... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01 (Large)
  รวมพลังทางศาสนา ในงานวันแม่ฯ เสริมสร้างสมานฉันท์

  วันที่ 10 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2020 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และชิกข์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงาน ผู้นำศาสนาและผู้แทนแต่ละศาสนาประกอบพิธีสวดถวายพระพร โดยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานของกลุ่มคริสตศาสนานำสวดภาวนาวอนพอพระพรจากพระเจ้า  …more photos…

 • Close Up
  005
  พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ …ครบรอบปีที่ 148 กำเนิดคณะ ธมอ

  วันที่ 5 สิงหาคม 2020 ณ วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล  มอร์เนเซ ประเทศอิตาลี  เนื่องในวันครบรอบ 148 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่อ อังเฮล เฟอร์นันเดซ อาร์ติเม อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน  9 คน จากประเทศต่างๆ   ซึ่งมีซิสเตอร์จากประเทศไทย 3 คน คือ ซิสเตอร์ มารีอา มัลลิกา ด้านซอม  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู  และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ  โดย มาเดอร์ อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้รับคำปฏิญาณของสมาชิกผู้เยาว์ทั้ง 9 คน และต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของคณะอย่างถาวร  สมาชิกในแขวงไทยทุกคนต่างส่งกำลังใจและคำภาวนา  ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีปฏิญานตนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีด้วยความยินดี และรอต้อนรับการกลับมาของสมาชิกทั้ง 3 คนในเร็ววัน  …more […]

 • Close Up
  01
  ธมอ เฉลิมฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

  วันที่ 5 สิงหาคม 2020 เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก สมาชิกในคณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงประทานพระพรแห่งกระแสเรียกนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และขอบพระคุณพระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาและอาจารย์ที่ค้ำจุนความซื่อสัตย์ในกระแสเรียก ในปีนี้ ธมอ แขวงไทย ทำฉลองโอกาสพัชรสมโภชของ ซิสเตอร์ อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ครบ 60 ปี   โอกาสสุวรรณสมโภชของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์ มารีอา นันท์ อินมียืน และ ซิสเตอร์ เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิท