เหล่าลูกธิดาฯ เทิดเกียรติพระมารดามารีองค์อุปถัมภ์

00

วันที่ 24 พฤษภาคม 2022  คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมกับคณะครู  พนักงานคณะนักเรียน  ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ปกครองร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์  โอกาส 150ปี ของคณะ และเป็นการขอพรเริ่มปีการศึกษา 2565  โดยมีคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบข้อคิดที่ว่า “มือถือที่ราคาถูกที่สุดคือยี่ห้อ FMA โดยเราสามารถโทรหาพระมารดาได้ เพราะเราอยู่ในโรงเรียนของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่พระนางทรงอยู่ในโรงเรียนนี้เสมอ และเราได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองจากพระมารดาเสมอ”  หลังจากนั้นได้มอบถวายดอกกุหลาบแด่แม่พระ  ประพรมน้ำเสกแก่ทุกคน อีกทั้งเสกทุกอาคารและห้องเรียน  ซึ่งทุกแห่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความศรัทธาต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *