Author: support

FMA_News
DSC03148 (Large)
ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์…ราชินีแห่งสายประคำ

ในเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซึ่งเป็นวันระลึกแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดให้มีการสวดภาวนาสายประคำระดับเขตวัด โอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ โดยเชิญคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ คุณพ่อไชโย กิจกสุล อธิการบ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์ บ้านเณรซาเลเซียนสามพราน บ้านมารีย์นิรมล สามพราน บ้านธิดารักษ์ บ้านหลุยส์ โชเวย์ และสัตบุรษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมภาวนาสายประคำ ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา สำรวม โดยภาวนาพร้อมกับ Power point สลับกับบทเพลงสรรเสริญพระมารดา หลังภาวนา คุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ ซดบ. นำสวดบทขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์และอวยพรด้วยการพรมน้ำเสกแก่ผู้ร่วมการสวดสายประคำ ต่อด้วยการรับพรจากการปกมือของพระสงฆ์ ซึ่งนำความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน …more photos…

FMA_News_1
DSC03084 (Large)
ประชุมผู้ปกครองเยาวชนธิดารักษ์…

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2018 ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และครูนพมาศ จันธนะตระกูล รอต้อนรับเด็กกลุ่มเยาวชนธิดารักษ์กลับเข้าบ้านธิดารักษ์ ด้วยการเตรียมสถานที่ปรับปรุงใหม่ในบรรยากาศที่อบอุ่นทั้งป้าย WELCOME และข้อคิดเตือนใจใต้ระเบียงทางเดิน รวมทั้งความสะอาดของบ้าน ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองของเยาวชนธิดารักษ์ เพื่อพบปะเสวนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี แนะนำบุคลากรของบ้านให้ผู้ปกครองรับทราบอีกครั้ง เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1 /2561 ซิสเตอร์เนาวรัตน์ยังติดภารกิจที่ต่างประเทศ และซิสเตอร์มาลียังไม่ได้รับหน้าที่อย่างเป็นทางการ จากนั้นให้ชมภาพกิจกรรมของบ้านธิดารักษ์ในภาคเรียนที่ 1/2561 และแบ่งปันข้อคิดตามระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก 3 สิ่งเพื่อการอบรมและขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ นั่นคือ ความรักพากเพียรอดทน บรรยากาศที่ดี และแบบอย่างที่ดี จากนั้นชมคลิปสั้น ๆ 3 คลิป เสียงของลูกที่ต้องการจากพ่อแม่ เสียงของแม่ที่ต้องการจากลูก และเสียงของลูกที่ต้องการบอกบางสิ่งกับพ่อ จากนั้นซิสเตอร์มาลีได้ชี้แจงระเบียบต่าง ๆ ของบ้านและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอบรมเด็กในแนวทางเดียวกับการอบรมของเรา ต่อด้วยคุณครูนพมาศ จันธนะตระกูลชี้แจงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเรียนของเด็กแต่ละคน รวมทั้งเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านทันทีหลังการสอบเสร็จ เนื่องจากเด็กอาจค้างงานส่ง ติด ร หรือ ต้องแก้ 0 และร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบ้านธิดารักษ์ก่อนการกลับไปเยี่ยมครอบครัวของตน ในการพบปะครั้งนี้มีผู้ปกครองของเยาวชนธิดารักษ์เข้าร่วมจำนวน […]

Close Up
IMG_7113 (Large)
อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

Close Up
IMG_0996 (Large)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

Close Up
DSC07972 (Large)
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ.

ระหว่งวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรสถาบันในเครือ ธมอ. ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน โดยมี คุณมานพ ผิวเกลี้ยง และทีม ได้มาเป็นวิทยากร แบ่งปันสมณสาส์นของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ว่าด้วย “การทำงาน” ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และคุณจาริณีย์ พรหมพลจร ได้แบ่งปันและให้ความรู้ หัวข้อกฎหมายพื้นฐานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ “เราคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสื่อ….ใช้สื่อเป็น” นอกจากนี้ โอกาส 350 ปี งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้จาริกแสวงบุญไปยังสักการสถานบุญราศรีบุญเกิด กฤษบำรุง ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เพื่อขอพรจากท่านบุญราศี อนึ่งการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ทุกคนได้รับความประทับใจมากมาย ต่างให้ความสนใจ รวมถึงความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมทุกอย่างเต็มความสามารถ โอกาสนนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางผู้รับผิดชอบได้จัดให้มีการไปทัศนศึกษาและพักผ่อนร่วมกันที่สวนสนุก ดรีมเวิลด์ […]

FMA_News
34301
ร่วมชุมนุมครูคำสอน…

ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณสาลินี หอมมณีรัตนชัย และครูคาทอลิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน ร่วมชุมนุมครูคำสอน และครูครูคาทอลิกระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2018 จากที่มาทั้งหมด 852 คน โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช เป็นประธานเปิดงาน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรม และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับครูคำสอนที่ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป และการรื้อฟื้นเป็นครูคำสอน โอกาสนี้คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแพร่ธรรมของมิชชันนารี 350 ปี โอกาสที่จะครบรอบในปีหน้า และพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นวิทยากรในภาคบ่าย เรื่องหนทางที่ทำให้คนสนใจในการมานับถือศาสนาคาทอลิก และเป็นประธานปิดในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับคณะสงฆ์ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการจัดงานที่ได้เสียสละทุ่มเท และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี….more photos…

FMA_News_1
DSC02609 (Large)
กลุ่มเยาวชนผู้สนใจ…ฝึกทำอาหาร

ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2018 กลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียกทั้ง 4 คน หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ฝึกปฏิบัติการทำอาหาร โดยมีซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา เป็นวิทยากรให้การอบรม เริ่มด้วยการนำภาวนาขอพรพระ ตามด้วยการให้ความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเมนูที่จะประกอบอาหารใช้หลักการอย่างไร เช่น พิจาณาดูว่าในบ้านมีวัตถุดิบใดบ้างที่ควรนำมาประกอบอาหารก่อน วิธีการทำง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเกินไปหรือใช้เวลามากเกินไป คนในบ้านสามารถรับประทานได้โดยทั่วกัน คอร์สฝึกการปฎิบัติการทำอาหารนี้ ได้รับการสนับสนุนจากอธิการิณี ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีรพัชระรังษี เพื่อใช้ช่วงเวลาหนึ่งของการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ได้รับความรู้ เปลี่ยนกิจกรรมจากการเรียน การอ่าน เป็นการฝึกทักษะชีวิต อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่พนักงานในบ้านเข้ารับการอบรมพนักงานของระดับแขวง ไม่มีแม่ครัวทำอาหารเราจึงฝึกการเป็นแม่ครัว ลงมือทำเองและรับประทานเอง ในการฝึกทักษะทำอาหารนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากผู้เข้ารับการฝึกปฎิบัติและวิทยากรพิจารณาเมนูอาหารร่วมกัน มีเมนูอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น ข้าวมันไก่ แกงจืดฟักเขียว ไข่ลูกเขย ผัดไท ไข่พะโล้ พะแนงหมู ขนมจีน แกงเขียวหวาน แกงส้มผักรวม ห่อหมกใบยอ ปอเปี๊ยะ ถั่วแปบ ข้าวต้มมัด ทับทิมกรอบ ถั่วกรอบแก้ว ฯลฯ …more photos…

Space_For_The_Young
IMG_9963 (Large)
ค่ายอบรมอาสาสมัคร…

ฝ่ายกิจกรรมอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัคร VIDES และ SSYV ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมอาสาสมัคร SSYV ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของการมีภาวะผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยการอบรมตามกิจกรรมฐานและการออกไปปฏิบัติจริงตามสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูพี่เลี้ยงติดตามร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา การอบรมในครั้งนี้อาสาสมัครต่างมีความสุขความยินดีที่ได้เป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน…more photos…

FMA_News
IMG_6961
Sr.Nieves พบปะกับหมู่คณะ…

หลังจากการประชุมถ่ายทอดเอกสารเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ให้กับสมาชิกในสมาพันธ์แขวง CIAO แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ ได้พบปะกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ด้วยการให้ข้อคิด กำลังใจและคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจการการอบรมดูแลเยาวชนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่บรรดาสมาชิกของศูนย์เป็นอย่างยิ่ง….more photos…

Space_For_The_Young
DSC02466 (Large)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่…

ในช่วงสายของวันที่ 5 ตุลาคม 2018 คุณครูสายฝน โหจันทร์ และคุณครูสาลินี หอมมณีรัตน์ชัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่แวดล้อมบริเวณบ้านธิดารักษ์ สามพราน ด้วยการกวาดใบไม้ ถอนหญ้าในบริเวณรอบบ้าน ข้างรั้ว ถนนทางเดิน ทำให้บริเวณบ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำดินปลูกพืชมาบริจาคสำหรับการปลูกพืชและผักอีกด้วย ขอพระตอบแทนน้ำใจดีของเด็ก ๆ เหล่านี้ด้วยพระพรที่พวกเขาทุกคนต้องการด้วยเทอญ…more photos…