Author: admin

Close Up
26
ด้วยอาลัยรัก…ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมพิธีปลงศพของซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตชาวอิตาเลียน และเป็นสมาชิกของคณะ ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2018 โดยมีพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีบรรดาพระสงฆ์ สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะนักบวชต่าง ๆ ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท และพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาและส่งดวงวิญญาณของท่านสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าในบรรยากาศของความรักและรู้คุณ สำหรับแบบอย่างชีวิตและความดีงามมากมายที่ท่านได้อุทิศบนผืนแผ่นดินไทยยาวนานถึง 52 ปี ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลแด่ท่านและรับท่านในความสุขตลอดนิรันดรเทอญ โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราชปัญญาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพและการภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อีวา เทเรซา และได้อ่านชีวประวัติสั้น ๆ ของซิสเตอร์อีวา เทเรซา ที่เปี่ยมด้วยแบบอย่างชีวิตที่งดงามทั้งในด้านความเป็นมนุษย์ นักบวช และธรรมทูตผู้ร้อนรน more photos…

FMA_News
P1110131_resize
อำลา-ขอบคุณ ต้อนรับ และแสดงความยินดี

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2018 สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และพนักงานในบ้าน ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรซ ที่ได้อุทิศตนด้วยความรักและความเสียสละ เป็นเวลา 3 ปี ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ขอองค์พระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์อวยพรและตอบแทนท่านด้วยพระพรอันที่ท่านปรารถนา จากนั้นทุกคนร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีคนใหม่ของหมู่คณะ ในในบรรยากาศของความยินดี และการขอพระพรเพื่อทุกคนจะได้มีส่วนหนึ่งในก้าวเดินไปด้วยกัน ประกอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายและเกิดความดีงามมากมายตามพระประสงค์ของพระองค์ในจิตตารมณ์ครอบครัว โอกาสนี้ ซิสเตอร์นิตยา ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับนักเรียน S&P ปวช.ปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา ด้วยการมอบของที่ระลึกและกล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีมานะอดทนต่อไปเพื่อความสำเร็จและความดีอีกมากมายสำหรับพวกเขาและครอบครัว more photos…

ข่าวย้อนหลัง FMA_News
IMG_1938_resize
ค่ายปาสกา “Jesus is my light”

คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “Jesus is  my  light” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน  2018 ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดี โดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้  โอกาสนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้มีโอกาสเรียนคำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างเข้มข้นมากกว่า ทั้งในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้รู้ความหมายและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา นอกจากนั้น  นักเรียนยังได้มีโอกาสจาริกที่วัดนักบุญโรซา แห่งลีมา  ที่บ้านคำสีดา  ทั้งยังเป็นโอกาสการพักผ่อนในบรรยากาศคริสตชน ณ สวนน้ำที่เย็นสบาย พวกเขาทุกคนต่างมีความสุข สนุกสนาน  อิ่มทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต more photo…

Close Up
2018_1009x364_srTeresina
Sr.Iva Teresa Andreotti

เชิญภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี เถิด ขอให้ความสว่างนิรันดรส่องแสงแก่ท่าน ขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด อาแมน

FMA_News
DSC_0002
ทำบุญให้กับคุณอนันต์ เถื่อนเนาว์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย

1 มีนาคม วันนี้เป็นวันมาฆบูชาของพี่น้องชาวพุทธ เราได้ทำบุญให้กับคุณอนันต์   เถื่อนเนาว์  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย  ด้วยการมอบขนมของชาวสเปน จำนวน 10 ลัง พร้อมเสื้อผ้าที่มีผู้น้ำใจดีได้มอบให้กับบ้านของเราและเราได้ส่งมอบความสุขต่อให้กับผู้ที่อยู่ในความต้องการ

FMA_News
DSC_0001
พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล

11 กุมภาพันธ์ 2561 พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล  หัวหมาก  ท่านได้สนทนาพูดคุยกับพวกเราในบรรยากาศที่เรียบง่าย เป็นกันเองประดุจบิดาท่ามกลางบุตรโอกาสวันตรุษจีน จากนั้นได้ไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับกลุ่มคริสตชนเกาหลี  ซึ่งสมาชิกของเราได้ไปร่วมในการแจกศีลมหาสนิททุกวันอาทิตย์