บึงกาฬผนึกกำลัง ร่วมบรรเทาภัยโควิด

DSC_0179 (Large)

บรรดาซิสเตอร์ในโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ นำโดย ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ร่วมกับคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร พระสงฆ์พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติส บึงกาฬ และชุมชนวัดนักบุญยอห์น บัปติส คุณครู ผู้ปกครอง ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ดังนี้   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2021 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ “ทำดีเพื่อแม่ ทำดีเพื่อชาติ” ทางโรงเรียนได้มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร 2 กระสอบ น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และขนมมอบแก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบ   วันที่ 17 สิงหาคม 2021 มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด และขนม 1 กล่องใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสวรรค์ โดยมีนางสาวนิธิวดี โมลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย เป็นผู้รับมอบ และวันที่ 26 สิงหาคม 2021 บริจาคถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่มจำนวน 300 ขวด แมส เจล แอลกอฮอล์ ถุงมือ ร่วมกับสมาคมศาสนสัมพันธ์ในโครงการ “รวมพลังศาสนิกสัมพันธ์ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19” รวม 6 องค์คือ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาโรมันคาทอลิก ศาสนาคริสเตียน ศาสนาอิสลาม โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้รับมอบที่สถาบันราชภัฎอุดรธานี สาขาบึงกาฬ ถือเป็นโอกาสแห่งการแบ่งปันความดีและช่วยเหลือในชุมชนของตนในรูปแบบต่าง ๆ นำมาซึ่งความสมานฉันท์กันอย่างแท้จริง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *