Author: admin

FMA_News_1
IMG_1938_resize
ค่ายปาสกา “Jesus is my light”

คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “Jesus is  my  light” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน  2018 ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดี โดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้  โอกาสนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้มีโอกาสเรียนคำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างเข้มข้นมากกว่า ทั้งในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้รู้ความหมายและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา นอกจากนั้น  นักเรียนยังได้มีโอกาสจาริกที่วัดนักบุญโรซา แห่งลีมา  ที่บ้านคำสีดา  ทั้งยังเป็นโอกาสการพักผ่อนในบรรยากาศคริสตชน ณ สวนน้ำที่เย็นสบาย พวกเขาทุกคนต่างมีความสุข สนุกสนาน  อิ่มทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต more photo…

Close Up
2018_1009x364_srTeresina
Sr.Iva Teresa Andreotti

เชิญภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแก่ ซิสเตอร์อีวา เทเรซา อันเดรออตตี เถิด ขอให้ความสว่างนิรันดรส่องแสงแก่ท่าน ขอให้ท่านได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด อาแมน

FMA_News
DSC_0002
ทำบุญให้กับคุณอนันต์ เถื่อนเนาว์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย

1 มีนาคม วันนี้เป็นวันมาฆบูชาของพี่น้องชาวพุทธ เราได้ทำบุญให้กับคุณอนันต์   เถื่อนเนาว์  ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย  ด้วยการมอบขนมของชาวสเปน จำนวน 10 ลัง พร้อมเสื้อผ้าที่มีผู้น้ำใจดีได้มอบให้กับบ้านของเราและเราได้ส่งมอบความสุขต่อให้กับผู้ที่อยู่ในความต้องการ

FMA_News
DSC_0001
พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล

11 กุมภาพันธ์ 2561 พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล  หัวหมาก  ท่านได้สนทนาพูดคุยกับพวกเราในบรรยากาศที่เรียบง่าย เป็นกันเองประดุจบิดาท่ามกลางบุตรโอกาสวันตรุษจีน จากนั้นได้ไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับกลุ่มคริสตชนเกาหลี  ซึ่งสมาชิกของเราได้ไปร่วมในการแจกศีลมหาสนิททุกวันอาทิตย์

Uncategorized
20180301_wallpaper_Lent
สาส์นมหาพรต 2018

สาส์นมหาพรต ค.ศ. 2018 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ  24 : 12)   พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย             ปัสกาของพระคริสตเจ้ากำลังใกล้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง  ในการเตรียมฉลองปัสกาของเรา ภายใต้พระญาณสอดส่อง พระเจ้าประทานเทศกาลมหาพรตให้เราแต่ละปี ในฐานะที่เป็น “เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการกลับใจของเรา” [i]  เทศกาลมหาพรตเรียกร้องและทำให้เราสามารถกลับมาหาพระคริสตเจ้าด้วยความเต็มอกเต็มใจและในทุกแง่มุมแห่งชีวิต พร้อมกับสาส์นปีนี้ ข้าพเจ้าอยากช่วยพระศาสนจักรทั้งมวลให้มีประสบการณ์ กับช่วงเวลาแห่งพระหรรษ-ทานนี้เสียใหม่ พร้อมกับมีความชื่นชมยินดีในความจริง  ข้าพเจ้าขอเริ่มจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิว “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ 24 : 12) พระวาจาเหล่านี้ปรากฏอยู่ในบทเทศน์ของพระคริสตเจ้าเกี่ยวกับการสิ้นพิภพ เป็นคำพูดที่พระคริสตเจ้าตรัสในนครเยรูซาเล็ม บนเนินเขามะกอก ณ ที่ซึ่งพระมหาทรมานของพระองค์จะเริ่มต้น  ในการตอบคำถามหนึ่งของอัครสาวก พระเยซูทรงทำนายถึงความทุกข์ยิ่งใหญ่และทรงอธิบายเหตุการณ์ที่ชุมชนผู้มีความเชื่อ จะพบตนเองอยู่ท่ามกลางการทดลองต่างๆ  ประกาศกเทียมจะพาให้ผู้คนหลงทาง และความรักซึ่งเป็นแก่นแห่งพระวรสารจะค่อยเย็นลงในหัวใจของคนเป็นอันมาก   ประกาศกเทียม             ให้เราฟังถ้อยคำของพระวรสาร และพยายามเข้าใจหน้ากากลวงที่ประกาศกเทียมเหล่านั้นจะนำมาสวมใส่ พวกเขาอาจปรากฏมาในรูปแบบ “หมองู” ที่ปั่นอารมณ์มนุษย์ เพื่อทำให้เขาตกเป็นทาสแล้วนำไปสู่ที่ที่พวกเขาต้องการจะพาไป  บุตรของพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่หลงไปกับความสุขชั่วแล่น หลงไปว่ามันเป็นความสุขแท้จริง! มีมนุษย์ชายหญิงไม่น้อยที่ดำรงชีวิตในความฝันแห่งความร่ำรวย ซึ่งรังแต่จะทำให้เขาตกเป็นทาสเพื่อที่จะได้กำไร […]

FMA_News
DSC_0035
ดวงหทัยเปี่ยมรัก “Valentine’s Day”…

หมู่คณะมารีย์นิรมล   หัวหมาก จัดกิจกรรมวันดวงพระหทัยเปี่ยมรัก “Valentine’s Day” ให้กับสมาชิกทุกคน  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2018 ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรมสั้น ๆ  จาก จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์  ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4-7   “..ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง  ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ  ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง  ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ”  เพื่อปลูกฝังความรักที่ถูกต้องตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข   จากนั้น ลุ้นรับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก  เสียสละ จากซิสเตอร์มาร์การิตา  เปเรซ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความเรียบง่าย  ความเป็นกันเองในจิตตารมณ์ซาเลเซียน more photos…

FMA_News
1518432172713
รับเข็มรางวัลครูเอกชนระดับเพชร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์อุดม   ศรีดารุณศิลป์   ซิสเตอร์นุจรินทร์  บุดดา   พร้อมด้วยคณะครู 11 คน และนักเรียน 26 คน  ได้เดินทางไปร่วมงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ กาฬสินธุ์  โดยตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 13 รายการ โอกาสนี้  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ครูวิมลศรี หว้านเครือ ครูจงจิต สมงาม ครูประภา ศรีอนันต์ ได้ไปร่วมรับเข็มรางวัลครูเอกชนระดับเพชร  นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงินอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนเซนต์เมรี่ more photos…

Close Up
IMG_3040
สมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี หลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 23

ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฆราวาสผู้ร่วมงานและเยาวชนในสมาพันธ์แขวงระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) จำนวน 43 คน จากประเทศกัมพูชา เมียร์นมา จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์-ปาปัวนิวกีนี ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ติมอร์-อินโดเนเซีย และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมประเมินผลระยะ 3 ปี หลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 23 ในหัวข้อที่ว่าของมติสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 23 ที่ว่า “จงเปิดมุมมองใหม่ พร้อมกับเยาวชน ในการเป็นธรรมทูตแห่งความหวังและความยินดี” “ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ประเทศไทย โดยมีผู้ใหญ่จากศูนย์กลางคณะ Mother Yvnonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาล Sr.Alaide Deretti ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานแพร่ธรรม Sr. Paola Battagliola ผู้รับผิดชอบเยี่ยมแขวงต่าง ๆ และ […]

Close Up
IMG_2441
ช่วงเวลาแห่งความยินดี…

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เขตภาคกลาง จากหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง  หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จำนวน 39 คน มีความยินดีที่ได้พบปะกับ Mother Yvnonne  Reungoat  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วย Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับคณะ Sr.Alaide Deretti ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานแพร่ธรรมระดับคณะ Sr.Maria Assunta Sumiko Inoue และ Sr. Paola Battagliola ผู้รับผิดชอบในการเยี่ยมเยียนแขวงต่าง ๆ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและความเป็นครอบครัว โอกาสนี้ มาเดอร์อีวองได้แบ่งปันความดีงามมากมายที่ได้เกิดขึ้นในคณะ ท่านได้เน้นย้ำถึงการเป็นเพื่อนร่วมทางของบรรดาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยพวกเขาได้ค้นพบโครงการของพระเจ้าและกระทำให้สำเร็จกลับเป็นจริง  โดยการปฏิบัติความรักอย่างซื่อสัตย์ในทุกวัน เพื่อกลับเป็นพรแห่งกระแสเรียกของคณะ นอกจากนี้มาเดอร์และบรรดาผู้ใหญ่ทั้ง 4 ท่าน ยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่สมาชิกทุกคน เพื่อการก้าวเดินต่อไปอย่างกล้าหาญ การพบปะกับบรรดาผู้ใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและกำลังใจแก่ทุกคน […]