Author: support

FMA_News_1
20190912_NV_Thanks (3)
12 กันยายน 2562 …. ด้วยใจรัก ….กตัญญู

“ส่งต่อความรักจากใจถึงใจ จับมือกันไว้เชื่อมใจถึงกัน บ้านคง ไม่ใช่บ้าน ถ้าลืมคำว่าเรา หากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใด อยากให้ลองนึกย้อนไปครั้งเก่า ความสุข ในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใด….” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ เป็นประธานในพิธี การเฉลิมฉลองเริ่มด้วยการภาวนาขอพรจากพระเจ้าผ่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเสกวัดน้อยในบ้านซิสเตอร์ โดยคุณพ่อนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และช่วงเช้าได้มีการจัดการแสดงของคณะครูและนักเรียนบนเวที ช่วงเย็นของวันดังกล่าวได้มีการเฉลิมฉลองระดับบ้านและหมู่คณะ พร้อมกับนักเรียนประจำ การจัดกิจกรรมวันกตัญญูนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ในกิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…

FMA_News
DSCF6028 (Large)
ธิดารักษ์…เกมส์ 2019

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริ่ง และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสี่สี กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้บรรดาเยาวชนมีความรักและความสมัคคีต่อกัน ผ่านทางการแบ่งปันพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมี จึงเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ ทั้งสามารถพัฒนาศักภาพตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…more photos….

FMA_News_1
59 (Large)
“รักนี้มีค่าเพราะเธอ”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง จัดงานวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “รักนี้มีค่าเพราะเธอ” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ซึ่งเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบขวัญ การแสดงต่าง ๆ จากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…

FMA_News_1
20190906_st_Sport day (52) (Large)
กีฬาสัมพันธ์…สร้างความสามัคคี…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2652 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมเริ่มด้วยการขอพรพระ การแสดงเปิดสนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในชุด POWER TEAM OF SECONDARY 3 เป็นเรื่องราวของความสุขที่แท้จริงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเป็นการแสดงของวงโยธวาทิต การแสดงของน้องอนุบาล และของนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 3 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สนุกสนาน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันและการซ้อมขบวนต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งเย็นวันที่ 5 กันยายน ทุกคนต่างสวดอ้อนวอนขอพระมารดาเพื่อวันกีฬาสัมพันธ์ ฟ้าจะได้เปิด แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง ตลอดการแข่งขันไม่มีฝนเลย เพราะหลังจากปิดพิธีนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูกลับบ้าน ฝนได้เทลงมาทันที ถือเป็นอัศจรรย์จริง ๆ…more photos… […]

FMA_News
IMG_5910 (Large)
กีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ แผนกนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนประจำ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสนี้ได้มีการเต้นเปิดสนามในบทเพลง “nothing impossible” และการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ขับรถ เดิน 10 ขา วิ่งกระสอบ เรือบก ปิดตาตีปี๊บ อุ้มแตงโม ชัคคะเยอ แตะฟุตบอลพ่อ-ลูก และกินวิบาก ….บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ ความสนุกสนาน และความอบอุ่น ที่มีให้กันและกัน…more photos…

FMA_News_1
IMG_1135 (Large)

ซึ้งใจ… รักกตัญญู เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้เป็นวันฉลองแห่งการขอบคุณขึ้น เพื่อการแสดงความรัก ความรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน เฉพาะอย่างยิ่ง ต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ผู้ซึ่งเป็นดังศูนย์รวมใจของทุกคน โอกาสนี้กลุ่มนักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) กลุ่มยุวธรรมทูต คณะครู นักเรียน และนักเรียนประจำ ต่างได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ และคณะซิสเตอร์ ผ่านทางสุนทรพจน์ บทเพลง การมอบของขวัญ การแสดงรายการต่าง ๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ และวีดีทัศน์ จากตัวแทนในทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระของคณะครู ในบรรยากาศของความอบอุ่น “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี ทั้งอบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์ทุกท่าน…กตัญญูปีนี้ จึงเป็นอีกวันแห่งความทรงจำที่งดงาม ….more photos….

FMA_News_1
24403 (Large)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ซิสเตอร์อุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องเรียนเครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ความสมารถแก่บุคลากรและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา และให้การจัดการศึกษาทั้ง 2 สถานบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…more photos….

FMA_News
IMG_4872 (Large)
ขอบคุณท่าน…ด้วยรักกตัญญู

ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของการอยู่ของท่านท่ามกลางบรรดาสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในเขตสามพราน และพนักงาน ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามา จนถึงวันนี้ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่า ท่านคือผู้แทนของพระมารดา มารีย์ … “ที่ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ท่านเป็นดังมารดา เป็นดังพี่ เป็นดังเพื่อน ร่วมทางที่อบอุ่น และนำทุกคนให้ก้าวเดินในหนทางที่ดีกว่าเสมอ โอกาสนี้ท่านได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย มอบข้อคิดและของที่ระลึกต่าง ๆ กับกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน เป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่หมู่คณะ ในวันที่ 7 กันยายน สมาชิกและนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิง ได้ร่วมกันขอพระพรสำหรับซิสเตอร์นิภา โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ นอกจากนี้สมาชิกทุกกลุ่มยังได้แสดงความรัก-รู้คุณต่อท่านด้วยการแสดงเล็ก ๆ น้อย แต่สุดความสามารถ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านสำหรับความรัก หวังดีที่จริงใจ ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของชีวิตของเรา ทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำ การเชิญชวน การแบ่งปัน […]

FMA_News_1
IMG_0236 (Large)

ซึ้งใจ…รักกตัญญู จากนักเรียนธิดานุเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสวันกตัญญู ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน…https://flic.kr/s/aHsmGN6tBD

FMA_News
00
“HOUSE OF LOVE” ….กตัญญู 2019

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “HOUSE OF LOVE” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และทุกคนในหมู่คณะได้ร่วมใจกันปฏิบัติคุณธรรม ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา บรรดาผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และต่อกันและกัน โอกาสนี้นักเรียน นักศึกษาของหอพักฯ พนักงาน และคณะซิสเตอร์ได้แสดงออกซึ่งความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ด้วยการร้องเพลงซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเล่นกีต้าร์ ประกอบการร้องเพลง การรำอวยพรจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์สองภาษา มอบพวงมาลัย และมอบของขวัญ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับม.4-ม.6 กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงาน กลุ่มซิสเตอร์ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรัก และความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณทุกคน จบท้ายการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหารด้วยกัน เราได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลผู้ใจดีที่ช่วยให้งานนี้ได้สำเร็จไป และในเช้าวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม หมู่คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน มีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โดยบทนำก่อนเริ่มพิธีมีใจความว่า “….พระเจ้าข้า […]