หอพักนิรมลรับมอบสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

huamak01 (1)

วันที่ 17 กันยายน 2021  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ได้จัด”โครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2″  เป็นครั้งที่ 23   นำโดย นางสาววรินทร เหมะ เลขานุการฯ ร่วมกับ ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ซิกข์ นามธารี และอาจารย์มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการบริหาร/เลขานุการสถาบัน วะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้เข้าเยี่ยมเยียนหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก โดยได้รับการต้อนรับจาก ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน และตัวแทนนักศึกษาหอพัก   หมู่คณะซิสเตอร์ได้นำเยี่ยมชมวัดน้อยฯ และการดำเนินกิจการของหอพัก อาทิเช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่สามสาย การปลูกพืชผักสวนครัว ทำสวนผลไม้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีช่วงเวลาพบปะเสวนาเพื่อทำความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสะพานในการเยี่ยมเยียนในอนาคต ในโอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนทุกคนในบ้าน ขอขอบคุณในน้ำใจดีของทุกท่านสำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงาน สมดังความหมายของโครงการสะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2 และทำให้เกิดความดีงามส่งต่อผ่านไปยังอีกหลายบุคคลเช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *