... ... “ผู้ที่พระเจ้าจะทรงบันดาลความชอบธรรมนั้น ไม่ใช่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติด้วย”(รม 2:13) “เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน”(รม 14:19) “ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตโดยอาศัยความเชื่อ”(รม 1:17) “ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร”(รม 5:3)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
  เฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับโลก…

  ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2018 แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล มาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันกตัญญูระดับโลก ในบรรยากาศของครอบครัว ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกตัญญู ต่อมาเดอร์ โดยได้จัดให้มีช่วงเวลาของการพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ และการเฉลิมฉลอง ที่อบอวลด้วยความร่าเริงยินดี แสดงออกด้วยสุนทรพจน์ บทเพลง และการแสดงที่สร้างสรร และเปี่ยมด้วยความหมายตามหัวข้อการเฉลิมฉลองที่ว่า ““แตะเส้นสายชีวิตให้มีชีวาพร้อมกับเยาวชน โดยการเป็นประจักษ์พยานแห่งความยินดีในการติดตามพระคริสตเจ้า” …more photos…

 • Close Up
  20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
  “Signore dammi di quest’acqua…”

  ระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิก จำนวน 41 คน ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ” Signore dammi di quest’acqua (Gv 4,15)” โดยมีซิสเตอร์มาเรีย โก ธมอ. (Maria Ko) อาจารย์ผู้สอนวิชาพระคัมภีร์จากมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลีเป็นผู้เทศน์ ซึ่งท่านได้ชี้แนะถึงการไตร่ตรองพระวาจา ในท่าทีของการฟังตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รวมทั้งการฟังคำถามต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าที่ถามบุคคลที่อยู่ต่อหน้า เหล่านี้ เพื่อช่วยในการพิจารณาไตร่ตรอง เทียบเคียงกับชีวิตการเป็นผู้รับเจิมในการติดตามพระองค์ ท่าทีที่เราต้องเลียนแบบให้มากขึ้น ในการเข้าเงียบนี้เป็นไปในบรรยากาศแห่งการสำรวมตน ความเงียบและการไตร่ตรอง การภาวนาชิดสนิทกับพระ ทั้งการเตรียมพิธีกรรมในวันต่าง ๆ อย่างดีของหมู่คณะที่รับผิดชอบ ได้ช่วยให้วันเหล่านี้เปี่ยมไปด้วยพระพร ซึ่งช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้เข้าเงียบให้มีพละกำลังใหม่ พร้อมที่จะกลับไปเป็นน้ำสำหรับผู้อื่นที่จะมาตักตวงและดื่มจากเรา …more photos…

 • Close Up
  Progetto Gerusalemme (Large)
  Progetto Gerusalemme 2018

  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2018 ซิสเตอร์นิตยา ยอแซฟ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญไปยังเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 21 ท่าน ซิสเตอร์ทั้งสองรู้สึกซาบซึ้งใจ และขอบคุณอธิการิณีเจ้าคณแขวง ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ คณะผู้ใหญ่ ตลอดจนสมาชิกในแขวงทุกคน ที่ได้เอื้อโอกาสอันประเสริฐนี้แก่พวกเขา พวกเขาได้ไปยืนอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินชีวิต ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ ได้แก่ เมืองเบธเลแฮม นาซาแรท เยริโค คาเปอรนาอุม แม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย คุมรัน เป็นต้น ได้พักในเมืองเยรูซาแลม ได้ไปเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ชนิดที่ว่าได้สัมผัสจริงควบคู่กับการรำพึงพระวาจา พระคัมภีร์ในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาได้ไป ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำเพื่อการประกาศข่าวดี ตลอดระยะเวลาแห่งการจาริกแสวงบุญนี้ ได้เห็นประจักษ์พยานถึงความรักอย่างไม่มีขอบเขตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเราผู้เป็นคนบาป ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมาเดอร์นิภาและสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง พร้อมทั้งมีความหวังว่า พระเจ้าจะทรงทำงานในชีวิต และจะสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ต่อไปในชีวิตประจำวัน ให้แผ่นดินไทยเป็นดังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกรุงเยรูซาแลม…more photos…

 • Close Up
  20180226_ISP_Incontro Pope (8) (Large)
  “เวลาแห่งพระพร …”

  นับเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ไม่คาดฝันของพวกเราสี่คน คือ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดนักบุญมาร์ธา พร้อมกับ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีพระคุณของคณะ และพวกเราขอขอบพระคุณท่านทั้งสองสำหรับความใจดีที่ได้มอบแก่พวกเราอย่างมากมาย เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 พวกเราได้เดินทางถึงกรุงโรมด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์งดงามแห่งธรรมชาติเมื่อเครื่องบินสามารถร่อนลงสู่สนามบินฟิวมีชีโนที่ขาวด้วยหิมะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนับปี แม้จะรู้สึกปะทะกับอากาศหนาวเย็นสุด ๆ เมื่อมาถึงบ้านศูนย์กลางของคณะ ทุกคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า “หิมะสวยจังเลย!” แม้จะหนาวสั่น เมื่อมองไปในสวนยิ่งเพลินตาเพลินใจไปกับหิมะที่ขาวสะอาดพราวตา จึงอดไม่ได้ที่จะออกไปถ่ายภาพกับหิมะไว้เป็นที่ระลึก แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง แต่เช้าตรู่ของวันที่ 1 มีนาคม 2018 พวกเราทั้งสี่พร้อมกับท่านผู้มีพระคุณทั้งสองได้เดินทางมาถึงนครรัฐวาติกันภายในบริเวณวัดนักบุญมาร์ธา ที่ซึ่งจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ผู้แทนพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินนี้ ขณะเฝ้ารอเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นช่างเป็นวินาทีที่มีความสำคัญยิ่งนัก และวินาทีนั้นเมื่อพระองค์ทรงเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนเงียบ สงบนิ่งด้วยความเคารพ ทว่าหัวใจระทึกด้วยความยินดีเปี่ยมล้น ต่างก็รู้สึกประทับใจในท่าทีอันสงบสันติ และศรัทธาของพระองค์ เมื่อพิธีมิสซาจบแล้ว พวกเราแต่ละคนก็ได้รับพรพิเศษส่วนตัวจากสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระทัยดีและความเรียบง่ายของพระองค์ ใช่แล้ว…นี่คือผู้แทนของพระเยซูเจ้าซึ่งปกพระหัตถ์อวยพรลูก ๆ ของพระองค์ด้วยความรักและเปี่ยมด้วยพระทัยกรุณา และจะตราตรึง […]

 • 20180426_FMA_Thankyou 2018 (14)
 • 20180405_ISP_Retrate groupI (13) (Large)
 • Progetto Gerusalemme (Large)
 • 20180226_ISP_Incontro Pope (8) (Large)
View all

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับสู่เดือนพฤษภาคม...เดือนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอพระมารดาเสนอวิงวอนสำหรับความต้องการต่าง ๆ ของท่าน
*** พลาดไม่ได้กับ 4 อีเว้นท์น่ายินดี ในบรรยากาศแบบซาเลเซียน
1. วันที่ 6 พฤษภาคม - ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ นักบุญวัยรุ่น ซาเลเซียน ผู้มีอุการณ์ประจำใจว่า "ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป"
2. วันที่ 9 พฤษภาคม - ฉลองวันเกิดนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล แม้นเวลาจะผ่านนานเท่าใด แต่ใจเราก็รำลึกถึงท่านอยู่เสมอ... Happy Birthday to you!
3. วันที่ 13 พฤษภาคม - ฉลองวันเกิดในสวรรค์ของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
4. วันที่ 24 พฤษภาคม - สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภื ฉลองยิ่งใหญ่ เดือนก่อนฉลอง 150 ปี แห่งการอภิเษกมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่เมืองตูริน
- นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อเนื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา ทั้งสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สมโภชพระจิตเจ้า และสมโภชพระตรีเอกภาร ขอโปรดให้เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่มั่งคั่งสำหรับทุกท่านค่ะ
** Have A Greate Month! **

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

“แชร์ความกล้า …”

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_3569 (Large)
  ศูนย์เยาวชดอนบอสโก มอบเกียรติบัตร…

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้มอบเกียรติบัตรความประพฤติดี ที่มีความรักความผูกพันกับศูนย์เยาวชน มีน้ำใจร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน และการมาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอให้แก่สมาชิกศูนย์เยาวชน รวมจำนวน 10 คน โดยเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรประพฤติดีจำนวน 4 คน มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตธยศรัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นผู้มอบ ในบรรยากาศของความยินดี และการร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกศูนย์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากในวันนี้ เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 โดยจะมีการเริ่มกิจกรรมใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 คุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วย โดยสมาชิกศูนย์ฯ ได้เขียนขอบคุณต่อทุกคนในบรรยากาศที่จริงจัง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความผูกพันให้มีมากขึ้น และจะส่งเสริมต่อความเป็นครอบครัวเดียวกันที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในภาคบ่ายที่ทำให้ครื้นเครง สนุกสนาน ด้วยกิจกรรม “เพี้ยนหรือเพราะ” การเล่นเกมส่งท้าย “เบสบอล” การรับชมการประมวลภาพกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตลอดปี และการรับรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยผู้มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้เลือกตามลำดับ กิจกรรมศูนย์เยาวชนปี 2017 […]

 • Close Up
  IMG_1140 (Large)
  STAR_2018

  การชุมนุมเยาวชนผู้นำไทยซาเลเซียน STAR 2018 ได้ถูกจัดขึ้น ณ บ้านธารพระพร สามพราน ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2018 ในหัวข้อ “กล้าก้าว…ด้วยใจยินดี” โดยฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 152 คน จากทั่วสถาบันโรงเรียนในเครือฯ มีจุดประสงค์เพื่อการวางแผนอภิบาลที่เป็นเอกภาพโดยเปิดโอกาสให้เยาวชน คณะครู คณะซิสเตอร์ได้ร่วมกันระดมพลังความคิด รับการอบรม และร่วมแบ่งปันในบรรยากาศแบบซาเลเซียน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมและวิทยากร ดังนี้ 1) “กล้าก้าว…รับใช้ด้วยใจยินดี” โดยคุณพ่อวรัญญู นางาม 2) “แชร์ความกล้า อาสาด้วยใจยินดี” โดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล 3) Social change agent โดยซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้มและทีมงาน 4) Game of life โดยคุณมนัสวี วงศ์ประดู่ และทีม พร้อมด้วยกิจกรรมที่เสริมเติมความคิดแนวหลักอื่น ๆ อันเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น กิจกรรมนันทนาการ การรายงานผลการดำเนินงานปี 2017 family […]

 • Space_For_The_Young
  20180114_mu_oratory (19) (Large)
  กีฬาสีศูนย์เยาวชน ดอน บอสโก…

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน พร้อมด้วยบราเดอร์ซาเลเซียน ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์สุภาวดี แข็งกิจ และผู้ฝึกหัดคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ รวมทั้งบุคคลากรอื่น ๆ ของศูนย์เยาวชนดอนบอสโก ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ในหัวข้อ “รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสีรู้อภัย” โดยการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้จัดเฉพาะวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2018 จะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ มีการแข่งขันกองเชียร์ และประกวดกองพาเหรด ซึ่งการแข่งขันในวันที่ 14 มกราคมนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เอาจริงเอาจัง สามัคคีกลมเกลียวและการเอื้ออาทรต่อกัน จากสมาชิกของศูนย์เยาวชนจำนวนประมาณ 60 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีม่วงและสีเขียว  …more photos…

 • Space_For_The_Young
  IMG_9583 (Large)
  ศูนย์เยาวชนสามพราน…กับวันคริสต์มาส

  ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในวจนพิธีกรรม สรรเสริญและขอพรจากพระกุมารเจ้าสำหรับเยาวชนของศูนย์ฯ บุคลากรและบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยในภาคเช้า หลังจากวจนพิธีกรรม ได้มีการแสดงละครฉากคริสต์มาส ประวัติแห่งการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า จากเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ สามพราน นอกจากนั้น ต้วแทนเยาวชนจากศูนย์เยาวชนได้กล่าวอวยพร ร้องเพลง และมอบกระเช้าแด่คุณพ่อบุญเลิศ และแก่บรรดาบุคลากรศูนย์เยาวชนทุกคน ติดตามด้วยการแสดงรายการจากทุกรุ่นของเยาวชนในศูนย์ฯ ซึ่งทุกรุ่นได้ตระเตรียมมาอย่างดี เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่กันและกัน ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเกมการละเล่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจับฉลากรางวัล โดยคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์และพี่เลี้ยงรุ่นต่าง ๆ เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน ต่างสนุกสนาน มีความสุข และดีใจกับการได้รับรางวัลและการร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ ขอให้พระพรแห่งความสุข ความยินดีของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า ได้สถิตอยู่กับบรรดาเยาวชนตลอดไป …more photos…

 • IMG_3569 (Large)
 • IMG_1140 (Large)
 • 20180114_mu_oratory (19) (Large)
 • IMG_9583 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_8491 (Large)
  มอร์เนเซ..ดินแดนแห่งความทรงจำ

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ของหมู่คณะอีก 4 ท่าน ในบรรยากาศของความยินดีและกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นผู้นำของคณะ ที่เป็นแบบอย่างในคุณธรรมความดี เฉพาะอย่างยิ่งการมีใจสุภาพ อ่อนน้อมต่อการดลใจของพระจิต ดำเนินชีวิตในความซื่อเรียบง่าย มอบอุทิศทั้งชีวิตเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณเยาวชน โอกาสนี้สมาชิก พนักงาน เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียกนักบวช และเยาวชนธิดารักษ์ ได้ร่วมกันเตรียมฉลองด้วยการทำตรีวาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อให้การฉลองนี้ เป็นไปอย่างมีความหมายและทิ้งคุณค่าความดีไว้ในดวงใจเสมอ ด้วยการเลียนแบบชีวิตของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโลในการสวดสายประคำ การนมัสการศีลมหาสนิท และการถวายสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางทำวัตรเย็นก่อนวันสมโภช …more photos…

 • FMA_News
  DSC_0098 (Large)
  ขอบคุณท่าน…ด้วยใจรู้คุณ

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัตบุรุษและหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมากร่วมพิธีบูชาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกาโดยมีคุณพ่อดาวิด วิเชียรแสง กองตระกูลดี สงฆ์ซาเลเซียน คุณพ่อปลัดวัดน้อย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อสำหรับการทำศาสนบริกรต่าง ๆ ณ วัดน้อยแห่งนี้ ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งในปีนี้คุณพ่อจะย้ายไปรับหน้าที่ใหม่ ในการดูแลเณรจำนวน 20 คน และนักเรียน ปวช. จำนวน 70 คน ขอพระพรของพระเจ้าและการปกปกป้องคุ้มครองของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ได้นำหน้าและค้ำจุนท่านในภารกิจใหม่ที่พระองค์ทรงมอบฝากนี้ไว้ ..more photos…  

 • FMA_News
  20180426_MU_Grazie Madre (10) (Large)
  Grazie Madre…

  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน พร้อมด้วยเยาวชน เยาวชนผู้สนใจและพนักงาน ร่วมแสดงความรักรู้คุณ ต่อมาเดอร์อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผ่านทางการภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2018 โอกาสฉลองวันกตัญญูระดับโลก ที่จัดขึ้นที่แขวงอัครทูตสวรรค์ราฟาแอล อาซุนซีออน ประเทศปารกวัย ในบรรยากาศของความยินดี ความรักรู้คุณ และความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตสมกับการเป็นธิดาของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีตัวโน๊ตเล็ก ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ภายนอกบ่งบอกถึงความพยายามที่จะเป็นตัวโน๊ตที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา พร้อมพัฒนาศักยภาพ ตอบรับการเรียกของพระองค์ตามกระแสเรียก…more photos…

 • FMA_News
  20180422_NVZ_Sacraments (3) (Large)
  ศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2018 ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย ครูอิศริยา จันธนะตระกูล นำนักเรียนคาทอลิกจำนวน 2 คนรับศีลกำลัง และ 6 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน ในโอกาสรับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกนี้ทางโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 5 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนคาทอลิกที่รับศีลกำลังทั้งหมด 77 คนและนักเรียนที่รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 49 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน มีสัตบุรุษต่างวัดมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ท้ายพิธีพระคาร์ดินัลได้มอบโอวาทสำหรับเด็ก ๆ โดยให้เด็กทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นลูกที่ดีต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ทีจะมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ ท่านเน้นว่า กระแสเรียกของพระศาสนจักรเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่ทุกวันพวกเขาได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้าและศีลมหาสนิท …more photos…

 • IMG_8491 (Large)
 • DSC_0098 (Large)
 • 20180426_MU_Grazie Madre (10) (Large)
 • 20180422_NVZ_Sacraments (3) (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links