... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_3194 (Large)
  อธิการิณีเจ้าคณะฯ ธมอ. ประชุมพบปะกลุ่มต่าง ๆ

  ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม และ1-2 มุิถุนายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมพบปะซิสเตอร์อธิการิณี ในวันที่ 28-29 พฤาภาคม ประุชุมคณะที่ปรึกษาระดับแขวง วันที่ 30-31 พฤษภาคม และกลุ่มผู้ประสานงานระดับแขวงในวันที่ 1-2 มิถุนายน ซึ่งเป็นการประชุมพบปะประจำปี ครั้งที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในบรรยากาศของการแบ่งปัน การปรึกษา และการเปิดรับช่วงเวลาแห่งพระพรนี้ด้วยความยินดี  …more photos…

 • Close Up
  108584 (Large)
  การประชุมฝ่ายบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ.

  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน รวมทั้งผู้จัดการและครูที่ทำหน้าที่ด้านการบัญชี ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสทน ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารจัดการระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 25 คน ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการระดับหมู่คณะและโรงเรียน มีแนวทางเดียวกันในการดำเนินการงานด้านบัญชี การวางงบประมาณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ โดยมีอาจารย์อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การประชุมในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศของการแบ่งปัน ทั้งยังเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความชัดเจนและความเข้าใจในการบริหารงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น …more photos…

 • Close Up
  165412
  Congratulations!

  เมื่อวันที่ 23 พฤุษาคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์กรรณภรณ์ โสนทน ร่วมแสดงความยินดีกับโนวิสฐนชา โสทน ที่ได้รับเหรียญเป็นโนวิส ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจมอร์เนเซ ประเทศฟิลิปปินส์ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความยินดี…more photos…

 • Close Up
  20190518_FMA_350 (5)
  ธมอ. ไทย ร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี…

  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และตัวแทนจากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ มารีย์นิรมล สามพราน ศาลาแดง และเซนต์เมรี่ ร่วมพิธีการให้การต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด 350 ปี มิสซังสยาม ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2019 …more photos…

 • IMG_3194 (Large)
 • 108584 (Large)
 • 165412
 • 20190518_FMA_350 (5)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมิถุนายน
เดือนแห่งการเตรียมตัวสมโภชดวงพระหฤทัย อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูจ้า

"ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ทรงเมตตาเทอญ"


ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข และสันติตลอดไป

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • Space_For_The_Young
  TN_001 (7) (Large)
  ธ.น. กับ ค่าย“พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 นักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา และครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ รวมจำนวน 17 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง และการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้บรรดาอาสาสมัคร SSYV ยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตพร้อมกับพวกเขา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน เป็นดังการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและจะมีผลต่อการก้าวเดินของพวกเขาต่อไป… more photos…

 • Space_For_The_Young
  ssyv (68) (Large)
  ค่าย “พี่สอนน้อง”

  อาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) และ VIDES จำนวน 10 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” เมื่อวันที่ 3-10 มีนาคม 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบกลุ่ม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวิชาการ ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการอบรมสื่อศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมงานฝีมือ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรวม เล่นกีฬา เล่นบิงโก และเกม นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ทำประสบการณ์การเยี่ยมชาวบ้าน เดินเขา จับปลา ร่วมงานศพ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกมากมาย ทุก ๆ คนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและรับในเวลาเดียวกัน …more photos…

 • Space_For_The_Young
  DSC_0683 (Large)
  “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ”

  ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้เปิดกิจกรรมกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 โอกาสนี้ ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก กลุ่มเยาวชนธิดารักษ์ และครูอิสริยา จันธนะตระกูล ได้ร่วมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 มกราคม 2019 โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีแดงและสีฟ้า ในพิธีเปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางกานี้มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบเหรียญสำหรับกีฬาประเภทกรีฑา และมอบถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ ถ้วยรวมกีฬาปีนี้เป็นของสีแดง นักกีฬาศูนญ์เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา กรีฑา และเกมประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพภายในรุ่นของตนเอง และมิตรภาพจากทุก ๆ คน ทุกคนร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศที่ดีงาม สนุกสนาน เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และร่วมกันแบ่งปันความสามารถต่าง ๆ ในจิตตารมณ์ของการมีน้ำใจนักกีฬาและแบบเยาวชนของคุณพ่อบอสโก…more photos…

 • 20190501_NV_SSYV (1)
 • TN_001 (7) (Large)
 • ssyv (68) (Large)
 • DSC_0683 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_6703
  ไหว้ครูวิสุทธิวงศ์

  ในวันที่13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้รับเกียรติจากมาเดอร์นิภา ระงับพิษ มาเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสวันไหว้ครูนี้ด้วย more photos…

 • FMA_News
  DSCF2819
  ฉลองวัด มีคาแอล การีกอยส์

  วันที่ 9 มิถุนายน 2562 หมู่คณะและเด็กธิดารักษ์ทุกคนไปร่วมฉลองวัดมีคาแอล การีกอยส์ โดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ บรรยากาศของวันนี้มีสัตบุรุษจากวัดต่างๆ มาร่วมจำนวนพอสมควร ซึ่งทุกคนได้รับพรอย่างเปี่ยมโอกาสสมโภชพระจิตเจ้า หลังจากนั้นระหว่างพิธีได้ร่วมยินดีกับเด็กธิดารักษ์จำนวน 10 คน ที่รับศีลกำลัง จึงเป็นวันพระพรของพระเจ้าด้วยการร่วมพิธีอย่างศรัทธา more photos…

 • FMA_News
  DSCF2480
  กิจกรรมรับน้องใหม่

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่ายของวันนี้ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและการรู้จักกันและกันมากขึ้น more photos…

 • FMA_News
  DSCF2258
  กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันนี้มีกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้างแก่สังคมความสุขแท้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักเป็นหนึ่งเดียวกันแบบครอบครัว ที่แสดงออกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน more photos…

 • IMG_6703
 • DSCF2819
 • DSCF2480
 • DSCF2258
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links