อำลาและขอบคุณพ่อ Sehyung Lee Justin

00

วันที่ 9 มกราคม 2022  วันอาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง  กลุ่มคริสตชนวัดคาทอลิกเกาหลี รามคำแหง 22  ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ Sehyung Lee Justin ชาวเกาหลี เป็นประธานในพิธี  และถือโอกาสนี้ขอบคุณและอำลาคุณพ่อ ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศเกาหลี เนื่องจากครบวาระ 6 ปี ที่ท่านประจำที่วัดคาทอลิกเกาหลี กรุงเทพฯ แห่งนี้ และโอกาสนี้ ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก และสมาชิก แสดงความขอบคุณ และมอบรูปแม่พระไทยเป็นที่ระลึกให้กับท่าน  สัตบุรุษเกาหลีได้มอบช่อดอกไม้ขอบคุณท่าน คุณพ่อกล่าวขอบคุณและทักทายทุกคน ขอพระมารดามารีย์คุ้มครองการเดินทางของคุณพ่อให้ปลอดภัยและอวยพรในภาระหน้าที่ใหม่ที่ท่านจะไปรับใช้คริสตชนที่ประเทศเกาหลีต่อไป   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *