"Always be cheerful, love one another in our Lord." (L 22)... "Where charity reigns is Heaven." (L 49) ... "When God is with us, every thing goes well." (L 42) ... "Courage! The days pass one by one and we are drawing ever closer to eternity." (L 26) ... "If we wish to die such a happy death we must prepare now." (L 22)

150th FMA Anniversary

Pope Francis ชีวิตและพันธกิจ

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  00
  ฉลองวัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ

  วันที่ 1 มกราคม 2022   ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา   โดย คุณพ่อยอห์นบอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า  โดยท่านให้ข้อคิดในบทเทศน์ที่ว่า “เราทุกคนต้องนำพระกุมารไปมอบให้กับบุคคลที่เราพบเจอ ด้วยตัวอย่างชีวิตของเรา  ดังที่พระมารดาได้มอบพระกุมารแก่เราทั้งหลายเป็นของขวัญ”  โอกาสนี้ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่แด่ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ ด้วย …more photos…

 • Close Up
  IMG_2423 (Large)
  Mini Concert FMA ORATORY- CONCERT ONLINE

  เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2021  ฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์เป็นครั้งแรก (Mini Concert FMA ORATORY – CONCERT ONLINE) ในหัวข้อ “โฟล์คข้างบ้าน ในรั้วบ้านเรา” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application และ เฟสบุ๊ค เพจ ของศูนย์เยาวชน ธมอ ออนไลน์ (facebook.com/fmaoratory) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเตรียมเฉลิมฉลอง 150ปี ของการก่อตั้งคณะ ธมอ ผ่านทางบทเพลงต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งเพลงประจำการเฉลิมฉลอง ในช่วงระยะของการเข้าสู่ปีที่ 3 ธีมที่ว่า “กล้าหาญไว้ ให้เราก้าวไปข้างหน้า ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวาง” (จดหมาย มาเดอร์มัสซาแรลโล 47, 12)   นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นครอบครัว…ระหว่างสมาชิกในศูนย์เยาวชน ธมอ ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยคณะซิสเตอร์ ธมอ ครู บุคลากร เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเครือ […]

 • Close Up
  IMG_1954 (Large)
  ถ่ายทอดสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 รุ่นที่ 1

  วันที่ 10-12 ธันวาคม 2021  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดการถ่ายทอดสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 รุ่นที่ 1   ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ ผู้แทนที่เข้าร่วมสมัชชาของคณะระดับโลกที่ประเทศอิตาลีเป็นผู้นำการถ่ายทอด    โดยในสมัชชาครั้งนี้สายตาของคณะได้จับจ้องไปที่ภาพของพระนางมารีย์ที่คานา ซึ่งเป็นดังศูนย์กลางของการนำและการเป็นเพื่อนร่วมทางของคณะ เป็นต้น ในสถานการณ์รุนแรงของการระบาดของโควิด-19  ที่สร้างความทุกข์และความสับสนแก่มนุษยชาติอย่างมาก ในที่ประชุมได้จำลองบรรยากาศของงานสมรสที่คานา และการเฉลิมฉลองด้วยเหล้าองุ่นใหม่แห่งความหวังพร้อมกับพระนางมารีย์ ตามหัวข้อของสมัชชาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2,5) หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิต ในใจกลางของสังคมร่วมสมัย   และเลียนแบบพระนางในการเป็นสตรีผู้มองการณ์ไกล มารดาที่เข้าใจสถานการณ์และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ โดยอาศัยพระบุตร พระนางทรงแสดงตนว่าทรงประทับอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด   ในการถ่ายทอดครั้งนี้ มีสมาชิกจากทุกหมู่คระเข้าร่วมจำนวน 43 คน  ได้รับฟังการแบ่งปันถึงบรรยากาศทั่วไปของสมัชชาระดับโลก และทำความรู้จักกับบรรดาผู้ใหญ่ และคณะที่ปรึกษาระดับศูนย์กลาง เพื่อกระชับความสนิทสัมพันธ์ระดับคณะให้แน่นแฟ้นมากขึ้น   จากนั้นเป็นการรับฟังรายงานชีวิตของคณะในช่วงระยะ 6 ปี (2014-2020)  รายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งรายงานการเยี่ยมของผู้ใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงชีวิตหมู่คณะทั่วโลก   มีการแบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารและแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการไตร่ตรอง  […]

 • Close Up
  yth7
  ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

  ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2021   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และนางสาวนิภารัตน์ โอนากุล ตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ปี ค.ศ.2021/ พ.ศ.2564 ซึ่งมีการจัดประชุม 2 รูปแบบคือ แบบออนไลน์ และออนไซด์ ณ โรงแรมวิทเทจ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์จำนวน 25 คน และแบบออนไลน์ 13 คน   มีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชนในแต่ละสังฆมณฑล และองค์กรสมาชิก ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และประเด็นสำคัญ ๆ ตลอดปี เช่น โครงการปีเยาวชน 2021 พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ ปี 2022 สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ […]

 • 00
 • IMG_2423 (Large)
 • IMG_1954 (Large)
 • yth7
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าและพระมารดามารดามารีย์ สำหรับพระพรที่ได้ประทานแก่คณะ ในการดำเนินภารกิจงานอบรมอภิบาลในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ซึ่งได้เปิดทำการสอนและบริหารงานโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาจนถึงปีปัจจุบันครบ 25 ปี

ขอเชิญร่วมฉลองปีแห่งพระพรนี้ ด้วยคำภาวนามากมาย สำหรับภารกิจด้านการศึกษาอบรมที่จะดำเนินต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อความดีและความรอดของเยาวชนสื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

โลก ธมอ.

View all

Space for the Young

Activities News

 • FMA_News
  00
  อำลาและขอบคุณพ่อ Sehyung Lee Justin

  วันที่ 9 มกราคม 2022  วันอาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง  กลุ่มคริสตชนวัดคาทอลิกเกาหลี รามคำแหง 22  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ Sehyung Lee Justin ชาวเกาหลี เป็นประธานในพิธี  และถือโอกาสนี้ขอบคุณและอำลาคุณพ่อ ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี เนื่องจากครบวาระ 6 ปี ที่ท่านประจำที่วัดคาทอลิกเกาหลี กรุงเทพฯ แห่งนี้ และโอกาสนี้ ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก และสมาชิก แสดงความขอบคุณ และมอบรูปแม่พระไทยเป็นที่ระลึกให้กับท่าน  สัตบุรุษเกาหลีได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณท่าน คุณพ่อกล่าวขอบคุณและทักทายทุกคน ขอพระมารดามารีย์คุ้มครองการเดินทางของคุณพ่อให้ปลอดภัยและอวยพรในภาระหน้าที่ใหม่ที่ท่านจะไปรับใช้คริสตชนที่ประเทศเกาหลีต่อไป   …more photos…

 • FMA_News
  hm (1)
  พระพรแรกในเช้าวันปีใหม่

  เช้าวันที่ 1 มกราคม 2022   บทเพลงสวัสดีปีใหม่ดังกึกก้องแต่เช้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตของเราแต่ละคนในปีใหม่นี้  พร้อมกับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดามารีย์พระชนนีของพระเจ้า  คุณพ่อมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ณ วัดน้อยแม่พระมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพ   ซึ่งได้แบ่งปันบทเทศน์ในวันนี้ พระอยากให้เราพิจารณาเนื้อเรื่องพระวรสารวันนี้ว่า “ทุกคนต่างประหลาดใจเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่า” อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่า เรื่องที่พวกเขาได้ยิน ทำให้พวกเขา “เชื่อ” และไม่มีใครพยายามที่จะไปเห็นด้วย “ตา” ตัวเอง ทุกคนรู้สึกแค่ว่า “ประหลาดใจ” ในขณะที่ผู้เลี้ยงแกะตอบรับคำประกาศของทูตสวรรค์ พวกเขาไปและพบพระกุมารบรรทมในรางหญ้า ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับคำนาย ที่พระผู้ไถ่จะถูกพบนอนอยู่ในรางหญ้า หลังจากนั้นผู้เลี้ยงแกะต่างก็แยกย้ายกันกลับไป และเราไม่ได้ยินเรื่องราวของพวกเขาอีกต่อไป แม้แต่ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน หรือแม้แต่แทบเชิงไม้กางเขน ไม่มีเลย เราเห็นบุคคลสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้ยินเรื่องราวรู้สึกประหลาดใจ กับอีกกลุ่ม ได้ยินจากทูตสวรรค์ เดินทางไปพบ และจากไป แต่มีคนๆหนึ่ง อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดจนตาย และยังคงอยู่กับพระศาสนจักรจวบจนปัจจุบัน และนั่นคือ แม่พระ เธอคือบุคคลที่พระวรสารบอกว่า “ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย และยังทรงคำนึงถึงอยู่” แม่พระคือคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ แม้ไม่เข้าใจถึงแผนการของพระเป็นเจ้าทั้งหมดในตอนแรกแต่เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ และคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม รอคอยการเผยแสดงจากพระเป็นเจ้า […]

 • FMA_News
  01354372
  คริสตชนที่หัวหมากร่วมฉลองคริสต์มาส

  วันที่ 25 ธันวาคม 2021  คุณพ่อมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล (ซดบ) เป็นประธานในวันสมโภชพระคริสตสมภพวัดน้อยแม่พระฯ รามคำแหง 22 หัวหมาก  สัตบุรุษได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกับหมู่คณะซิสเตอร์ด้วยความชื่นชมยินดีในวันฉลองแห่งการบังเกิดขององค์พระคริสตเจ้า   หลังพิธีได้มีการขับร้อง We wish you a Merry Christmas ส่งความสุขให้กับพี่น้องทุกคน  จากนั้นเราไปสวดภาวนาต่อหน้าพระองค์และรับจดหมายจากองค์พระกุมารเยซูเป็นข้อคิดที่ระลึก  ในวันนี้คุณพ่อมณฑล ได้นำถุงผ้ามาแจกเป็นที่ระลึกแก่ทุกคน ส่วนหมู่คณะซิสเตอร์ได้แจกขนมคริสต์มาสให้กับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมฉลองในวันนี้ หลังพิธี พระสมณทูตพอล ชาง อิน นัม ได้มาถึงและมาเยี่ยม  ท่านได้นำกระเช้าส่งความสุขวันคริสต์มาสให้กับหมู่คณะซิสเตอร์  สัตบุรุษโชคดีมากได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านด้วย  และท่านได้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชคริสตสมภพที่วัดเกาหลีเพื่อพบปะกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลีด้วย ในตอนเย็นกลุ่มนักเรียนหอพักได้มีโอกาสส่งความสุขวันคริสต์มาสให้กับซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณีหมู่คณะ  จากนั้นแต่ละคนให้นำตะเกียงไฟมอบให้พระกุมารเยซูและรับข้อคิดจากพระกุมารเยซู   แต่ละคนได้อ่านข้อคิดที่ได้รับเป็นพระวาจาเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยและทำให้ชิดสนิทกับพระผ่านทางพระวาจา จากนั้นซิสเตอร์ได้แจกขนมวันคริสต์มาสให้แก่ทุกคนในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี  …more photos…

 • FMA_News
  01
  สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลและปิดปีนักบุญโยแซฟ

  เช้าวันแห่งการเฉลิมฉลองที่งดงามในวันที่  8 ธันวาคม 2021   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ ได้ทำวจนพิธีกรรม สวดสายประคำนักบุญโยแซฟและภาวนาเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์โอกาสปิดปีนักบุญโยแซฟ  อีกทั้งได้ร่วมกันสวดทำวัตรเช้าสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับผ่านทางพระมารดาในบ้านของเรา และการเลียนแบบคุณธรรมของพระมารดาตลอดนพวาร 9 วันที่ผ่านมาในการรำพึงบทพระวรสารของนักบุญยอห์นที่สะท้อนคำพูดของพระนางมารีย์ที่ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (ยน 2,3) ในตอนเย็นหมู่คณะได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ณ วัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด หาดใหญ่ โดยคุณพ่อ อันโตนิโอ มิเอเล่ (ซดบ)  เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นโอกาสดีที่บรรดาสัตบุรุษที่มากันร่วมโมทนาคุณพระเจ้า ได้ร่วมแสดงความยินดีและรับพรจากคุณพ่อ ในโอกาสที่ท่านฉลองครบ 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ซาเลเซียน ซึ่งได้ทำฉลองไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา  …more photos…

 • 00
 • hm (1)
 • 01354372
 • 01
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links