ธมอ เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2

01

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2021  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 2  ด้วยระบบออนไลน์ โดยรับฟังการแบ่งปันบทเทศน์จากพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล SDB  ซึ่งได้นำการไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตของนักบุญเปาโล จากหนังสือ “พระวรสารโดยนักบุญเปาโล”  ซึ่งบรรจุบทรำพึงของพระคาร์ดินัล คาร์โล มารีย์ มาร์ตินี  ซึ่งเป็นบทเทศน์เข้าเงียบแก่บรรดาพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลมิลาน โดยมีเนื้อหาที่ช่วยให้รู้จักและเข้าใจนักบุญเปาโล ผู้เผยพระวาจาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในพระศาสนจักรได้ดียิ่งขึ้น  ก่อนจบการเข้าเงียบ  ผู้เทศน์ได้มอบฝากข้อคิดในโอกาสการเข้าเงียบประจำปี 2021 ให้กับบรรดาซิสเตอร์ นำมาจากข้อความตอนหนึ่งของจดหมายนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี ดังนี้ “นับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่า คือการรู้จักพระคริสตเยซู ข้าพเจ้ายอมสูญเสียทุกสิ่ง…เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป 3:8)     โอกาสนี้  ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้พบปะสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คำแนะในการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงการปฏิบัติธรรมนูญ และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนในรูปแบบมอร์เนเซ   ในแต่ละวัน สมาชิกของหมู่คณะต่าง ๆ ได้รับผิดชอบการเตรียมพิธีกรรม และการภาวนาขอพรตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตลอดการเข้าเงียบ เพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร เพื่อกระแสเรียก สันติภาพ  ภาวนาอุทิศแด่สมาชิกผู้ล่วงลับ วิญญาณในไฟชำระ และสำหรับครอบครัวซาเลเซียน และเป็นต้น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศและทั่วโลก จะได้บรรเทาเบาบางลงและให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *