... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_7448 (Large)
  ปรีชาญาณของชีวิต…

  เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2018 ฝ่ายอบรมคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมสมาชิกวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (กลุ่มผู้สูงวัย) ที่บ้านธารพระพร สามพราน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธาน และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับแขวง พร้อมด้วยทีม ร่วมกันดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้สมาชิกวัยนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพักจากภารกิจ โดยมีวิทยากรที่มีความชำนาญด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ ในด้านผู้สูงวัย คุณเยาวลักษณ์ รัตนันธ์ ได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร การดูแลสุขภาพ และสาธิต รวมทั้งการปฏิบัติจริง ในการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัย นอกจากนั้นคุณพ่อรณชัย มัทวพันธ์ สงฆ์ซาเลเซียน ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติผู้สูงอายุ และคำสอนด้านพระศาสนจักร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี ได้ให้ความรู้และศึกษาค้นคว้าด้านปรีชาญาณของผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ และมาเซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเป็นเสาหลักและปรีชาญาณที่จะมอบให้กับรุ่นน้อง ๆ การเตรียมตัวของตนให้พร้อมที่จะกลับไปยังบ้านแท้นิรันดร ตลอดทั้ง […]

 • Close Up
  Sr.Nadia_03
  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ …

  อำลา …อนุสาวรีย์ทรงชีวิตของพระแม่ ซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ผู้เป็นมารดา นักพัฒนาผู้อ่อนโยนและสุภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ได้ทำพิธีอำลา ขอบคุณและภาวนาแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์นาเดีย แฟร์โร ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพผู้ล่วงลับ ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล คุณพ่อ Dario Pavisa เลขาพระสมณฑูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระสงฆ์ซาเลเซียน พระสงฆ์คามิลเลียน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชคณะต่าง ๆ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน สัตบุรุษชาวอิตาเลียนจากศาลาแดง และสัตบุรุษที่รู้จักท่าน มาร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้ท่านในบรรยากาศสงบ ซ่อนไว้ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระที่ประทานซิสเตอร์นาเดีย ให้เป็นของขวัญสำหรับแขวงไทย บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้นำ นักพัฒนา ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อยู่เคียงข้างด้วยใจรักเหมือนมารดา การอ่านชีวประวัติของท่านที่ต้องผ่านความทุกข์และการสูญเสียทำให้เราเข้าใจว่าท่านได้รับพระเข้ามาทดแทนและมอบความรักความอบอุ่นให้กับทุกคนได้อย่างสวยงาม ขอพระมารดารับท่านไปอยู่ด้วยและส่งกำลังใจจากสวรรค์มาให้เราได้รับเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยได้มีการสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 […]

 • Close Up
  IMG_7113 (Large)
  อบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา…

  เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดอบรมผู้ดูแลกลุ่มเลารา ณ มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ภายใต้การนำของซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมระดับแขวงเป็นหัวจักรสำคัญ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะอยู่ท่ามกลางเราและได้ให้ข้อคิดสร้างความตระหนักในการเป็นนักอบรม ธมอ. ก่อนดำเนินการประชุม นอกจากนี้มีซิสเตอร์นุจรินทร์ บุดดา ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังสี และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มเลาราจากบ้านต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ในการพบปะซิสเตอร์ผู้ดูแลกลุ่มเลารานี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันมองความต้องการของเยาวชนในสภาพปัจจุบัน การพบปะครั้งนี้ เป็นการพบปะกลุ่มจำนวนน้อยคน แต่เข้มข้น มีการศึกษาเนื้อหาระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก แนวทางอบรมด้านกระแสเรียกของคณะจากเอกสาร “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” คุณลักษณะของการเป็น ธมอ. จากพระวินัยของคณะ มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ขอบคุณผู้ใหญ่ของคณะและผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ดูแลเยาวชนในปัจจุบัน ทำให้ผู้ดูแลได้รับกำลังใจและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนในการอยู่ท่ามกลางบรรดาเยาวชนที่พระมอบหมายให้ดูแล…more photos…

 • Close Up
  IMG_0996 (Large)
  การอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อ….

  ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2018 ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของนักเรียนและครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. จำนวน 60 กว่าคน ในห้วข้อ “คิดมันส์ ทันสื่อ…Like Know Show Share” สไตล์ ธมอ ณ บ้านธารพระพร สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นผู้ดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดที่สืบเนื่องมาจากการจัดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยผู้รับการอบรมได้เสนอให้มีการจัดอบรมในแบบฝึกปฎิบัติจริง เรียนรู้เรื่องใด เรียนให้ลึก และสามารถผลิตเป็นชิ้นงานแบบง่าย ๆ ได้ โอกาสนี้ได้จักการอบรมเชิงปฎิบัติการในรูปแบบกิจกรรมฐาน 6 ฐาน นั่นคือ ฐานที่ 1 Infographic การออกแบบด้วยโปรแกรม Canva – Illustrator และ Photoshop โดยมี ครูชะริยา บัวบานครูมานิตย์ พระวิเศษ และคุณนัฏฐา เจนสิริพานิชย์ […]

 • IMG_7448 (Large)
 • Sr.Nadia_03
 • IMG_7113 (Large)
 • IMG_0996 (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


Keep calm and Welcome December... ...
*** สุขสันต์เดือนใหม่ เดือนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี...แด่ทุกท่านค่ะ ***
: : เดือนสุดท้ายที่จะนำเราสู่การเริ่มต้นปีใหม่อีกครั้ง เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยังคงมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ชวนให้รื่นเริงใจ ไม่มากก็น้อย : :
- 5 ธ.ค. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และยังเป็นวันที่ระลึกถึง บุญราศี ฟิลิป รีนัลดี ผู้ศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน
- 8 ธ.ค. สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล วันแห่งการเริ่มต้นกิจการซาเลเซียน
- 17 ธ.ค. Happy Birthday to Pope Francis ฉลองวันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ...เชิญเราร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการภาวนา..
- 25 ธ.ค. สมโภชพระคริสตสมภพ Happy Birthday to Jesus!
- 30 ธ.ค. ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ...
- 31 ธ.ค. วันสิ้นปี วันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า "เตเดอุม" ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง ตลอดปี 2018

- ขอให้ตลอดทั้งเดือน เปี่ยมไปด้วยพระพรสำหรับทุกท่าน...
** Have A Great Month! Happy December...A Time for Joy! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  P1110733 (Large)
  ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน

  ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง คุณเอมมิกา คำทุม คุณสนธยา ตั้วสูงเนิน สมาชิกในกลุ่มองค์กรของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ ได้มาอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน บ้านธิดารักษ์ จอมทอง โดยได้แบ่งเยาวชนออกเป็น กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในห้วข้อ ศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและเยาวชนในสถานการณ์ปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้มีได้มีการบรรยายด้วยเนื้อหา และการร่วมทำกิจกรรมประเภทกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งทำให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมได้รับความสนุกสนาน ….more photos…

 • Space_For_The_Young
  20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
  “Come and see…In to the deep”

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดค่ายกระแสเรียก ภายใต้ชื่อว่า “ค่ายมิตรมารีย์ 2018” หัวข้อ “Come and see…In to the deep” โดยมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และจากโรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ร่วมทีมจัดทั้งกิจกรรม เตรียมค่าย เตรียมอาหารและสันทนาการจำนวน 10 คน ผู้ฝึกหัด 4 คน ตัวแทน VIDES จำนวน 2 คน ในความช่วยเหลือและการติดตามดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซึ่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่มาร่วมค่ายตลอด 4 วัน ในการดำเนินการจัดค่ายครั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความเชื่อ เริ่มจากกิจกรรมที่ 1 ความเชื่อของฉัน ฉันเชื่ออะไรบ้าง ตามด้วยกิจกรรมที่ […]

 • Space_For_The_Young
  DSC03827 (Large)
  เข้าเงียบประจำปี…

  เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2018 หมู่คณะมารีย์นิรมลได้จัดเข้าเงียบประจำปีของกลุ่มเยาวชนผู้สนใจด้านกระแสเรียก โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นผู้เทศน์อบรม คุณพ่อได้แบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกของพระเจ้าโดยยกตัวอย่างของซามูแอล ประกาศกเยเรมีย์ และแม่พระ พระองค์ทรงเรียกแต่ละคนโดยมีแผนการณ์ไว้แล้ว เพียงรอการตอบรับเท่านั้น ทุกอย่างก็จะเป็นจริง เป็นอัศจรรย์ที่มองเห็นได้ คุณพ่อยังได้ทิ้งคำถาม 2-3 คำถามสำหรับการไตร่ตรองสำรวจตนเองในการเทศน์แต่ละครั้ง เพื่อการลงลึกและรู้จักตนเองมากขึ้น อีกทั้งยังมีช่วงเวลา 10-15 นาที สำหรับการแบ่งปันกันคำตอบของกันและกันในแต่ละวัน มีเวลาเงียบ มีเวลาอยู่กับตนเอง มีเวลาแบ่งปันพระวาจา มีเวลาภาวนา เฉพาะอย่างยิ่งการนมัสการศีลพร้อมกันในบรรยากาศที่สงบ สำรวม วันสุดท้าย ปิดการเข้าเงียบครึ่งวันด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสัญลักษณ์ของตะเกียง แสงสว่างที่ถูกจุดประกายให้ลุกโชติช่วงขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ละคน และจะเป็นการก้าวต่อไปด้วยการรู้ตัว ขอบคุณพระสงฆ์ผู้เทศน์ที่ได้จุดประกาย ฟื้นฟูแรงจูงใจให้เข้มแข็งและชัดเจนในการที่จะตอบรับการเรียกของพระองค์ด้วยใจกว้างและยินดีมากขึ้น และขอขอบคุณมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับการพิจารณา ไตร่ตรองการก้าวเดินชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา …more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_9963 (Large)
  ค่ายอบรมอาสาสมัคร…

  ฝ่ายกิจกรรมอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัคร VIDES และ SSYV ได้จัดให้มีการเข้าค่ายอบรมอาสาสมัคร SSYV ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2018 ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของการมีภาวะผู้นำที่พร้อมช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อาศัยการอบรมตามกิจกรรมฐานและการออกไปปฏิบัติจริงตามสถานที่ที่กำหนดไว้ โดยมีซิสเตอร์และคณะครูพี่เลี้ยงติดตามร่วมรับผิดชอบตลอดเวลา การอบรมในครั้งนี้อาสาสมัครต่างมีความสุขความยินดีที่ได้เป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน…more photos…

 • P1110733 (Large)
 • 20181203_mitmariee2018 (68) (Large)
 • DSC03827 (Large)
 • IMG_9963 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_7388 (Large)
  มาเดอร์เยี่ยมบ้านประจำปี

  ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ โดยในวันเหล่านี้ ท่านได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกทีละคน รวมถีงการพบปะการให้การอบรมพร้อม ๆ กัน และการพบปะกับคณะครู นักเรียน อาสาสมัคร SSYV ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนศูนย์ตาบอดหญิงสามพราน และพนักงาน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาแห่งความดีงาม กำลังใจ และความชื่นชมยินดีมาสู่ทุกคน นอกจากนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม พร้อมกับมาเดอร์นิภา หมู่คณะยังได้มีโอกาสร่วมกันจาริกแสวงบุญที่สักการะสถานบุญราศี บุญเกิด กฤษบำรุง โอกาสเตรียมจิตใจฉลอง 350 ปี มิสซังไทย และร่วมกัน พักผ่อนที่The Blooms Orchid Park บางแพ ราชบุรี ด้วยเหตุนี้ ดวงใจเราจึงเปี่ยมด้วยความรักรู้คุณสำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ โดยร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ วอนขอพระพรต่าง ๆ สำหรับมาเดอร์ และแสดงออกด้วยการแสดงต่าง ๆ จากใจของทุกคน …more photos…

 • FMA_News
  IMG_7166 (Large)
  เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าสตรีใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากคุณครูลัดดา เจริญแสง มอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน ในวันเดียวกันทางแผนกอนุบาล น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาวิงวอนเพื่อความสุขและความยินดีของทุก ๆ คนในโลก และเทิดเกียรติแด่พระมารดาด้วยบทเพลง “ถวายช่อดอกไม้” จากตัวแทนน้องอนุบาล 3 ขอพระมารดาผู้นิรมลโปรดช่วยเราแต่ละคนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบุตรของพระแม่ และเลียนแบบคุณธรรมความบริสุทธิ์ของพระแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยเทอญ …more photos…

 • FMA_News
  IMG_7158 (Large)
  มารีย์อุปถัมภ์ …ยินดีต้อนรับท่าน

  วันที่ 3 ธันวาคม 2018 คณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู นักเรียน พนักงาน และนักเรียนจากศูนย์คนตาบอดหญิง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง โอกาสการเยี่ยมบ้านประจำปี ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2018 ในบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว…more photos…

 • FMA_News
  15 (1) (Large)
  พบปะกับนักเรียนคาทอลิก

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะกับนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เพื่อให้กำลังใจและแนะนำการดำเนินชีวิตคริสตชน ชีวิตที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ต้องพยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ เหมือนที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้พูดกับเยาวชน ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเป็นห่วงและก้าวเดินสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน …more photos…

 • IMG_7388 (Large)
 • IMG_7166 (Large)
 • IMG_7158 (Large)
 • 15 (1) (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links