“ทิโมธี : วิถีของศิษย์”

00 (Large)

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2022   ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จำนวน 40 คน เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยบิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (ซดบ)  มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี  เทศน์แบ่งปันในหัวข้อ “ทิโมธี วิถีของศิษย์”  ท่านได้นำรำพึงและแบ่งปันการไตร่ตรองจากบทเทศน์ของพระคาร์ดินัลคาร์โล มารีย์ มาร์ตินี

ในวันปิดเข้าเงียบ วันที่ 4 สิงหาคม 2022  สมาชิก ธมอ และเยาวชนซาเลเซียน ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนครั้งที่ 2 ของ ซิสเตอร์อักแนส ฐนชา โสทน และฉลอง 60 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ซิสเตอร์ เยโนเวฟา หัทยา กอประเสิรฐถาวร  ณ ห้องประชุมบ้านธารพระพร  โดยคุณพ่อ ยอห์น บัปติส อมรกิจ พรหมภักดี อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ทำฉลอง และมอบของที่ระลึกในนามของบิชอปประธาน ศรีดารุณศีล โอกาสฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แก่มาเดอร์ อักแนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *