... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01
  ธมอ ร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”

  วันที่ 28 มกราคม 2021    ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้ช่วยเลขานุการ  และ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตระดับแขวง  เข้าร่วมสัมมนา “พ.ร.บ.มาตรา 301 และ 305 กับจุดยืนคาทอลิก”   ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะนักบวชที่เข้าร่วม คือ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะศรีชุมพาบาล และคณะคามิลเลียน   การสัมมนาได้จัดทั้งในรูปแบบทางไกลผ่านระบบ ZOOM   ดำเนินการโดยภาคี 5 หน่วยงาน นำโดยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อชักชวนให้คิดไตร่ตรองในด้านประเด็นทางกฎหมายบ้านเมือง รวมทั้งบทบาทขององค์กรศาสนาและภาครัฐ ในการวางแผนจัดระบบดูแลและเยียวยาสตรี  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงเข้าใจมุมมองและจุดยืนของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยหวังเป็นเวทีการสร้างความเข้าใจใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา  ในโอกาสนี้ บิชอป ฟิลิป บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย […]

 • Close Up
  02 (Large)
  ประธานมูลนิธิฯ รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล

  วันที่ 15 มกราคม 2021   คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมด้วยคุณสุรีย์ ชูรัฐเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในนาม มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล แบรนด์ Hygienist ให้กับ มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย (Salesian Sisters Foundation) เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจและนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย นายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย (ประธานมูลนิธิภคินีซาเลเซียนแห่งประเทศไทย) เป็นพยานรับมอบ ณ สำนักงานแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ศาลาแดง กรุงเทพฯ  …more photos…

 • Close Up
  a3
  ธมอ น้อมรำลึกพระมหากรุณาทิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2020 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2020 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของผู้แทนจากศาสนาคริสต์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชน ร่วมชมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2020  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน ณ พระลานพระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร  […]

 • Close Up
  011 (Large)
  เปิดปีเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ”

  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์อันนา โรซา ซีโวริ   ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง   ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ตัวแทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนของคณะ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตและบรรดาพระสังฆราช และโอกาสนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทยทำฉลองวันครบรอบ 1 ปี ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทย และเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน และเปิดปีเยาวชน ปี 2021  โดยมีการมอบกางเขนเยาวชน “เพื่อนคู่คริสต์ – Journey together with Christ” เพื่อจาริกไปในทุกสังฆมณฑลตลอดปี …more […]

 • 01
 • 02 (Large)
 • a3
 • 011 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้


ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยในทุกพื้นที่ เป็นต้น พื้นที่จังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุด ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษามาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

In Loving MEMEORY Sr.Esterina Prando FMA


“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  01 (Large)
  We move on with hope, together with Mary our mother

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021   ฉลองกตัญญูหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  นักเรียนธิดารักษ์ คุณครูผู้ดูแลและพนักงานในบ้าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันกตัญญูบ้าน โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี หัวข้อในปีนี้คือ “We move on with hope, together with Mary our mother” ซึ่งเป็นการนำการเตรียมฉลอง 150 ปีการก่อตั้งคณะ และนำคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน ปี 2021 มาเป็นหัวข้อฉลองปีในนี้ สมาชิกทุกคนในบ้านต่างมีความสุขยินดีอย่างเต็มเปี่ยม และถ่ายทอดด้วยการแสดงหลากหลายรายการ มีฉากละครแสนอบอุ่นที่ให้ข้อคิดและบทสรุปแห่งความหวัง การเต้นประกอบเพลง และการแสดงความสามารถพิเศษของเยาวชนธิดารักษ์ เพื่อแทนคำขอบคุณจากหัวใจทุกดวงในบ้านหลังนี้ มอบแด่ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีรพัชระรังษี อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  ด้วยรัก… และผูกพัน

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   ในภาคเช้า นักเรียนได้ทำพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งตัวแทนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้แด่คณะซิสเตอร์และครูอาวุโสแทนคำขอบคุณ  จากนัั้น นักเรียนรุ่นน้องขับร้องเพลงมอบให้กับพี่ ม.6   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกและร้องเพลงแทนใจจากนั้น   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้มอบข้อคิดปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และมีการต้อนรับเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรัก ความคิดถึง และความห่วงใย  …more photos…

 • FMA_News
  01 (Large)
  เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มธิดามารีย์ และทำจิตอาสาร่วมกับชุมชน

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021   ซิสเตอร์ วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเยาวชนกลุ่มธิดามารีย์ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง จำนวน 20 คน ไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่ศูนย์แม่ปอน โดย คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส เป็นผู้เทศน์อบรม ในหัวข้อ “กระแสเรียกคือพระพร”   จากนั้นซิสเตอร์และเด็ก ๆ มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ รวมทั้งศิษย์เก่าด้วย และในวันเดียวกัน  ซิสเตอร์ วันเพ็ญ จุ้ยเย็น  นำเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยการนำของนางบุญเรือง ใจเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาและชาวบ้าน หมู่ที่ 15 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อทำแนวกันไฟป่า บริเวณเขตป่าชุมชนด้านข้างของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า  …more photos…

 • FMA_News
  76031 (Large)
  ฉลองพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

  วันที่ 31 มกราคม 2021   คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และสมาชิกบ้านธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ที่บริเวณใต้อาคารมูลนิธิธิดารักษ์ โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ SDB เป็นประธานในพิธี ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณพ่อบอสโกผู้เป็นนักอบรมที่มีหัวใจนายชุมพาบาลดังเช่นพระคริสตเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี และได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม จากนั้นคุณพ่อได้มอบเสื้อพ่อบอสโกเป็นของขวัญให้กับนักเรียนธิดารักษ์  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งคุณครูและนักเรียนธิดารักษ์ได้เข้าครัวเตรียมอาหารวันฉลองอย่างสุดฝีมือ   …more photos…

 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
 • 01 (Large)
 • 76031 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links