... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_7950 (Large)
  ประชุมอธิการิณี

  ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้จัดการประชุมพบปะบรรดาอธิการิณีประจำทุก 3 เดือน ที่บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีอธิการิณีจากหมู่คณะต่าง ๆ เข้าประชุมจำนวน 9 คน ในบรรยากาศของความกระตือรือร้นและความเป็นกันเอง ที่แสดงออกด้วยการแบ่งปันชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ ในความซื่อและเรียบง่าย …more photos…

 • Close Up
  IMG_7448 (Large)
  ปรีชาญาณของชีวิต…

  เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2018 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสมาชิกวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงวัย) ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับแขวง พร้อมด้วยทีม ร่วมกันดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิกวัยนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพักจากภารกิจ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ในด้านผู้สูงวัย คุณเยาวลักษณ์ รัตนันธ์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ และสาธิต รวมทั้งการปฏิบัติจริง ในการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย นอกจากนั้นคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ สงฆ์ซาเลเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติผู้สูงอายุ และคำสอนด้านพระศาสนจักร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้ให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าด้านปรีชาญาณของผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ และมาเซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเป็นเสาหลักและปรีชาญาณที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง ๆ การเตรียมตัวของตนให้พร้อมที่จะกลับไปยังบ้านแท้นิรันดร ตลอดทั้ง […]

 • Close Up
  Sr.Nadia_03
  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ …

  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ผู้เป็นมารดา นักพัฒนาผู้อ่อนโยนและสุภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ได้ทำพิธีอำลา ขอบคุณและภาวนาแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพผู้ล่วงลับ ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คุณพ่อ Dario Pavisa เลขาพระสมณฑูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสงฆ์ซาเลเซียน พระสงฆ์คามิลเลียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน สัตบุรุษชาวอิตาเลียนจากศาลาแดง และสัตบุรุษที่รู้จักท่าน มาร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้ท่านในบรรยากาศสงบ ซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระที่ประทานซิสเตอร์นาเดีย ให้เป็นของขวัญสำหรับแขวงไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้นำ นักพัฒนา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อยู่เคียงข้างด้วยใจรักเหมือนมารดา การอ่านชีวประวัติของท่านที่ต้องผ่านความทุกข์และการสูญเสียทำให้เราเข้าใจว่าท่านได้รับพระเข้ามาทดแทนและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกคนได้อย่างสวยงาม ขอพระมารดารับท่านไปอยู่ด้วยและส่งกำลังใจจากสวรรค์มาให้เราได้รับเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้มีการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 […]

 • Close Up
  IMG_7113 (Large)
  อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

  เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

 • IMG_7950 (Large)
 • IMG_7448 (Large)
 • Sr.Nadia_03
 • IMG_7113 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome to January 2019... ...
*** สุขสันต์ปีใหม่ เดือนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี...แด่ทุกท่านค่ะ เดือนใหม่ของปีใหม่ ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ***
- 12-14 ม.ค.2019 เชิญร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้นำ STAR 2019 จะร่วมชุมนุมกันที่บ้านธารพระพร สามพราน
- 22 ม.ค.2019 ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา แบบอย่างเยาวชนในยุคปัจจุับัน ผู้โดดเด่นในการถือความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ
- 24 ม.ค.2019 ฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งความอ่อนโยน
- 26 ม.ค.2019 สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนร่วมประชุมพบปะที่โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
- 31 ม.ค.2019 ฉลองสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน

- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...
** Have A Great Month! Happy December...A Time for Joy! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_8910 (Large)
  ชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน 2019

  ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนไทยซาเลเซียน – STAR 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมีซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือ ธมอ. เข้าร่วมชุมนุมจำนวนทั้งสิ้น 157 คน ในหัวข้อ “Happiness is…” ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2019 การชุมนุมในครั้งนี้ เป็นดังโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาความหมายของคำว่า “ความสุข” เพื่อเป็นแนวทางของการสร้างความสุขให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น ในบรรยากาศของการแสวงหา การร่วมมือ และความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายของการจัดชุมนุมในครั้งนี้ โดยมีทีมวิทยากรที่หลากหลายอาชีพมาให้ข้อคิด แนวทาง และการแบ่งปันที่ทรงคุณค่าตามหัวข้อต่าง ๆ และเราก็เชื่อแน่ว่า ข้อคิดเหล่านั้น จะกลับ “เป็นไปได้” อย่าง“น่าอัศจรรย์ใจ โดยคุณอภิญญา หิรัญเวช แบ่งปันในหัวข้อ “Happiness and Holiness” ศิษย์เก่าของโรงเรียนในเครือ คุณถาณิชา วริศสิทธิกุล คุณภัทรินทร์เกียรติบุญเลิศ และคุณกิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ แบ่งปันในหัวข้อ “Call to be….” และซิสเตอร์ฉวีวรรณ […]

 • Space_For_The_Young
  DSC05187 (Large)
  กิจกรรมคริสต์มาส…บ้านเซซ่ง

  ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ซิสเตอร์มาลี ดวงมาลา และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน พร้อมด้วยเยาวชนผู้สนใจจำนวน 4 คน ได้ออกค่ายงานอภิบาล โดยร่วมกันจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีซิสเตอร์มาลี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมค่าย โอกาสนี้เยาวชนผู้สนใจได้มีร่วมกันวางแผนงานต่าง ๆ ด้วยการเตรียมเกมการละเล่น จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ซึ่งทำให้กิจกรรมการละเล่นดำเนินไปอย่างราบรื่น เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม และได้รับความสนุกสนาน มีการเล่นสอยดาว จับรางวัลต่าง ๆ มากมาย มีการลุ้นรางวัลจักรยาน พาหนะสำหรับเด็ก ๆ ในการเดินทางไปโรงเรียน เด็กที่จับได้สลากจักรยาน เขาดีใจมากเพราะบ้านไกล จะมาเรียนคำสอนก็ลำบาก ตอนนี้คงจะมาเรียนคำสอนที่วัดได้ง่ายขึ้น และไปโรงเรียนด้วยความสะดวกมากกว่า นอกจากนี้เราได้เดินเยี่ยมผู้ป่วยและผู้อาวุโสในหมู่บ้านร้องเพลงส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่ รับศีลรับพรจากผู้อาวุโสกันถ้วนหน้า เรายังถือโอกาสนี้ส่งความสุขคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ ที่ทำงานที่นั่นด้วย […]

 • Space_For_The_Young
  P1110733 (Large)
  ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน

  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง คุณเอมมิกา คำทุม คุณสนธยา ตั้วสูงเนิน สมาชิกในกลุ่มองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยได้แบ่งเยาวชนออกเป็น กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในห้วข้อ ศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้มีได้มีการบรรยายด้วยเนื้อหา และการร่วมทำกิจกรรมประเภทกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมได้รับความสนุกสนาน ….more photos…

 • Space_For_The_Young
  20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
  “Come and see…In to the deep”

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดค่ายกระแสเรียก ภายใต้ชื่อว่า “ค่ายมิตรมารีย์ 2018” หัวข้อ “Come and see…In to the deep” โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และจากโรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมทีมจัดทั้งกิจกรรม เตรียมค่าย เตรียมอาหารและสันทนาการจำนวน 10 คน ผู้ฝึกหัด 4 คน ตัวแทน VIDES จำนวน 2 คน ในความช่วยเหลือและการติดตามดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมค่ายตลอด 4 วัน ในการดำเนินการจัดค่ายครั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความเชื่อ เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ความเชื่อของฉัน ฉันเชื่ออะไรบ้าง ตามด้วยกิจกรรมที่ […]

 • IMG_8910 (Large)
 • DSC05187 (Large)
 • P1110733 (Large)
 • 20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  DSC06299 (Large)
  25 ปี แห่งชีวิตสมรส…

  เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีชีวิตสมรส ระหว่างนายสำราญ เมืองอินทร์และนางลอน แก้วประกอบ พนักงานประจำ ซึ่งทำงานในหมู่คณะนานถึง 16 ปี โอกาสนี้หมู่คณะได้จัดฉลองเป็นพิเศษให้ทั้งสองคน ด้วยการขอพรพระร่วมกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นประธาน ที่วัดน้อยมารีย์นิรมล หลังบทเทศน์ทั้งสองได้จับมือกันและกัน ทั้งได้รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาที่จะถือซื่อสัตย์ต่อกันจนชีวิตจะหาไม่อีกครั้งหนึ่ง หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี โอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ได้มีการมอบของขวัญแก่ผู้ฉลอง และเชิญทั้งสองคนเปิดพื้นที่การฉลองด้วยการเต้นลีลาศเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีร่วมกันก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น และจะได้ยาวนานอยู่ในความทรงจำตลอดไป…more photos…  

 • FMA_News
  DSC_0109 (Large)
  ร่วมฉลองคริสต์มาส…

  หมู่คณะศาลาแดงและหมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกัน ณ หอพักหญิงนิรมล หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศครอบครัวที่เรียบง่าย เปี่ยมด้วยพระพรขององค์พระเยซูเจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันและช่วงเวลาแห่งความรัก ดังบทเพลงตอนหนึ่งที่ว่า “คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก”…more photos…  

 • FMA_News
  mu_001 (38) (Large)
  ความสุขวันคริสต์มาส…

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2018 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาส แบ่งปันความรักแด่ผู้มีพระคุณ โดยมีซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอวยพร ตัวแทนคุณครู สมาคมผู้ปกครอง พนักงานขับรถ ได้มอบกระเช้าสุขภาพแด่อธิการิณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบบทเพลงแบ่งปันความสุขแก่กันและกัน ทุกคนร่วมกันขับร้องบทเพลงอวยพรอย่างมีความสุข และในวันที่ 22 ธันวาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง เกมการละเล่น การสอยดาว และการออกร้านอาหาร ในบรรยากาศของความสนุกสนาน และการลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ …ขอให้ทุกท่านเปี่ยมสุขทุกคืนวัน ชื่นชม ได้รับสมประสงค์ตลอดไปเทอญ…more photos…

 • FMA_News
  IMG_7646 (Large)
  ช่วงเวลาแห่งพระพร…

  ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้รับการอวยพรและการส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริต์มาสและปีใหม่ จากหมู่คณะนักบวชในบริเวณใกล้เคียง เขตสามพราน และจากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสของการรับและการมอบความสุขซึ่งกันและกัน ในจิตตารมณ์ของความรักและการแบ่งปัน ทั้งด้วยบทอวยพร บทเพลงไพเราะและการมอบของขวัญ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรภาพและชื่นชมยินดี ทำให้คำกล่าวของ เดล อีเวนส์ (Dale Evans) นักเขียน นักร้องและนักแสดง สะท้อนในใจเราอีกครั้งหนึ่ง “ทุกครั้งที่เรารัก ทุกครั้งที่เราให้นั่นคือคริสต์มาส” …more photos…

 • DSC06299 (Large)
 • DSC_0109 (Large)
 • mu_001 (38) (Large)
 • IMG_7646 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links