Author: support

Space_For_The_Young
IMG_8910 (Large)
ชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน 2019

ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน – STAR 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมจำนวนทั้งสิ้น 157 คน ในหัวข้อ “Happiness is…” ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2019 การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นดังโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาความหมายของคำว่า “ความสุข” เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างความสุขให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ในบรรยากาศของการแสวงหา การร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายของการจัดชุมนุมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรที่หลากหลายอาชีพมาให้ข้อคิด แนวทาง และการแบ่งปันที่ทรงคุณค่าตามหัวข้อต่าง ๆ และเราก็เชื่อแน่ว่า ข้อคิดเหล่านั้น จะกลับ “เป็นไปได้” อย่าง“น่าอัศจรรย์ใจ โดยคุณอภิญญา หิรัญเวช แบ่งปันในหัวข้อ “Happiness and Holiness” ศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือ คุณถาณิชา วริศสิทธิกุล คุณภัทรินทร์เกียรติบุญเลิศ และคุณกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ แบ่งปันในหัวข้อ “Call to be….” และซิสเตอร์ฉวีวรรณ […]

Close Up
IMG_7950 (Large)
ประชุมอธิการิณี

ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้จัดการประชุมพบปะบรรดาอธิการิณีประจำทุก 3 เดือน ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีอธิการิณีจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 9 คน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและความเป็นกันเอง ที่แสดงออกด้วยการแบ่งปันชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ ในความซื่อและเรียบง่าย …more photos…

FMA_News
DSC06299 (Large)
25 ปี แห่งชีวิตสมรส…

เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสมรส ระหว่างนายสำราญ เมืองอินทร์และนางลอน แก้วประกอบ พนักงานประจำ ซึ่งทำงานในหมู่คณะนานถึง 16 ปี โอกาสนี้หมู่คณะได้จัดฉลองเป็นพิเศษให้ทั้งสองคน ด้วยการขอพรพระร่วมกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน ที่วัดน้อยมารีย์นิรมล หลังบทเทศน์ทั้งสองได้จับมือกันและกัน ทั้งได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาที่จะถือซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้มีการมอบของขวัญแก่ผู้ฉลอง และเชิญทั้งสองคนเปิดพื้นที่การฉลองด้วยการเต้นลีลาศเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีร่วมกันก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น และจะได้ยาวนานอยู่ในความทรงจำตลอดไป…more photos…  

FMA_News
DSC_0109 (Large)
ร่วมฉลองคริสต์มาส…

หมู่คณะศาลาแดงและหมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ณ หอพักหญิงนิรมล หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศครอบครัวที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยพระพรขององค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและช่วงเวลาแห่งความรัก ดังบทเพลงตอนหนึ่งที่ว่า “คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก”…more photos…  

FMA_News_1
IMG_7904 (Large)
สุขสันต์วันคริสต์มาส…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในบรรยากาศของความรัก ความชื่นชมยินดี ความสงบสันติ และความกตัญญูรู้คุณ โดยมีคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ซดบ. เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นดังช่วงเวลาของการรวบรวมคำขอบพระคุณ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าและการวิงวอนขอพระพรจากพระองค์ โอกาสการสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งแต่ละคนได้ตระเตรียมใจมาตลอด ด้วยการทำนพวารรำพึงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ย้อนรำลึก ตำนาน “รัก” 350ปี มิสซังสยาม… หลังพิธีบูชาขอบพระคุณได้มีการนมัสการพระกุมารและรับข้อความที่ระลึกจากพระองค์ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาอาหารเที่ยง ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน ตัวแทนหมู่คณะได้กล่าวยคำอวยพรแด่ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี และทุกคนต่างร่วมใจกันส่งพรความสุขผ่านทางบทเพลงแด่ท่าน…ในวันอันเปี่ยมด้วยความหมายและสดใสยิ่งนี้ …more photos…

FMA_News
mu_001 (38) (Large)
ความสุขวันคริสต์มาส…

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาส แบ่งปันความรักแด่ผู้มีพระคุณ โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร ตัวแทนคุณครู สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถ ได้มอบกระเช้าสุขภาพแด่อธิการิณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบบทเพลงแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน ทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงอวยพรอย่างมีความสุข และในวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง เกมการละเล่น การสอยดาว และการออกร้านอาหาร ในบรรยากาศของความสนุกสนาน และการลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ …ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ชื่นชม ได้รับสมประสงค์ตลอดไปเทอญ…more photos…

FMA_News_1
IMG_8496 (Large)
ธิดาฯ…กับการฉลองคริสต์มาส

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์สุพีเรีย ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน งานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง …more photos…

FMA_News
IMG_7646 (Large)
ช่วงเวลาแห่งพระพร…

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้รับการอวยพรและการส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริต์มาสและปีใหม่ จากหมู่คณะนักบวชในบริเวณใกล้เคียง เขตสามพราน และจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสของการรับและการมอบความสุขซึ่งกันและกัน ในจิตตารมณ์ของความรักและการแบ่งปัน ทั้งด้วยบทอวยพร บทเพลงไพเราะและการมอบของขวัญ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรภาพและชื่นชมยินดี ทำให้คำกล่าวของ เดล อีเวนส์ (Dale Evans) นักเขียน นักร้องและนักแสดง สะท้อนในใจเราอีกครั้งหนึ่ง “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส” …more photos…

FMA_News_1
IMG_6316 (Large)
นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งในแต่ละวันนักเรียนและคณะครู ได้ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่จะทรงมาบังเกิดอีกครั้งหนึ่ง โดยมีบรรดาซิสเตอร์สับเปลี่ยนกันให้โอวาทแก่นักเรียน นอกจากนี้ หลังวจนพิธีกรรมมีการร้องเพลงประกอบ ท่าเต้นของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อส่งความสุขให้แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู และเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการส่งมอบความสุขนี้ เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของการแสดงออกถึงความยินดี ความปรารถนาดี และการอวยพรความสุขซึ่งกันและกันได้อย่างงดงาม …more photos…

Space_For_The_Young
DSC05187 (Large)
กิจกรรมคริสต์มาส…บ้านเซซ่ง

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน พร้อมด้วยเยาวชนผู้สนใจจำนวน 4 คน ได้ออกค่ายงานอภิบาล โดยร่วมกันจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีซิสเตอร์มาลี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมค่าย โอกาสนี้เยาวชนผู้สนใจได้มีร่วมกันวางแผนงานต่าง ๆ ด้วยการเตรียมเกมการละเล่น จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ซึ่งทำให้กิจกรรมการละเล่นดำเนินไปอย่างราบรื่น เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม และได้รับความสนุกสนาน มีการเล่นสอยดาว จับรางวัลต่าง ๆ มากมาย มีการลุ้นรางวัลจักรยาน พาหนะสำหรับเด็ก ๆ ในการเดินทางไปโรงเรียน เด็กที่จับได้สลากจักรยาน เขาดีใจมากเพราะบ้านไกล จะมาเรียนคำสอนก็ลำบาก ตอนนี้คงจะมาเรียนคำสอนที่วัดได้ง่ายขึ้น และไปโรงเรียนด้วยความสะดวกมากกว่า นอกจากนี้เราได้เดินเยี่ยมผู้ป่วยและผู้อาวุโสในหมู่บ้านร้องเพลงส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ รับศีลรับพรจากผู้อาวุโสกันถ้วนหน้า เรายังถือโอกาสนี้ส่งความสุขคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่ทำงานที่นั่นด้วย […]