... ... "ความรักย่อมอดทนนาน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง"(1 คร 13:4) “จงบังคับลิ้นไม่ให้พูดคำเลวร้าย จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง” (1ปต 3:10) “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นกับเขาเถิด”(มธ 7:12) “คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมได้รับพระพร"(ยรม 17:7) "อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า"(รม 12:11)

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  01 (Large)
  รวมพลังทางศาสนา ในงานวันแม่ฯ เสริมสร้างสมานฉันท์

  วันที่ 10 สิงหาคม 2020  ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2020 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และชิกข์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศาสนา กล่าวรายงาน ผู้นำศาสนาและผู้แทนแต่ละศาสนาประกอบพิธีสวดถวายพระพร โดยบาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานของกลุ่มคริสตศาสนานำสวดภาวนาวอนพอพระพรจากพระเจ้า  …more photos…

 • Close Up
  005
  พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ …ครบรอบปีที่ 148 กำเนิดคณะ ธมอ

  วันที่ 5 สิงหาคม 2020 ณ วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล  มอร์เนเซ ประเทศอิตาลี  เนื่องในวันครบรอบ 148 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่อ อังเฮล เฟอร์นันเดซ อาร์ติเม อัคราธิการคณะซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน  9 คน จากประเทศต่างๆ   ซึ่งมีซิสเตอร์จากประเทศไทย 3 คน คือ ซิสเตอร์ มารีอา มัลลิกา ด้านซอม  ซิสเตอร์ มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำภู  และซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ  โดย มาเดอร์ อีวอง แรงกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้รับคำปฏิญาณของสมาชิกผู้เยาว์ทั้ง 9 คน และต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของคณะอย่างถาวร  สมาชิกในแขวงไทยทุกคนต่างส่งกำลังใจและคำภาวนา  ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีปฏิญานตนตามเวลาท้องถิ่นของประเทศอิตาลีด้วยความยินดี และรอต้อนรับการกลับมาของสมาชิกทั้ง 3 คนในเร็ววัน  …more […]

 • Close Up
  01
  ธมอ เฉลิมฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

  วันที่ 5 สิงหาคม 2020 เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั่วโลก สมาชิกในคณะร่วมใจขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงประทานพระพรแห่งกระแสเรียกนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และขอบพระคุณพระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาและอาจารย์ที่ค้ำจุนความซื่อสัตย์ในกระแสเรียก ในปีนี้ ธมอ แขวงไทย ทำฉลองโอกาสพัชรสมโภชของ ซิสเตอร์ อาเดไลเด ซูแปร์ติโน ครบ 60 ปี   โอกาสสุวรรณสมโภชของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์ มารีอา นันท์ อินมียืน และ ซิสเตอร์ เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ครบ 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ทางคณะได้รับเกียรติจาก บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขเขตศาสนปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมด้วย บิชอป โยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขเขตศาสนปกครองอุดรธานี และบาดหลวง เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  คณะสงฆ์-นักบวช  ญาติพี่น้อง […]

 • Close Up
  07
  ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

  วันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 21 คน เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดย บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  ประมุขเขตปกครองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ท่านได้ใช้การไตร่ตรองเกี่ยวกับบทเทศน์จากพระวรสารนักบุญยอห์น ซึ่งท่านได้รวบรวมไว้ในหนังสือบทเทศน์ 2 เล่ม คือ “ความเชื่อ ศรัทธาที่ท้าทาย” และ “…กว่าจะเชื่อได้”   ตลอดระยะเวลาของการเข้าเงียบ สมาชิกได้ดื่มด่ำในการอ่านพระวาจาพระเจ้า รับฟังและรำพึงไตร่ตรอง จนมีความเข้าใจพระวาจาพระเจ้า ทำให้พระวาจาเป็นพลังหนุนชีวิต ประดุจพลังแห่งความเชื่อที่หนุนปีกนกอินทรีให้กางปีกออกด้วยพละกำลังเพื่อบินขึ้นสู่ที่สูง ดังสัญลักษณ์ของท่านนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร  …more photos…

 • 01 (Large)
 • 005
 • 01
 • 07
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งคำภาวนาและกำลังใจสำหรับพี่น้องในหลายพื้นที่ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์
น้ำท่วมฉับพลัน ขอแม่พระคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย ให้ได้รับความช่วยเหลือ
และบรรเทาความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ

** The Lord bless you and keep you **


คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ
แรงบันดาลใจในก้าวเดินของปีนี้ คือคำพูดที่แม่พระมอบหน้าที่การอภิบาลเยาวชน
ให้กับมาเดอร์มัสซาแรลโล
"A te le affido" - "เราขอฝากพวกเขาไว้กับเธอ"
เรา ธมอ ยินดีน้อมรับการส่งต่อนี้ด้วยใจกล้าหาญ
และพากเพียรในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระได้มอบฝากไว้

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Congratulations!

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  IMG_2199 (Large)
  STAR 2020

  ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2020 ฝ่ายอภิบาลระดับแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดค่ายชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2020 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ในหัวข้อ “พลังเยาวชนซาเลเซียน” ในปีนี้มีสถาบันในเครือของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม 7 สถาบัน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนนารีวุฒิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และมูลนิธิธิดารักษณ์ จอมทอง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 คน ซึ่งประกอบด้วย เยาวชนหญิง จำนวน 91 คน และเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ครู จำนวน 33 คน คณะซิสเตอร์ 11 คน มีวิทยากรภาย นอกมาให้การอบรมในหัวข้อต่อไปนี้ To be STAR โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ (เนื้อหาจากคำขวัญอัคราธิการซาเลเซียน2020 และหัวข้อ Finding […]

 • Space_For_The_Young
  pic (21) (Large)
  SSYV : Cool & Green”

  ฝ่ายอภิบาลคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) ภายใต้หัวข้อ “SSYV : Cool & Green” ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 81 คน พร้อมกับครูและพี่ ๆ อาสาสมัครรุ่นใหญ่ (VIDES) จำนวน 11 คน ซิสเตอร์ 7 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เยาวชนสร้างทัศนคติในการรักความเย็น ความสงบ ให้ใจเป็นสีฟ้า หลีกเลี่ยงไฟ การเผาไหม้ ความร้อนความโกรธ ช่วยกันลงมือรณรงค์ลดโลกร้อน กำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ปลูกต้นไม้ สร้างพลังสีเขียว พร้อมทั้งได้เรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหมู่บ้านโพนสูง โอกาสนี้ได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่ของ VIDES จำนวน 5 คน ถือเป็นพระของพระจริง ๆ […]

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • IMG_2199 (Large)
 • pic (21) (Large)
 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
View all

Activities News

 • FMA_News
  IMG_0612 (Large)
  ศิษย์ธิดาฯ …รำลึกพระคุณครู

  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบสองระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมพิธี   โดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทข้อคิดให้แก่นักเรียน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น  ในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะซิสเตอร์ และคุณครูรับพานดอกไม้ธูปเทียนจากผู้แทนนักเรียน  …more photos…

 • FMA_News
  05
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สดุดีจอมราชา”

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2020 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร …more photos…

 • FMA_News
  01
  เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน …อนุบาล “ธิดาฯ”

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระดับอนุบาลได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอุดมการณ์ที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” โดยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน “ขยัน ศรัทธา ร่าเริง” ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และคุณเจษฎาพนธ์ คงเหล่า ประธานตัวแทนผู้ปกครองให้เกียรติเป็นผู้มอบธงสีให้แก่ตัวแทนนักเรียนสีต่างๆ พร้อมทั้งคณะตัวแทนผู้ปกครองได้ให้เกียรติมา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านของน้องอนุบาล ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างภาคภูมิใจและสวยงาม นับเป็นโอกาสดีในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและเด็กๆ อย่างอบอุ่น …more photos…

 • FMA_News
  07
  พลังเยาวชน “ธิดาฯ” …เปิดฟ้าสู่อุดมการณ์ใหม่

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านประจำปีการศึกษา 2563 ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหมู่คณะผู้อบรม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่รับเชิญมาร่วมในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบเข็มสัญลักษณ์ให้กับเยาวชนผู้นำที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการโรงเรียนในโอกาสนี้ หัวใจของการปฏิบัติกิจกรรมหมู่บ้านภายในโรงเรียน คืออุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม” ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเองสู่ความเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบตามอัตลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม …more photos…

 • IMG_0612 (Large)
 • 05
 • 01
 • 07
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links