Author: support

Close Up
05
“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ …โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

วันที่ 18 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูต และนางสาวชฎารัตน์ ทวีชัยรัตน์ ผู้ช่วยพยาบาลจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วย ซิสเตอร์อันนา กราสซี และคณะครูคาทอลิกจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 6 คน ได้ร่วมงาน “วันแพร่ธรรมสากล 2020” ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระคัมภีร์กับการประกาศข่าวดี “ โดย คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร และ “ประสบการณ์พระคัมภีร์กับชีวิตในการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง […]

FMA_News
66916 (Large)
“เอาซีลีอุม” เตรียมจิตใจสู่การฉลองวันแพร่ธรรมสากล

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2020  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีการภาวนาเตรียมจิตใจฉลองวันแพร่ธรรมสากล ในช่วงเวลาทำวัตรเย็น ได้ทบทวนสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหัวข้อของวันแพร่ธรรมสากล คือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” (อสย. 6: 8) เป็นการสร้างความตระหนักว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน มีหน้าที่พายเรือไปด้วยกัน เราจึงไม่สามารถคิดถึงแต่ตนเองได้ แต่ต้องกระทำทุกสิ่งร่วมกัน   หมู่คณะได้รับผลจากการประชุม VDO conference กับ Sr.Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ที่ได้เน้นถึงการที่สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งถูกเรียกให้เป็นธรรมทูตต้อง “ก้าวออกไป” ด้วยสายตาที่เพ่งมองไปยังอนาคต แม้ว่าจะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตาม ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญชวนให้เราปล่อยให้ความหวังจูงมือเราไป ความหวังเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรามองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจและสร้างสรรค์ ในวันสุดท้ายของการเตรียมจิตใจ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มอบไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นธรรมทูตให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ว่าคณะถือกำเนิดจากจิตตารมณ์ธรรมทูต และถูกเรียกให้กระทำหน้าที่ด้วยความนบนอบในการติดตามพระคริสตเจ้าและร้อนรนในการประกาศพระวรสารด้วยชีวิต …more photos…

FMA_News
a1 (2) (Large)
ขอบคุณ “แสงสว่าง” …สู่บ้าน “เอาซีลีอุม”

5-7 ตุลาคม 2020   Happy Welcome ! มาเดอร์นิภา  ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาสเยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง     ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ  อธิการิณี กล่าวต้อนรับ  คณะซิสเตอร์และพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับท่าน   การอยู่ของท่านท่ามกลางเราในความเรียบง่าย  นำความสุขยินดีมาสู่เราทุกคน      มาเดอร์ได้พบปะกับสมาชิก ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา    กลุ่มพนักงาน  การพบปะและการให้โอวาทแต่ละกลุ่ม   เป็นดังคำแนะนำ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นดัง “เกลือที่บริสุทธิ์  รักษากันเน่า  ให้รสชาติ และเป็นดังแสงสว่าง”    การมาเยี่ยมของมาเดอร์ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “แม่พระเดินอยู่ในบ้านนี้…ท่ามกลางเรา”     บรรยากาศแห่งการมาเยี่ยมของท่าน เป็นเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราทุกคน      Grazie Mille  ขอบพระคุณ  …more photos…

FMA_News_1
18 (Large)
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2020  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ  โดยมีมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน หัวข้อ “THE BEST OF Visutthivong” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าที่จะใช้ทักษะ พรสวรรค์ และความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนรอบด้าน   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการตามซุ้มวิชาการต่างๆ เพื่อรับชมผลงานและเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น  …more photos…

FMA_News
02 (Large)
หมู่คณะผึ้งน้อย ร้อยรักหนึ่งเดียว…กตัญญู

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน ในบรรยากาศแห่งความสดชื่นของฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว สัญลักษณ์ของการฉลองวันขอบคุณคือ “รวงผึ้ง” ซึ่งหมายถึงบ้านที่รวบรวมสมาชิกทุกคนที่มีความแตกต่างกัน แต่เป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตการภาวนา การทำงานในหน้าที่ประจำวันด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเกิดผลผลิตเป็นน้ำผึ้งที่ให้ประโยชน์และความหวานแก่ทุกคนรอบข้าง หมู่คณะเชิญชวนให้มีการเตรียมใจตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยบทภาวนาประจำวัน และมีกิจกรรมที่บรรดาซิสเตอร์ออกเยี่ยมเยียนพบปะคุณครูและนักเรียนในทุกห้องเรียน เพื่อรับคำขอบคุณจากใจกตัญญู พร้อมรับมอบสิ่งของเล็กน้อยที่นักเรียนทุกห้องนำมามอบให้ด้วยใจกว้าง เพื่อส่งต่อความรักในโอกาสกตัญญูของเด็กๆ นำไปมอบให้กับครอบครัวที่ยากจน และผู้ที่อยู่ในความต้องการต่อไป คืนวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะทุกกลุ่มเตรียมการแสดงบนเวทีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นมอบของขวัญวันกตัญญูแด่ ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ รวมทั้งมอบเป็นของขวัญซึ่งกันและกันอีกด้วย ทุกคนต่างสัมผัสถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของสมาชิกทุกกลุ่มภายในบ้าน คือการได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว ตามความหมายของหัวข้อการฉลองในปีนี้ คือ “# BETTER TOGETHER” (Insieme è più bello)  และในวันที่ 3 ตุลาคม 2020 สมาชิกในหมู่คณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตในบ้านที่พระเจ้าประทานให้เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ในพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน […]

Close Up
120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)
ธมอ ร่วมงานวันศาสนสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2020  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี และ ระลึกถึงบาทหลวง ไพศาล อานามวัฒน์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านศาสนสัมพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน   ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ (วิทยากรอารมณ์ดี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป และเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์เซนต์โธมัส โดย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาฝึกศักยภาพการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีส่งเสริมกันและกัน ให้ความเคารพเชื่อมั่นในผู้นำที่เราเลือกและในขณะเดียวกันนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะพาไปในเส้นทางที่ถถูกต้องเคารพเชื่อใจในกันและกัน  …more photos…

FMA_News_1
010 (Large)
แสงสว่าง “นิภา” เยี่ยมบ้าน “ธิดาฯ” อีกคราหนึ่ง

วันที่ 28 กันยายน 2020 บรรดาซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มีความยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมของมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น และการแสดงบนเวทีเล็กน้อย  มาเดอร์เดินพบปะกับคุณครูและนักเรียนตามห้องเรียนอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการนักเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้นำ STAR และพบปะให้กำลังใจกับกลุ่มบุคลากรสนับสนุนในโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู และโอกาสเริ่มต้นเดือนแห่งการสวดสายประคำ  ภายในบ้านมีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสขอบคุณสำหรับการเยี่ยมของมาเดอร์ โดยมีตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านร่วมพิธีกรรมและถวายคำภาวนา  เพื่อขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งความสุขยินดีที่พระเจ้าทรงประทานแก่หมู่คณะผ่านทางการเยี่ยมของผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง …more photos…

Close Up
01 (Large)
ประชุมผู้ประสานงานฝายงานธรรมทูต ธมอ

ในวันที่ 15-16 กันยายน 2020   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายธรรมทูตแขวง ธมอ ประเทศไทย ซิสเตอร์อันนา กราสซี ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ และซิสเตอร์เอลดา บารัตตีโน ได้ร่วมประชุม VDO Conferenze ร่วมกับผู้ประสานงานจากแขวงต่าง ๆ ธมอ จำนวน 26 คน และฆราวาส 2 คน จาก 26 แขวง 5 ทวีป    Sr.Maike Loes ผู้ประสานงานกลางฝ่ายงานธรรมทูต เป็นผู้นำการประชุมVDO conferenze   Sr. Alaide Deretti ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต ได้กล่าวต้อนรับผู้ประสานงานทุกคน และนำสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดการประชุม   ซิสเตอร์ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้แบ่งปันคำตอบจากคำถามงานธรรมทูตจากศูนย์กลาง บรรยากาศในการแบ่งปันเต็มด้วยชีวิตชีวา  Sr.Maike ได้เชื้อเชิญให้สมาชิกเจริญชีวิตและสานต่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นมีการนัดแนะงานธรรมทูตในเดือนตุลาคม เดือนแพร่ธรรมสากล และวันฉลองการภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง ในวันที่ 4 ตุลาคม โอกาสครบรอบ […]

FMA_News
01 (Large)
Grateful for your kindness

วันที่ 15-22 กันยายน 2020  หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ได้ต้อนรับมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสเยี่ยมประจำปี ซึ่งเป็นเวลาแห่งพระพรจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์ และ   คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านอย่างอบอุ่น  มีการแสดงบนเวทีที่สวยงาม   โอกาสนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับ “ธนาคารชีวิต”  เพื่อเตือนใจให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคน   จากนั้นท่านได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มต่างๆของบ้าน มอบรอยยิ้ม การทักทาย และเป็นกำลังใจสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน  ทุกคนต่างได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นเยี่ยงมารดาจากการเยี่ยมของท่านในครั้งนี้  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
กิจกรรมอาสา …วันเยาวชน “ธิดานุเคราะห์”

วันที่ 21 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีตัวแทนอ่านสาส์นวันเยาวชน และชมคลิปวีดีโอกิจกรรมของ SSYV ตลอดปีที่ผ่านมา   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบเข็มสมาชิกให้กับอาสาสมัคร SSYV  พร้อมทั้งฝากข้อคิดในโอกาสวันเยาวชน  จบกิจกรรมด้วยการเต้นประกอบเพลง “อาสารับใช้ด้วยใจยินดี”  และ  “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” ในโอกาสนี้ นักเรียน SSYV มีการออกร้านขายขนม เพื่อหาทุนไปสนับสนุนการออกค่าย “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่กระทำเป็นประจำทุกปี  …more photos…