Category: FMA_News

FMA_News
CM_001 (10) (Large)
ธิดารักษ์ จอมทอง..ตามรอยเท้าพ่อ…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2517 เยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้วยห้องไคร้ อ.ดอยสะเกต จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…” ซึ่งเป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริฝืนฟู่และพัฒนาพื้นที่ที่ดินจากที่เสื่อมโสมแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและปัจจุบันได้มีการเปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยในช่วงเช้าได้ไปยังแหล่งเรียนรู้คือการพัฒนาและฝืนฟู่ป่าจากการทำสัมปทานป่าไม้ของนายทุนซึ่งเป็นผลทำให้ป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากพื้นดินแห้งแล้งจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายมาเป็นพื้นดินที่มีต้นไม้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นป่าที่เขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณพืชพรรณ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่ศูนย์แห่งนี้ได้จัดการอบรมสำหรับเกษตรที่สนใจไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนรู้สึกตื่นตันใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกของพระองค์ทุกคนบนแผ่นดินไทย read more…  

FMA_News
IMG_9676
พิธีบูชาชอบพระคุณ…ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 20 มกราคม 2560 โอกาสครบวาระ 100 วันแห่งการสวรรคตของแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และนักเรียนจากศูนย์ตาบอดหญิง สามพรานได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกระดับ และผู้ปกครองได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานและร่วมพิธีอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้มีการทำกิจกรรมร่วมสมทบทุนในรูปแบบต่าง ๆ และที่สำคัญการเพียรทำความดีด้วยความตั้งใจในทุกโอกาส พิธีในวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนคงจะจดจำและจะบอกเล่าต่อไปด้วยความซาบซึ้งใจ ถึงความดีที่เราได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำเชื้อเชิญของรัฐบาล โอกาสวันครูแห่งชาติครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ด้วย read more…  

FMA_News
DSC02443
ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี

ม.อ.จัดทัศนศึกษาประจำปี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดทัศนศึกษาประจำปีให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 18  มกราคม 2560  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาทและคณะครู ได้พานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและบึงฉวาก ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนต่างสนุก ตื่นเต้น และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนการขยายพันธุ์ และประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีหลากหลายพันธุ์  photo… ในวันเดียวกันนี้ ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน และครู ได้นำเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  112  คน  ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ  พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เห็นมากยิ่งขึ้นถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรักพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ  วิธีการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง photo… ความรู้ที่นักเรียนต่างได้รับจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียน ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมาก

FMA_News
DSC02236 (Large)
ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย

ธารน้ำใจ…สู่ผู้ประสบอุทกภัย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์(FMA) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน อาสาสมัคร ผู้ปกครองและสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ร่วมกับบ้านซาเลเซียน สามพราน ได้บริจาคเสื้อผ้า ชุดที่นอน เครื่องครัว เครื่องใช้ประจำวัน และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมกับ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอรุณวิทยา วัดแม่พระฟาติมา และหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ผู้รับผิดชอบแผนงานฝ่ายอภิบาลเยาวชน คณะซาเลเซียน ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ตัวแทนซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง โอกาสนี้พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี และบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นผู้รับมอบของ และได้นำเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ชุมชน ซอยหมู่บ้านป๋าต้อ บ้านล่าง หลังวัดห้วยทรายขาว ซอยเฉลิมชัย หมู่บ้านบึงผัดหนาม ต.ร่อนทอง และหมู่บ้านทุ่งมะพร้าว บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ผู้จัดการโรงเรียนอรุวิทยา […]

FMA_News
15385452_1242297815845369_8980131365358821861_o
ม.อ. สรรเสริญพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล

ม.อ. สรรเสริญพระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้ร่วมกันสรรเสริญพระมารดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งการเริ่มกิจการซาเลเซียน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน ได้เป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรม ถวายพวงมาลัยแด่พระรูปพระมารดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล กล่าวให้โอวาทและเผาจดหมาย โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยความสงบและอย่างตั้งใจ พร้อมทั้งร่วมกันวอนขอพระพรมากมายจากพระนาง See more…

FMA_News
P1100181
หนึ่งคำแทนใจ…คือคำขอบคุณ

หนึ่งคำแทนใจ…คือคำขอบคุณ หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน หัวหมาก ได้จัดวันฉลองแห่งการขอบคุณขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 อันเป็นวันฉลองนามชื่อของบ้าน “มารีย์นิรมลทิน” ด้วย โดยสมาชิก เยาวชนและพนักงาน ได้ร่วมกันแสดงความรัก ความขอบคุณแด่ซิสเตอร์มาร์การีตา  เปเรซ อธิการิณี ผู้เป็นดังตัวแทนของพระมารดา  และมอบคำขอบคุณแก่กันและกัน ด้วยการวอนขอพระพรจากพระเจ้าผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ และด้วยการแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เปี่ยมด้วยความรักและรู้คุณ See more…

FMA_News
IMG_6432
20161203_MU_thank to King 9_father’s day

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดจัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  โดยมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณี เป็นประธานในการกล่าวถวายอาลัย คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี   โอกาสนี้ได้มีการแสดงละครตามโครงการพระราชาดำริต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ในบ่ายวันเดียวกัน ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู แผนกอนุบาล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อ พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระคุณมากมายที่พระองค์ทรงกระทำต่อผืนแผ่นดินไทย โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ได้กล่าวถวายอาลัย  บรรดาคุณพ่อที่มา ต่างประทับใจในกิจกรรมที่นักเรียนอนุบาลได้ตระเตรียม ในโครงการ “ทำความดีตามรอยพ่อ” See more…

FMA_News
Sequence 01.Still002
รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง นำโดยซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี Read more…

FMA_News
S__7700983
ร่วมพิธีกราบพระบรมศพ…

ร่วมพิธีกราบพระบรมศพ… ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยพนักงาน หมอ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ไปร่วมพิธีกราบพระบรมศพถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมกับบุคลากรในหน่วยงานที่ขึ้นกับมูลนิธิฯ จำนวน 200 กว่าคน  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับเลขาสำนักพระราชวังก่อนแล้ว จึงได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เข้าไปในพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิมานเทเวศร์ ระยะการเดินทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ได้เข้าไปกราบพระบรมศพเวลา 13:30 น.ทุกคนต่างตื้นตันใจรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมาและขอพระบารมีของพระองค์ได้โปรดคุ้มครองปกป้องประเทศไทย ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและจงประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

FMA_News
IMG_8127
ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ธิดาฯ จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล โรงเรียนธิดานุเคราะห์  หาดใหญ่ ได้จัดฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกับการเปิดสัปดาห์ห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแสดงละครฉากเล็ก และโอกาสเริ่มปีที่ 140 ของการส่งธรรมทูตไปประเทศอเมริกา และ 85 ปีในการเข้ามาในประเทศไทย สมาชิกได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรำลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตรุ่นแรก ๆ ผ่านทางชีวประวัติของท่าน ด้วยความรู้คุณ Read more…