความเคลื่อนไหวในพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรไทย ทบทวนจิตตารมณ์ของคณะ ก้าวเดินของคณะระดับโลก เพื่อให้เราสามารถก้าวทันความต้องการของสังคมปัจจุบัน รู้ทันเขา ก้าวทันเรา และในช่วงวันเหล่านี้ ทางคณะได้เชิญคุณพ่อสุกีโย พิตโตโย เจ้าคณะเยสุอิต เป็นวิทยากร อธิบายเนื้อหาของสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความสุขในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางซิสเตอร์นิภายังได้อิงถึงคำขวัญ 2019 ของคุณพ่ออัคราธิการคุณพ่อ Angle Fernandez Armite ที่กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วย โดยเนื้อหาเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการของฝ่าย โดยเริ่มด้วยการวอนขอพระพรจากพระจิตเจ้า อวยพรการประชุมอันสำคัญนี้ โอกาสนี้ สมาชิกในฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการวางแผนปฏิทินแขวง แผนงานและโครงการร่วมกัน ในบรรยากาศของจิตตารมณ์ครอบครัว ที่ร่วมแบ่งปัน กล้าแสดงความคิดเห็น และในความร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน […]

Close Up
IMG_1655 (Large)
ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จาก 9 หมู่คณะ ได้เข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมี Fr. Pascual Chávez Villanueva SDB เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ในหัวข้อ “ La Santita’ fonte di gioia” (Strenna 2019)” “ความศักดิ์สิทธิ์ต้นธารแห่งความยินดี” ตามแนวคิดของคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน คุณพ่อ Angel Fernandez Artime ปี 2019 ซึ่งท่านได้แบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละวันอย่างชัดเจน ลึกซึ้ง และมากด้วยข้อคิด ที่เชิญชวนให้แต่ละคนได้หันกลับไปพิจารณา ไตร่ตรองถึงชีวิตของการเป็นผู้รับเจิมแบบซาเลเซียนตามจิตตารมณ์ของคณะ นอกจากนี้การแบ่งปันข้อคิดต่าง ๆ จากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง […]

Close Up
IMG_8877 (Large)
ธมอ. ไทย กับการอบรมด้านประวัติศาสตร์…

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2019 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ วิธีทางการเขียนประวัติศาสตร์ โดยมี Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมและแบ่งปันประสบการณ์อันมั่งคั่งและเปี่ยมด้วยความรู้อย่างแท้จริง มีสมาชิกเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การเสวนา การไตร่ตรอง การซักถาม และการเรียนรู้ Sr.Grazia ได้ให้ความชัดเจนถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อการประกาศพระวรสาร ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้ “มองอดีตด้วยความรู้คุณ เจริญชีวิตปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และโอบกอดอนาคตด้วยความหวัง” เพื่อเกิดความตระหนักในคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้นในพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคณะ ที่เป็นมรดกถ่ายทอดจากผู้ตั้งคณะ ซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษาทุกชิ้นส่วนแม้เล็กน้อยที่สุด เหมือนกับชิ้นส่วนของภาพโมซาอิก ที่ประกอบกันขึ้นเป็น “อนุสาวรีย์ทรงชีวิต” ที่มี DNA ของธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์…more photos…  

Close Up
IMG_8630 (Large)
Welcome sr.Grazia Loparco fma

มื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน  ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ Sr.Grazia Loparco, fma อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม ประเทศอิตาลี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเขียนประวัติศาสตร์ การเก็บรักษาหลักฐาน รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเขียนประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบช่อดอกไม้แด่ท่าน ในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และความเป็นครอบครัวเดียวกันของบรรดาสมาชิก ธมอ. ….more photos…