Author: support

FMA_News
01 (Large)
Grateful for your kindness

วันที่ 15-22 กันยายน 2020  หมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง  ได้ต้อนรับมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ในโอกาสเยี่ยมประจำปี ซึ่งเป็นเวลาแห่งพระพรจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์ และ   คณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของท่านอย่างอบอุ่น  มีการแสดงบนเวทีที่สวยงาม   โอกาสนี้ มาเดอร์ได้มอบข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเกี่ยวกับ “ธนาคารชีวิต”  เพื่อเตือนใจให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  และใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าสมกับวันเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับทุกคน   จากนั้นท่านได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มต่างๆของบ้าน มอบรอยยิ้ม การทักทาย และเป็นกำลังใจสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน  ทุกคนต่างได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่นเยี่ยงมารดาจากการเยี่ยมของท่านในครั้งนี้  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
กิจกรรมอาสา …วันเยาวชน “ธิดานุเคราะห์”

วันที่ 21 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร SSYV เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีตัวแทนอ่านสาส์นวันเยาวชน และชมคลิปวีดีโอกิจกรรมของ SSYV ตลอดปีที่ผ่านมา   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติมอบเข็มสมาชิกให้กับอาสาสมัคร SSYV  พร้อมทั้งฝากข้อคิดในโอกาสวันเยาวชน  จบกิจกรรมด้วยการเต้นประกอบเพลง “อาสารับใช้ด้วยใจยินดี”  และ  “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” ในโอกาสนี้ นักเรียน SSYV มีการออกร้านขายขนม เพื่อหาทุนไปสนับสนุนการออกค่าย “พี่สอนน้อง” ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายอาสาที่กระทำเป็นประจำทุกปี  …more photos…

FMA_News_1
05 (Large)
ธิดานุเคราะห์ …ร้อยดวงใจ รักกตัญญู

เมื่อวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี ความรัก และการตอบแทนผู้มีพระคุณในชีวิต ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ละเอียดอ่อนของจิตใจที่ควรปลูกฝังให้คงอยู่ตลอดไปในจิตใจของบรรดาเด็กๆ และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนกอนุบาลจัดงานกตัญญูในวันที่ 16 กันยายน 2020  แสดงความขอบคุณแด่ ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ คุณครูทุกท่าน  ด้วยสุนทรพจน์  บทเพลง มอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และมีการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม โอกาสนี้ผู้ปกครองหลายท่านมาร่วมงาน และชื่นชมในการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจจากการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้ก้าวหน้าในความรู้และคุณธรรมความดี   ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกิจกรรมกตัญญูอย่างสง่า ในวันที่ 18 กันยายน 2020 ในบรรยากาศแห่งคำขอบคุณที่สวยงาม ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น  ที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี  …more photos…

FMA_News
20200920_141009 (Large)
“ธิดารักษ์” รวมพลังในวันเยาวชน

วันที่ 20 กันยายน 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และบรรดาซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติให้กับเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองตามหัวข้ออุดมการณ์ประจำปี “เยาวชนรวมพลัง สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม”  มีการอ่านสารวันเยาวชนแห่งชาติจาก บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน และร่วมกิจกรรมที่ฝึกฝนการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมและบุคคลรอบข้าง จากนั้นมีการไตร่ตรองสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า”( Laudato Si ) พร้อมกับพระวาจาพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวก และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด และร่วมกันภาวนาเทเซ่ เพื่อให้เยาวชนได้ขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรของพระเจ้าที่ตนเองได้รับ  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
มาเดอร์นำพระพรสู่…บ้านมารีย์นิรมล

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน  2020 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมบ้านประจำปีของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งการมาของท่านเป็นการนำพระพรแห่งความยินดีของพระเจ้ามาสู่หมู่คณะเป็นอย่างมาก  ท่านใช้เวลาเยี่ยมเยียนหมู่คณะเล็กๆ นี้อย่างเต็มที่ ได้พบปะครอบครัวพนักงานเพื่อให้กำลังใจ และพบปะนักเรียนกลุ่มธิดารักษ์เพื่อให้ข้อคิดในการเจริญชีวิต และทำหน้าที่ของการเป็นศาสนิกชนที่ดีและพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต ตามคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน  และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมาเยี่ยมของผู้ใหญ่  เด็กๆ ได้เตรียมการแสดงและบทเพลงจากใจ  เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ท่านแทนคำขอบคุณจากใจของสมาชิกในบ้านทุกคน …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
มาเดอร์อยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2020  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ต้อนรับการมาเยี่ยมของ มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะด้วยความยินดี  การอยู่ของท่านท่ามกลางสมาชิก เรียบง่าย และนำความอบอุ่นใจมาสู่ทุกมุมบ้าน ทำให้เราตระหนักมากขึ้นถึงคำกล่าวสุดท้ายของคุณพ่อบอสโกที่ได้บอกกับธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ว่า “พระมารดาเดินไปมาในบ้านหลังนี้ ที่นี่…ท่ามกลางพวกเธอ”   บรรยากาศการมาเยี่ยมของมาเดอร์เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้จริงถึงการที่ “แม่พระอยู่ที่นี่…ในบ้านมารีย์อุปถัมภ์”   ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยม มาเดอร์ได้พบปะสมาชิกทุกคนด้วยรอยยิ้มและการแบ่งปัน  พบปะกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน คณะครู นักเรียน พนักงานในบ้าน และเยี่ยมเยียนศูนย์ฝึกอาชีพตาบอดหญิง  ของขวัญฝ่ายจิตที่มาเดอร์ได้มอบให้กับหมู่คณะในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ คือ คำเตือนสอนให้ชีวิตของเราเป็นประดุจ “เกลือและแสงสว่างของโลก” (มธ 5:13-16) เพราะเกลือถือเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติป้องกันการเน่าและสามารถเพิ่มรสชาติ เราจึงต้องยึดมั่นในมาตรฐานของ “เกลือดองแผ่นดิน”   อีกทั้ง การเป็นแสงสว่างที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นแสงสว่างที่ส่องให้ผู้อื่นเห็น เพื่อนำทางและเตือนภัย เป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ที่สิ้นหวังได้  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ด้วยรักและอาลัย ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2020  ที่วัดน้อยบ้านเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง  กลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกาและชาวอิตาเลียน ร่วมถวายคำภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักและอาลัยถึง ซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์ธรรมทูตผู้ล่วงลับ  เนื่องด้วยความผูกพันที่บรรดาสัตบุรุษชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีกรรมวันอาทิตย์มีต่อซิสเตอร์เอสเตรีนา ซึ่งท่านอยู่ร่วมมิสซาพร้อมกับพวกเขาเสมอ  ทุกคนสัมผัสได้ถึงการเอาใจใส่ติดตาม ห่วงใยและให้กำลังใจในคำภาวนา   ชีวิตของท่านเป็นพยานถึงชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าด้วยความรัก ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล พระสงฆ์คณะเยสุอิต เป็นผู้ถวายมิสซาสำหรับกลุ่มผู้ใช้ภาษาสเปน  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ และคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้ถวายมิสซาในวันอาทิตย์สำหรับสัตบุรุษชาวต่างชาติกลุ่มต่างๆ   ทุกคนร่วมใจสวดภาวนาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของซิสเตอร์เอสเตรีนาด้วยความรักอาลัย  วอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ได้พักผ่อนในบ้านพระบิดาเจ้าสวรรค์ และขอท่านภาวนาจากสวรรค์เพื่อเราทุกคนต่อไป  …more photos…

Close Up
01 (Large)
ฉลองการปฏิญาณตนตลอดชีพในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2020  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำฉลองให้กับสมาชิกผู้ปฏิญาณตนตลอดชีพจำนวน 3 คน คือ ซิสเตอร์มารีอา มัลลิกา ด้านซอม สัตบุรุษวัด น.โรซา แห่งลีมา บ้านคำสีดา จ.อุดรธานี  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ สัตบุรุษวัด น.อักเนส ห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ  เนื่องด้วยซิสเตอร์ทั้งสามได้เข้ารับการอบรมและทำการปฏิญาณตนตลอดชีพที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการฉลองเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในบรรยากาศแบบครอบครัว   พิธีบูชาขอบพระคุณได้จัดขึ้นที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งซิสเตอร์ทั้งสามเป็นสัตบุรุษในเขตศาสนปกครอง โดย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ในเขตศาสนปกครองอุดรธานีจำนวน 20 องค์ ร่วมถวายมิสซาและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิญาณตน  ท่ามกลางความยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ บิดามารดา ญาติพี่น้อง […]

FMA_News_1
IMG_2197 (Large)
ยามแสงสว่าง “นิภา” …เยือนบ้านธิดานุเคราะห์

ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2020  มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เดินทางสู่รั้วบ้านธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี  หมู่คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020  ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับท่านด้วยความยินดี ทุกคนร่วมเสียงขับร้องบทเพลง “จังหวะจะรัก” และชมการแสดงฟ้อนรำบนเวทีที่งดงามประทับใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หลังจากการแสดง มาเดอร์ได้ให้ข้อคิดที่ดี เปรียบดังพระพรของพระเจ้าให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYV นักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน และศิษย์เก่า ต่างมีโอกาสได้พบปะและพูดคุย รับฟังสิ่งที่ดีๆ จากท่านมากมาย  และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ปีนี้ครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของท่าน นับเป็น “50 ปี แห่งพระพร” ที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี  ชาวธิดานุเคราะห์ทุกคนจึงพร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี ของมาเดอร์นิภา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020  […]

Close Up
01
อำลาซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่

ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ เอสเตรีนา ปรันโด ธรรมทูตจากประเทศอิตาลีแผ่นดินของผู้ตั้งคณะ สู่ภารกิจในประเทศไทยและมอบถวายทั้งชีวิตจนลมหายใจสุดท้าย นับเป็นเวลาถึง 71 ปี แห่งชีวิตธรรมทูต และพระพรแห่งชีวิตของท่าน รวมสิริอายุ 99 ปี 19 วัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขเขตศาสนปกครองราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปลงศพ ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์คณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน นักบวชชาย-หญิง สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน คณะครู ศิษย์เก่า เยาวชน ผู้มีพระคุณ และพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาแพทย์และพยาบาลที่ได้ดูแลรักษาซิสเตอร์ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัว ทุกคนที่ได้รู้จักต่างประทับใจในซิสเตอร์ธรรมทูตผู้มีหัวใจมารดาที่กว้างใหญ่   และในโอกาสนี้ Don Wilker Rey Maldonado Rodriguez เลขานุการอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย  Dr. Giovanni poggiani กงสุลสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และผู้แทนจาก Cappellania italiana […]