Author: support

FMA_News_1
01 (Large)
ธมอ ร่วมงานวันจิตตารมณ์ซาเลเซียนระดับโลก

วันที่ 15-17  มกราคม  2021   สมาชิก ธมอ เข้าร่วมงานวันจิตตารมณ์ครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก ครั้งที่ 39  พร้อมกับสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนทั่วโลกกว่า 7,000 คน  ซึ่งลงทะเบียนการประชุมด้วยระบบออนไลน์  ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง”   ในประเทศไทยมีสมาชิกของครอบครัวซาเลซียนลงทะเบียนจำนวน 85 คน ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม คือ   1) สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพ   2) บ้านธารพระพร สามพราน   3) บ้านซาเลเซียน สามพราน  4) โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง   5) โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ โดยมีตัวแทนสมาชิก  ธมอ  จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง และโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่  เข้าร่วมการประชุมในระดับโลก  ระดับภูมิภาค EAO ผ่านระบบ ZOOM และการประชุมกลุ่มระดับประเทศตามสถานที่ดังกล่าว  พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของครอบครัวซาเลเซียนที่เข้าร่วมด้วยความสนใจ   มีการรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์แห่งความหวังของเยาวชนในทวีปต่าง ๆ  […]

Close Up
02 (Large)
ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
เยี่ยมชาวบ้านแบ่งปันสุข

วันที่ 10 มกราคม 2021   ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น พร้อมด้วย คุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จังหวัดบึงกาฬ  ปฏิบัติกิจเมตตาในการออกเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านโนนสวาง จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อแบ่งปันความสุขและส่งต่อความรักของพระคริสตเจ้า ผ่านทางการมอบปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับชาวบ้าน เช่น อาหารเสริม ผ้าห่มกันหนาว นอกจากนั้น การพบปะพูดคุย การเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส และคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน ได้นำความบรรเทาใจมาสู่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  ทุกครัวเรือนให้การต้อนรับด้วยความรู้คุณ และกลุ่มผู้ออกเยี่ยมเยียนต่างรู้สึกเปี่ยมสุขจากการปฏิบัติเมตตาจิต และถือเป็นการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เป็นพยานแห่งความรักของพระคริสตเจ้าท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่ออีกด้วย …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
คริสต์มาสที่จอมทอง

วันที่ 24 ธันวาคม 2020   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ พร้อมทั้งพนักงานได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพที่ วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  โดยมีบาดหลวง จีรภัทร รักสีขาว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ก่อนพิธีมีการชมวีดิทัศน์เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจต้อนรับการบังเกิดของพระกุมารเยซู   หลังจบพิธีมีการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ และเยาวชน อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ ร้องเพลง และการแสดงบนเวทีเป็นการสร้างความสุขแห่งการบังเกิดของพระกุมารเยซูในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี …more photos…

FMA_News
01 (Large)
ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

วันที่ 31 ธันวาคม 2020  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม และสมาชิกหมู่คณะ ได้ต้อนรับนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา   ซึ่งเดินทางมาส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับบรรดาซิสเตอร์  เป็นต้น  สำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตชาวอิตาเลียน 2 ท่านในหมู่คณะ  คือ ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์ อันนา มาเรีย โมเซเล   ท่านได้ให้ความเป็นกันเอง พบปะพูดคุยด้วยความสนุกสนาน   หมู่คณะถือโอกาสส่งความสุขด้วยการขับร้องบทเพลงสวัสดีวันปีใหม่  และซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ มอบกระเช้าส่งความสุขให้ท่านทูตและภริยา   นายโลเรนโซ กาลันตี ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา  …more photos…

FMA_News
A4 (Large)
เทศกาลแห่งความสุขซึ่งกันและกัน

วันที่ 22 ธันวาคม 2020 ในเทศกาลแห่งการส่งมอบความสุขคริสต์มาส หมู่คณะซิสเตอร์จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้ไปส่งความสุขในสถานที่ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน บ้านนักบวชคณะต่าง ๆ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ท่านศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งครอบครัวของบรรดาสมาชิกที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย และในโอกาสแห่งความสุขยินดีนี้ กลุ่มนักเรียนประจำในบ้านได้ส่งความสุขวันคริสต์มาสให้กับซิสเตอร์ รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ และคุณครู เป็นการแสดงออกที่น่ารักที่มีให้กับผู้ใหญ่ด้วยความจริงใจ ซึ่งเป็นผลจากความสุขที่ทุกคนได้รับจากการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า และในวันที่ 24  ธันวาคม 2020  ในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสพร้อมกับคณะครูและนักเรียนทุกคน  มีรายการแสดงละครฉากการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และรายการแสดงของเด็กนักเรียนที่เต็มด้วยความน่ารักและมีสีสันแห่งวันฉลอง เมื่อจบการแสดงมีกิจกรรมเกมที่สร้างความสนุกสนานทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่มีความหมายและนำความสุข ความชื่นชมยินดีให้กับเด็กนักเรียนทุกๆคน  …more photos…

FMA_News_1
03 (Large)
ฉลองคริสต์มาสกลุ่มคริสตชนอิตาเลียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2020   หมู่คณะซิสเตอร์ที่บ้านเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง สมโภชวันคริสต์มาสร่วมกับพี่น้องคริสตชนชาวอิตาเลียน ที่วัดน้อยซิสเตอร์ซาเลเซียนฯ ศาลาแดง โดยมีคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  สัตบุรุษชาวอิตาเลียนได้มาร่วมฉลองคริสต์มาสกันจำนวนมาก ต่างคนนำอาหารมารับประทานแบ่งปันกันและกันในบรรยากาศครอบครัวอันอบอุ่น   ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ได้เตรียมบรรดาเด็ก ๆ แสดงละครเกี่ยวกับฉากคริสต์แบบแบบ New normal  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19  การแสดงฉากคริสต์มาสจึงจัดรูปแบบเป็นละครฉากเล็ก ๆ  ตัวละครคือเด็ก ๆ ที่มาร่วมในพิธีพร้อมกับผู้ปกครอง   หลังพิธีคุณพ่อชาร์ล ได้อวยพรสัตบุรุษ และแจกรูปพระกุมารเป็นที่ระลึก  …more photos…

FMA_News_1
Christmas AU (26) (Large)
คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งรัก

วันที่ 24 ธันวาคม 2020  ในหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง หลังจากที่ได้เตรียมนพวารพระคริสตสมภพอย่างดีมาเป็นเวลา 9 วัน และในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แม้การฉลองจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากทุกปี แต่ได้ทำให้การฉลองคริสต์มาสปีนี้เต็มด้วยความหวัง และเป็นคริสต์มาสที่นำแสงสว่างแห่งความเชื่ออย่างมากมาย  เริ่มต้นด้วยละครฉากการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้า แสดงนำโดย นักเรียนจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม พี่พนักงาน และบรรดาซิสเตอร์ที่ได้มีส่วนทำให้ละครฉากนี้กลับสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือของแต่ละคน  ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้อยู่ร่วมฉลองกับพวกเรา ทำให้การฉลองคริสต์มาสนี้อบอุ่น มีสีสันมากขึ้น และยังร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จากนั้น มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ โดย บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว (SDB) ยินดีมาถวายมิสซาเป็นพิเศษ ทำให้ทุกคนมีโอกาสร่วมการฉลองสมโภชพระคริสตสมภพด้วยความชื่นชมยินดีแห่งการรอคอยที่แท้จริง หลังจากจบพิธีได้ส่งความสุขให้กับคุณพ่อและคณะผู้ใหญ่ทุกท่าน  …more photos…

FMA_News
01 (Large)
สันติสุขในคืนคริสต์มาส

คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2020  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปในหลายจังหวัดอีกครั้ง  ทำให้มีการประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้งดการร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และพิธีบูชาขอบพระคุณที่มีสัตบุรุษมาร่วมจำนวนมาก และให้จัดการร่วมพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตนเอง  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเล็ก ๆ ในบ้าน ร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณภายในวัดน้อยของบ้านอย่างอบอุ่น  โดยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ยินดีมาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราได้รับพระพรแห่งการบังเกิดขององค์พระวจนาตถ์ ผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่บังเกิดมาเพื่อให้ทุกดวงใจที่เปิดรับองค์พระผู้ไถ่ได้รับสันติสุข ดังถ้อยคำในการประกาศสมโภชพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และถวายคำภาวนาเป็นพิเศษเพื่อพระเยซูคริสตเจ้าโปรดปกป้องทุกคนให้พ้นจากโรคระบาดที่กำลังคุกคามชีวิตในขณะนี้  หลังจากจบพิธี ทุกคนร่วมรับประทานอาหารว่าง และส่งความสุขคริสต์มาสซึ่งกันและกัน  …more photos…

FMA_News
07 (Large)
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ฉลองคริสต์มาส

วันที่ 24 ธันวาคม  2020  คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกับผู้ปกครองที่มาร่วมในช่วงเช้า  เริ่มกิจกรรมด้วยการสวดภาวนาพร้อมกัน จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้ส่งความสุขแก่คณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ มอบของขวัญ และการแสดงละครคริสต์มาส การแสดงแต่ละระดับชั้น 7 รายการ  จากนั้น ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ประธานในพิธี ได้เปิดโรงทานที่นักเรียนแต่ละห้องได้จัดเตรียมเพื่อมาร่วมฉลองพร้อมกันเป็นการส่งความสุขให้กันและกัน ส่งเสริมความรัก และการแบ่งปันซึ่งเป็นความหมายสำคัญที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาส ในตอนเย็น นักเรียนได้ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับสัตบุรุษในหมู่บ้าน ด้วยการแสดงละครคริสต์มาสที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  ก่อนเริ่มพิธีบูชาของพระคุณวันสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจในการร่วมพิธีกรรมและสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันในคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส  …more photos…