Author: support

FMA_News
IMG_9836 (Large)
พระพรแห่งการเยี่ยมเยียน…

พร้อมกับพรแห่งการเริ่มต้นปี 2018 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มาเยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศแบบครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขความยินดี ที่ผู้แทนของพระมารดาได้มาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะ ในเทศกาลพิเศษที่มีความหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้า โอกาสนี้หมู่คณะและสมาชิกทุกกลุ่มในทุกระดับได้ให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น ในความเป็นกันเอง น้อมรับคำสอนและการตักเตือนของท่านด้วยใจที่รู้คุณ โดยทุกกลุ่มได้แสดงออกถึงการรู้คุณนี้ด้วยการแสดงจากใจ และการตั้งใจที่จะก้าวหน้าในความดีงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป…  more photos….

FMA_News
IMG_9778 (Large)
ส่งท้ายปีเก่า…

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสวันสิ้นปี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2017 โดยการภาวนาขอขมาโทษและขอบพระคุณสำหรับพระพรตลอดปี โดยเฉพาะพระคุณแห่งวันเวลาและความดีงามทั้งปวง และหลังจากวจนพิธีกรรมการขอบพระคุณแล้ว สมาชิกและพนักงานของบ้าน ได้ร่วมกันสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในบรรยากาศแบบครอบครัว ด้วยกิจกรรมการฉลองง่าย ๆ พร้อมการละเล่นสนุก เรียกเสียงฮา การจับฉลาก ที่คอยลุ้น การแลกของขวัญที่รอคอย และการรอ count down ต้อนรับปีใหม่ 2018 ด้วยการขอพรจากพระเจ้าพร้อมกัน…more photos…

FMA_News
st_2017 (3)
มอบพรแห่งความสุขในเทศกาลแห่งความยินดี…

เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร สมาชิกหมู่คณะเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้ไปเยี่ยมบ้านเยาวชนกลุ่มเลารา บ้านโป่ง และบ้านเซนต์เมรี่ ที่บ้านดอนทอย บ้านหนองสนุก บ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร โดยโอกาสนี้ ได้มีโอกาสพบปะกับเยาวชนในเขตหมู่บ้านนั้น และเชิญชวนพวกเขาที่มีความสนใจและปรารถนาที่จะเรียนรู้ถึงชีวิตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ทักทายและเยี่ยมเยียนชาวบ้านด้วย ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรที่ได้รับจากพระที่มอบให้ด้วยพระทัยดีของพระองค์ …more photos…

FMA_News
MU_gita2017 (8)
พักผ่อนประจำปี…

ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2017 สมาชิกหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าสำหรับธรรมชาติที่งดงาม และสิ่งสร้างที่ประเสริฐของพระองค์ พร้อมกับอากาศที่หนาวเหน็บ ที่เขตจังหวัดเชียงรายและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสการพักผ่อนประจำปี …more photos…

FMA_News
DSC06155 (Large)
ฉลองคริสต์มาสอย่างมีความหมาย

วันที่ 25 ธันวาคม 2017 โอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างมีความหมาย ณ วัดน้อยของบ้าน ในบรรยากาศของการรำพึงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา โดย“ย้อนมองไปยังต้นธารแห่งชีวิต …ย้อนมองไปยังองค์ความรัก” พร้อมกับดวงใจที่รักกตัญญูต่อพระองค์ถึงพระคุณที่ได้รับ โอกาสเฉลิมฉลอง 140 ปี แห่งการส่งธรรมทูตชุดแรก “ย้อนมองไปยังต้นธารแห่งชีวิต…ย้อนมองไปยังมอร์เนเซ”ซึ่งตลอดนพวารทั้ง 9 วัน หมู่คณะได้ร่วมกันตระเตรียมจิตใจเตรียมที่ในจิตใจให้พระองค์เสด็จมาบังเกิดอย่างร้อนรน โดยในพิธีบูชาขอบพระคุณมีสัญลักษณ์ของเทียน ดอกไม้ และข้อคิดที่ระลึกจากพระกุมารเจ้า มีคุณพ่อฟรันซิส ไกส์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และมอบที่ระลึกจากพระกุมารช่วงสุดท้ายของพิธี …more photos…

Space_For_The_Young
IMG_9583 (Large)
ศูนย์เยาวชนสามพราน…กับวันคริสต์มาส

ศูนย์เยาวชนดอน บอสโก สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2017 มีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชน เป็นประธานในวจนพิธีกรรม สรรเสริญและขอพรจากพระกุมารเจ้าสำหรับเยาวชนของศูนย์ฯ บุคลากรและบรรดาผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยในภาคเช้า หลังจากวจนพิธีกรรม ได้มีการแสดงละครฉากคริสต์มาส ประวัติแห่งการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า จากเยาวชนกลุ่มธิดารักษ์ สามพราน นอกจากนั้น ต้วแทนเยาวชนจากศูนย์เยาวชนได้กล่าวอวยพร ร้องเพลง และมอบกระเช้าแด่คุณพ่อบุญเลิศ และแก่บรรดาบุคลากรศูนย์เยาวชนทุกคน ติดตามด้วยการแสดงรายการจากทุกรุ่นของเยาวชนในศูนย์ฯ ซึ่งทุกรุ่นได้ตระเตรียมมาอย่างดี เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่กันและกัน ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมเกมการละเล่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจับฉลากรางวัล โดยคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์และพี่เลี้ยงรุ่นต่าง ๆ เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคน ต่างสนุกสนาน มีความสุข และดีใจกับการได้รับรางวัลและการร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ ขอให้พระพรแห่งความสุข ความยินดีของการบังเกิดมาขององค์พระเยซูเจ้า ได้สถิตอยู่กับบรรดาเยาวชนตลอดไป …more photos…

FMA_News
IMG_5927 (Large)
เฉลิมฉลองคริสต์มาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี เป็นประธานเปิดงาน งานฉลองวันคริสต์มาส เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิด เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานรื่นเริง อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง โดยบรรยากาศงานฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมสร้างสีสัน สลับกับกิจกรรมชิงโชคให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอยดาว การออกร้านค้าจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มของชมรมนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า และผู้ปกครอง พร้อมกับมีฐานเกมส์ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับเกมต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมวันคริสต์มาสในครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทุกคนได้ร่วมกันฉลองเทศกาลแห่งความสุข ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในความร่วมมือ อำนวยให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขและความยินดีอีกครั้ง …more photos…

FMA_News
IMG_5186 (Large)
เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส…ช่วงเวลาแห่งความสุข

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดมา ของพระกุมารเยซู โดยได้มีการส่งความสุข ความปรารถนาดี และคำอวยพรต่าง ๆ แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู นัก เรียน ผู้ปกครองและทุกคนที่มาร่วมงาน ในโอกาสพิเศษนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี ได้อวยพรแก่ ทุกคน ให้เปี่ยมไปด้วยความสุข ความยินดีและได้รับพระพรที่ปรารนถา หลังจากนั้น ได้มีการแสดงละครพิเศษ บอกถึงเรื่องราวความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ โดยการส่งพระบุตรคือพระเยซูเจ้า เกิดเป็นมนุษย์ นี่คือเรื่อง ราวของคริสต์มาส ต่อจากนั้น ได้มีการแสดงส่งความสุขของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มีการสอยดาว เล่นเกม การละเล่น การเล่นบิงโก และการออกร้านอาหารของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และทุกคนที่มาร่วมงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความชื่นชมยินดี ขอให้พระกุมารเยซู อำนวยพระพรให้กับทุกท่านตลอดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 …more photos…

FMA_News
DSC05974 (Large)
เทศกาลแห่งความสุข เปี่ยมด้วยพระพร…

ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2017 ช่วงเวลาแห่งคำอวยพรและการส่งมอบความสุขโอกาสนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ที่หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้รับจากสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน และหมู่คณะนักบวชในเขตสามพราน ซึ่งเป็นไปในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและความเป็นครอบครัว ทั้งยังเป็นการส่งต่อมอบของขวัญและคำอวยพรซึ่งกันและกัน…more photos…

FMA_News
DSC05854 (Large)
นพวารคริสต์มาสกับ 140 ปี…

ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2017 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันเตรียมจิตใจต้อนรับองค์พระกุมารเจ้าที่จะเสด็จมาบังเกิดอีกครั้งหนึ่ง หัวข้อของการทำในพวารในปีนี้ มีความสอดคล้องกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี แห่งการส่งธรรมทูต ธมอ.รุ่นแรก ที่ฉลองไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน “กลับไปสู่ต้นธารแห่งชีวิต กลับไปสู่องค์แห่งความรัก” โดยมีสัญลักษณ์ของการทำถ้ำที่ประทับของพระกุมารเยซูให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในแต่ละวัน…เราทุกคน ต่างปรารถนาให้ถ้ำที่ประด้บประดาภายนอก เป็นสัญลักษณ์แห่งถ้ำในหัวใจ ที่ถูกประดับตกแต่งด้วยคุณธรรมแห่งดวงดาวต่าง ๆ นั้นเอง… more photos…