Category: Close Up

Close Up
IMG_7950 (Large)
ประชุมอธิการิณี

ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้จัดการประชุมพบปะบรรดาอธิการิณีประจำทุก 3 เดือน ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีอธิการิณีจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 9 คน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและความเป็นกันเอง ที่แสดงออกด้วยการแบ่งปันชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ ในความซื่อและเรียบง่าย …more photos…

Close Up
IMG_7448 (Large)
ปรีชาญาณของชีวิต…

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2018 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสมาชิกวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงวัย) ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับแขวง พร้อมด้วยทีม ร่วมกันดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิกวัยนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพักจากภารกิจ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ในด้านผู้สูงวัย คุณเยาวลักษณ์ รัตนันธ์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ และสาธิต รวมทั้งการปฏิบัติจริง ในการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย นอกจากนั้นคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ สงฆ์ซาเลเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติผู้สูงอายุ และคำสอนด้านพระศาสนจักร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้ให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าด้านปรีชาญาณของผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ และมาเซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเป็นเสาหลักและปรีชาญาณที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง ๆ การเตรียมตัวของตนให้พร้อมที่จะกลับไปยังบ้านแท้นิรันดร ตลอดทั้ง […]

Close Up
Sr.Nadia_03
อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ …

อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ผู้เป็นมารดา นักพัฒนาผู้อ่อนโยนและสุภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ได้ทำพิธีอำลา ขอบคุณและภาวนาแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพผู้ล่วงลับ ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คุณพ่อ Dario Pavisa เลขาพระสมณฑูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสงฆ์ซาเลเซียน พระสงฆ์คามิลเลียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน สัตบุรุษชาวอิตาเลียนจากศาลาแดง และสัตบุรุษที่รู้จักท่าน มาร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้ท่านในบรรยากาศสงบ ซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระที่ประทานซิสเตอร์นาเดีย ให้เป็นของขวัญสำหรับแขวงไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้นำ นักพัฒนา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อยู่เคียงข้างด้วยใจรักเหมือนมารดา การอ่านชีวประวัติของท่านที่ต้องผ่านความทุกข์และการสูญเสียทำให้เราเข้าใจว่าท่านได้รับพระเข้ามาทดแทนและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกคนได้อย่างสวยงาม ขอพระมารดารับท่านไปอยู่ด้วยและส่งกำลังใจจากสวรรค์มาให้เราได้รับเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้มีการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 […]

Close Up
IMG_7113 (Large)
อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

Close Up
IMG_0996 (Large)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

Close Up
DSC07972 (Large)
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ.

ระหว่งวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน โดยมี คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และทีม ได้มาเป็นวิทยากร แบ่งปันสมณสาส์นของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ว่าด้วย “การทำงาน” ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และคุณจาริณีย์ พรหมพลจร ได้แบ่งปันและให้ความรู้ หัวข้อกฎหมายพื้นฐานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ….ใช้สื่อเป็น” นอกจากนี้ โอกาส 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้จาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานบุญราศรีบุญเกิด กฤษบำรุง ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อขอพรจากท่านบุญราศี อนึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนได้รับความประทับใจมากมาย ต่างให้ความสนใจ รวมถึงความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมทุกอย่างเต็มความสามารถ โอกาสนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาและพักผ่อนร่วมกันที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ […]

Close Up
13085
“Venite e vedrete”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 6 กันยายน 2018 ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์ ปัจจนีย์ ไทยลำภู และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ได้เข้าเงียบประจำปีร่วมกับกลุ่มซิสเตอร์ใน Visitatoria RMC ทั้งหมด 10 คน ณ Casa Santa Rosa , Castel Gandolfo, Roma โดยมี Sr.Maria del Carmen Canales เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบและให้การอบรมเราอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแบบครอบครัว ซึ่งการแบ่งปันของท่านเราได้เดินตามเส้นทางแห่งพระวรสารในการติดตามพระเยซูเจ้าที่เชิญชวนเราแต่ละคน “Venite e vedrete” และมีแบบอย่างของบรรดาซิสเตอร์ในคณะของเราที่ติดตามพระเยซูเจ้าและพบแสงสว่างแห่งชีวิต เช่นมาเดอร์มัสซาแรลโล มาเดอร์อันเจลา วัลเลเซ ซิสเตอร์เลติสเซีย เบยัลติ โอกาสนี้เราได้ภาวนาสำหรับการประชุม Sinodo Giovani 2018 เพื่อกระแสเรียกของเยาวชนในโลกของเราเป็นพิเศษ…more photos…

Close Up
45007018142_ded2a4d8e9_h
พันธกิจของผู้ปลุกเร้าใจในหมู่คณะ…

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2018 ;yoแรกของการประชุมพบปะอธิการิณีในสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยตั้งแต่เช้าผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ได้ร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการภาวนาและการร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ เป็นประธาน โอกาสนี้ Sr. Nieves Reboso ได้แบ่งปันประสบการณ์การปกครองด้วยการปลุกเร้าใจของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ในหมู่คณะแรกที่มอร์เนเซ Sr.Maria Fisichella ได้นำกิจกรรมเลือกภาพเก้าอื้ต่าง ๆ เพื่อนำสู่การไตร่ตรองถึงบทบาท-การรับรู้ความรู้สึก-ข้อท้าทายของการปฏิบัติหน้าที่อธิการิณีในหมู่คณะ แล้วนำมาแบ่งปันในกลุ่มย่อย จากนั้นแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ Sr. Maria ยังได้บรรยายสั้น ๆ ถึงเอกลักษณ์ของอธิการิณีตามแนวธรรมนูญ ข้อ 108, 113 และ 114 โดยเป็นการไตร่ตรองส่วนตัว แบ่งปันในกลุ่มย่อยและแบ่งปันในที่ประชุมใหญ่ แม้นวันนี้จะเป็นวันที่หนักหน่วง ทว่าทุกคนสัมผัสได้ถึงความมั่งคั่งของพระพรของพระเจ้า ที่ได้รับจากการแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม ที่มีความหลากหลายด้านประสบการณ์และวัฒนธรรม…more photos…  

Close Up
IMG_6297 (Large)
วันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร…

เริ่มเดือนใหม่ 1 ตุลาคม 2018 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทอดเอกสาร “Orientamenti sullo Iuniorato” ผู้เข้าร่วมการะประชุมพบปะ ได้ร่วมกันขอพรพระจากพระเจ้าโอกาสเริ่มเดือนใหม่ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณและแทรกการสวดทำวัตรเช้า ตามด้วยอาหารฝ่ายจิต และแบ่งปันงานกลุ่ม ในรูปแบบวิธีการที่จะนำเอกสารฉบับนี้ไปดำเนินการต่อในแต่ละแขวง เพื่อให้สมาชิกในแขวงทั้งหมดของตนรับทราบ จากนั้น ราว 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมพบปะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้ สามพราน เพื่อชมการแสดงการจับจระเข้ การแสดงมายากล การแสดงช้างและยุทธหัตถี และ โรส การ์เด็น รีเวอร์ไซด์ สวนสามพราน ชมธรรมชาติ ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เยี่ยมชม มีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น เวลา 16.45 น.เป็นช่วงเวลาของการประเมินผลการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ ในบรรยากาศแบบกันเอง โดยแต่ละคนไตร่ตรองส่วนตัวและเข้ากลุ่มแบ่งปันกลุ่มย่อยแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ขอขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกับพระมารดาสำหรับช่วงเวลาที่ให้สมาชิกผู้เข้าประชุมมีโอกาสแบ่งปันความเป็นไปในแต่ละแขวง ปัญหาต่าง ๆ ที่แต่ละแขวงประสบ และนำมาเสนอแนวทางก้าวเดินไปข้างหน้าตามพระพรพิเศษของคณะ ท้ายสุด ที่ประชุมภาวนาสายประคำร่วมกันในภาษาต่าง ๆ อันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ…more photos…  

Close Up
IMG_6221 (Large)
วันที่ 3 ของการประชุมพบปะ สมาพันธ์แขวง CIAO-SPR

เช้าวันใหม่ของวันที่ 30 กันยายน 2018 สมาชิกสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแขวงออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมประชุมพบปะ เพื่อการแบ่งปันเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ได้รับพลังจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์เป็นประธานในพิธี หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ และ Sr. Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายออบรม เริ่มถ่ายทอดเนื้อหาในบทที่ 5 หัวข้อย่อยที่ 2 เรื่องหมู่คณะ หัวข้อย่อยที่ 3 เรื่องอธิการิณี และหัวข้อย่อยที่ 4 เรื่องอธิการิณีเจ้าคณะแขวงตามลำดับ เมื่อถ่ายทอดแต่ละหัวข้อย่อยจะตามด้วยคำถาม สำหรับการลงลึก ไตร่ตรองส่วนตัว และเข้างานกลุ่มแบ่งปัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่เหมือนวันที่ผ่านมา ในภาคบ่ายมีการถ่ายทอดเนื้อหาในบทสุดท้ายคือบทที่ 6 คำชึ้แจงสำหรับกระบวนการก้าวเดินระยะปฎิญาณตนชั่วคราว และประสบการณ์นวกภาพครั้งที่สอง โดยรูปแบบการดำเนินงานเป็นเช่นเดียวกันกับในภาคเช้า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม…more photos…