Author: support

Close Up
IMG_3627 (Large)
การถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ รุ่นที่ 1…

ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2019 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการถ่ายทอดเอกสารแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการทำโครงการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 โดยมีซิสเตอร์อักเนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และฝายทีมงานฝ่ายอบรม เป็นผู้ดำเนินการการประชุม มีสมาชิกจากทุกหมู่คณะเข้าร่วมจำนวน 30 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน การจัดการถ่ายทอดเอกสารฉบับนี้ เป็นความปรารถนาของคณะผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ที่ต้องการให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ศึกษาเนื้อหา และนำสู่ภาคปฎิบัติในชีวิตหมู่คณะ โดยเอกสารฉบับนี้มี 6 บท แต่ละบทล้วนมีความสอดคล้องกัน เริ่มจากสถานการณ์แวดล้อมต่อกระบวนการอบรม ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้เยาว์ในระดับโลก เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการอบรม หมู่คณะที่มีส่วนช่วยให้สมาชิกผู้เยาว์เติบโต รวมถึงการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกผู้เยาว์ และที่สำคัญคือบทบาทของพระมารดามารีย์ที่หมู่บ้านคานา แบบฉบับในการเจริญชีวิตท่ามกลางผู้คน ที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้องและยื่นมือเข้าช่วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการทำโครงการชีวิตส่วนตัว โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีบ้านมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและเปี่ยมด้วยคุณภาพของสมาชิก สมาชิกที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้ทบทวนและรื้อฟื้นจิตตารมณ์ครอบครัว ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องผ่านทางเอกสารที่ศึกษา มีช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน ภาวนาเฉลิมฉลองพิธีกรรม การเล่นเกมหย่อนใจร่วมกัน ทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีแบบแผนชัดเจนที่จะสืบสานต่อในชีวิตหมู่คณะ …more […]

Close Up
06.IMG_6567 (Large)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนในเครือ ธมอ.

ฝ่ายอภิบาลด้านคริสตศาสนธรรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมฟื้นฟูชีวิตจิตใจครูคาทอลิกของโรงเรียน ในเครือ ธมอ. ระหว่างวันเที่ 13 -14 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในหัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม…สู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน”โดยมีคุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย สมณลิขิตเตือนใจ Gaudete et Exsultate “จงชื่นชมยินดีเถิด” และจาริกแสวงบุญที่สักรสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้บรรยายประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูประภา วีระศิลป์ นำการภาวนา Bibliodrama เป็นโอกาสให้ครูคาทอลิก 97 คนที่เข้าร่วมได้ฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ ในบรรยากาศของความร่าเริงแบบซาเลเซียนและมิตรภาพที่อบอุ่นกับเพื่อนครูจากต่างโรงเรียน…more photos…  

FMA_News_1
IMG_7355 (Large)
ม.อ. ร่วมใจแห่เทียนจำนำพรรษา…

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยคุณครูสุปรีชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นำกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม และตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับ-ส่ง นำสิ่งของไปถวายที่ วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม และเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ 3 รอบ ทุกคนเข้าไปในพระอุโบสถ พระสงฆ์รับของและให้ศีลให้พรเพื่อเกิดความสุข ความเจริญแก่ทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยดี…more photos…

FMA_News
0T0A7816 (Large)
“Fortune Condom”เกมส์สร้างสรรค์สังคม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แสดงความยินดีกับนางสาวภควดี พานิล นางสาวสุชัญญา ตงศิริ นางสาวจิณณะ โคตรโมลี นางสาวชุตินันท์ รัตนคช และนางสาวบวรลักษณ์ อุดมมงคลกิจ ในชื่อทีม ACE ที่เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม-ออกแบบสังคม และเป็นทีมที่ชนะเลิศในการออกแบบเกมคว้ารางวัล Empathic Communication Award โดยเป็นทีมที่สามารถสื่อสารประเด็นผ่านเกมได้อย่างเข้าอกเข้าใจผู้ประสบปัญหานั้น ๆ ในชื่อบอร์ดเกมว่า “Fortune Condom” ป้องกันปัญหาคุณแม่วัยใส ซึ่งประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 บาท…more photos…

Close Up
IMG_3274 (Large)
ธมอ. จัดอบรมสื่อศึกษา

ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดอบรมด้านสื่อศึกษา แก่คณะซิสเตอร์และคณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. ที่รับผิดชอบในด้านการให้การอบรมแก่นักเรียนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก แบ่งปันเกี่ยวกับเนื้อหาของ “สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” ที่ให้ไว้ในโอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 จากนั้นซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ได้แบ่งปันเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของ “คุณพ่อบอสโก มาเดอร์มัสซาแรลโล นักสื่อสาร” รวมถึง “แนวปฏิบัติเพื่อการใช้สื่อฯ ประเภทโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์” นอกจากนั้น ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครูวิรมณ บัวแดง ได้แบ่งปันเนื้อหา “กิจกรรมสื่อศึกษา” และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อบรมถ่ายทอดแก่นักเรียนในการใช้สื่อฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย…more photos…

Close Up
IMG_6820 (Large)
ธมอ. และครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมอบรมสัมมนา…

วันที่ 6 กรกฎาคม 2019 คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากความรุนแรงและการละเมิด” โดยเนื้อหาการประชุมได้มีการหยิบยกปัญหาเป็นกรณีตัวอย่าง ให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์หาแนวทางการดำเนินการอย่างเหมาะสม การทำความเข้าใจรากเหง้าความรุนแรงและการล่วงละเมิด วัฒนธรรมและอำนาจการครอบงำ และนโยบายพร้อมคู่มือปฏิบัติเพื่อการปกป้องคุ้มครองนักเรียน …more photos…

FMA_News_1
0136 (Large)
“CATHOLIC JUNIOR BIBLE CAMP”

นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จำนวน 10 คน เข้าร่วมค่าย “CATHOLIC JUNIOR BIBLE CAMP” เมื่อวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น โดยในช่วงที่ 1 ของ ช่วงแรก ได้มีการสำรวจพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ช่วงที่ 2 เป็นสำรวจพระวรสารนักบุญยอห์น ช่วงที่ 3 ศึกษาภูมิหลังพระวรสารนักบุญยอห์น และในช่วงที่ 4 – 7 ศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น 21 บท ในกิจกิรรมที่ 2 เป็นการศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น ด้วยรูปแบบกิจกรรม ของการร้องเพลงประกอบท่าทาง การแสดงละคร การวางผังมโนทัศน์เรื่องราวในพระวรสารนักบุญยอห์น ภาวนาเช้าประกอบท่าทางและพระวาจา เยี่ยมเยียนบ้านเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และพิธีบูชาขอบพระคุณในทุกวัน  โดยการจัดค่ายครั้งนี้ มีนักเรียนมาจาก […]

FMA_News
pic1 (5) (Large)
แสดงความยินดี…

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี โดยการนำของคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ธนชาต เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ โดยมีการจัดประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง โดยแบ่งระดับการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.1-ป.3 ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ ม.1-ม.3 ระดับม.4-ม.6 และระดับอุดมศึกษา และ ปวส. ในการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 และระดับ ม.1-ม.3 ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน […]

FMA_News_1
2019_NV_Mother Provincial visit (3) (Large)
…ขอบคุณทุกเรื่องราว …

ระหว่างวันที่ 29 -5 กรกฎาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ราชบุรี อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถึงการพบปะและให้การอบรมพร้อม ๆ กัน ได้พบปะกับคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYVครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศิษย์เก่า และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน และท้ายสุด……… ด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ คณะซิสเตอร์ นักเรียนประจำ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อ นพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธี …ขอบคุณสรวงสวรรค์ ให้เราได้เจอกัน ขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ ขอบคุณทุกเรื่องราว ต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ ขอบคุณ ขอบคุณ… more photos…

FMA_News
3
ร่วมแสดงความอาลัย…

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้ร่วมพิธีปลงศพ คุณ Ambrose Jean ชาวฝรั่งเศส สัตบุรุษในกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี หัวหมาก ที่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ โดยมีพระสมณทูต พอล ชาง อินนัม เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สงบเปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา โอกาสนี้สมาชิกของทั้งสองหมู่คณะได้ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณ Ambrose ในทุกเย็น ตั้งแต่วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2019 …more photos…