เริ่มเดือนใหม่…ด้วยพรจากพระสงฆ์ใหม่

IMG_1568 (Large)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2021  โอกาสวันฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี องค์อุปถัมภ์การแพร่ธรรมในต่างแดนและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร บาดหลวงโทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์  พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ให้เกียรติมาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นครั้งแรก ที่วัดน้อยบ้านเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ในบรรยากาศของความชื่นชนยินดีและการขอบพระคุณสำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประการนี้

โดยบาดหลวงณัฐวุฒิ ได้เทศน์ให้ข้อคิดอย่างน่าฟังถึงคุณธรรมแห่งความเรียบง่าย ซื่อสุภาพ และรักวางใจอย่างที่สุดต่อพระเจ้าพระบิดาของนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ทั้งเชิญชวนทุกคนให้เลียนแบบคุณธรรมของท่านนักบุญ เฉพาะอย่างยิ่งการมีใจซื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

นอกจากนี้ “การอวยพรของสงฆ์ใหม่” ยังช่วยให้ทุกคนที่รับพรเปี่ยมไปด้วยยินดีและพลังที่จะเจริญชีวิตประจำวันอย่างกล้าหาญและวางใจในพระเจ้า… “ท่านคือเมลคีเซเดกซ์ที่กลับมา….” โดยแท้จริง  …more  photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *