... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  02 (Large)
  ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

  วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

 • Close Up
  a3
  ธมอ น้อมรำลึกพระมหากรุณาทิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2020 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2020 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของผู้แทนจากศาสนาคริสต์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชน ร่วมชมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2020  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน ณ พระลานพระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร  […]

 • Close Up
  011 (Large)
  เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more […]

 • Close Up
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  อบรมซิสเตอร์ ธมอ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2020  ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านกระแสเรียกภายในวงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยให้สามารถค้นพบพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและสร้างเอกภาพแห่งกระแสเรียกตามโครงการของพระเจ้า  ในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกในช่วง “วัยผู้ใหญ่ตอนต้น” จำนวน 19 คน  ที่บ้าน สเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   ซึ่งตามแผนการอบรมของคณะ “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” ได้ระบุถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นว่ามีอายุระหว่าง 30-45 ปี โดยประมาณ   คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ (SDB) เป็นผู้ให้การอบรมและนำการแบ่งปันในหัวข้อ “ฉันจึงมาเพื่อหาความหมาย” โดยใช้กระบวนการ GPA Approach (Guideline for Personal Analysis Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้เวลาเพื่อไตร่ตรอง 2) คำถามเพื่อการไตร่ตรอง 3) การค้นหาคุณค่าและความหมาย 4) การแบ่งปัน และ 5) การภาวนา มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ และซิสเตอร์สายสวาท […]

 • 02 (Large)
 • a3
 • 011 (Large)
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้


ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยในทุกพื้นที่ เป็นต้น พื้นที่จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

In Loving MEMEORY Sr.Esterina Prando FMA


“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  01 (Large)
  หมู่คณะจอมทองเฉลิมฉลองอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า

  วันที่ 24 มกราคม 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์และพนักงานได้ทำการเฉลิมฉลองพระวาจาโดยแห่พระวาจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และพร้อมกันนี้เป็นวันที่ 24 ที่ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ แบบอย่างแห่งการพิศเพ่งรำพึงพระวาจาของพระเจ้าให้กลับเป็นชีวิต และฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์คณะซาเลเซียน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เยาวชนบ้านธิดารักษ์ได้ทำกิจกรรมสัมผัสพระวาจา โดยการภาวนาและรำพึงพระวาจาในชีวิตท่ามกลางธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า และนำพระวาจามาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแพร่พระวาจาให้กับบุคคลอื่นต่อไป  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  ฉลองเลาราแบบอย่างของเยาวชน

  วันที่ 22 มกราคม 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์และครอบครัวพนักงานในบ้าน ร่วมฉลอง บุญราศี เลารา วีกุญญา ยอดเยาวชนซาเลเซียน  โดยคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ท่านได้ให้ข้อคิดในการเลียนแบบคุณธรรมแห่งความรัก ความกตัญญูของเลารา ที่ได้ถวายชีวิตแด่พระเจ้าเพื่อความรอดและการกลับใจของมารดา  เช่นเดียวกัน เยาวชนต้องเป็นกำลังสำคัญในครอบครัวสำหรับบิดามารดา และญาติพี่น้องทุกคน เพื่อแบบอย่างที่ได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว จะเป็นพลังให้คนอื่น ๆ สามารถเดินตามหนทางแห่งการกลับใจสู่ความรอดได้ด้วย  และเราจะไม่ไปสวรรค์เพียงลำพัง   หลังจากพิธี มีบรรยากาศการฉลองร่วมกันด้วยการแสดงละครชีวประวัติของเลารา วีกุญญา  ในโอกาสนี้ มีการมอบเข็มสัญลักษณ์ของเลาราให้กับเยาวชนดีเด่นในบ้านจำนวน 6 คน ที่มาจากการเลือกของเพื่อน ๆ ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติความดีต่อไป …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  เยี่ยมชาวบ้านแบ่งปันสุข

  วันที่ 10 มกราคม 2021   ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น พร้อมด้วย คุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จังหวัดบึงกาฬ  ปฏิบัติกิจเมตตาในการออกเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านโนนสวาง จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อแบ่งปันความสุขและส่งต่อความรักของพระคริสตเจ้า ผ่านทางการมอบปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับชาวบ้าน เช่น อาหารเสริม ผ้าห่มกันหนาว นอกจากนั้น การพบปะพูดคุย การเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส และคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน ได้นำความบรรเทาใจมาสู่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  ทุกครัวเรือนให้การต้อนรับด้วยความรู้คุณ และกลุ่มผู้ออกเยี่ยมเยียนต่างรู้สึกเปี่ยมสุขจากการปฏิบัติเมตตาจิต และถือเป็นการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เป็นพยานแห่งความรักของพระคริสตเจ้าท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่ออีกด้วย …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

  วันที่ 31 ธันวาคม 2020  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย  ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม และสมาชิกหมู่คณะ ได้ต้อนรับนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และภริยา   ซึ่งเดินทางมาส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับบรรดาซิสเตอร์  เป็นต้น  สำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตชาวอิตาเลียน 2 ท่านในหมู่คณะ  คือ ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์ อันนา มาเรีย โมเซเล   ท่านได้ให้ความเป็นกันเอง พบปะพูดคุยด้วยความสนุกสนาน   หมู่คณะถือโอกาสส่งความสุขด้วยการขับร้องบทเพลงสวัสดีวันปีใหม่  และซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ มอบกระเช้าส่งความสุขให้ท่านทูตและภริยา   นายโลเรนโซ กาลันตี ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม 2019 ที่ผ่านมา  …more photos…

 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links