Author: support

Close Up
IMG_4112 (Large)
ซดบ. – ธมอ. ย้อนรำลึกการเดินทางแห่งพันธกิจการแพร่ธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 วันสัมนาด้านการแพร่ธรรมวันที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพรนั้น พระสงฆ์คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และฆราวาสซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ระดับเอเชีย ได้ร่วมกันย้อนรำลึกถึงภารกิจแห่งการแพร่ธรรม  ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการประชุมสัมมนาด้านการแพร่ธรรมในปี 2011 ตามเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today  โดยมี  Fr. Alfred Maravilla  เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับเกียรติจาก Sr.Maria Ko อาจารย์ของมหาวิทยาลัยของคณะที่โรม เป็นวิทยากรนำการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า เพื่อพระวาจานั้นจะได้เกิดผลอย่างงดงามในชีวิตและภารกิจการแพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน ในวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่งดงามที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเข้ากลุ่มย่อยแบ่งปันการไตร่ตรองเกี่ยวกับเอกสาร Initial Proclamation and the Salesian Mission Today รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ด้านการแพร่ธรรมในบริบทของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันแบบรวม ๆ หรือแบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่มย่อย เราเชื่อว่า แต่ละช่วงตอนนั้น เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่งดงาม อันจะทำให้พันธกิจของการเป็นนักอบรมแบบซาเลเซียนเกิดผลอย่างแท้จริง ซึ่งในเช้าวันนี้ พิธีกรรมที่ได้ตระเตียมมาอย่างดีจากคุณพ่อซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากอินเดียตอนใต้ […]

Close Up
20170813_opening_mission (9)
ซดบ. – ธมอ. รวมพลังจัดประชุมฝ่ายแพร่ธรรมระดับเชีย

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย  Fr. M C George ผู้ประสานงานด้านการแพร่ธรรม เป็นประธานในพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2017 เพื่อวอนขอพระพรของพระ โอกาสนี้มีสมาชิก ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะซาเลเซียน และฆราวาสผู้ร่วมงานระดับเอเชีย มาประชุมกันจำนวน 83 คน จาก 15 ประเทศ มีผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบฝ่ายแพร่ธรรม Sr. Alaide Deretti fma  Fr. Gillermo Basañes sdb และผู้ใหญ่อื่น ๆ ของทั้งสองคณะ ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับทุกคน  การประชุมสัมนานี้จะมีระยะเวลา 14-20 สิงหาคม 2017  ในหัวข้อMissionary Animation and Formation Seminar:  “Initial Proclamation and the Salesian Mission” see more…

Close Up
DPP_73 (Large)
พัชรสมโภชและหิรัญสมโภช ธมอ.ไทย…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2017 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีการเฉลิมฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์อเมเดอา กีนี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์เทเรซีนา อันเดรออตตี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี และหิรัญสมโภชของซิสเตอร์อักเนส ทิพวรรณ จารุวิภาค ร่วมด้วยพระสงฆ์จำนวน 34 องค์ รวมทั้งสมาชิกของคณะ พี่น้องนักบวชคณะต่าง ๆ ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ ศิษย์เก่า เยาวชน และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธี ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ตามพระวาจาใบเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต” (สดด. 146, 2) บรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี ความศรัทธา และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งความรักสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ผู้ครบรอบการปฏิญาณตน 60 ปี และ 25 ปี see more…

Close Up
IMG_3217 (Large)
“ชีวิตของโมเสส”

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2017 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้จัดการเข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “LECTIO DIVINA ชีวิตของโมเสส” โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ เป็นผู้เทศน์เตือนใจ มีสมาชิกจำนวน 35 คน เข้าร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้ และมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งปันชีวิต ให้ข้อคิดต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความเป็นครอบครัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในหนทางของการเป็นผู้ที่ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมารีอา มัสซาแรลโล https://flic.kr/s/aHsm5N3pCf

Close Up
23614 (Large)
อบรมพนักงาน ธมอ. โรงเรียนในเครือ

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายการบริหารจัดการ ได้จัดการอบรมพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. และจำนวน 130 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี โดยมี วิทยากร คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้การอบรม คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่งานโครงการ เป็นฝ่ายสันทนาการ และวิทยากร ตามพระสมณสาร“ความชื่นชมยินดีในความรัก” โดยในเย็นวันที่ 8 สิงหาคม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอธิการิณีเจ้าคณะแขวงให้ข้อคิดเปิดการอบรมตอนหนึ่งที่ว่า เพื่อชีวิตจะมีความสุขได้ “ให้คิดดี พูดดี ให้กำลังใจกัน” หลังจากนั้นได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้เทศน์แบ่งปัน ให้เราทุกคนที่สำนึกว่าตนเป็นผู้น้อยต่ำต้อย และยากจน แสดงว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ทำให้ทุกสิ่งที่กลับเป็นบุญกุศลสำหรับสวรรค์ https://flic.kr/s/aHsm22scgV

FMA_News
8 (Large)
น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…

FMA_News
000
ม.อ.เปิดหมู่บ้านคุณธรรม…

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางสัญลักษณ์ต่างของการเพาะเมล็ด…และการเติบโต นั่นคือการ “เพาะรัก…” ให้เติบโตในครอบครัวและสังคมของเรา นอกจากนี้ในพิธียังได้มีการแต่งตั้งสภานักเรียน การมอบธงประจำโรงเรียนแก่ประธานนักเรียน ผ้าแถบสีแก่สมาชิกสภานักเรียน ภาพนักบุญองค์อุปถัมภ์แก่ครูแม่สี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ความร่าเริงยินดี และความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนกลับเป็นครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างในแต่ละวัน … “เราช่วยกัน เอาต้นรักที่เพาะได้ ส่งไปตามบ้านที่ต้องการ อยากจะได้หรืออยากจะเติม เราไม่คิดเงิน เพราะตีค่าไม่ได้ บ้านทุกบ้านที่ฉันส่งไป …อิ่มเอมใจส่งยิ้มให้กัน ใจเขาใจฉันโอบรักไว้ด้วยความยินดี” read more…

FMA_News
DSC01481 (Large)
“ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017 ซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนอนุบาลนารีวุฒิ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) รวม ๘๙ ภาพ โดยศิลปินกลุ่มเส้นทาง ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน เด็ก ๆ ต่างได้ซึมซับและเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากภาพวาดของบรรดาศิลปิน การมาเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้ ทำให้พวกเขารักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  read more…

FMA_News
IMG_2304 (Large)
ธ.น. จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี…

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 หมู่คณะหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีให้กับกลุ่มพนักงานในโรงเรียน จำนวน 40 คน ในหัวข้อ “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ได้จัดอบรมการถ่ายทอดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์แบบครอบครัว ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน การมองส่วนที่ดีของแต่ละคน การติดต่อสัมพันธ์กันโดยใช้คำพูดและท่าทางที่เอื้อต่อการเสวนา รวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำแนวปฏิบัติด้วยกัน เพื่อเป็นก้าวเดินในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในสังคมที่ตนเจริญชีวิต read more…

FMA_News
5W7A3570_resize
น.ว.น้อมระลึกพระคุณครู…

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู ที่ท่านได้มอบวิชาความรู้ การอบรมสั่งสอนและมุ่งให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคม โอกาสนี้ ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดว่า “เรื่องของครูกับศิษย์ เป็นเรื่องของหัวใจ นักเรียนจะต้องให้ใจครู เพื่อครูจะได้ปั้นแต่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ บางครั้งจะต้องเจ็บบ้างในการปั้นนักเรียนจะต้องอดทน สุดท้ายก็จะถูกปั้นออกมาได้สวยงาม”  read more…