... ... "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์" “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้ ใจของท่านอย่าหวั่นไหว หรือมีความกลัวเลย..." "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา จงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในยามขัดสน จงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี..."

ข่าวระดับคณะและแขวง

 • Close Up
  54338 (Large)
  รื้อฟื้นศีลบน…

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล มอร์เนเซ ซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงไทย ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ และซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภู ร่วมกับซิสเตอร์ผู้เยาว์จากแขวงอื่น รวม 7 คน ได้ทำการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวชในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดย Madre Yvonne Reungoat Superioa generale เป็นผู้รับคำปฏิญาณในครั้งนี้ โอกาสนี้เราได้รับข้อคิดและข้อเตือนใจจากบทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ผู้เทศน์คือ Don Gianni Rolandi , SDB. ในหัวข้อ “ด้วยความยินดีแห่งการตอบรับในชีวิตผู้รับเจิม : ยอมให้พระเจ้าทำงานในตัวเราและก้าวเดินพร้อมกับพระองค์…เพื่อมีชีวิตพร้อมกับพระองค์และเพื่อพระองค์”…more photos…

 • Close Up
  12
  ร่วมฉลองแห่งความยินดี…50 ปี แห่งชีวิตนักบวช

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ซิสเตอร์มาเรีย นันท์ อินมียืนและคุณครูศิริจิตต์ ทองอร่าม ตัวแทนสมาชิกจากประเทศไทย ร่วมฉลอง โอกาสฉลองรื้อฟื้นการปฏิญาณตน 50 ปี ของซิสเตอร์เทเรซา ทิพยวัลย์ ภาคสุวรรณ ธรรมฑูตชาวไทย ณ วัดน้อยบ้านศูนย์กลางกรุงพนมเปญ แขวงกัมพูชา-พม่า พร้อมกับสมาชิกชาวกัมพูชาที่รื้อฟื้นศีลบน 3 คน และสมาชิกของแขวงที่กำลังทำการเข้าเงียบประจำปี กว่า 30 คน นับเป็นโอกาสแห่งความยินดีที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำภารกิจใด เราต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือด ธมอ. ….more photos… Give Thanks to the Lord, for His Great is without end On 5th August 2019 As a family […]

 • Close Up
  27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
  5 สิงหาคม – เฉลิมฉลอง ธมอ.

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี โอกาสครบปีที่ 147 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียน Don Àngel Fernández Artime เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการฉลองของคณะ และโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของ Sr.Odile Degbe Kanlé โดยมี Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ัรับศีลบนและอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และความหวังแห่งการก้าวเดินต่อไปในการมุ่งสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ

 • Close Up
  IMGL8246 (Large)
  ธมอ. ไทย เฉลิมฉลองชีวิตแห่งการปฏิญาณตน…

  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดพิธีการรื้อฟื้นการปฏิญาณตนเป็นนักบวช โอกาสหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อากาทา ลับ สมจันทร์ และซิสเตอร์โรซา วิรินทิพย์ อินทรแย้ม โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ อธิการเจ้าคณะแขวงคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน พระสงฆ์จากคณะและสังฆณฑลต่าง ๆ จำนวน 27 องค์ ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ มีสมาชิกของคณะ รวมทั้งคณะนักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัดจากคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เยาวชนและแขกผู้มีเกียติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีเป็นไปในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการเตรียมสู่การเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณ… สำหรับความรักอันสัตย์ซื่อมั่นคงของพระเจ้าที่ทรงค้ำจุนก้าวเดิน…ของบรรดาซิสเตอร์ที่ครบรอบการปฏิญาณตนโอกาสต่าง ๆ […]

 • 54338 (Large)
 • 12
 • 27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL
 • IMGL8246 (Large)
View all

ACSSAeao

ข่าวประชาสัมพันธ์


...ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนสิงหาคม
## โอกาสวันที่ 3 สิงหาคม วันฉลองของผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 25 ปี 50 ปี และ 60ปี บรรดาซิสเตอร์ผู้ทำการฉลองขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมส่วนในการภาวนา ในการขอบคุณ และการช่วยเหลือค้ำจุนในหลายหลายวิธี
- 4 ส.ค. วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 53 เชิญเราภาวนาต่อไป เฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนในทุกแขนง
- 5 ส.ค. ทั่วโลก ธมอ. ต่างร่วมใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันก่อตั้งคณะ และการเริ่มต้นปีที่ 1 ของการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ (1872-2022)
- โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโลโก้และบทเพลง รายละเอียดจะนำเสนอต่อไปค่ะ
- 24 ส.ค. เป็นวันแห่งความยินดีและการขอบคุณพระเจ้าอีกวันหนึ่ง วันแห่งการครบรอบการมรณภาพ ปีที่ 50 ของบุญราศี มาเรีย ตรองกัตตี "ธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ และ ธมอ. ผู้ซื่อสัตย์"
ขอให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความสุข และสันติตลอดไป

สื่อสาร ธมอ.

ข่าวพระศาสนจักร

View all

ปฏิทินกิจกรรมแขวง

Congratulations!

“นักสร้างความสุข…” กิจกรรม STAR 2019

 

Space for the Young

 • Space_For_The_Young
  ssyv (36)
  ดนตรีเปิดหมวก…

  ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2019 กลุ่มอาสาสมัครเยาวชน ธมอ. (ssyv)  ชมรม “จิตอาสาสร้างสุขสู่ชุมชน” โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีเปิดหมวก การละเล่นไทย การจำหน่ายขายขนมไทย และน้ำสมุนไพร โดยนํารายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มาสะสมเป็นทุนในการจัดกิจกรรมอาสามัครอื่น ๆ เพื่อผู้ที่ด้อยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะครูและนักเรียน…more photos…

 • Space_For_The_Young
  20190501_NV_SSYV (1)
  ค่ายอาสาสมัคร SSYV โรงเรียนนารีวุฒิ

  เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2019 กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร “SSYV” โรงเรียนนารีวุฒิ ได้จัดกิจกรมค่ายอาสา “ ค่ายพี่สอนน้อง ครั้งที่ 4 ” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จุดประสงค์ของค่ายนี้ เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยสมาชิกได้จัดเตรียมกิจกรรมสำหรับการสอนที่เหมาะกับน้อง ๆ แต่ละช่วงวัย ให้เหล่าอาสาสมัครได้นำไปถ่ายทอดและจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ เหล่านั้น ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน และมีภาระงานที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว พวกเราจึงปรับเปลี่ยนแผนเป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และชมภาพยนตร์ร่วมกัน นอกจากนั้นกิจกรรมเสริมที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา คือการให้อาสาสมัคร SSYV ได้เข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิต และฝึกทำอาชีพในท้องถิ่น เช่น เก็บละมุด เก็บยอดกระเจี๊ยบ เก็บถั่วกุ้ง ลงแพปลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ช่วยงานคุณครูของโรงเรียน ตชด. บ้านเรดาร์ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ดูแลฟาร์มผัก รวมทั้งช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในเวลาที่ว่างจากภารกิจ ก่อนกลับถึงบ้านได้มีโอกาสร่วมทำบุญบริจาคโลงศพที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

 • Space_For_The_Young
  TN_001 (7) (Large)
  ธ.น. กับ ค่าย“พี่สอนน้อง”

  เมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 นักเรียนอาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดยซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ครูภาณี สุวรรณรักษา และครูพัชรี เทพสุริบูรณ์ รวมจำนวน 17 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทางด้านวิชาการ โดยมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง และการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสนี้บรรดาอาสาสมัคร SSYV ยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและดำเนินชีวิตพร้อมกับพวกเขา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและได้รับความรู้ในเวลาเดียวกัน เป็นดังการสั่งสมประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าและจะมีผลต่อการก้าวเดินของพวกเขาต่อไป… more photos…

 • Space_For_The_Young
  ssyv (68) (Large)
  ค่าย “พี่สอนน้อง”

  อาสาสมัคร ธมอ. (SSYV) และ VIDES จำนวน 10 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมค่าย “พี่สอนน้อง” เมื่อวันที่ 3-10 มีนาคม 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบกลุ่ม โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวิชาการ ส่วนภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการอบรมสื่อศึกษา ส่วนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมงานฝีมือ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมรวม เล่นกีฬา เล่นบิงโก และเกม นอกจากนั้นอาสาสมัครยังได้ทำประสบการณ์การเยี่ยมชาวบ้าน เดินเขา จับปลา ร่วมงานศพ และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีกมากมาย ทุก ๆ คนต่างมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันและรับในเวลาเดียวกัน …more photos…

 • ssyv (36)
 • 20190501_NV_SSYV (1)
 • TN_001 (7) (Large)
 • ssyv (68) (Large)
View all

Activities News

 • FMA_News
  DSCF6028 (Large)
  ธิดารักษ์…เกมส์ 2019

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ จอมทอง เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีซิสเตอร์อเดไลเด ซูแปร์ติโน อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ร่าเริ่ง และเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทั้งสี่สี กิจกรรมกีฬาสีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้บรรดาเยาวชนมีความรักและความสมัคคีต่อกัน ผ่านทางการแบ่งปันพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่แต่ละคนมี จึงเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ ทั้งสามารถพัฒนาศักภาพตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…more photos….

 • FMA_News
  IMG_5910 (Large)
  กีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ แผนกนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมกีฬาครอบครัวบ้านนักเรียนประจำ โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนประจำ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสนี้ได้มีการเต้นเปิดสนามในบทเพลง “nothing impossible” และการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ขับรถ เดิน 10 ขา วิ่งกระสอบ เรือบก ปิดตาตีปี๊บ อุ้มแตงโม ชัคคะเยอ แตะฟุตบอลพ่อ-ลูก และกินวิบาก ….บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ ความสนุกสนาน และความอบอุ่น ที่มีให้กันและกัน…more photos…

 • FMA_News
  IMG_4872 (Large)
  ขอบคุณท่าน…ด้วยรักกตัญญู

  ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง มาเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของการอยู่ของท่านท่ามกลางบรรดาสมาชิก คณะครู นักเรียน นักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน ซาเลเซียนผู้ร่วมงานในเขตสามพราน และพนักงาน ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามา จนถึงวันนี้ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่า ท่านคือผู้แทนของพระมารดา มารีย์ … “ที่ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ท่านเป็นดังมารดา เป็นดังพี่ เป็นดังเพื่อน ร่วมทางที่อบอุ่น และนำทุกคนให้ก้าวเดินในหนทางที่ดีกว่าเสมอ โอกาสนี้ท่านได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย มอบข้อคิดและของที่ระลึกต่าง ๆ กับกลุ่มต่าง ๆ ของบ้าน เป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่หมู่คณะ ในวันที่ 7 กันยายน สมาชิกและนักเรียนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิง ได้ร่วมกันขอพระพรสำหรับซิสเตอร์นิภา โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ นอกจากนี้สมาชิกทุกกลุ่มยังได้แสดงความรัก-รู้คุณต่อท่านด้วยการแสดงเล็ก ๆ น้อย แต่สุดความสามารถ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านสำหรับความรัก หวังดีที่จริงใจ ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของชีวิตของเรา ทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณท่านสำหรับคำแนะนำ การเชิญชวน การแบ่งปัน […]

 • FMA_News
  00
  “HOUSE OF LOVE” ….กตัญญู 2019

  เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง จัดกิจกรรมวันกตัญญูประจำปี ในหัวข้อ “HOUSE OF LOVE” ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และทุกคนในหมู่คณะได้ร่วมใจกันปฏิบัติคุณธรรม ความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา บรรดาผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และต่อกันและกัน โอกาสนี้นักเรียน นักศึกษาของหอพักฯ พนักงาน และคณะซิสเตอร์ได้แสดงออกซึ่งความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ ด้วยการร้องเพลงซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเล่นกีต้าร์ ประกอบการร้องเพลง การรำอวยพรจากตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์สองภาษา มอบพวงมาลัย และมอบของขวัญ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากตัวแทนนักเรียนในระดับม.4-ม.6 กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงาน กลุ่มซิสเตอร์ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความรัก และความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน ซิสเตอร์มาร์การีตา ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณทุกคน จบท้ายการเฉลิมฉลองด้วยการรับประทานอาหารด้วยกัน เราได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลผู้ใจดีที่ช่วยให้งานนี้ได้สำเร็จไป และในเช้าวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม หมู่คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน มีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ. เป็นประธานในพิธี โดยบทนำก่อนเริ่มพิธีมีใจความว่า “….พระเจ้าข้า […]

 • DSCF6028 (Large)
 • IMG_5910 (Large)
 • IMG_4872 (Large)
 • 00
View all
Salesian Sisters of Don Bosco
Daughters of Mary Help of Christians

124 Sala Daeng Rd,
Si Lom, Bang Rak Bangkok 10500
THAILAND
Call : (+66) 2-23 48 549
E-mail : secretary@fma.or.th

Galleries Photo

  Contact Links

  Salesian Sisters of Don Bosco   Incontro Inter-Ambiti   NEWS.VA   SALESIANI DI DON BOSCO   สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

  Other Links