... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  IMG_3243 (Large)
  ประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน – CIAO

  ฝ่ายอภิบาลคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดประชุมพบปะผู้ทำงานด้านการอภิบาลงานโรงเรียน ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 ที่แขวง “”Maria Ausiliatrice” ประเทศฮ่องก่อง โดยมี Sr. Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ และ Sr. Sarah Garcia ผู้ช่วย เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีอธิการิณีเจ้าคณะ ผู้ประสานงานฝ่ายอภิบาล ผู้รับผิดชอบฝ่ายการศึกษา ของสมาพันธ์แขวงฯ จำนวน 30 คน จาก 10 ประเทศ การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของแขวงต่าง ๆ ตามข้อตกลง เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว CIAO-SPR ที่ยามานากะ ประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้ฝ่ายการศึกษาของแต่ละแขวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานร่วมกันตามจิตตารมณ์ของคณะ มีการจัดทำข้อกำหนดของฝ่ายการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน และศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฝ่ายอภิบาลของคณะ มุ่งมั่นที่จะให้งานด้านการศึกษาและศูนย์ฝึกวิชาชีพของคณะ เป็นสถานที่แห่งการหล่อหลอมเยาวชนให้นำศักยภาพของตนมาใช้เพื่อส่วนรวม ตามข้อเสนอของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พูดถึง “บ้านแห่งความเป็นหนึ่ง” การไตร่ตรองพระวรสารที่กล่าวถึง ปัง 5 […]

 • Close Up
  2019_CS metting (9)
  ประชุมพบปะประจำปี “ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชน….”

  ฝ่ายสื่อสารมวลชน ระดับแขวงได้จัดประชุมพบปะ “ผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนในเครือ เข้าร่วมจำนวน 30 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยกรแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 53 หัวข้อ “ เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน (อฟ.4, 25) จากชุมนุมเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์ ” พร้อมด้วย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม แบ่งปันในหัวข้อ “วัฒนธรรมการสื่อสารตามวิถีจิตซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล” ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการมองชีวิตของท่านทั้งสองในการเป็นผู้สื่อสารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแห่งการอบรม นอกจกานั้น ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต โดยการตั้งคำถาม “เรามีชีวิตเพื่ออะไร […]

 • Close Up
  2019_Progetto Gerusalem (10) (Large)
  เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม

  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2019 ซิสเตอร์บานเย็น ดวงมาลา และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี เปรู เม็กซิโก เคนยา ฟิลิปปินส์ ซีเรีย และประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาแลมและเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กับการรำพึงพระวาจา ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิต สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ได้เห็น ได้สัมผัสกับประจักษ์พยานแห่งความรักที่ไร้ขอบเขตและเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าจนยอมสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้ได้รับความรอดพ้น นับเป็นประสบการณ์อันมั่งคั่ง ลึกซึ้งและยากที่จะลืมเลือนได้ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายขนบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติแต่ก็มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน และรำลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดอันยาวนานนับหมื่นปี โอกาสนี้จึงขอกราบโมทนาคุณพระเจ้า ขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะผู้ใหญ่และสมาชิกทุกท่าน สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดีๆที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ให้ได้มารู้จักและรักพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น …more photo…

 • Close Up
  01
  การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR

  การประชุมพบปะผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับ CIAO-SPR ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2019 Sr. Maria Helena Moreira, FMA สมาชิกคณะที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารมวลชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และ Sr. Gabriella Imperatore FMA ผู้ช่วย ได้จัดการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันการวางแผนงานตามนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดประสงค์ ต่าง ๆ ของการสื่อสารเชิงอบรมของคณะ ในบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ การไตร่ตรองและการแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มผู้ฝึกหัดของคณะ และรับชมการแสดงของพวกเขาตามจิตตารมณ์ของคณะ โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบคุณ Sr. Maria Helena Moreira, FMA และ Sr. Gabriella […]

 • IMG_3243 (Large)
 • 2019_CS metting (9)
 • 2019_Progetto Gerusalem (10) (Large)
 • 01
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว อัลเลลูยา อัลเลลูยา
พระองค์ทรงนำชีวิตใหม่มาให้เรา อัลเลลูยา อัลเลลูยา

สุขสันต์วันปัสกา 2019 แด่ทุกท่าน...

ขอให้วันอันน่าชื่นชมยินดีนี้...
นำความหวังและคำอวยพรมาสู่ทุกท่าน

ขอให้ความรักที่อยู่เหนือความเข้าใจของพระเยซูเจ้า
ได้มอบความอบอุ่นให้แก่ทุกผู้ทุกคน

ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข และสันติในวันปัสกานี้และตลอดไป

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • Space_For_The_Young
  TN_001 (7) (Large)
  ธ.น. กับ ค่าย“พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 นักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา และครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ รวมจำนวน 17 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง และการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้บรรดาอาสาสมัคร SSYV ยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตพร้อมกับพวกเขา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน เป็นดังการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและจะมีผลต่อการก้าวเดินของพวกเขาต่อไป… more photos…

 • Space_For_The_Young
  ssyv (68) (Large)
  ค่าย “พี่สอนน้อง”

  อาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) และ VIDES จำนวน 10 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” เมื่อวันที่ 3-10 มีนาคม 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบกลุ่ม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวิชาการ ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการอบรมสื่อศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมงานฝีมือ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรวม เล่นกีฬา เล่นบิงโก และเกม นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ทำประสบการณ์การเยี่ยมชาวบ้าน เดินเขา จับปลา ร่วมงานศพ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกมากมาย ทุก ๆ คนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและรับในเวลาเดียวกัน …more photos…

 • Space_For_The_Young
  DSC_0683 (Large)
  “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ”

  ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก สามพราน ได้เปิดกิจกรรมกีฬาสีอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “กีฬาสีสร้างสัมพันธ์ ผูกพันมิตรภาพ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 โอกาสนี้ ซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน กลุ่มเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก กลุ่มเยาวชนธิดารักษ์ และครูอิสริยา จันธนะตระกูล ได้ร่วมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 มกราคม 2019 โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีแดงและสีฟ้า ในพิธีเปิดกีฬาสีอย่างเป็นทางกานี้มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้มีพิธีมอบเหรียญสำหรับกีฬาประเภทกรีฑา และมอบถ้วยรางวัลสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ ถ้วยรวมกีฬาปีนี้เป็นของสีแดง นักกีฬาศูนญ์เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา กรีฑา และเกมประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน มิตรภาพภายในรุ่นของตนเอง และมิตรภาพจากทุก ๆ คน ทุกคนร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศที่ดีงาม สนุกสนาน เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และร่วมกันแบ่งปันความสามารถต่าง ๆ ในจิตตารมณ์ของการมีน้ำใจนักกีฬาและแบบเยาวชนของคุณพ่อบอสโก…more photos…

 • 20190501_NV_SSYV (1)
 • TN_001 (7) (Large)
 • ssyv (68) (Large)
 • DSC_0683 (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  2019_MM Feast day (14)
  กลับบ้าน…กลับมอร์เนเซ…

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2019 เวลา 17.30 น. หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียนิรมล เยาวชนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเขตสามพราน จำนวนมากกว่า 50 คน ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ในบรรยากาศของความศรัทธาและการรู้คุณต่อพระคุณของพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นแบบอย่างในคุณธรรมนานาประการ และเป็นพิเศษที่คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จะได้รับการก่อตั้งครบ 150 ปี ในปี 2020 ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีแรก เราร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยใจรู้คุณ… หลังพิธีได้มีการเคารพพระธาตุของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล และรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศของความยินดีและความเป็นครอบครัว นอกจากนี้ ในบรรยากาศของการเตรียมสู่สมัชชาใหญ่ของคณะ มาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้เชิญชวนให้สมาชิกได้… “กลับบ้าน…” อันหมายถึงการกลับไปยังมอร์เนเซ ซึ่งเป็นบ้านแรกของคณะ ด้วยเหตุนี้ ตลอดตรีวาร หมู่คณะเตรียมใจด้วยการระลึกถึงเหตุการณ์และคำสอนต่าง ๆ ของมาเดอร์มัสซาแรลโล ที่ได้จารึกไว้ในประวัติของท่าน […]

 • FMA_News
  DSC03446 (Large)
  เฉลิมฉลองปาสกาสุขสันต์…

  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผูู้รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขโอกาสวันปาสกา ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ หอพักเอาซีลีอุมศาลาแดง ให้กับชาวอิตาเลียนที่มาร่วมพิธีสมโภชปาสกา โดยมีกลุ่มเด็ก ๆ ร้องเพลงอวยพรในบรรยากาศที่น่ารัก โอกาสนี้ได้พบกับหลานชายที่พาคุณย่า Nonna Isabella อายุ 104 ปี มาร่วมพิธีด้วย นับเป็นพระพรแห่งชีวิตที่ยืนยาวทีเดียว…more photos…

 • FMA_News
  DSC_0085 (Large)
  อัลเลลูยา …ปัสกา 2019

  ไชโยแด่พระองค์เสียงลั่นเถิด อัลเลลูยา อัลเลลยา…ด้วยความชื่นชมยินดีที่วันนี้หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมสัตบุรุษที่วัดน้อยของบ้านในบรรยากาศที่ชื่นชมยินดี แม้จะเป็นชุมชนคริสตชนกลุ่มเล็ก ๆ แต่ความรักความศรัทธาไม่แพ้กลุ่มใด ๆ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ซิสเตอร์อากาทา จิตอุทัศน์ เป็นตัวแทนกล่าวส่งความสุขและอวยพรปาสกาแด่คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล และสัตบุรุษ จากนั้นหมู่คณะได้ร่วมกันส่งความสุขซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี และวันนี้หมู่คณะยังเปี่ยมด้วยความยินดียิ่ง ที่เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม มาเยี่ยมเยี่ยนหมู่คณะ และส่งความสุขปาสกา พร้อมกับคณะกรรมการวัดกลุ่มคริสตชนเกาหลี โอกาสนี้หมู่คณะจึงได้ส่งความสุขแด่ท่านเช่นกัน…more photos…  

 • FMA_News
  20190412_VS_Songran (15) (Large)
  พรแห่งสงกรานต์

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและความรักรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ โอกาสนี้คณะครูและนักเรียนรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ อันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีใจรู้คุณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกหลายรายการ ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองในความชื่นชมยินดีและสนุกสนาน…more photos…

 • 2019_MM Feast day (14)
 • DSC03446 (Large)
 • DSC_0085 (Large)
 • 20190412_VS_Songran (15) (Large)
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links