... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  54338 (Large)
  รื้อฟื้นศีลบน…

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล มอร์เนเซ ซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงอื่น รวม 7 คน ได้ทำการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดย Madre Yvonne Reungoat Superioa generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณในครั้งนี้ โอกาสนี้เราได้รับข้อคิดและข้อเตือนใจจากบทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ผู้เทศน์คือ Don Gianni Rolandi , SDB. ในหัวข้อ “ด้วยความยินดีแห่งการตอบรับในชีวิตผู้รับเจิม : ยอมให้พระเจ้าทำงานในตัวเราและก้าวเดินพร้อมกับพระองค์…เพื่อมีชีวิตพร้อมกับพระองค์และเพื่อพระองค์”…more photos…

 • Close Up
  12
  ร่วมฉลองแห่งความยินดี…50 ปี แห่งชีวิตนักบวช

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืนและคุณครูศิริจิตต์ ทองอร่าม ตัวแทนสมาชิกจากประเทศไทย ร่วมฉลอง โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน 50 ปี ของซิสเตอร์เทเรซา ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมฑูตชาวไทย ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางกรุงพนมเปญ แขวงกัมพูชา-พม่า พร้อมกับสมาชิกชาวกัมพูชาที่รื้อฟื้นศีลบน 3 คน และสมาชิกของแขวงที่กำลังทำการเข้าเงียบประจำปี กว่า 30 คน นับเป็นโอกาสแห่งความยินดีที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำภารกิจใด เราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือด ธมอ. ….more photos… Give Thanks to the Lord, for His Great is without end On 5th August 2019 As a family […]

 • Close Up
  27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
  5 สิงหาคม – เฉลิมฉลอง ธมอ.

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี โอกาสครบปีที่ 147 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียน Don Àngel Fernández Artime เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการฉลองของคณะ และโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของ Sr.Odile Degbe Kanlé โดยมี Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ัรับศีลบนและอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และความหวังแห่งการก้าวเดินต่อไปในการมุ่งสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ

 • Close Up
  IMGL8246 (Large)
  ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองชีวิตแห่งการปฏิญาณตน…

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โอกาสหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อากาทา ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์โรซา วิรินทิพย์ อินทรแย้ม โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ จำนวน 27 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกของคณะ รวมทั้งคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดจากคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนและแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณ… สำหรับความรักอันสัตย์ซื่อมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงค้ำจุนก้าวเดิน…ของบรรดาซิสเตอร์ที่ครบรอบการปฏิญาณตนโอกาสต่าง ๆ […]

 • 54338 (Large)
 • 12
 • 27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
 • IMGL8246 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนสิงหาคม
## โอกาสวันที่ 3 สิงหาคม วันฉลองของผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 25 ปี 50 ปี และ 60ปี บรรดาซิสเตอร์ผู้ทำการฉลองขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมส่วนในการภาวนา ในการขอบคุณ และการช่วยเหลือค้ำจุนในหลายหลายวิธี
- 4 ส.ค. วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 เชิญเราภาวนาต่อไป เฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนในทุกแขนง
- 5 ส.ค. ทั่วโลก ธมอ. ต่างร่วมใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันก่อตั้งคณะ และการเริ่มต้นปีที่ 1 ของการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ (1872-2022)
- โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโลโก้และบทเพลง รายละเอียดจะนำเสนอต่อไปค่ะ
- 24 ส.ค. เป็นวันแห่งความยินดีและการขอบคุณพระเจ้าอีกวันหนึ่ง วันแห่งการครบรอบการมรณภาพ ปีที่ 50 ของบุญราศี มาเรีย ตรองกัตตี "ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ และ ธมอ. ผู้ซื่อสัตย์"
ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข และสันติตลอดไป

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Congratulations!

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • Space_For_The_Young
  TN_001 (7) (Large)
  ธ.น. กับ ค่าย“พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 นักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา และครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ รวมจำนวน 17 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง และการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้บรรดาอาสาสมัคร SSYV ยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตพร้อมกับพวกเขา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน เป็นดังการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและจะมีผลต่อการก้าวเดินของพวกเขาต่อไป… more photos…

 • Space_For_The_Young
  ssyv (68) (Large)
  ค่าย “พี่สอนน้อง”

  อาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) และ VIDES จำนวน 10 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” เมื่อวันที่ 3-10 มีนาคม 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบกลุ่ม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวิชาการ ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการอบรมสื่อศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมงานฝีมือ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรวม เล่นกีฬา เล่นบิงโก และเกม นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ทำประสบการณ์การเยี่ยมชาวบ้าน เดินเขา จับปลา ร่วมงานศพ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกมากมาย ทุก ๆ คนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและรับในเวลาเดียวกัน …more photos…

 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
 • TN_001 (7) (Large)
 • ssyv (68) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_0716 (Large)
  “ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข”

  ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ทันสื่อ สร้างสรรค์ ปันสุข” แก่นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 20 สิงหาคม นักเรียนได้ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรจากพระ และร่วมกิจกรรมการเดินแบบนำเสนอแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ในโลกโซเชียลมีเดีย โอกาสนี้ นักเรียนยังได้รับความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงการเลือกใช้สื่ออย่างเท่าทัน เฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีความแพร่กระจายเป็นอย่างมาก โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คุณครูวิรมณ บัวแดง และครูทีมสื่อของโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร ….more photos….

 • FMA_News
  IMG_9430 (Large)
  กิจกรรมสัปดาห์วิทย์ฯ ม.อ….

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเป็นมา ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามความถนัด และศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน และฐานให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทการแข่งขัน มี 2 กิจกรรมคือ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และการแข่งขัน Young Designer Recycle 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทฐานความรู้ มี 2 ฐานที่ให้ความรู้ด้าน Science Show ของนักเรียนชั้น ม.3 […]

 • FMA_News
  sd_60th_srMargarita (3) (Large)
  Congratulations!…แด่…ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี สมาชิกหมู่คณะศาลาแดง ร่วมแสดงความยินดี โอกาสที่ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง ปฎิญาณตนเป็นนักบวชครบ 60 ปี ขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นประธานในพิธี อีกทั้งโอกาสระลึกถึงวันเกิดของคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ก่อตั้งคณะของเรา เพื่อเป็นพรสูงสุดสำหรับบรรดาเยาวชน สำหรับคณะ และสำหรับพระศาสนจักรของพระองค์ พร้อมกับพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าสำหรบพระพรแห่งชีวิตของซิสเตอร์มาร์การีตา สำหรับความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเป็นเจ้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักพระและต่อเยาวชน ขอท่านได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมจากพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์…more photos…

 • FMA_News
  IMG_6772 (Large)
  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์…”

  วันที่ 16 สิงหาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าร่วม โดยในวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ คือ การเต้นประกอบเพลงชุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง และ อย. ตัวน้อย ชมคลิปวีดีโอ และเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการลองทำสิ่งใหม่ ๆ ของนักเรียนพร้อมทั้งได้รับความรู้อีกด้วย  …more photos…

 • IMG_0716 (Large)
 • IMG_9430 (Large)
 • sd_60th_srMargarita (3) (Large)
 • IMG_6772 (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links