ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

yth7

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2021   ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และนางสาวนิภารัตน์ โอนากุล ตัวแทนองค์กรนักบวชหญิงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ปี ค.ศ.2021/ พ.ศ.2564 ซึ่งมีการจัดประชุม 2 รูปแบบคือ แบบออนไลน์ และออนไซด์ ณ โรงแรมวิทเทจ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธาน และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ดำเนินการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไซต์จำนวน 25 คน และแบบออนไลน์ 13 คน   มีการแบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชนในแต่ละสังฆมณฑล และองค์กรสมาชิก ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และประเด็นสำคัญ ๆ ตลอดปี เช่น โครงการปีเยาวชน 2021 พร้อมทั้งโครงการและกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ ปี 2022 สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง โครงการเยาวชนไทยร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ระยะ 3 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส วันเยาวชนโลกระดับท้องถิ่น ในโอกาสวันพระคริสตกษัตริย์ งานประจำ และอื่น ๆ สุดท้ายยังได้มีโอกาสขอบคุณพี่ตุ้ม นางสาวพัชรา ชนวัฒน์ ในโอกาสเกษียณ ขอบคุณสำหรับการทำงานเพื่อเยาวชนตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คณะกรรมการทุกคนได้วอนขอพระพรเพื่อท่าน ขอพระเจ้าตอบแทนท่านร้อยเท่าพันทวี  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *