ธิดา จัดกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559

06

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อเทิดเกียรติพระคุณแม่และถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร พร้อมกันนี้ มีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตัวแทนนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขับร้องบทเพลงหนึ่งเดียคือแม่ ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ชนะเลิศการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ตัวแทนนักเรียนอ่านสุนทรพจนธ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้องเพลงภาษาจีน และพิธีมอบทุนการศึกษา ตามลำดับ
โอกาสนี้ คุณเกษณี อำไพชัยโชค ตัวแทนคุณแม่นักเรียน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก
ในช่วงสุดท้าย ลูก ๆ ทุกคน ได้ก้มลงกราบแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก

 

<<  Click ชมภาพกิจกรรม >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *