Author: support

FMA_News
NV_Scout (6)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2018 ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ พร้อมกับครูนารีวุฒิ อีก 7 คน ไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ที่โรงเรียนยอเชฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคำนับพระคาดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งสมาคมลูกเสือและท่านเคยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมลูกเสือรัตนโกสินทร์ เวลาประมาณ 09.30 น.มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก มีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนทีมีผลการปฎิบัติงานด้านลูกเสือที่เป็นเลิศ ซึ่งโรงเรียนนารีวุฒิได้รับโล่รางวัล เช่นกัน มีการเครื่องหมายมอบวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อนแก่ครูผู้กำกับลูกเสือ มีครูนารีวุฒิเข้ารับผ้าพันคอและเครื่องหมาย จำนวน 6 คน มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา แผนการจัดกิจกรรมในอนาคต รวมถึงสถานะการเงินของสมาคม ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “อนาคตลูกเสือไทย กับ พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่” โดย ดร.พัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ กรรมการลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก …more photos…

FMA_News
IMG_0124 (Large)
ยินดีรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู การต้อนรับเป็นไปในบรรยากาศความรัก และความชื่นชมยินดี…โดยท่านจะมีการพบปะกับทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่าง ๆ …more photos…

FMA_News
Yuwathammatooth (4)
ชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350 ปี มิสซังสยาม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2018 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทนและนักเรียนคาทอลิก ตั้งแต่ ป.3-ม.6 รวมนักเรียนทั้งหมด จากโรงเรียนในเขต 5 ประมาณ 400 คน ได้ร่วมบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสชุมนุมยุวธรรมทูต ตามรอยมิชชันนารี 350ปี มิสซังสยาม ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน โอกาสนี้ทุกคนได้ร่วมกันเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูตอย่างพร้อมเพียงกัน โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นวิทยากร ซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมิชชันนารีที่ได้นำข่าวดีมาเผยแผ่ในมิสซังสยาม คุณพ่อมิชชันนารีท่านแรกที่มาประกาศข่าวดีที่วัดนักบุญเปโตร มีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีก มากมาย ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมิชชันนารีที่ได้มาเผยแผ่ข่าวดีในมิสซังสยาม ฐานเกี่ยวกับกระแสเรียก ฐานเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ฐาน ตามรอยเท้ามิชชันนารี วัดนักบุญเปโตร ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งดีดีมากมาย โอกาสขอขอบคุณ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร คุณพ่ออนุสรณ์ คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ซิสเตอร์ บราเดอร์ […]

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_9268 (Large)
เรียงร้อย…คำรัก…กตัญญู …ธิดานุเคราะห์ 2018…

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2561 โอกาสวันแห่งพระพรพิเศษ ฉลองกตัญญู ประจำปี 2561 คณะครู นักเรียน นักเรียนประจำ และพนักงาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี ณ หอประชุมเลารา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมวันกตัญญูปีนี้ สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความห่วงใยจากคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน ในช่วงเย็น คณะครูได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะซิสเตอร์ ในบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่น มีการชมวีดิทัศน์ โดยตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละฝ่าย ที่กล่าวถึงซิสเตอร์ทองอยู่ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมาย การขับร้องบทเพลงแทนคำขอบคุณ การกล่าวสุนทรพจน์และมอบของขวัญให้แก่คณะซิสเตอร์ ตลอดจนการแสดงของคุณครูที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ ทำให้ “ครอบครัวธิดานุเคราะห์” ในค่ำคืนนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขดังเช่นทุกปี นอกจากนี้ในค่ำวันที่ 8 กันยายน นักเรียนประจำโรงเรียนธิดานุเคราะห์ และพนักงานได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อซิสเตอร์ทองอยู่ และคณะซิสเตอร์ด้วยเช่นกัน เพื่อขอบพระคุณสำหรับความรัก ความห่วงใย ความใส่ใจและความปรารถนาดี …more photos…

FMA_News
DSC01597 (Large)
แสวงบุญวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก…

เมื่อบ่ายวันที่ 8 กันยายน 2561 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดยซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์อันนา มาเรีย ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน และเยาวชนกลุ่มผู้สนใจกระแสเรียกทั้ง 4 คน ได้เดินทางไปแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันฉลองแม่พระบังเกิด อีกทั้งเพื่อเป็นการย้อนรอยธรรมทูตของเรา ในโอกาส 350 ปีของมิสซังสยาม ทำให้เราระลึกถึงบรรดามิสชันนารี 6 ท่านแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยขึ้นฝั่งที่ท่าเรือวัดบางนกแขวก ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่คณะของเราได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1931 มีการอ่านประวัติเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างย่อ ๆ ภาวนาขอบคุณพระมารดาพร้อมกัน ในโอกาสนี้เราได้พบปะพูดคุยกับคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก ท่านได้เชิญชวนคณะของเราให้มาจัด 100 ปีของคณะในประเทศไทยที่วัดแห่งนี้ด้วย จากนั้นเราได้แวะเยี่ยมมารดาของซิสเตอร์วิภา ปิ่นนพเกล้าซึ่งนอนป่วยอยู่ที่บ้าน และเดินทางไปร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของอันนา วิมลพรรณ อิ่มรุ่งเรือง พี่สาวของซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ณ วัดพระคริสตหฤทัยหรือวัดเพลง เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากญาติ […]

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_3917 (Large)
“LOVE IN THE RAIN ”… กตัญญู 2018 เซนต์เมรี่…

ระหว่างวันที่ 6- 8 กันยายน 2018 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ร่วมใจเป็นหนึ่งมอบคำขอบคุณ แด่ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ โอกาสวันกตัญญูของโรงเรียน โดยเริ่มต้นการแสดงออกถึงการขอบคุณจากแผนกอนุบาลโรงเรียนเวนต์เมรี่ ในหัวข้อ “ดอกไม้ในใจเธอ” เมื่อเช้าวันที่ 6 กันยายน ซึ่งเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอพรจากพระเจ้า สุนทรพจน์ของน้อง ๆ อนุบาล ต่อด้วยโอวาทของอธิการิณี หลังจากนั้นเป็นการแสดงของแต่ละระดับชั้นของอนุบาล เด็ก ๆ ได้แสดงอย่างเต็มที่ ด้วยความยิ้มแย้ม สดใส ร่าเริง นำพาให้คณะซิสเตอร์คณะครู ผู้ปกครองต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ มีความสุขกับความก้าวหน้าของเด็ก ๆ ที่กล้าแสดงออกแม้จะมีเสียงร้องไห้บ้างถือว่าเป็นสีสันของกิจกรรม ในช่วงบ่ายครูผู้ประสานงานและเยาวชนอาสาสมัคร กลุ่มssyv ได้ส่งความสุขให้ซิสเตอร์อธิการและซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม สำหรับโอกาสและการอบรมดูแลต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมจิตอาสา ในช่วงเย็นวันเดียวกันซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบนักเรียนประจำและเยาวชนกลุ่มเลารา ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูที่พวกเขาได้รับ จากคณะซิสเตอร์ คณะครู ที่ติดตามดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความห่วงใย ช่วงเช้า วันที่ 7 กันยายน 2018 […]

FMA_News
IMG_5226 (Large)
“หนึ่งคำขอบคุณจากใจ…แด่ท่านผู้มีพระคุณ”

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะและโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2018 ในหัวข้อ “ความกตัญญูเป็นความทรงจำแห่งหัวใจ”พร้อมกับแนวความคิดของการย้อนมองอดีตด้วยใจรู้คุณโอกาสการเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังไทย โดยได้เริ่มเตรียมใจด้วยการภาวนา การจัดกิจกรรมการแบ่งปันประวัติของสมาชิกแต่ละคนในหมู่คณะ การจัดกิจกรรม “รวมใจด้วยคำขอบคุณ” ซึ่งเป็นการเขียนคำขอบคุณสำหรับผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตที่ผ่านมา และการช่วยกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการยกระดับการอบรมตนเอง ตามแนวปฏิบัติประจำปีของหมู่คณะ ในวันที่ 7 กันยายน คณะครู นักเรียน นักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน พนักงานขับรถโรงเรียน และพนักงานของโรงเรียน ได้แสดงความรักความรู้คุณแด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ผู้เป็นดังตัวแทนของพระมารดามารีย์ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ด้วยการมอบคำขอบคุณ ผ่านทางสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และด้วยการแสดงต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ น่ารัก สวยงามและเปี่ยมด้วยความหมาย ในวันที่ 8 กันยายน คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยศรัย อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันแห่งการขอบคุณนี้ ในบรรยากาศของความศรัทธาและความรักความกตัญญูต่อพระเจ้า ต่อพระมารดามารีย์ ต่อซิสเตอร์สายสวาท ต่อทุกคนที่มีพระคุณต่อชีวิตในทุกระดับและในแต่ละช่วงตอนของชีวิต โดยเริ่มพิธีนั้นได้มีการแห่สัญลักษณ์รูปหัวใจ 3 […]

FMA_News
DSC01477 (Large)
เตรียมใจฉลองพระมารดา….

ระหว่างวันท่ี 5-7 กันยายน 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมกับเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก แเละเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ร่วมใจกันเตรียมจิตใจ ก่อนการฉลองแม่พระบังเกิด เพื่อเป็นการรื้อฟื้นความรักความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ โดยมีการตั้งพระรูปพระมารดาที่ลานอเนกประสงค์บ้านธิดารักษ์ มีการร้องเพลงสรรเสริญแม่พระพร้อมกัน มีการใข้อคิดสั้น ๆ เกี่ยวกับแม่พระ และภาวนาพร้อมกันด้วยบทวันทามารีย์ 10 บท หยิบข้อคิดของมารดา และร้องเพลงสรรเสริญพระมารดา…more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_0407 (Large)
เปิดสนามเล่นอนุบาลใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2018 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง และคณะซิสเตอร์ ร่วมพิธีเปิดสนามเล่นอนุบาลใหม่ ในบรรยากาศที่น่ารักและเบิกบาน เป็นสนามส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแปลงพืชเศรษฐกิจพอเพียง หลังพิธีเปิด น้อง ๆ อนุบาลทุกคนร่วมเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานและอย่างมีความสุข …more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_0733 (Large)
โครงการพี่สอนน้อง…

วันที่ 5 กันยายน 2018 นางสาวเอมี่ อาเมเรีย จาคอป พร้อมด้วย นายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ และทีมงานได้จัดโครงการพี่สอนน้องที่โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทั้งนี้นางสาวเอมี่ ได้เล่าเรื่องราวของตนเองตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิงมีชื่อเสียงโด่งดัง จนมาถึงช่วงเวลาตกต่ำของชีวิตที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหลังจากนั้นก็ถูกจับกุมและชีวิตความเป็นอยู่ในเรือนจำ ที่ต้องเจอกับความลำบากให้กับเยาวชนฟัง พร้อมฝากกับเยาวชนว่า อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะชีวิตอาจต้องจบอนาคตลงเหมือนตนเอง ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด รวมถึงให้เยาวชนระมัดระวังการคบเพื่อน ให้เลือกคบเพื่อนดีๆ ทั้งนี้สัญญาว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก .…more photos…