พระพรแรกจากพระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน

IMG_0493 (Large)

วันที่ 14 กันยายน 2021   คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ พระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ให้กับสมาชิกในหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกซาเลเซียนในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว  ระหว่างพิธี คุณพ่อได้แบ่งปันข้อคิดในบทเทศน์เกี่ยวกับพระวาจาพระเจ้าที่กล่าวถึงการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา อาศัยไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และได้แสดงความรู้คุณในหลายสิ่งที่ได้รับจากหมู่คณะซิสเตอร์ เป็นต้น ในสมัยที่ยังเป็นเด็กและมาเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนที่บ้านซาเลเซียน ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ที่ทำงานอภิบาลในศูนย์เยาวชนสมัยนั้น ได้ร่วมส่วนในการดูแลและอบรมให้เติบโตขึ้นในจิตตารมณ์ซาเลเซียน หลังพิธี ซิสเตอร์ ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ตัวแทนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทั้งสองหมู่คณะ คุณครู เยาวชน และบุคลากรในบ้าน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ และร่วมกันร้องบทเพลง “แสงสะท้อน” เพื่อส่งกำลังใจและคำภาวนาเป็นพลังหนุนนำในทุกก้าวเดินของคุณพ่อต่อไป  จากนั้น ตัวแทนทั้งสองหมู่คณะได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และทุกคนได้รับการอวยพรจากพระสงฆ์ใหม่ เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีกันทั่วหน้า …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *